Materiały I. J. Paderewskiego: materiały nadesłane: utwory literackie, prospekty, albumy, fotografie [sygn. 3763-3825]

Sygnatura
2/100/0/8
Daty skrajne
1817 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 40 z 63 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/8/3763 Wiersze dedykowane I. J. Paderewskiemu. M.in. zbiorek wierszy poświęconych Towarzystwu Śpiewaczemu "Lutnia" 0
2/100/0/8/3764 Utwory literackie przesłane I. J. Paderewskiemu, cz. I.; M.in. opera w 4-ch aktach z poematu Malczewskiego ułożył St. Przybyszewski 0
2/100/0/8/3765 Utwory literackie przesłane I. J. Paderewskiemu, cz. II 0
2/100/0/8/3766 Utwory literackie, cz. III 0
2/100/0/8/3767 Giraud - Hertz Władysław "Ojcze Nasz! Bóg - Ojczyzna - Wiara" 1931 0
2/100/0/8/3768 Malisz Jan "Wizja poetyczna". Pieśń ofiarowana I. J. Paderewskiemu b.d. 0
2/100/0/8/3769 Józef Moken. "Mistrzowi Tonów Ignacemu Janowi Paderewskiemu w dniu 23-go marca 1914 roku" - wiersz 1914 0
2/100/0/8/3770 Scenariusze filmowe 0
2/100/0/8/3771 Przekłady utworów literackich Michelangelo, J. Słowackiego, C. Norwida, M. Konopnickiej, R. Kipling'a 0
2/100/0/8/3772 Sztuki teatralne 1890-1897 0
2/100/0/8/3773 Sztuki teatralne 1899-1931 0
2/100/0/8/3774 Prace naukowe, m.in. bibliografia wydawnictw, dotyczących kwestii żydowskiej w Polsce 0
2/100/0/8/3775 Listy: T. Kościuszki, A. Mickiewicza, H. Wieniawskiego, R. Wagnera, H. Vieuxtemps, S. Thalberga, L. Bartholdi, zakupione przez I. J. Paderewskiego lub mu podarowane. Fotografia Z. Krasińskiego, T. Kościuszki (z portretu). Podobizna Jeffesena, Linealna, autograf Lisiec; L.13, Broszurka o A. Lincolnie; Kawałek drewna z domu A. Lincolna, autograf muzyczny F. Liszta 1817-1869, 1924, 1931 0
2/100/0/8/3776 Druki dotyczące zagadnień politycznych 1918-1938 0
2/100/0/8/3777 Druki dotyczące stanu i systemu oświatowego w Stanach Zjednoczonych i Europie, wyższych uczelni, liceów, itp.; Kolekcja kart pocztowych s.366-373,397-420; 11 fotokopii 0
2/100/0/8/3778 Druki dotyczące stanu uczelni medycznych w Polsce, prospekty dotyczące metod liczenia i stosowania leków 0
2/100/0/8/3779 Druki dotyczące wydawnictw polskich i obcych, przeglądy bibliograficzne; Fotografie rzeźb, kolekcja kart pocztowych 0
2/100/0/8/3780 Druki dotyczące spraw religijnych i kościelnych 0
2/100/0/8/3781 Druki dotyczące zagadnień technicznych i biologicznych, m.in. druki dotyczące patentów I. Mościckiego w Stanach Zjednoczonych 0
2/100/0/8/3782 Druki dotyczące zagadnień teatru, filmu i radia, m.in. edpomnirnis H. Modrzejewskiej, artykuł o T. Boy'u-Żeleńskim 0
2/100/0/8/3783 Druki organizacji i instytucji kulturalnych, akademii i instytucji naukowych 0
2/100/0/8/3784 Druki dotyczące rzeźby, numizmatyki, medalierstwa, architektury oraz kasetka z eksponatami - monetami polskimi z XVI-XIX w. 0
2/100/0/8/3785 Druki dotyczące malarstwa i grafiki, reprodukcji obrazów, zaproszenia i katalogi wystaw, portrety I. J. Paderewskiego; Konserwacja IV 2004 r. 0
2/100/0/8/3786 Fotografie dzieł sztuki, krajobrazów itp. 0
2/100/0/8/3787 Kossak Wojciech "Defilada na Błoniach pod Krakowem", reprodukcja obrazu 1934 0
2/100/0/8/3788 J. Rupniewski: "Menuet", obraz b.d. 0
2/100/0/8/3789 Fotograwiury obrazów Franza Stucka b.d. 0
2/100/0/8/3790 Fotografie fresków J. H. Rosena w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie; 7 fotografii b.d. 0
2/100/0/8/3791 Wierciak Zygmunt: "Zaślubiny Polski z morzem dnia 10 lutego 1920 r.", reprodukcja ręcznie kolorowana 1929 0
2/100/0/8/3792 Druki dotyczące filozofii, psychologii, teozofii 0
2/100/0/8/3793 Malowidła o treści religijnej 0
2/100/0/8/3794 Druki dotyczące zagadnień charytatywnych 0
2/100/0/8/3795 Druki: "Bohemian Club" (San Francisco); "The Strollers Club" (NY); "California Lambs Club" (Hollywood) 0
2/100/0/8/3796 Prospekty biur podróży, uzdrowisk, hoteli, przewodniki turystyczne, rozkłady kolejowe i żeglugi morskiej, mapy 0
2/100/0/8/3797 Prospekty biur podróży, przewodniki turystyczne, rozkłady kolejowe i żeglugi morskiej 1891-1940 0
2/100/0/8/3798 Prospekty amerykańskich firm handlowych 0
2/100/0/8/3799 Prospekty: angielskich, francuskich, belgijskich, szwajcarskich, austriackich i niemieckich firm handlowych 0
2/100/0/8/3800 Republic of Poland - Pictured in Statistics (prospekt) 1922 0
2/100/0/8/3801 A. Handbook of Poland, 1925 (prospekt) 1925 0
2/100/0/8/3802 "Premier Congres General de l'Enfant" (prospekt) 1925 0
Wyświetlanie 1 do 40 z 63 wpisów.