Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 13 października 1985 roku

Reference code
36/510/0
Border dates
1985
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

protokoły głosowania na posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej gminy Dorohusk (sygn. 1); protokoły głosowania na posłów wybieranych z okręgowej listy wyborczej gminy Dorohusk (sygn. 2) z 1985 r.

The history of the creator:

Uchwałą Rady Państwa zostały zarządzone wybory do Sejmu PRL. Termin ustalono na 13 października 1985 r. Ponadto określono granice i numery 74 okręgów wyborczych, liczbę posłów, jaka miała być wybrana z każdego okręgu, jak również siedziby okręgowych komisji wyborczych. Okręg nr 12 obejmował województwo chełmskie, w którym miało być wybranych 3 posłów. Siedziba okręgowej komisji wyborczej znajdowała się w Chełmie (M.P. z 1985 r., Nr 14, poz. 107). Komisje wyborcze dla wyborów posłów na Sejm PRL z 1985 r. zostały rozwiązane uchwałą Rady Państwa z 4 kwietnia 1989 r. (M. P. z 1989 r., Nr 11, poz. 85). Siedziby komisji wyborczych mieściły się na terenie miast i gmin województwa chełmskiego. Status prawny – administracja ogólna, wybory. W wyborach z 13 października 1985 r., wybierano 460 posłów, w tym 410 z okręgowych list wyborczych zgłoszonych w 74 okręgach oraz 50 posłów z krajowej listy wyborczej. Wybory przeprowadziły: Państwowa Komisja Wyborcza, 74 okręgowe komisje wyborcze, 21649 obwodowych komisji wyborczych. W okręgu nr 12 obejmującym województwo chełmskie na 167969 uprawnionych w głosowaniu wzięło udział 137071, (frekwencja 81,60). Mandat uzyskali Wojciech Budzyński, Tomasz Adamczuk oraz Maria Jarosz.

Border dates:

1985

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1985-1985.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

8

Total archival units developed :

2

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.12

Total current materials developed

0.12

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 6 j.a.
Book inventory approved Tak 2 j.a.