Związek Robotników Rolnych i Leśnych Zjednoczenia Zawodowego Polskiego we Wrześni

Sygnatura
53/887/0/44
Daty skrajne
1926 - 1937
Liczba serii
1
Liczba skanów
154