Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Przeworsku

Reference code
56/2/0
Border dates
1932-1939
Number of series
3
Number of scans
0