Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
27/841/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 1 Oddział w Miastku 1961-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 42
27/842/0 Urząd Morski w Słupsku 1976-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 45
27/843/0 Akta notariusza Zbigniewa Trybulskiego ze Słupska 1945-1946 0 Unroll
Number of units in the group: 1
27/844/0 Państwowe Biuro Notarialne w Słupsku 1955-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 2
27/845/0 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku 1949-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 148
27/846/0 Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana w Słupsku [1946] 1999-2014 0 Unroll
Number of units in the group: 94
27/847/0 Szkola Gminna nr 1 w Słupsku 1882-1928 0 Unroll
Number of units in the group: 2
27/848/0 Szkoła Podstawowa dla Pracujących w Słupsku 1946-1981 0 Unroll
Number of units in the group: 9
27/849/0 Szkoła Podstawowa nr 13 w Słupsku 1945-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 7
27/850/0 Szkola Podstawowa nr 3 w Słupsku 1945-2001 0 Unroll
Number of units in the group: 91
27/851/0 Państwowy Zakład Wychowawczy w Damnicy 1955-1985 0 Unroll
Number of units in the group: 33
27/852/0 Urząd Stanu Cywilnego w Karwnie 1931-1931 0 Unroll
Number of units in the group: 1
27/853/0 Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie 1972-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 28
27/854/0 Nadleśnictwo Bytów 1946-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 507
27/855/0 Urząd Stanu Cywilnego w Brzeziu 1918-1921 0 Unroll
Number of units in the group: 1
27/856/0 Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Słupsku 1975-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 69
27/857/0 Nadleśnictwo Sominy 1892-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 3
27/858/0 Nadleśnictwo Borzytuchom 1881-1929 0 Unroll
Number of units in the group: 1
27/859/0 Nadleśnictwo Gołębia Góra 1893-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 7
27/860/0 Nadleśnictwo Przytocko 1960-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 12
Showing 841 to 860 of 893 entries.