Biuro Personalne

Sygnatura
2/10/0/2
Daty skrajne
1891 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/10/0/2/3189 Urbanek Jan I. Sk. w Poznaniu 1927-1934 0
2/10/0/2/3190 Dr Urbanek Józef Wydz. Sk. Katowice 1931-1932 0
2/10/0/2/3191 Uściński Jan I. Sk. Okr. Warszawa 1936-1936 0
2/10/0/2/3192 Utrata Wojciech D.C. Poznań 1931-1933 0
2/10/0/2/3193 Uziębło Jakub Przemysław I. Sk. Grodzka Warszawa 1934-1934 0
2/10/0/2/3194 Inż. Uziębło Mieczysław Dyr. Ceł Warszawa 1932-1934 0
2/10/0/2/3195 Wachowski Dionizy I. Sk. w Brześciu n/B 1930-1932 0
2/10/0/2/3196 Wacowski Wacław I. Sk. w Poznaniu 1923-1933 0
2/10/0/2/3197 Wacyk Franciszek I. Sk. Łuck 1932-1935 0
2/10/0/2/3198 Wadowski Marian I. Sk. w Łodzi 1927-1938 0
2/10/0/2/3199 Wagner Rudolf I. Sk. we Lwowie 1928-1935 0
2/10/0/2/3200 Waja Jan Woj. Śląskie 1933-1934 0
2/10/0/2/3201 Waja Paweł Woj. Śląskie 1933-1934 0
2/10/0/2/3202 Wajdwicz Stanisław I. Sk. Grodzka Warszawa 1933-1934 0
2/10/0/2/3203 Walecki Franciszek I. Sk. Grodzka Warszawa 1928-1935 0
2/10/0/2/3204 Wierusz-Walknowski Zygmunt U. Sk. W wieluniu 1918-1933 0
2/10/0/2/3205 Waloszek Franciszek U. Woj. Śląski 1930-1934 0
2/10/0/2/3206 Walter Bronisław U. Woj. Śląski 1928-1934 0
2/10/0/2/3207 Wałachiewicz Feliks I. Sk. W Nowogródku 1930-1935 0
2/10/0/2/3208 Wanke Franciszek I. Sk. II we Lwowie 1933-1933 0
2/10/0/2/3209 Warchoł Władysław I. Sk. Grodzka Warszawa 1935-1935 0
2/10/0/2/3210 Warmbier Artur I. Sk. Poznań 1928-1935 0
2/10/0/2/3211 Wasilewska Zofia I. Sk. Okr. Warszawa 1930-1933 0
2/10/0/2/3212 Ostoja-Wasilewski Mieczysław I. Sk. Wilno 1933-1933 0
2/10/0/2/3213 Wasiukow Michał Izba Sk. w Łucku 1928-1933 0
2/10/0/2/3214 Wasylowski Bazyli I. Sk. I Lwów 1931-1933 0
2/10/0/2/3215 Waśniewski Józef I. Sk. w Białymstoku 1924-1934 0
2/10/0/2/3216 Wawrzykowski Hieronim Izba Sk. w Kielcach 1918-1936 0
2/10/0/2/3217 Wągrowski Kazimierz I. Sk. w Łucku 1922-1935 0
2/10/0/2/3218 Wąsowski Wawrzyniec Dyr. Ceł w Warszawie 1929-1933 0
2/10/0/2/3219 Wehr Czesław I. Sk. Grodzka Warszawa 1933-1933 0
2/10/0/2/3220 Weinsaft Süsie I. Sk. II we Lwowie 1932-1933 0
2/10/0/2/3221 Weiss Benon I. Ceł w Gdańsku 1927-1930 0
2/10/0/2/3222 Weiss Marian Franciszek I. Sk. we Lwowie 1924-1929 0
2/10/0/2/3223 Dr Wejwoda Edward I. Sk. II Lwów 1928-1934 0
2/10/0/2/3224 Werecki Stanisław I. Sk. w Białymstoku 1934-1934 0
2/10/0/2/3225 Werman Karol I. Sk. w Nowogródku 1919-1936 0
2/10/0/2/3226 Werner Maria I. Sk. Grodzka Warszawa 1929-1931 0
2/10/0/2/3227 Wesołowski Józef D. C. Mysłowice 1930-1933 0
2/10/0/2/3228 Wesołowski Marian I. Sk. Grodzka Warszawa 1930-1934 0
2/10/0/2/3229 Westfal Władysław Franciszek I. Sk. Łódź 1931-1935 0
2/10/0/2/3230 Westfal Władysław I. Sk. Łódź 1918-1923 0
2/10/0/2/3231 Westrych Antoni U. Sk. w Łowiczu 1922-1935 0
2/10/0/2/3232 Vetulani Stanisław I. Sk. I we Lwowie 1933-1933 0
2/10/0/2/3233 Węcewicz Czesław D.P.M.S. 1931-1933 0
2/10/0/2/3234 Węgielski Mieczysław Dyr. P.M.S. 1933-1933 0
2/10/0/2/3235 Wiącek Jan Dyr. Ceł w Poznaniu 1933-1933 0
2/10/0/2/3236 Wieczorek Jan Dyr. Ceł w Poznaniu 1935-1935 0
2/10/0/2/3237 Wieczorek Kazimierz I. Sk. Grodzka Warszawa 1931-1933 0
2/10/0/2/3238 Wieczorek Tadeusz U. Woj. Śląski 1934-1934 0
2/10/0/2/3239 Wieczorkiewicz Stefan I. Sk. Okr. Warszawa 1922-1933 0
2/10/0/2/3240 Wielowieyski Janusz I. Sk. w Nowogródku 1930-1936 0
2/10/0/2/3241 Wieman Antoni Dyr. Ceł w Poznaniu 1928-1933 0
2/10/0/2/3242 Wierdak Antoni I. Sk. Poznań 1932-1934 0
2/10/0/2/3243 Wierszkowski Włodzimierz I. Sk. w Łucku 1927-1934 0
2/10/0/2/3244 Wierzayski Karol I. Sk. II we Lwowie 1930-1935 0
2/10/0/2/3245 Wierzbicka Zofia I. Sk. II we Lwowie 1930-1933 0
2/10/0/2/3246 Wierzbicki Antoni I. Sk. w Grudziądzu 1932-1935 0
2/10/0/2/3247 Wierzbicki Stanisław I. Sk. Łódź 1930-1933 0
2/10/0/2/3248 Wierzbicki Władysław I. Sk. we Lwowie 1926-1936 0
2/10/0/2/3249 Wierzbowski Józef I. Sk. Brześć n/B 1926-1935 0
2/10/0/2/3250 Więckiewicz Stanisław I. Sk. Grodzka Warszawa 1930-1935 0
2/10/0/2/3251 Więckowski Stanisław I. Sk. Grodzka Warszawa 1929-1933 0
2/10/0/2/3252 Więckowski Walenty I. Sk. w Grudziądzu 1929-1933 0
2/10/0/2/3253 Więzik Stefan Straż Graniczna 1937-1938 0
2/10/0/2/3254 Wiktor Stanisław U. Woj. Śląski 1934-1934 0
2/10/0/2/3255 Wilczewski Wacław I. Sk. Białystok 1928-1933 0
2/10/0/2/3256 Wilczyński Jan I. Sk. w Kielcach 1929-1934 0
2/10/0/2/3257 Wilczyński Józef Dyr. Ceł Warszawa 1925-1934 0
2/10/0/2/3258 Wilczyński Józef Izba Sk. Łuck 1921-1933 0
2/10/0/2/3259 Wilczyński Witold I. Sk. Grodzka Warszawa 1932-1933 0
2/10/0/2/3260 Wilicki Władysław I. Sk. Grodzka Warszawa 1928-1935 0
2/10/0/2/3261 Wilk Ignacy D.P.M.T. 1922-1932 0
2/10/0/2/3262 Wilkaniec Jarosław I. Sk. II Lwów 1932-1936 0
2/10/0/2/3263 Wilusz Ignacy I. Sk. we Lwowie 1930-1933 0
2/10/0/2/3264 Winczowski Paweł U. Woj. Śląski 1930-1931 0
2/10/0/2/3265 Winiarski Tadeusz Dyr. Ceł Warszawa 1930-1933 0
2/10/0/2/3266 Wirski Edward I. Sk. w Grudziądzu 1935-1936 0
2/10/0/2/3267 Wiśniewski Franciszek I. Sk. w Poznaniu 1933-1933 0
2/10/0/2/3268 Wiśniewski Jan I. Sk. Okr. Warszawa 1918-1934 0
2/10/0/2/3269 Witkiewicz tadeusz I. Sk. w Lublinie 1935-1935 0
2/10/0/2/3270 Witkowski Jan K.K.O. 1938-1938 0
2/10/0/2/3271 Witwicki Mieczysław I. Sk. Grudziądz 1932-1934 0
2/10/0/2/3272 Wiśniewski Stanisław K.K.O. 1935-1935 0
2/10/0/2/3273 Wiśniewski Tadeusz I. Sk. Poznań 1933-1933 0
2/10/0/2/3274 Wiśniewski Zdzisław Insp. Celny Gdańsk 1923-1930 0
2/10/0/2/3275 Wize Jan I. Sk. Łódź 1918-1933 0
2/10/0/2/3276 Właszczuk Zdzisław I. Sk. w Lublinie 1934-1934 0
2/10/0/2/3277 Włodarski Jan Dyr. Ceł w Warszawie 1931-1933 0
2/10/0/2/3278 Włodarzewski Zygmunt I. Sk. Okr. Warszawa 1935-1935 0
2/10/0/2/3279 Włosiński Czesław Kazimierz I. Sk. Kielecka 1927-1933 0
2/10/0/2/3280 Wodziński Władysław I. Sk. w Krakowie 1930-1934 0
2/10/0/2/3281 Wojaczyński Rudolf I. Sk. Kraków 1934-1936 0
2/10/0/2/3282 Wojciechowski Bolesław I. Sk. w Grudziądzu 1929-1933 0
2/10/0/2/3283 Wojciechowski Karol I. Sk. w Grudziądzu 1930-1935 0
2/10/0/2/3284 Wojciechowski Marian Dyr. Ceł w Warszawie 1928-1934 0
2/10/0/2/3285 Wojdat Tadeusz I. Sk. w Stanisławowie 1919-1937 0
2/10/0/2/3286 Wojnarski Ludwik I. Sk. w Krakowie 1924-1934 0
2/10/0/2/3287 Wojtaś Jakub I. Sk. Lublin 1931-1934 0
2/10/0/2/3288 Wojtaśkiewicz Marceli I. Sk. w Kielcach 1929-1933 0
Wyświetlanie 3 101 do 3 200 z 3 386 wpisów.