Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Jerzego w Jurowlanach

Reference code
4/269/0
Border dates
1843-1868
Number of series
0
Number of scans
670

Content:

akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1843-1868; sygn. 1-6

The history of the creator:

Parafia prawosławna pod wezwaniem Św. Jerzego w Jurowlanach jest jedną z najstarszych na Podlasiu. Źródła historyczne informują, że cerkiew wsi istniała już przed 1578r. W 1870r. w miejscu starej drewnianej wybudowano nowa murowaną świątynię. Zachowane księgi metrykalne pochodzą z I połowy XIXw. Po I wojnie światowej Jurowlany otrzymały status parafii etatowej i objęły parafie: Szudziałowo, Samogród i Ostrów Północny. W chwili obecnej w skład parafii wchodzą wioski: Jurowlany, Harkawicze, Sukowicze i Pierożki. Ks. Grzegorz Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie (część demograficzna: chrzty, śluby i zgony); Stefan Dmitruk, Św. św. Borysa i Gleba w Jurowlanach.

Border dates:

1843-1868

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1843-1868.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

6

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak 6

mikrofilmy: C.151-C.155, C.5607