Urząd Stanu Cywilnego w Książniku pow. morąski

Signatur
42/323/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
894

Inhalt:

księgi urodzeń 1878, 1885, 1887,1890, 1892, 1894-1895,1898-1899,1904,1906,1909,1916 księgi małżeństw 1883-1885, 1888, 1891,1894, 1896,1899, 1904,1907, 1933, 1935 księgi zgonów 1886, 1893, 1896, 1917, 1922, 1924, 1933-1934, 1936

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie morąskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 10.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Miłakowa, Morąga i Zalewa. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Laufzeit:

1878-1899, 1904-1924,1933-1936

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1878-1899, 1904-1904, 1906-1907, 1909-1909, 1916-1917, 1922-1924, 1933-1936.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Herzogswalde

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

34

Bearbeitete Akten insgesamt:

34

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.2

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak