Akta miasta Krapkowic

Reference code
45/16/0
Border dates
1582-1944
Number of series
57
Number of scans
0
Number Name Border dates Number of scans
1 Abteilung I Sprawy ogólne Rzeszy Niemieckiej, pozyczki państwowe 0
2 Abteilung II Zarządzenia władz powiatowych, podatki 0
3 Abteilung III Zarządzanie miastem, prowadzenie interesów miejskich, posiedzenia Rady Miejskiej 0
4 Abteilung IV- gospodarka komunalna miasta, zarządzanie majątkami, przemysł, handel, dzierżawy parceli, budowa i utrzymanie budynków. Ksiegi kasowe 0
5 Abteilung V- urzędy i urzędnicy, udzielanie urlopów, sprawy personalne, wybory burmistrzów 0
6 Abteilung VI -elektryfikacja miasta 0
7 Abteilung VII- budowa i utrzymanie ulic 0
8 Abteilung VIII- gospodarka wodna miasta 0
9 Abteilung IX- miejska kaa oszczędności 0
10 Abteilung X- podatki 0
11 Abteilung XI- sprawy katastralne, podatki gruntowe i budowlane 0
12 Abteilung XII- rzemiosło miejskie i cechy 0
13 Abteilung XIII- Zawodowa Szkoła Przemysłowa 0
14 Abteilung XIV- fundacje dobroczynne, szpitale 0
15 Abteilung XV- sprawy kościelne 0
16 Abteilung XVI- szkolnictwo 0
17 Abteilung XVII- wojskowość 0
18 Abteilung XVIII-sprawy przynależności narodowej 0
19 Abteilung XIX-opieka społeczna 0
20 Abteilung XX-opieka nad sierotami 0
21 Abteilung XXI-sądy polubowne 0
22 Abteilung XXII- gospodarka wiejska 0
23 Abteilung XXIII-straż pożarna 0
24 Abteilung XXIV-budowla grobli i nasypów 0
25 Abteilung XXV- Wybory do organów władzy państwowej i powiatowej 0
26 Abteilung XXVI-koleje, poczta i telegraf 0
27 Abteilung XXVII-sądownictwo 0
28 Abteilung XXVIII-statystyka 0
29 Abteilung XXIX-varia 0
30 Polizeiverwaltung Abteilung I- prokuratura, sprawy karne 0
31 Abteilung II- policja krapkowicka, kontrola ruchu polskiego 0
32 Abteilung III-sprawy sądowe 0
33 Abteilung IV-sprawy meldunkowe 0
34 Abteilung V-spraw porzadku publicznego i policji ochronnej 0
35 Abteilung VI- policja obyczajowa 0
36 Abteilung VII-rzemiosło miejskie, handel, instytucje kulturalne 0
37 Abteilung VIII-ruch na placach i ulicach 0
38 Abteilung IX-lecznictwo 0
39 Abteilung X-sprawy weterynaryjne 0
40 Abteilung XI- budownictwo 0
41 Abteilung XII-elektryfikacja i gospodarka wodna 0
42 Abteilung XIII-rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo 0
43 Abteilung XIX- hodowla 0
44 Abteilung XV- nadzór policji nad słuzba domową 0
45 Abteilung XVI-ubezpieczenia inwalidzkie i starcze 0
46 Abteilung XVII-kasa chorych 0
47 Abteilung XVIII-kolekty 0
48 Abteilung XX-varia 0
49 Standesamt Abteilung I-akta o charakterze normatywnym 0
50 Abteilung II-listy urodzeń 0
51 Abteilung III-listy zapowiedzi przedślubnych 0
52 Abteilung IV-listy zawartych małżeństw 0
53 Abteilung V-księgi rodzienne (Famielienbücher) 0
54 Abteilung VI-listy zgonów 0
55 Abteilung VII- listy obywateli z podaniem ich stanu cywilnego 0
56 Schloss Krappitz 0
57 Akta osobowe 0