Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Andrzej, biskup wrocławski, potwierdza przywileje cechowe cechu bednarzy w Głuchołazach, 1593, 6.IV. Neiss [Nysa]

#Głuchołazy #Ziegenhals #bednarz

1593

Potwierdzenie ugody między radnymi miasta a cechem rębaczy mięsa , 1672, 11.III. Neyss [Nysa]

#Głuchołazy #Ziegenhals #cech rzemieślniczy

1672

Jan Leopold, kardynał wrocławski, poświadcza przywilej cechu rębaczy mięsa, 1672, 21.IV. Neiss [Nysa]

#Głuchołazy #Ziegenhals #cech rzemieślniczy

1672

Magistrat miasta Głuchołaz nadaje prawa miejskie czeladnikowi cechu tkaczy Józefowi Tilgner, który służył w 8 pułku piechoty, 1817, 1.IV. Ziegenhals [Głuchołazy]

#Głuchołazy #Ziegenhals #Tilgner Józef

1817