Polska w okresie IX 1939 - lato 1940: władze polskie na emigracji [sygn. 3080-3091]

Sygnatura
2/100/0/5.23
Daty skrajne
1939 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
178
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.23/3080 Monitor Polski (nr-y z: 25 IX 1939 r., 29 IX 1939 r., 28 XI 1939 r., 1 III 1940 r.) 1939-1940 0
2/100/0/5.23/3081 "Memorandum w sprawie przepisów prawnych, dotyczy władz państwowych poza terytorium Państwa". "Dekret Prezydenta Rzeczpospolitej (na emigracji) w sprawie rozwiązania Sejmu i Senatu" 1939 12
2/100/0/5.23/3082 Regulamin Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji. Zmiany w regulaminie proponowane przez prezydenta W. Raczkiewicza 1939 31
2/100/0/5.23/3083 Rezolucja Rady Narodowej uchwalona na pierwszym posiedzeniu oraz sprawozdanie z następnych posiedzeń od marca do czerwca 1940 44
2/100/0/5.23/3084 Przemówienia W. Sikorskiego i S. Mikołajczyka na posiedzeniach Rady Narodowej na emigracji 1940 30
2/100/0/5.23/3085 Przemówienie dotyczące układu ZSSR-Niemcy: roli Polski - wygłoszone w imieniu Rządu R.P. na emigracji, prawdopodobnie na posiedzeniu Rady Narodowej 1939-1940 13
2/100/0/5.23/3086 Sprawa powołania komisji dla zbadania przyczyn klęski wrześniowej Sprawozdanie Komisji Prawno-Konstytucyjnej, projekt dekretu Prezydenta R.P. na emigracji 1940 7
2/100/0/5.23/3087 Sytuacja Rządu R.P. na emigracji, program jego działania. Memoriał, uwagi o polityce personalnej M.S.Z. 1939 16
2/100/0/5.23/3088 Exposé de Monsieur Graliński, sous - secretaire d'Etat en Ministere des Affaires Etrangeres (na temat "Livre Blanc Polonais") 1939 15
2/100/0/5.23/3089 Budżet personalny Konsulatu R.P. w Genewie 1939 4
2/100/0/5.23/3090 Lista dziennikarzy - uczestników śniadania w dn. 15 XII 1939 r. 1939 3
2/100/0/5.23/3091 Dane personalne Aleksandra Ładosia 1939-1940 3