Urząd Stanu Cywilnego w Książniku pow. morąski

Unterschrift
42/323/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
894

Inhalt:

księgi urodzeń 1878, 1885, 1887,1890, 1892, 1894-1895,1898-1899,1904,1906,1909,1916 księgi małżeństw 1883-1885, 1888, 1891,1894, 1896,1899, 1904,1907, 1933, 1935 księgi zgonów 1886, 1893, 1896, 1917, 1922, 1924, 1933-1934, 1936

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie morąskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 10.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Miłakowa, Morąga i Zalewa. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1878-1899, 1904-1924,1933-1936

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1878-1899, 1904-1904, 1906-1907, 1909-1909, 1916-1917, 1922-1924, 1933-1936.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Herzogswalde

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

34

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

34

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak