Korespondencja do S. Strakacza o treści polityczno-społecznej od: Polonii: osób [sygn. 4300-4326]

Sygnatura
2/100/0/14.10
Daty skrajne
1921 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
479
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 27 z 27 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/14.10/4300 Abermel Stanisław (Chicago) 1939 3
2/100/0/14.10/4301 Jarzyński Joseph E.; L.1 1932 3
2/100/0/14.10/4302 Bereczkowski M. J. (sekretarz Cenzora Z.N.P., Milwaukee, Wisc.); L.1 1939 3
2/100/0/14.10/4303 Bojnowski L. (Ks., wydawca "Przewodnika Katolickiego", New Brattain Conn.); L.2 1939 6
2/100/0/14.10/4304 Cząstka T. (prałat z Chicago); L.1 1939 6
2/100/0/14.10/4305 Drohojowski Jan i Kwapiszewski Michał; L.2 1940 5
2/100/0/14.10/4306 Fronczak Franciszek E.; L.1 1935 4
2/100/0/14.10/4307 Haiman M. (kustosz Archiwum i Muzeum Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce); Załączniki: wycinki prasowe; L.13 1932-1939 24
2/100/0/14.10/4308 Jarecki Edmund K. (sędzia powiatowy, Chicago); L.2 (odpowiedź) 1939 5
2/100/0/14.10/4309 Kajko L. C. (National Comander of Polish Army Veterans Association, New York) 1939 3
2/100/0/14.10/4310 Kamieński Bronisław; Załączniki: 1) wycinki prasowe; 2) artykuł Alskiego (redaktor "Pittsburczanin Daily") z dn. 15 III 1934 r.; 3) tekst mowy sen. Millard'a E. Tydings'a w senacie w USA z 21 V 1935 r.; 4) "Raport za kwartał trzeci 1935 r." (na odwrocie listu z 29 VII 1934 r. brudnopis listu S. Strakacza do Horodyskiego); L.25 1921-1935 69
2/100/0/14.10/4311 Kamieński Bronisław; Załączniki: wycinki prasowe; L.20 1936-1940 81
2/100/0/14.10/4312 Kleczkowski Stefan (dziennikarz); Załączniki: wycinki prasowe; L.5 1932-1940 12
2/100/0/14.10/4313 Krakowski L. (profesor); Załączniki: list do I. Paderewskiego; L.2 1932 18
2/100/0/14.10/4314 Kryński, Pittsburgh, Pa; L.1 1939 4
2/100/0/14.10/4315 Kwapiszewski Michał; Załączniki: projekt telegramu I. Paderewskiego do Charles'a Dewaya, 1940 r.; L.19 1933-1940 52
2/100/0/14.10/4316 Lorentz Leopold P. (członek "Fredro Dramatyczne Kółko", Rochester, N.Y.); L.1 1939 3
2/100/0/14.10/4317 Łapowski Bolesław (doktor); Załączniki: list S. Broner do B. Łapowskiego; L.3 1936-1940 8
2/100/0/14.10/4318 Przydatek J. (dziennikarz) 1939 3
2/100/0/14.10/4319 Pulaska Helena (dziennikarka) 1939 3
2/100/0/14.10/4320 Starzyński T. A. (dr, prezes Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce); L.4 1938-1939 9
2/100/0/14.10/4321 Syski Aleksander (prałat); Załączniki: 1) "Sprawiedliwe Sądy Boże" - przedruk z tajnego pisma w Polsce "Sztafeta" (3 egz.); 2) prospekt pisma "Kazalnica Popularna"; 3) broszura ks. A. Syskiego pt. "Paderewski w dziejach polskich" (2 egz.); 4) list ks. A. Syskiego do bpa H. C. Bayle'a z 12 XI 1939 r. (maszynopis - kopia); 5) wycinki z pisma "Telling Facts" - pt. "The Gohst of Poland's Speak" i pismo "The American Mercury" - pt. "Poland without a halo"; 6) list J. Tyrki (przewodniczący Komitetu Programu Przyjęcia p. ministra J. Hallera) do H. Sztorka (konsul R.P. w Pittsburgu) z 10 I 1940 r. (maszynopis - kopia); 7) wycinki z prasy polonijnej; 2 broszury; L.16 1935-1940 101
2/100/0/14.10/4322 Szymczak M. S.; Załączniki: list F. D. Rooswelt'a do M. Szymczaka z 9 II 1939 r. (maszynopis - kopia); L.2 1939 5
2/100/0/14.10/4323 Walkowicz Leon; Załączniki: 1) artykuł L. Walkowicza "O dzieło pojednania i miłości. Bilans 20-lecia Polski Odrodzonej" (maszynopis); 2) wycinki prasowe; 3) "Pamiętnik Sejmowy Związku Polskich Kółek Literacko-Dramatycznych w Ameryce", 1939; L.16 (odpowiedź) 1938-1940 0
2/100/0/14.10/4324 Witkowski Edwrd (adwokat, New York); Załączniki: umowa I. J. Paderewskiego z E. Witkowskim; L.21 (odpowiedź) 1932-1939 42
2/100/0/14.10/4325 Czarnecki Stefan (wydawca "Głosu Polskiego"); L.1 1939 3
2/100/0/14.10/4326 Hernicz Roman (redaktor "Niedzieli"); Załączniki: list do I. J. Paderewskiego; L.1 1933 4
Wyświetlanie 1 do 27 z 27 wpisów.