Sąd Obwodowy w Lubawce

Sygnatura
83/95/0
Liczba serii
40
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Verfassung und Verwaltung [Ustrój i administracja] 1827 - 1945 0
2 Rechts und Dienstvehältnisse der Staatsbediensten [Stosunki prawne i stosunki pracy urzędników państwowych] 1879 - 1945 0
3 Zivilrecht und Zivilrechtsgang [Prawo cywilne i cywilne postępowanie sądowe] 0
3.1 Rechtspflege im allgemeinen [Ogólny wymiar sprawiedliwości] 1885 - 1944 0
3.2 Gerichtsverfassung im allgemeinen [Orzecznictwo ogólnie] 1880 - 1945 0
3.3 Gerichtsorganisation [Organizacja sądu] 1884 - 1939 0
3.4 Materialles bürgerliches Recht [Materialne prawo cywilne] 1756 - 1944 0
3.5 Testamenty 1727 - 1945 0
3.6 Handelsrecht mit Einschluß des Genossenschafts-Wachsel- und Scheckrechts [Prawo handlowe dotyczące weksli i czeków spółdzielczych] 1883 - 1945 0
3.7 Verfahrenrecht der streitigen Zivilgerichtbarkeit [Prawo procesowe w spornym sądownictwie cywilnym] 1883 - 1944 0
4 Verfahrenrecht der freiwilligen Gerichtbarkeit [Prawo proceduralne jurysdykcji dobrowolnej] 0
4.1 Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtbarkeit im allgemeinen [Sprawy dotyczące dobrowolnej jurysdykcji] 1815 - 1944 0
4.2 Personenstandsangelegenheiten - Standesamt [Sprawy związane z własnością osobistą - USC (w tym duplikaty ksiąg metrykalnych)] 1794 - 1938 0
4.3 Registerangelegenheiten [Sprawy Rejestru] 1850 - 1945 0
4.4 Notare und Notariats [Notariusze i kancelarie notarialne] 1911 - 1935 0
4.5 Dorf und Ortsgerichte [Sądy wiejskie i miejscowe] 1918 - 1934 0
5 Akta gruntowe 0
5.1 Einricht des Grundbuchs und der Grundakten Buchwald [Kontrola rejestru i ewidencji gruntów – Bukówka] 1675 - 1945 0
5.2 Einricht des Grundbuchs und der Grundakten Dittersbach [Kontrola rejestru i ewidencji gruntów – Ogorzelec] 1676 - 1945 0
5.3 Einricht des Grundbuchs und der Grundakten Hartau städt. [Kontrola rejestru i ewidencji gruntów – Paprotki] 1793 - 1945 0
5.4 Einricht des Grundbuchs und der Grundakten Haselbach [Kontrola rejestru i ewidencji gruntów – Leszczyniec] 1791 - 1899 0
5.5 Einricht des Grundbuchs und der Grundakten Hermsdörf städt. [Kontrola rejestru i ewidencji gruntów – Jarkowice] 1711 - 1945 0
5.6 Einricht des Grundbuchs und der Grundakten Kunzendorf [Kontrola rejestru i ewidencji gruntów – Niedamirów] 1721 - 1945 0
5.7 Einricht des Grundbuchs und der Grundakten Liebau [Kontrola rejestru i ewidencji gruntów – Lubawka] 1718 - 1945 0
5.8 Einricht des Grundbuchs und der Grundakten Lindenau [Kontrola rejestru i ewidencji gruntów – Lipienica] 1734 - 1945 0
5.9 Einricht des Grundbuchs und der Grundakten Michelsdorf [Kontrola rejestru i ewidencji gruntów – Miszkowice] 1740 - 1945 0
5.10 Einricht des Grundbuchs und der Grundakten Nider Blasdorf [Kontrola rejestru i ewidencji gruntów – Błażkowa Dolna] 1739 - 1944 0
5.11 Einricht des Grundbuchs und der Grundakten Ober Blasdorf [Kontrola rejestru i ewidencji gruntów – Błażkowa Górna] 1682 - 1945 0
5.12 Einricht des Grundbuchs und der Grundakten Oppau [Kontrola rejestru i ewidencji gruntów – Opawa] 1681 - 1945 0
5.13 Einricht des Grundbuchs und der Grundakten Petzeldorf [Kontrola rejestru i ewidencji gruntów – Paczyn] 1731 - 1945 0
5.14 Einricht des Grundbuchs und der Grundakten Herschaft Schmiedeberg [Kontrola rejestru i ewidencji gruntów – dobra kowarskie] 1792 - 1944 0
5.15 Einricht des Grundbuchs und der Grundakten Tschöpsdorf [Kontrola rejestru i ewidencji gruntów – Szczepanów] 1725 - 1990 0
5.16 Einricht des Grundbuchs und der Grundakten Ullersdorf [Kontrola rejestru i ewidencji gruntów – Ulanowice] 1735 - 1945 0
6 Katasterwesen [Sprawy katastru] 1872 - 1942 0
7 Strafrecht, Strafrechtsgang, Strafvolzung und Polizei [Prawo karne, postępowanie karne, prokuratura i policja] 1851 - 1945 0
8 Finanzsachen [Sprawy finansowe] 1880 - 1944 0
9 Kultur- und Wohlfahrtspflege [Opieka kulturalna i społeczna] 1860 - 1944 0
10 Wirtschaftsangelegenhaiten [Sprawy gospodarcze] 1852 - 1945 0
11 Land- und Forstwirtschaft [Gospodarka rolna i leśna] 1793 - 1945 0
12 Wehrmacht und auswärtige Angelegenheiten [Wojska i sprawy zagraniczne] 1883 - 1944 0