Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej

Data dodania
05.11.2020

Skany (18)

 • Obraz 1 z kolekcji "Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej"
 • Obraz 2 z kolekcji "Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej"
 • Obraz 3 z kolekcji "Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej"
 • Obraz 4 z kolekcji "Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej"
 • Obraz 5 z kolekcji "Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej"
 • Obraz 6 z kolekcji "Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej"
 • Obraz 7 z kolekcji "Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej"
 • Obraz 8 z kolekcji "Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej"
 • Obraz 9 z kolekcji "Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej"
 • Obraz 10 z kolekcji "Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej"
 • Obraz 11 z kolekcji "Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej"
 • Obraz 12 z kolekcji "Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej"
 • Obraz 13 z kolekcji "Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej"
 • Obraz 14 z kolekcji "Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej"
 • Obraz 15 z kolekcji "Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej"
 • Obraz 16 z kolekcji "Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej"
 • Obraz 17 z kolekcji "Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej"
 • Obraz 18 z kolekcji "Ozdobne karty ksiąg Metryki Koronnej"

Opis

Metryka Koronna to obecnie zbiór ponad 700 ksiąg przechowywanych w AGAD, a spisywanych przez kancelarię królewską od połowy XV w. W księgach tych rejestrowano część dokumentów (przeważnie te ważniejsze), które wydawano z kancelarii, lub które do niej wpływały. Od połowy XVI w. zaczęto rejestrować w nich także relacje prywatne składane przez strony, co uczyniło z Metryki po części urząd o charakterze notarialnym, dostępny dla różnych warstw społecznych. Badacze zauważają, że w ciągu kilkuwiekowego istnienia instytucja ta skumulowała ogromną ilość akt dokumentujących „bieżącą chwilę”, co stwarza doskonałą okazję do przeniesienia ich czytelnika na miejsce ówczesnych panujących. W materiale wytworzonym przez centralną kancelarię stykają się: życie codzienne, wielka polityka i małe interesy. Od połowy XVII w. w prowadzeniu ksiąg Metryki Koronnej można zaobserwować pewną praktykę kancelaryjną, którą jest zdobienie kart tytułowych (frontyspisów). Praktyka ta wpisuje się poniekąd w rozwój emblematyki i świadczy o łączności obrazu i tekstu. W niniejszej kolekcji zebraliśmy takie właśnie ozdobne karty z XVII-wiecznych ksiąg wpisów Metryki Koronnej, które pojawiają się od czasów kanclerstwa Andrzeja Lipskiego.

Tagi

tagi użytkowników indeksy nadawane przez archiwa

#Metryka Koronna #kancelaria królewska