Biuro Personalne

Sygnatura
2/10/0/2
Daty skrajne
1891 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/10/0/2/3389 Biegański Antoni Insp. Ceł w Gdańsku 1929-1939 0
2/10/0/2/3391 Bonczek Erwin Insp. Ceł w Gdańsku 1919-1937 0
2/10/0/2/3392 Dopierała Antoni Insp. Ceł w Gdańsku 1921-1935 0
2/10/0/2/3393 Gułakowski Roman Insp. Ceł w Gdańsku 1921-1937 0
2/10/0/2/3394 Jankowski Antoni Insp. Ceł w Gdańsku 1931-1939 0
2/10/0/2/3395 Karkoszka Edward Insp. Ceł w Gdańsku 1927-1935 0
2/10/0/2/3396 Kleister Jan Insp. Ceł w Gdańsku 1924-1939 0
2/10/0/2/3397 Klisiak Józef Insp. Ceł w Gdańsku 1933-1937 0
2/10/0/2/3398 Kowalski Marcin Insp. Ceł w Gdańsku 1929-1938 0
2/10/0/2/3399 Kubik Walter Insp. Ceł w Gdańsku 1934-1938 0
2/10/0/2/3400 Langner Kazimierz Insp. Ceł w Gdańsku 1922-1938 0
2/10/0/2/3401 Matuszak Antoni Insp. Ceł w Gdańsku 1921-1936 0
2/10/0/2/3402 Melin Mieczysław Insp. Ceł w Gdańsku 1920-1937 0
2/10/0/2/3403 Mrozek Bolesław Insp. Ceł w Gdańsku 1920-1934 0
2/10/0/2/3404 Mrozek Franciszek Insp. Ceł w Gdańsku 1927-1936 0
2/10/0/2/3405 Pyszkówna Jadwiga Insp. Ceł w Gdańsku b.d. 0
2/10/0/2/3406 Nowakowski Aleksander Insp. Ceł w Gdańsku 1937-1937 0
2/10/0/2/3407 Rogalewicz Witold Insp. Ceł w Gdańsku 1930-1931 0
2/10/0/2/3408 Schmidt Henryk Insp. Ceł w Gdańsku 1936-1938 0
2/10/0/2/3409 Szarski Gustaw Insp. Ceł w Gdańsku 1929-1934 0
2/10/0/2/3410 Szymański Tadeusz Insp. Ceł w Gdańsku 1937-1938 0
2/10/0/2/3411 Szymański Stanisław Insp. Ceł w Gdańsku 1921-1937 0
2/10/0/2/3412 Szymik Konrad Insp. Ceł w Gdańsku 1922-1939 0
2/10/0/2/3413 Szymura Jan Insp. Ceł w Gdańsku 1922-1934 0
2/10/0/2/3414 Wiloch Lucjusz Insp. Ceł w Gdańsku 1919-1931 0
2/10/0/2/602b Izba Skarbowa w Kielcach. Wykaz urzędników prowizorycznych zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w Izbie Skarbowej oraz urzędników prowizorycznych zajmujących stanowiska Naczelnika Urzędów. 1938-1938 0
2/10/0/2/602c Kasa Przezorności pracowników Ministerstwa Skarbu; działalność. Protokoły posiedzeń Zarządu Kasy. 1927-1937 0
2/10/0/2/602a Alfabetyczny spis urzędników kontroli skarbowej. b.d. 0
2/10/0/2/7636 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1920 r. 1920 0
2/10/0/2/7637 Angaże, przeszeregowania, awanse, umowy, wypowiedzenia pracowników Ministerstwa Skarbu ustalone 1922 r. 1922 0
Wyświetlanie 3 301 do 3 330 z 3 386 wpisów.