Akta stanu cywilnego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Kańczudze

Reference code
56/1731/0
Border dates
1851-1917, 1926-1927, 1933-1940
Number of series
6
Number of scans
0