Sprawy szczegółowe - powiat krotoszyński

Sygnatura
53/296/0/6.8
Daty skrajne
1922 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
3054
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 61 do 87 z 87 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/6.8/4520 Fabryka mebli Pawlak i Spółka w Krotoszynie nr woj. 26 1922-1933 29
53/296/0/6.8/4521 Projekt na przebudowanie budynku maszynerii i szopy otwartej na realności K. Adascha /Fabryka kafli/ w Krotoszynie 1938 14
53/296/0/6.8/4522 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego odlewni żelaza K. Lesiński w Krotoszynie 1933 23
53/296/0/6.8/4523 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego fabryki lakierów i politury własność Bułak-Bałachowicz w Krotoszynie nr rej. 573 1932 24
53/296/0/6.8/4524 Majętność Kuklinów, pow. krotoszyński własność J. Chełkowski nr woj. kotła 6151 1928 25
53/296/0/6.8/4525 Gospodarstwo rolne Kuklinów, pow. krotoszyński J. Chełkowskiego nr woj. kotła 6152 1928 24
53/296/0/6.8/4526 Gorzelnia rolnicza w Orli, pow. krotoszyński własność Heising nr woj. kotła 5774 /pow. krotoszyński/ 1925 26
53/296/0/6.8/4527 Tartak Olg. Czartoryskiego w Piaskach, pow. krotoszyński nr woj. kotła 5787 1925 23
53/296/0/6.8/4528 Elektrownia w Pogorzeli pow. krotoszyński z uprawnieniami rządowymi nr 216 1932-1934 139
53/296/0/6.8/4529 Gospodarstwo rolne w Pogorzeli własność Jagielskiego nr woj. kotła 78 1922-1937 32
53/296/0/6.8/4530 Majętność Psiepole, pow. krotoszyński własność E. Franek nr woj. kotła 6226 1928 24
53/296/0/6.8/4531 Mleczarnia w Rozdrażewie pow. krotoszyński nr woj. kotła 481 1930 24
53/296/0/6.8/4532 Tartak w majętności Rzemiechów pow. krotoszyński nr porz. kotła 139 1923 23
53/296/0/6.8/4533 Mleczarnia parowa w Sośnicy pow. krotoszyński Szczepan Szczepański nr woj. kotła 1932-1937 27
53/296/0/6.8/4534 Mleczarnia majętności Szelejewo pow. krotoszyński nr woj. kotła 5791 1925-1928 25
53/296/0/6.8/4535 Cukrownia Witaszyce pow. krotoszyński nr woj. kotła 6458 1930 25
53/296/0/6.8/4536 Cukrownia Witaszyce pow. krotoszyński nr woj. kotła 6459 1930-1931 28
53/296/0/6.8/4537 Zjednoczone Cukrownie Witaszyce - Zduny nr woj. kotła 3815 1937 19
53/296/0/6.8/4538 Zjednoczone Cukrownie Witaszyce - Zduny pow. krotoszyński nr woj. kotła 3816 1937 22
53/296/0/6.8/4539 Majętność Wronów pow. krotoszyński, własność Claassen nr woj. kotła 6064 1927-1928 27
53/296/0/6.8/4540 Zatwierdzenie projektu młyna i piekarni Konieczyńskiego w Wyganowie, pow. krotoszyński nr woj. 530 1932 33
53/296/0/6.8/4541 Cukrownia w Zdunach pow. krotoszyński nr woj. kotła 4977 1926 36
53/296/0/6.8/4542 Cukrownia Zduny pow. krotoszyński nr woj. kotła 5923 1926 32
53/296/0/6.8/4543 Cukrownia Zduny pow. krotoszyński woj. nr porz. kotła 5924 1926 31
53/296/0/6.8/4544 Cukrownia Zduny pow. krotoszyński woj. nr porz. kotła 5925 1926 32
53/296/0/6.8/4545 Kwestionariusz Gazownia Miejska w Zdunach 1935-1939 55
53/296/0/6.8/4546 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /cegielni parowej/ Fabryka dachówek i dren Spółka z o.o. B. Weber w Zdunach pow. krotoszyński 1937 47
Wyświetlanie 61 do 87 z 87 wpisów.