Bielsko - Bialskie Robotnicze Stowarzyszenie Oświatowe "Harmonia"

Reference code
13/303/0
Border dates
1868, 1871-1872
Number of series
0
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to