Biuro Personalne

Номер документа
2/10/0/2
Крайние даты
1891 - 1939
Количество серий
1
Количество сканов
0
Архив
Номер документа Название Дата с Дата до
Показывается 3 301 в 3 386 из 3 386 записей.
Номер документа Имя Крайние даты Количество сканов
2/10/0/2/3389 Biegański Antoni Insp. Ceł w Gdańsku 1929-1939 0
2/10/0/2/3391 Bonczek Erwin Insp. Ceł w Gdańsku 1919-1937 0
2/10/0/2/3392 Dopierała Antoni Insp. Ceł w Gdańsku 1921-1935 0
2/10/0/2/3393 Gułakowski Roman Insp. Ceł w Gdańsku 1921-1937 0
2/10/0/2/3394 Jankowski Antoni Insp. Ceł w Gdańsku 1931-1939 0
2/10/0/2/3395 Karkoszka Edward Insp. Ceł w Gdańsku 1927-1935 0
2/10/0/2/3396 Kleister Jan Insp. Ceł w Gdańsku 1924-1939 0
2/10/0/2/3397 Klisiak Józef Insp. Ceł w Gdańsku 1933-1937 0
2/10/0/2/3398 Kowalski Marcin Insp. Ceł w Gdańsku 1929-1938 0
2/10/0/2/3399 Kubik Walter Insp. Ceł w Gdańsku 1934-1938 0
2/10/0/2/3400 Langner Kazimierz Insp. Ceł w Gdańsku 1922-1938 0
2/10/0/2/3401 Matuszak Antoni Insp. Ceł w Gdańsku 1921-1936 0
2/10/0/2/3402 Melin Mieczysław Insp. Ceł w Gdańsku 1920-1937 0
2/10/0/2/3403 Mrozek Bolesław Insp. Ceł w Gdańsku 1920-1934 0
2/10/0/2/3404 Mrozek Franciszek Insp. Ceł w Gdańsku 1927-1936 0
2/10/0/2/3405 Pyszkówna Jadwiga Insp. Ceł w Gdańsku b.d. 0
2/10/0/2/3406 Nowakowski Aleksander Insp. Ceł w Gdańsku 1937-1937 0
2/10/0/2/3407 Rogalewicz Witold Insp. Ceł w Gdańsku 1930-1931 0
2/10/0/2/3408 Schmidt Henryk Insp. Ceł w Gdańsku 1936-1938 0
2/10/0/2/3409 Szarski Gustaw Insp. Ceł w Gdańsku 1929-1934 0
2/10/0/2/3410 Szymański Tadeusz Insp. Ceł w Gdańsku 1937-1938 0
2/10/0/2/3411 Szymański Stanisław Insp. Ceł w Gdańsku 1921-1937 0
2/10/0/2/3412 Szymik Konrad Insp. Ceł w Gdańsku 1922-1939 0
2/10/0/2/3413 Szymura Jan Insp. Ceł w Gdańsku 1922-1934 0
2/10/0/2/3414 Wiloch Lucjusz Insp. Ceł w Gdańsku 1919-1931 0
2/10/0/2/602b Izba Skarbowa w Kielcach. Wykaz urzędników prowizorycznych zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w Izbie Skarbowej oraz urzędników prowizorycznych zajmujących stanowiska Naczelnika Urzędów. 1938-1938 0
2/10/0/2/602c Kasa Przezorności pracowników Ministerstwa Skarbu; działalność. Protokoły posiedzeń Zarządu Kasy. 1927-1937 0
2/10/0/2/602a Alfabetyczny spis urzędników kontroli skarbowej. b.d. 0
2/10/0/2/7636 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1920 r. 1920 0
2/10/0/2/7637 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1922 r. 1922 0
2/10/0/2/7638 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1925 r. 1925 0
2/10/0/2/7639 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1926 r. Tom I 1926 0
2/10/0/2/7640 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1926 r. Tom II 1926 0
2/10/0/2/7641 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1929 r. 1929 0
2/10/0/2/7642 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1934 r. Tom I 1934 0
2/10/0/2/7643 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1934 r. Tom II 1934 0
2/10/0/2/7644 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1935 r. Tom I 1935 0
2/10/0/2/7645 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1935 r. Tom II 1935 0
2/10/0/2/7646 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1935 r. Tom III 1935 0
2/10/0/2/7647 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1936 r. Tom I 1936 0
2/10/0/2/7648 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1936 r. Tom II 1936 0
2/10/0/2/7649 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1936 r. Tom III 1936 0
2/10/0/2/7650 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1936 r. Tom IV 1936 0
2/10/0/2/7651 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1938 r. Tom I 1938 0
2/10/0/2/7652 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1938 r. Tom II 1938 0
2/10/0/2/7653 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1939 r. Tom I 1939 0
2/10/0/2/7654 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1939 r. Tom II 1939 0
2/10/0/2/7655 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1939 r. Tom III 1939 0
2/10/0/2/7656 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1939 r. Tom IV 1939 0
2/10/0/2/7657 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1939 r. Tom V 1939 0
2/10/0/2/1496a Zawiślak Franciszek 1925-1938 0
2/10/0/2/1760a Downorowicz Kazimierz Dyrekcja Ceł w Poznaniu 1934-1934 0
2/10/0/2/2354a Lesiewicz Wiktor Urząd Skarbowy w Mościskach 1928-1933 0
2/10/0/2/2355a Lewandowski Józef Dyrekcja Ceł Poznań 1928-1932 0
2/10/0/2/2541a Molendzki Władysław Urząd Skarbowy w Będzinie 1933-1933 0
2/10/0/2/3270a Witwicki Jan Izba Skarbowa w Lublinie, później w Warszawie. Akta nominacyjne. 1923-1934 0
2/10/0/2.1/1056 Małkiewicz Józef 1930-1939 0
2/10/0/2.1/3415 Karty ewidencyjne urzędników Ministerstwa Skarbu, nazwiska na litery H-K i karty ewidencyjne urzędników Izby Skarbowej w Grudziądzu. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3416 Karty ewidencyjne urzędników Dyrekcji Ceł Mysłowice i podległych jej urzędów celnych. T. I. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3417 Karty ewidencyjne urzędników Dyrekcji Ceł Mysłowice i podległych jej urzędów celnych. T. II. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3418 Karty ewidencyjne urzędników Dyrekcji Ceł w Poznaniu i podległych jej urzędów celnych. Nazwiska na litery A-C. T. I. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3419 Karty ewidencyjne urzędników Dyrekcji Ceł w Poznaniu i podległych jej urzędów celnych. Nazwiska na litery C-Z. T. II. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3420 Karty ewidencyjne urzędników Dyrekcji Ceł w Warszawie i podległych jej urzędów celnych. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3421 Karty ewidencyjne urzędników Inspektoratu Celnego w Gdańsku. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3422 Karty ewidencyjne urzędników Izb Skarbowych w Krakowie i podległych jej urzędów skarbowych. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3423 Karty ewidencyjne urzędników Izby Skarbowej w Kielcach. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3424 Karty ewidencyjne urzędników Izby Skarbowej w Krakowie i podległych jej krakowskich urzędów skarbowych. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3425 Karty ewidencyjne urzędników Izby Skarbowej w Lublinie i podległych jej urzędów skarbowych. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3426 Karty ewidencyjne urzędników Izby Skarbowej Lwów i podległych jej urzędów skarbowych. T. I. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3427 Karty ewidencyjne urzędników Izby Skarbowej Lwów i podległych jej urzędów skarbowych. T. II. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3428 Izba Skarbowa Łódź. Karty ewidencyjne, 1-14 Łódzki Urząd Skarbowy. T.I. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3429 Izba Skarbowa Łódź i podległe urzędy skarbowe, nazwiska na litery K-W. Karty ewidencyjne. T. II. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3430 Izba Skarbowa Łódź i podległe urzędy skarbowe, nazwiska na litery W-Z. Karty ewidencyjne. T. III. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3431 Izba Skarbowa Łuck. Karty ewidencyjne. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3432 Izba Skarbowa Nowogródek. Karty ewidencyjne. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3433 Izba Skarbowa Poznań. Karty ewidencyjne - t. I. - wydział IV i VI Izby -1.17 Urząd Skarbowy, pow. Urząd Akcyz i Monopolów w Poznaniu. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3434 Izba Skarbowa Poznań. Karty ewidencyjne - t. II. - podległe urzędy skarbowe terenowe, nazwiska na litery R-Z; Urząd Opłat Stemplowych. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3435 Izba Skarbowa Poznań. Karty ewidencyjne - t. III. - podległe urzędy skarbowe terenowe, nazwiska na litery J-O; Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów we Wrześni. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3436 Izba Skarbowa Stanisławów. Karty ewidencyjne - t. I. - podległe urzędy terenowe, H-N. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3437 Izba Skarbowa Stanisławów. Karty ewidencyjne - t. II. - wydziały skarbowe - I-V podległe urzędy terenowe, S-Z. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3438 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Skarbowy - podległe urzędy skarbowe terenowe, K-S, urzędy akcyzowe, Urząd Stemplowy. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3439 Izba Skarbowa Warszawa. Karty ewidencyjne - t. I. - podległe warszawskie urzędy skarbowe, 1-23. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3440 Izba Skarbowa Warszawa (Grodzka). Karty ewidencyjne - t. II. - podległe warszawskie urzędy skarbowe, 24-36; Urząd Skarbowy Działdowo, Urząd Skarbowy Skierniewice oraz inne urzędy skarbowe okręgowe warszawskie. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3441 Izba Skarbowa Wilno. Karty ewidencyjne - wydziały skarbowe, podległe urzędy skarbowe terenowe. 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3442 Mennica Państwowa. Karty ewidencyjne 1918-1939 0
2/10/0/2.1/3442a Prokuratoria Generalna RP - oddziały w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Warszawie, Wilnie. Karty ewidencyjne. 1931-1939 0
Показывается 3 301 в 3 386 из 3 386 записей.