Powiatowa Rada Narodowa w Węgrowie

Reference code
62/248/0
Border dates
1944-1950
Number of series
0
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
62/248/0/-/1 Protokóły posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie od lutego do grudnia 1948] 1948 0
62/248/0/-/2 Protokóły posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie od stycznia do grudnia 1949 roku] 1948 0
62/248/0/-/3 Protokóły posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie od Nr 7-32] 1945 0
62/248/0/-/4 Protokóły posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie od Nr 33-74] 1946 0
62/248/0/-/5 Protokóły posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie od Nr 1-25] 1947 0
62/248/0/-/6 Protokóły posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie od Nr 1-10] 1948 0
62/248/0/-/7 Protokóły posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie od Nr 11-27] 1948 0
62/248/0/-/8 Protokóły posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie od Nr 1-10] 1949 0
62/248/0/-/9 Protokóły posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie od Nr 11-20] 1949 0
62/248/0/-/10 Protokóły posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie od Nr 21-30] 1949 0
62/248/0/-/11 Protokóły posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie od Nr 31-40] 1949 0
62/248/0/-/12 Protokóły posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie od Nr 41-50] 1949 0
62/248/0/-/13 Protokóły posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie od Nr 50-57] 1949 0
62/248/0/-/14 Protokóły Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie 1949 0
62/248/0/-/15 [Protokóły posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie od stycznia do lipca 1950 roku] 1950 0
62/248/0/-/16 [Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie od stycznia do lipca 1950 roku] 1949 0
62/248/0/-/17 [Protokóły z posiedzeń zwyczajnych Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie odpisy] 1944 0
62/248/0/-/18 [Protokóły z zebrań sołtysów, wójtów i sekretarzy-odpisy] 1944 0
62/248/0/-/19 [Protokół z konferencji referatów Starostwa] 1944 0
62/248/0/-/20 [Protokół zwyczajnego zebrania Naczelników Władz i Urzędów Niezespolonych I-wszej instancji] 1946 0
Showing 1 to 20 of 548 entries.