Izraelickie akta metrykalne w zasobie ANK Oddział w Tarnowie

Data dodania
21.01.2019

Skany (2323)

 • Obraz 1 z kolekcji "Izraelickie akta metrykalne w zasobie ANK Oddział w Tarnowie"
 • Obraz 2 z kolekcji "Izraelickie akta metrykalne w zasobie ANK Oddział w Tarnowie"
 • Obraz 3 z kolekcji "Izraelickie akta metrykalne w zasobie ANK Oddział w Tarnowie"
 • Obraz 4 z kolekcji "Izraelickie akta metrykalne w zasobie ANK Oddział w Tarnowie"
 • Obraz 5 z kolekcji "Izraelickie akta metrykalne w zasobie ANK Oddział w Tarnowie"
 • Obraz 6 z kolekcji "Izraelickie akta metrykalne w zasobie ANK Oddział w Tarnowie"
 • Obraz 7 z kolekcji "Izraelickie akta metrykalne w zasobie ANK Oddział w Tarnowie"
 • Obraz 8 z kolekcji "Izraelickie akta metrykalne w zasobie ANK Oddział w Tarnowie"
 • Obraz 9 z kolekcji "Izraelickie akta metrykalne w zasobie ANK Oddział w Tarnowie"
 • Obraz 10 z kolekcji "Izraelickie akta metrykalne w zasobie ANK Oddział w Tarnowie"
 • Obraz 11 z kolekcji "Izraelickie akta metrykalne w zasobie ANK Oddział w Tarnowie"
 • Obraz 12 z kolekcji "Izraelickie akta metrykalne w zasobie ANK Oddział w Tarnowie"
 • Obraz 13 z kolekcji "Izraelickie akta metrykalne w zasobie ANK Oddział w Tarnowie"
 • Obraz 14 z kolekcji "Izraelickie akta metrykalne w zasobie ANK Oddział w Tarnowie"
 • Obraz 15 z kolekcji "Izraelickie akta metrykalne w zasobie ANK Oddział w Tarnowie"
 • Obraz 16 z kolekcji "Izraelickie akta metrykalne w zasobie ANK Oddział w Tarnowie"
Wyświetlanie 1 do 15 z 2 323 wpisów.

Opis

W zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Tarnowie dość licznie zachowały się akta izraelickich okręgów metrykalnych, materiałów wyjątkowo cennych dla badaczy regionalistów i genealogów. Proces budowy systemu żydowskich okręgów metrykalnych podjęty przez władze austriackie zapoczątkowało rozporządzenie ministerstw: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz wyznań religijnych i oświaty z 15 III 1875 roku, ogłoszone 14 IX 1876 roku (Dz. Ustaw Krajowych R.1876, nr 55). Żydowski okręg metrykalny w Tarnowie obejmował obszar, którego granice ulegały zmianom. największa z nich miała miejsce w 1877 roku, kiedy to część gmin należących rok wcześniej do okręgu w Żabnie znalazło się w granicach żydowskiego okręgu metrykalnego Tarnów.

Tagi

tagi użytkowników indeksy nadawane przez archiwa