Portlet ist temporär nicht erreichbar.

Verwandte Materialien

Akta Stanu Cywilnego. Urodzenia. Zeyścia od pierwszego Maja Roku Tysiącznego Osiemsetnego Osmego do trzydziestego Miesiąca Kwietnia Roku Tysiącznego Osiemsetnego Dziewiątego Gminy Grzebskiey Powiatu Mławskiego w Departamencie Płockim

1808-1809

Protokuł Aktów Stanu Cywilnego Zeyścia Gminy Grzebskiey Obwodu Mławskiego w Woiewodztwie Płockim

1817-1819

Akta Zapowiedzi Stanu Cywilnego Gminy Grzebskiey Obwodu Mławskiego Woiewodztwa Płockiego z Roku Jedenastego, to iest 1818/19

1818-1819

Akta Stanu Cywilnego Gminy Grzebskiey Urodzenia. Zapowiedzi. Zawartych Małżeństw. Zeyścia z Roku 1819/20

1819-1820