Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
72/3355/0 Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Dromaz" w Warszawie 1991-2003 0 Unroll
Number of units in the group: 74
72/3356/0 Rejon Dróg Publicznych w Warszawie 1952-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 229
72/3357/0 Zakłady Kauczukowe "Czerniaków" w Warszawie 1946-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 6
72/3358/0 Warszawskie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" w Warszawie 1950-1993 0 Unroll
Number of units in the group: 177
72/3359/0 Warszawsko - Ryska Fabryka Wyrobów Gumowych "Rygawar" S.A. w Warszawie 1927-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 7
72/3360/0 Teatr Rozmaitości w Warszawie [1971] 1972-1995 0 Unroll
Number of units in the group: 139
72/3361/0 Zakład Badań Geofizycznych Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych w Warszawie 1976-1978 0 Unroll
Number of units in the group: 111
72/3362/0 Warszawskie Huty Szkła "Polam" - Ożarów w Falenicy 1985 0 Unroll
Number of units in the group: 1
72/3363/0 Zakłady Lamp Profesjonalnych w Warszawie 1960-1996 0 Unroll
Number of units in the group: 164
72/3364/0 Biuro Opieki nad Grobami Obcokrajowców "Bongo" w Warszawie 1958-2007 0 Unroll
Number of units in the group: 93
72/3365/0 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie 1992-2009 0 Unroll
Number of units in the group: 210
72/3366/0 Państwowy Teatr Żydowski w Warszawie 1958-1984 0 Unroll
Number of units in the group: 127
72/3367/0 Wojewódzka Stacja Oceny Zwierząt w Warszawie [1947-1957] 1958-1975 [1976-1982] 0 Unroll
Number of units in the group: 680
72/3368/0 Stołeczny Ośrodek Postępu Rolniczego w Parzniewie przy SGGW - Akademii Rolniczej z siedzibą w Brwinowie [1952-1974] 1975-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 50
72/3369/0 Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie [1952-1981] 1982-2008 0 Unroll
Number of units in the group: 607
72/3370/0 Sąd Wojewódzki w Warszawie [1973] 1975 [2005] 0 Unroll
Number of units in the group: 298
72/3371/0 Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [1973] 1975-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 1803
72/3372/0 Pełnomocnik Ministra Budownictwa do Spraw Odbudowy Starego Miasta w Warszawie 1950-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 5
72/3373/0 Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita w Warszawie 1987-2005 0 Unroll
Number of units in the group: 105
72/3374/0 Teatr Narodowy w Warszawie 1949-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 70
72/3375/0 Teatr Rzeczpospolita w Warszawie 1983-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 191
72/3376/0 Studio Filmowe Dom w Warszawie 1989-2010 0 Unroll
Number of units in the group: 93
72/3377/0 Instytut Mokotowski w Warszawie 1937-1985 0 Unroll
Number of units in the group: 10
72/3378/0 Zbiór Władysława Sokołowskiego 1927-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 1
72/3379/0 Drukarnia Naukowo - Techniczna w Warszawie [1987] 1990-2006 [2007] 0 Unroll
Number of units in the group: 87
72/3380/0 Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Warszawie 1975-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 222
72/3381/0 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie XIX/XX 0 Unroll
Number of units in the group: 8697
72/3382/0 Drukarnia Skarbowa w Warszawie 1953-2004 0 Unroll
Number of units in the group: 107
72/3383/0 Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 1954-2000 0 Unroll
Number of units in the group: 206
72/3384/0 II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie [1918-1937] 1937-1993 0 Unroll
Zasób materiałów archiwalnych jest w dobrym stanie (w formie oprawnej), ale nie jest kompletny, ponieważ - jak wspomniano w monografii Szkoły pt. „Pochodem idziemy ..."". Dzieje i legenda Szkoły im. Stefana Batorego, praca zbiorowa, t. 2, wyd. przez PIW w 1993 r. s. 42 - „Archiwum Szkoły rozgrabiono lub spalono". Number of units in the group: 201
72/3385/0 Państwowe Wydawnictwo Naukowe w Warszawie [1940-1950]1950-1994 [1995-2010) 0 Unroll
Number of units in the group: 14097
72/3386/0 Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Warszawie 1957-1992 [1997-2006] 0 Unroll
Number of units in the group: 414
72/3387/0 Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe "Śródmieście" w Warszawie 1949-2012 0 Unroll
Number of units in the group: 52
72/3388/0 Przedsiębiorstwo Robót Wykończeniowych Warszawa Muranów 1962-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 26
72/3389/0 Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego Warszawa Muranów 1949-1963 0 Unroll
Number of units in the group: 39
72/3390/0 Kombinat Budownictwa Miejskiego Warszawa Śródmieście 1971-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 151
72/3391/0 Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego Warszawa Centrum 1963-1969 0 Unroll
Number of units in the group: 21
72/3392/0 Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego Warszawa MDM 1951-1969 0 Unroll
Number of units in the group: 51
72/3393/0 Zespoły Polskich Producentów Filmowych Zespół "Zodiak" w Warszawie 1988-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 12
72/3394/0 Studio Filmowe "Zodiak" w Warszawie 1988-2002 0 Unroll
Number of units in the group: 41
72/3395/0 Przedsiębiorstwo Realizacji Filmów "Zespoły Filmowe" Zespół Filmowy "Zodiak" w Warszawie 1988-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 7
72/3396/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa Praga - Śródmieście 1945-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 49
72/3397/0 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie [1953-1980] 1981-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 288
72/3398/0 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 1981-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 4658
72/3399/0 Stołeczne Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Warszawie 1965-2002 0 Unroll
Number of units in the group: 739
72/3400/0 Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego Nr 4 w Warszawie 1954-1965 0 Unroll
Number of units in the group: 26
72/3401/0 Zbiór Danuty Maciejewskiej 1898-2008 0 Unroll
Number of units in the group: 45
72/3402/0 Warszawskie Zakłady Foto - Optyczne w Warszawie 1951-1969 0 Unroll
Number of units in the group: 56
72/3403/0 Agencja Dystrybucji Filmowej w Warszawie 1991-2000 0 Unroll
Number of units in the group: 50
72/3404/0 Film Polski - Agencja Promocji w Warszawie [1941] 1968-2007 0 Unroll
Number of units in the group: 356
72/3405/0 Państwowy Teatr Lalek "Guliwer" w Warszawie [1946] 1952-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 156
72/3406/0 Kombinat Budownictwa Miejskiego Warszawa - Północ 1970-1982 [1990] 0 Unroll
Number of units in the group: 104
72/3407/0 Przedsiębiorstwo Robót Wykończeniowych Budownictwa Warszawa "Muranów" w Warszawie 1966-1971 0 Unroll
Number of units in the group: 9
72/3408/0 Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego Warszawa Północ 1964-1971 0 Unroll
Number of units in the group: 23
72/3409/0 Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych Warszawa 1955-1971 0 Unroll
Number of units in the group: 62
72/3410/0 Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - 2 1952-1955 0 Unroll
Number of units in the group: 4
72/3411/0 Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarstw Rolnych w Warszawie 1948-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 740
72/3412/0 Akta Stanu Cywilnego Kościoła Katolickiego Mariawitów w Warszawie 1909-1911 0 Unroll
Number of units in the group: 4
72/3413/0 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m. st. Warszawy 1949-1993 0 Unroll
Number of units in the group: 553
72/3414/0 Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami "Chemia" Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie 1945-2008 0 Unroll
Number of units in the group: 1273
Showing 3,361 to 3,420 of 3,897 entries.