Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
14/92/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pruchnej 1959-1970 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z roku 1959, sygn. 1; Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z roku 1959, sygn. 2; Plany gospodarcze z lat 1962-1970, sygn. 3-11. Number of units in the group: 89
14/93/0 Urząd Miejski w Ustroniu 1974-1990 0 Unroll
Zarządzanie: komisje, zespoły, organizacja urzędu, zarządzenia i decyzje Naczelnika, planowanie i sprawozdawczość, kontrole zewnętrzne z lat 1974-1990, sygn. 1-45; Kadry: ewidencja pracowników odznaczonych z lat 1983-1987, sygn. 46; Budżet na rok 1989 i jego realizacja, sygn. 47; Plany społeczno-gospodarczego rozwoju z lat 1974-1990, sygn. 48-71; Kultura, sport, turystyka z lat 1976-1989, sygn. 72-82; Sprawy obywatelskie, stowarzyszenia z lat 1975-1990, sygn. 83-86; Gospodarka komunalna z lat 1974-1990, sygn. 87-99. Number of units in the group: 99
14/94/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Cieszynie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/95/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Cieszynie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/96/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Cieszynie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/97/0 vacat - Akta gminy Bobrek - włączony do zespołu nr 14/13 - Akta miasta Cieszyna 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/98/0 Akta gminy Brenna 1931-1954 0 Unroll
Urząd Gminny w Brennej: protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego, księga przynależnych do gminy z lat 1931-1937, sygn. 1, 1a, 1b; Zarząd Gminny w Brennej: protokoły sesji GRN, akta komisji GRN, budżet gminy, gospodarka społeczna z lat 1945-1950, sygn. 2-20; Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Brennej: protokoły sesji GRN, akta komisji GRN, budżet z lat 1950-1954, sygn. 21-43. Number of units in the group: 45
14/99/0 vacat - Akta gminy Cisownica - włączony do zespołu nr 14/102 - Akta gminy Goleszów 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/100/0 Akta gminy Chybie 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny w Chybiu: protokoły sesji GRN, akta komisji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, Zarządu Gminnego, wykazy szkód wojennych, budżet gminy, gospodarka społeczna z lat 1945-1950, sygn. 1-54; Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Chybiu: protokoły sesji GRN, akta komisji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, budżet, gospodarka społeczna z lat 1950-1954, sygn. 55-115. Number of units in the group: 116
14/101/0 Akta gminy Dębowiec 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny w Dębowcu: protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium, budżet z lat 1945-1950, sygn. 1-15; Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Dębowcu: protokoły sesji GRN, akta komisji GRN, posiedzenia Prezydium, budżet, gospodarka społeczna z lat 1950-1954, sygn. 16-49. Number of units in the group: 49
14/102/0 Akta gminy Goleszów 1836-1954 0 Unroll
Akta gminy Cisownica: protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego, budżet z lat 1895-1941, sygn. 1-2a; Akta gminy Leszna Górna z lat 1890-1930, sygn. 2b-2c; Gemeinde Golleschau: opis granic gminy z roku 1836, sygn. 3; Gmina Goleszów: protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego, przynależność gminna z lat 1860-1918, sygn. 4-7; Urząd Gminny w Goleszowie: protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego, Rady gminnej, sprawy administracyjne, budżet gminy, gospodarka społeczna z lat 1918-1939, sygn. 8-39; Das Amtsbezirk Golleschau: sprawy administracyjne, finanse z lat 1940-1944, sygn. 40-52; Zarząd Gminny w Goleszowie: protokoły sesji GRN, Komisje GRN, posiedzenia Prezydium GRN, wykazy szkód wojennych, sprawy administracyjne, budżet, gospodarka społeczna z lat 1945-1950, sygn. 53-110; Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Goleszowie: protokoły sesji GRN, Komisje GRN, posiedzenia Prezydium GRN, sprawy administracyjne, budżet, gospodarka społeczna z lat 1950-1954, sygn. 111-151. Number of units in the group: 164
14/103/0 Akta gminy Górki Wielkie 1909-1954 0 Unroll
Urząd Gminny w Górkach Wielkich: rejestry mieszkańców, budżet gminy z lat 1928-1939, sygn. 1-4, 4a, 4b; Zarząd Gminny w Górkach Wielkich: protokoły sesji GRN, posiedzenia Prezydium GRN, Zarządu Gminnego, wykazy szkód wojennych, budżet z lat 1945-1950, sygn. 5-30; Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Górkach Wielkich: protokoły sesji GRN, posiedzenia Prezydium GRN, zebrań wiejskich, budżet z lat 1950-1954, sygn. 31-50; Dopływ z lat 1909-1942, sygn. 51-58. Number of units in the group: 60
14/104/0 Akta gminy Hażlach 1914-1954 0 Unroll
Akta gminy Pastwiska: protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego z lat 1914-1939, sygn. 1-2; Zarząd Gminny w Hażlachu: protokoły sesji GRN, Komisje GRN, posiedzenia Prezydium GRN, wykazy szkód wojennych, sprawy administracyjne, budżet, gospodarka społeczna z lat 1945-1950, sygn. 3-61; Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Hażlachu: protokoły sesji GRN, Komisje GRN, posiedzenia Prezydium GRN, sprawy administracyjne, budżet, gospodarka społeczna z lat 1950-1954, sygn. 62-108. Number of units in the group: 108
14/105/0 Akta gminy Istebna 1913-1954 0 Unroll
Urząd Gminny w Istebnej: protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego z lat 1913-1939, sygn. 1-3; Zarząd Gminny w Istebnej: protokoły sesji GRN, posiedzenia Prezydium GRN, budżet z lat 1945-1950, sygn. 4-17; Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Istebnej: protokoły sesji GRN, Komisje GRN, posiedzenia Prezydium GRN, budżet z lat 1950-1954, sygn. 18-43. Number of units in the group: 43
14/106/0 Akta gminy Jaworzynka 1904-1954 0 Unroll
Gmina Jaworzynka: metryka członków gminy z roku 1904, sygn. 1; Urząd Gminny w Jaworzynce: budżet, testamenty z lat 1929-1939, sygn. 2-4; Gemeindeamt Jaworzinka: testamenty z lat 1939-1941, sygn. 5; Zarząd Gminny w Jaworzynce: protokoły sesji GRN, Komisje GRN, posiedzenia Prezydium GRN, Zarządu Gminnego, budżet, gospodarka społeczna z lat 1945-1950, sygn. 6-44; Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Jaworzycce: protokoły posiedzeń Prezydium GRN, budżet, sprawy rolne, testamenty z lat 1950-1954, sygn. 45-58. Number of units in the group: 58
14/107/0 Akta gminy Koniaków 1946-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny w Koniakowie: budżet z lat 1946-1950, sygn. 1-5; Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Koniakowie: protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium GRN, budżet z lat 1950-1954, sygn. 6-13. Number of units in the group: 13
14/108/0 Akta gminy Kończyce Wielkie 1919-1954 0 Unroll
Urząd Gminy w Kończycach Wielkich: karty przynależności z lat 1920-1934, sygn. 1; Zarząd Gminny w Kończycach Wielkich: protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium GRN, szkody wojenne, budżet, gospodarka społeczna z lat 1945-1950, sygn. 2-26; Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kończycach Wielkich: protokoły sesji GRN, komisje GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, budżet z lat 1950-1954, sygn. 27-52 Dopływ, sygn. 53-54. Number of units in the group: 54
14/109/0 vacat - Akta gminy Krasna - włączony do zespołu nr 14/110 - Akta gminy Ogrodzona 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/110/0 Akta gminy Ogrodzona 1891-1954 0 Unroll
Akta gminy Kisielów: budżet z roku 1938, sygn. 1; Akta gminy Krasna: protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego, budżet z lat 1891-1939, 1945, sygn. 2-6; Zarząd Gminny w Ogrodzonej: protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium GRN, szkody wojenne, budżet, gospodarka społeczna z lat 1945-1950, sygn. 7-56. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Ogrodzonej: protokoły sesji GRN, Komisje GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, budżet, gospodarka społeczna z lat 1950-1954, sygn. 57-95. Number of units in the group: 95
14/111/0 Akta gminy Pogwizdów 1875-1954 0 Unroll
Akta gminy Kaczyce: księga osób przyanleżnych do gminy z lat 1893-1939, sygn. 1-2; Urząd Gminny w Pogwizdowie: budżet z lat 1875-1932, sygn. 3-10; Zarząd Gminny w Pogwizdowie: protokoły sesji GRN, szkody wojenne, budżet, gospodarka społeczna z lat 1945-1950, sygn. 11-28; Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Pogwizdowie: protokoły sesji GRN, Komisje GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, budżet, gospodarka społeczna z lat 1950-1954, sygn. 29-54. Number of units in the group: 54
Showing 81 to 100 of 456 entries.