Opolskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane w Opolu

Reference code
45/394/0
Border dates
1949-1960
Number of series
44
Number of scans
0