Referat Społeczno-Polityczny

Sygnatura
66/118/0/3
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
86
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/118/0/3/61 Sprawy ogólne załatwiane przez Referat Społeczno-Polityczny 1945-1946 0
66/118/0/3/62 Okólniki i zarządzenia dotyczące spraw społeczno-politycznych 1945-1947 0
66/118/0/3/63 Sprawy Ogólne Referatu Społeczno-Politycznego 1950-1950 0
66/118/0/3/64 Sprawy stronnictw politycznych 1948-1949 0
66/118/0/3/65 Zagadnienia społeczno-zawodowo-gospodarcze i kulturalne z punktu widzenia politycznego 1948-1948 0
66/118/0/3/66 Sprawozdania sytuacyjne (zagadnienia społeczne, zawodowe, gospodarcze i kulturalne z punktu widzenia politycznego) 1948-1948 0
66/118/0/3/67 Sprawy dotyczące wyborów (referendum ludowe) 1946-1946 0
66/118/0/3/68 Sprawy dotyczące wyborów (referendum ludowe) 1946-1946 0
66/118/0/3/69 Sprawy dotyczące wyborów (referendum ludowe) 1946-1947 0
66/118/0/3/70 Listy wyborów do referendum 1947-1947 0
66/118/0/3/71 Wybory do Sejmu i ciał samorządowych (zawiera tylko sprawozdanie za I kwartał 1949 r. Powiatowego Związku Samorządowego w Sulęcinie) 1949-1949 0
66/118/0/3/72 Sprawy związane z prowadzeniem ewidencji organów samorządowych (zawiera tylko wykazy składu PRN i rad narodowych niższego szczebla) 1948-1948 0
66/118/0/3/73 Sprawy bezpieczeństwa publicznego 1945-1946 0
66/118/0/3/74 Sprawy bezpieczeństwa i współpraca z organami bezpieczeństwa i MO 1946-1946 0
66/118/0/3/75 Przestępczość polityczna (w tym sprawozdania obozu koncentracyjnego w Słońsku) 1945-1946 0
66/118/0/3/76 Korespondencja w sprawach przestępczości politycznej 1947-1947 0
66/118/0/3/77 Pas graniczny 1946-1946 0
66/118/0/3/78 Pas graniczny 1947-1947 0
66/118/0/3/79 Stowarzyszenia i związki 1945-1946 0
66/118/0/3/80 Rejestr stowarzyszeń i związków 1947-1947 0
66/118/0/3/81 Sprawy stowarzyszeń i związków 1948-1948 0
66/118/0/3/82 Rozwiązywanie i likwidacja stowarzyszeń i związków 1949-1949 0
66/118/0/3/83 Sprawy stowarzyszeń i związków 1947-1950 0
66/118/0/3/84 Sprawy stowarzyszeń i związków (rejestracja, sprawozdania, wykazy) 1948-1950 0
66/118/0/3/85 Sprawy stowarzyszeń i związków 1946-1950 0
66/118/0/3/86 Rozwiązywanie i likwidacja stowarzyszeń i związków (dotyczy tylko Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej i Męskiej w Trzemesznie Lub. i Krzeszycach) 1948-1949 0
66/118/0/3/87 Sprawy przesiedleńcze 1947-1947 0
66/118/0/3/88 Sprawy przesiedleńcze 1949-1949 0
66/118/0/3/89 Sprawy przesiedleńcze 1945-1946 0
66/118/0/3/90 Sprawy wyznaniowe 1946-1947 0
66/118/0/3/91 Statystyka wyznaniowa 1948-1949 0
66/118/0/3/92 Sprawy wyznaniowe 1948-1949 0
66/118/0/3/93 Sprawy różne dotyczące mniejszości narodowych 1945-1945 0
66/118/0/3/94 Sprawy mniejszości narodowych (spisy Niemców zatrudnionych w zakładach pracy) 1946-1946 0
66/118/0/3/95 Sprawy mniejszości narodowych 1947-1948 0
66/118/0/3/96 Sprawy mniejszości narodowych 1950-1950 0
66/118/0/3/97 Sprawy obcokrajowców 1946-1946 0
66/118/0/3/98 Sprawy obcokrajowców 1945-1946 0
66/118/0/3/99 Sprawy obcokrajowców 1946-1947 0
66/118/0/3/100 Ankiety Niemców przebywających na terenie pow. Sulęcin 1946-1946 0
66/118/0/3/101 Ankiety Niemców przebywających na terenie pow. Sulęcin 1946-1946 0
66/118/0/3/102 Ankiety Niemców przebywających na terenie pow. Sulęcin 1946-1946 0
66/118/0/3/103 Sprawy V.D. 1949-1949 0
66/118/0/3/104 Sprawy V.D. 1950-1950 0
66/118/0/3/105 Sprawy kontroli prasy, publikacji i widowisk 1948-1948 0
66/118/0/3/106 Sprawy dotyczące prasy na indeksie 1949-1949 0
66/118/0/3/107 Rehabilitacja V.D. 1945-1946 0
66/118/0/3/108 Sprawy repolonizacji i współżycia ludności 1948-1948 0
66/118/0/3/109 Statystyka ludności autochtonicznej 1949-1949 0
66/118/0/3/110 Sprawy ogólne opieki społecznej (zawiera tylko zarządzenia wojewody poznańskiego i władz centralnych) 1945-1945 0
66/118/0/3/208 Wysiedlenia ludności niemieckiej 1945-1945 86
66/118/0/3/210 Kniga repatriantow giermanskowo nasielenia goroda Cilenciga, t. 1 1945-1945 0
66/118/0/3/211 Kniga repatriantow giermanskowo nasielenia goroda Cilenciga, t. 2 1945-1945 0
Wyświetlanie 1 do 53 z 53 wpisów.