Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
58/201/0 Akta obrońców i patronów sądowych 1816-1878 0 Unroll
akta procesowe o prawo własności, zmniejszenie ceny dóbr darowanych, przyznanie prawa propinacji, akta procesowe pomiędzy skarbem państwa Królestwa Polskiego a osobami wraz z załącznikami z XV-XVIII w. Number of units in the group: 28
58/201/1 vacat - akta trzech obrońców sądowych - przekazano do AGAD w 1965 r 0 Unroll
Number of units in the group: 0
58/201/2 Akta (6) patronów przy sądach 1827-1873 0 Unroll
Number of units in the group: 7
58/201/3 Akta (6) mecenasów sądowych 1816-1874 0 Unroll
Number of units in the group: 6
58/201/4 Akta (11) Obrońców Prokuratorii w Królestwie Polskim 1817-1878 0 Unroll
Number of units in the group: 15
58/202/0 Instytucje Nadzoru nad Towarzystwami Drobnego Kredytu - zbiór szczątków zespołów 1906-1916 0 Unroll
Radomski Gubernialny Komitet do Spraw Drobnego Kredytu, 1906-1912, sygn. 1-3, Inspekcja Drobnego Kredytu Oddziału Banku Państwa w Radomiu, 1908-1916, 4-21, Oddział Banku Państwa w Radomiu, Wydział Inspekcyjny, 1909-1916, 22-24. protokóły, informacje, spisy towarzystw kredytowych, rozporządzenia, okólniki, komunikaty władz nadrzędnych, korespondencja, sprawozdania roczne towarzystw kredytowych, księgi wydatków Wydziału Inspekcyjnego Number of units in the group: 24
58/202/1 Radomski Gubernialny Komitet do Spraw Drobnego Kredytu 1906-1912 0 Unroll
Number of units in the group: 3
58/202/2 Inspekcja Drobnego Kredytu Banku Państwa 1909-1916 0 Unroll
Number of units in the group: 18
58/202/3 Oddział Banku Państwa w Radomiu 1911-1916 0 Unroll
Number of units in the group: 3
58/203/0 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Kozienicach 1920-1939 0 Unroll
- skorowidz dłużników, 1920, sygn. 1, - księga uchwał zarządu, 1929, sygn. 2, - akta dotyczące udzielanych pożyczek i wkładów oszczędnościowych, 1929-1930, sygn. 3-9, - sprawozdania i budżety, 1938-1939, sygn. 10 Number of units in the group: 10
58/204/0 Zbiór szczątków zespołów w Archiwum Państwowym w Radomiu 1834-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 40
58/204/1 vacat - Akta miasta Szydłowca - przeniesiono do zespołu nr 514 - Akta miasta Szydłowca 0 Unroll
Number of units in the group: 0
58/204/2 vacat - Zarząd Powiatowy Kozienicki - przeniesiono do zespołu nr 1276 0 Unroll
Number of units in the group: 0
58/204/3 vacat - Zarząd Powiatowy Radomski - przeniesiono do zespołu nr 1277 0 Unroll
Number of units in the group: 0
58/204/4 Naczelnik Ochrony Wojennej Osady Wierzbnik 1908-1909 0 Unroll
Number of units in the group: 1
58/204/5 vacat - Zarząd Kozienickiej Straży Pożarnej - włączono do zespołu nr 697 - Ochotnicze Straże Pożarne - zbiór szczątków zespołów, utworzono nowy zespół nr 1275 pod nazwą Towarzystwo Straży Pożarnej w Kozienicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
58/204/6 vacat - Urząd Pocztowo - Telegraficzny w Radomiu - przeniesiono do zespołu nr 1278 0 Unroll
Number of units in the group: 0
58/204/7 Rządowy Magazyn Destylacyjny Nr 4 w Radomiu 1903 0 Unroll
Number of units in the group: 1
58/204/8 Sąd Policji Poprawczej Wydziału Radomskiego 1834-1835 0 Unroll
Number of units in the group: 2
58/204/9 Rada Opieki Społecznej Powiatu Iłżeckiego 1908-1915 0 Unroll
Number of units in the group: 1
Showing 221 to 240 of 1,708 entries.