Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie Niemierzynie

Sygnatura
65/678/0
Daty skrajne
1875-1899
Liczba serii
3
Liczba skanów
2778
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Księgi urodzeń 0
2 Księgi małżeństw 0
3 Księgi zgonów 1875 - 1899 2778