Archiwum Akt Nowych

Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections
Address:

Stefana Hankiewicza 1

Warszawa

02-103

Opening hours:

09:00 - 18:30 (monday)

09:00 - 18:30 (tuesday)

09:00 - 18:30 (wednesday)

09:00 - 18:30 (thursday)

09:00 - 15:30 (friday)

Phone number:
+48 22 589 31 18
Fax number:
+48 22 589 30 01
E-mail:
sekretariat@aan.gov.pl
Website:
http://aan.gov.pl

Archiwum Akt Nowych to jedno z trzech centralnych archiwów państwowych. Jego zadaniem jest gromadzenie dokumentów wytworzonych przez Państwo Polskie oraz organizacje społeczne i polityczne po 1918 roku oraz udostępnianie ich obywatelom.

Zasób AAN stanowią obecnie 2851 zespołów i zbiorów archiwalnych zajmujących ok. 36 tys. metrów półek magazynowych.

Jednym z najcenniejszych zespołów znajdującym się w AAN jest Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego muzyka, polityka i działacza społecznego. Zawiera ono mnóstwo ciekawych dokumentów, korespondencji oraz fotografii, a także wiele obiektów niearchiwalnych, typu ordery, odznaczenia. Równie bogatym i różnorodnym zbiorem są Akta Aleksandry i Mieczysława Białkiewiczów, żołnierza walczącego w Afryce i we Włoszech, małżeństwa działaczy polonijnych. Cenne dane zawierają akta Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa, Rady Głównej Opiekuńczej, czy Rządu RP w Londynie. Na początku roku 1990 Archiwum Akt Nowych przejęło ok. 1,8 km akt z Centralnego Archiwum KC PZPR oraz z registratur wydziałów Komitetu Centralnego.

Dzięki działalności Oddziału Archiwów Społecznych w zasobie AAN znajduję się największy zbiór dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego, w tym akta Delegatury Rządu RP na Kraj oraz zbiór Armii Krajowej.

 

The size of the resource (m.b.):

36445.5

Number of monographs in the library:

16681

Warehouse area (m2):

6052.0

Shelves capacity (m.b.):

40745.5

Number of continuous publications in the library:

105

Number of places in the scientific studio:

28