Opolskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane w Opolu

Reference code
45/394/0
Number of series
44
Number of scans
0
Number Name Border dates Number of scans
11 Strutura organizacyjna 0
11.1 Schemat organizacyjny 1950 - 1950 0
12 Planowanie i sprawozdawczość 1955 - 1955 0
12.1 Plany perspektywistyczne i programy 1952 - 1955 0
12.2 Roczne plany Akcji Socjalnej 1951 - 1951 0
12.3 Roczne plany finansowe 1950 - 1952 0
12.4 Roczne plany generalnego wykonastwa 0
12.5 Roczne plany produkcji 1950 - 1955 0
12.6 Roczne plany remontów 1953 - 1953 0
12.7 Roczne plany techniczno-produkcyjno-finansowe 1953 - 1953 0
12.8 Roczne plany zaopatrzenia 1953 - 1954 0
12.9 Roczne plany zatrudnienia i funduszu płac 1954 - 1955 0
12.10 Sprawozdania własne- różne 1953 - 1953 0
12.11 Sprawozdania z wykonania planu kosztów własnych 1955 - 1955 0
12.12 Sprawozdania z wykonania produkcji 1954 - 1954 0
12.13 Sprawozdania z zaopatrzenia materiałowego 1952 - 1952 0
12.14 Okresowe sprawozdania z wykorzystania maszyn 1951 - 1954 0
12.15 Okresowe sprawozdania z wykonania norm pracy 1951 - 1954 0
12.16 Okresowe sprawozdania z wykonania produkcji 1953 - 1954 0
12.17 Okresowe sprawozdania z wykonania planu płac 1952 - 1953 0
12.18 Okresowe sprawozdania z ruchu pracowników 1951 - 1954 0
12.19 Okresowe sprawozdania z zatrudnienia 1951 - 1954 0
12.20 Analizy z działalności 1953 - 1953 0
12.21 Analizy z funduszu płac 1954 - 1954 0
13 Statystyka 0
13.1 Własne opracowania statystyczne- roczne 0
13.2 Analizy 0
13.3 Sprawozdania statystyczne z budownictwa 0
13.4 Sprawozdania statystyczne z kosztów własnych 1955 - 1955 0
13.5 Sprawozdania statystyczne kadrowe 1953 - 1954 0
13.6 Sprawozdania statystyczne z zatrudnienia 1953 - 1955 0
13.7 Okresowe sprawozdania statystyczne z wykonania produkcji 1952 - 1952 0
13.8 Okresowe sprawozdania statystyczne z wykonania planu płac 1951 - 1951 0
13.9 Okresowe sprawozdania statystyczne z zatrudnienia 0
13.10 Okresowe sprawozdania statystyczne z zaopatrzenia 1954 - 1954 0
14 Budżet 0
14.1 Preliminarz budżetowy 1950 - 1950 0
15 Finanse i księgowość 0
15.1 Bilans zamknięcia 1949 - 1955 0
16 Kontrola 0
16.1 Kontrola zewnętrzna 1950 - 1951 0
16.2 Kontrola wewnętrzna 0
16.3 Książki kontroli 0
16.4 Kontrola jednostek podległych 0