Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/558/0 Akta notariusza Rostowskiego Wasyla w Bielsku 1902-1903 0 rozwiń
Testamenty, intercyzy przedślubne, umowy dzierżawne, akty kupna, sprzedaży oraz wyników licytacji 1902-1903, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/559/0 Akta notariusza Rutkiewicza Aleksandra w Bielsku 1903-1908 0 rozwiń
Testamenty, intercyzy przedślubne, umowy dzierżawne, akty kupna, sprzedaży oraz wyników licytacji 1903-1908, sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
4/560/0 Akta notariusza Smogorzewskiego Chryzanta w Bielsku 1885-1895 0 rozwiń
Testamenty, intercyzy przedślubne, umowy dzierżawne, akty kupna, sprzedaży oraz wyników licytacji 1885-1895, sygn. 1-16 Liczba jednostek w zespole: 16
4/561/0 Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział Hipoteczny 1919-1939, 1945-1947 [1975] 0 rozwiń
Akta kancelaryjne (dzienniki kancelaryjne, ewidencja ksiąg hipotecznych, obwieszczenia Wydziału Hipotecznego itp.), 1921-1939, sygn. 1-9 Księgi hipoteczne m. Białegostoku, 1919-1939, 1945-1947 [1975], sygn. 10-227 Wyciągi z ksiąg hipotecznych, szczątki zbiorów dowodów z niezachowanych ksiąg hipotecznych m. Białegostoku, 1920-1938, sygn. 228-250 Księgi hipoteczne, wyciągi z ksiąg hipotecznych nieruchomości miejskich i wiejskich z terenu powiatów: białostockiego, bielskiego i sokółskiego: Powiat białostocki: nieruchomości miejskie, 1922-1934, sygn. 251-252 nieruchomości wiejskie (księgi hipoteczne), 1919-1938, sygn. 253-262 nieruchomości wiejskie (wypisy z ksiąg hipotecznych), 1920-1939, sygn. 263-320 Powiat bielski: nieruchomości miejskie, 1922-1933, sygn. 321-322 nieruchomości wiejskie, 1919-1936, sygn. 323-333 Powiat sokólski: nieruchomości miejskie, 1921-1929, sygn. 334-335 nieruchomości wiejskie, 1927-1929, sygn. 336-337 repertorium ksiąg hipotecznych, (1941-1944), sygn. 338 Dopływ: 9 j.a., 1919-1939 [1945], sygn. 339-347 / Dopływ: 3 j.a., 1931-1939, sygn. 348-350; kn. 2682 Dopływ: 2 j.a., 1935-1939, sygn. 351-352; kn.2889 / Dopływ: 1 j.a. 1930-1932, 1946-1947, sygn. 353; kn.2932 korekta ewidencji/ nab.3367/2011r.; 1937, 1 j.a.-0,00 mb.; korekta ewidencji/ nab.3401/2012r.; 1924, 1 j.a.-0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 355
4/562/0 Urząd Pocztowo-Telegraficzny w Bielsku Podlaskim 1887-1915 0 rozwiń
Zarządzenia i okólniki 1887-1915, 20 j.a. Roczne sprawozdania i zestawienia statystyczne 1893-1905, 7 j.a. Liczba jednostek w zespole: 27
4/563/0 Państwowe Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim 1938-1939 0 rozwiń
Egzamin dojrzałości w roku szkolnym 1937/38- przebieg, tematy egzaminacyjne, protokoły posiedzeń komisji, wykazy abiturientów, wykazy ocen, itp., 1938, sygn. 1; Korespondencja nadsyłana w Kuratorium Okręgu Szkolnego Brzeskiego w Brześciu n/B dotycząca egzaminów dojrzałości oraz maturzystów, 1938, sygn. 2; Protokoły egzaminów dojrzałości, odpisy świadectw dojrzałości, 1938-1939, sygn. 3-5; Odpisy świadectw dojrzałości liceum ogólnokształcącego, 1939, sygn. 6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/564/0 Gmina Żydowska w Siemiatyczach 1861 0 rozwiń
Gmina Żydowska w Siemiatyczach, 1861; sygn. 1 (Raskladocnaja tabel svecnogo sbora po Semjatickomu Ewrejskomu Obscestwu na 1861…) Liczba jednostek w zespole: 1
4/565/0 Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim [1850-1853,1879-1903,1936]1945-1950 0 rozwiń
Fragmenty ksiąg miejskich, lata 1850 – 1853, 1879 – 1903, sygn. 1-2, Akta osobowe burmistrza i pracowników, rok 1936, sygn. 3, Kontrola zewnętrzna i społeczna, lata 1945 – 1948, sygn. 4, Protokóły i wyciągi z protokółów Miejskiej Rady Narodowej, lata 1946 – 1949, sygn. 5-8, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego, lata 1948 – 1949, sygn. 9, Korespondencja dot. spraw organizacyjnych i gospodarczych, rok 1948, sygn. 10, Budżety miasta i roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1947, 1949, sygn. 11, 22-23, Sprawozdanie z działalności i budżet biblioteki miejskiej, rok 1948, sygn. 12, Korespondencja w sprawie majątków opuszczonych, lata 1945 – 1948, sygn. 13, Drogi i place publiczne, rok 1948, sygn. 14, Kredyt Komunalny, zapomogi i dotacje, rok 1948, sygn. 15, Korespondencja w sprawie oświaty i kultury, rok 1949, sygn. 16, Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa, rok 1948, sygn. 17, Ekshumacja zwłok osób rozstrzelanych przez Niemców, rok 1945, sygn. 18, Plany i pozwolenia na budowę, lata 1945 – 1947, 1949, sygn. 19-21. Liczba jednostek w zespole: 23
4/566/0 Zarząd Miejski w Brańsku [1941] 1946-1950 0 rozwiń
Księga zarządzeń burmistrza Brańska, rok 1941, sygn. 1, Protokóły wyborcze do Zarządu Miejskiego i MRN, rok 1946, sygn. 2, Protokół zebrania organizacyjnego MRN w dn. 27 marca 1946 r., 1946 – 1949, sygn. 3, Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1947 – 1950, sygn. 4-5, Sprawozdania z działalności MRN, b.d., sygn. 6, Protokół posiedzenia Komisji Oświatowej, rok 1949, sygn. 7, Protokóły lustracji i posiedzeń Zarządu Miejskiego, lata 1946 – 1950, sygn. 8-10, Sprawozdania sytuacyjne Zarządu Miasta, lata 1946 – 1947, sygn. 11, Korespondencja z OUL dotycząca spraw majątkowych, rok 1947, sygn. 12, Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne, b.d., sygn. 13, Arkusze wymiarowe i odwoławcze podatku gruntowego – tomy: XXI, XXII, XXV, XXVI, rok 1948, sygn. 14-18, Rejestry wymiaru podatku gruntowego, lata 1947 – 1950, sygn. 19-25, Sprawy podatkowe (m.in. gruntów kościelnych), lata 1948 – 1949, sygn. 26-27, Oświata, Kultura i Sztuka, rok 1948, sygn. 28, Wnioski odznaczeniowe za liczne potomstwo i długoletnie pożycie małżeńskie, rok 1946, sygn. 29, Sprawy sanitarno-porządkowe, rok 1948, sygn. 30, Wykazy zakładów przemysłowych, rzemieślniczych itp., rok 1946, sygn. 31, Program operatu inwentaryzacyjnego o stanie zagospodarowania miasta, rok 1948, sygn. 32, Budowa i odbudowa, rok 1948, sygn. 33, Sprawy osobowe, lata 1947 – 1949, sygn. 34-35, Budżet administracyjny, rok 1949, sygn. 36, Roczne sprawozdanie rachunkowe, rok 1949, sygn. 37 Liczba jednostek w zespole: 37
4/567/0 Zarząd Miejski w Ciechanowcu 1945-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium MRN, lata 1945 – 1950, sygn. 1-4, Protokóły Komisji Kontroli Społecznej, rok 1947, sygn. 5, Statut organizacyjny Biura Zarządu Miejskiego, rok IX. 1948, sygn. 6, Protokół doraźnej lustracji i zarządzenie polustracyjne, rok 1947, sygn. 7, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego, lata 1946 – 1950, sygn. 8-9, Budżety, lata 1946 – 1947, sygn. 10-11, Miesięczne sprawozdania podatkowe, rok 1948, sygn. 12, Plan oszczędnościowy i sprawozdania, lata 1949 – 1950, sygn. 13, Korespondencja dot. spraw oświaty i kultury, rok 1948, sygn. 14, Sprawy opieki społecznej, lata 1948 – 1950, sygn. 15, Ewidencja i kontrola ruchu ludności, rok 1948, sygn. 16, Ankiety o przedsiębiorstwach samorządowych, lata 1945 – 1947, sygn. 17, Wykaz mostów zniszczonych i niezniszczonych w czasie wojny, rok 1947, sygn. 18, Korespondencja dot. spraw wyznaniowych i akt stanu cywilnego, rok 1949, sygn. 19, Sprawy osobowe członków organów i pracowników, rok 1948, sygn. 20, Budżety administracyjne, lata 1949 – 1950, sygn. 21-22, Sprawy organizacyjne Zarządu Miejskiego, rok 1944, sygn. 23, brak jednostek o sygn. 21-22. Liczba jednostek w zespole: 21
4/568/0 Zarząd Miejski w Drohiczynie nad Bugiem 1948-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium, lata 1949 – 1950, sygn. 1-3, Sprawozdania z działalności MRN, rok 1949, sygn. 4, Sprawy organizacyjne, lata 1948 – 1950, sygn. 5, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego, lata 1949 – 1950, sygn. 6, Protokóły z lustracji samorządu miejskiego, sprawozdanie z kontroli MRN i dotycząca kontroli podatkowej, lata 1948 – 1950, sygn. 7, Korespondencja dot. spraw oświaty, rok 1949, sygn. 8, Walka z analfabetyzmem, rok 1949, sygn. 9, Budżety administracyjne, lata 1948 – 1949, sygn. 10-11, Sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu, rok 1949, sygn. 12, Spis rolny GUS, rok 1948 – 1950, sygn. 13, Sprawy osobowe członków MRN, rok 1952, sygn. 14, Budżet na 1950 r., b.d., sygn. 15, brak jednostki o sygn. 15. Liczba jednostek w zespole: 14
4/569/0 Zarząd Miejski w Siemiatyczach 1945-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium, lata 1945 – 1951, sygn. 1-6, Sprawozdania z działalności MRN, lata 1946 – 1950, sygn. 7, Ewidencja członków Zarządu Miejskiego, MRN itp., b.d., sygn. 8, Sprawy organizacyjne, lata 1945 – 1949, sygn. 9-12, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego, lata 1945 – 1950, sygn. 13-15, Majątek gmin i gromad, rok 1949, sygn. 16, Majątek Zarządu Miejskiego, rok 1950, sygn. 17, Budżety administracyjne, lata 1945 – 1950, sygn.18-23, Zestawienie wykonania budżetu administracyjnego, lata 1948 – 1949, sygn. 24-25, Roczne sprawozdanie rachunkowe, lata 1945 – 1949, sygn. 26-30, Księgi biercze podatku gruntowego, lata 1945 – 1950, sygn. 31-34, Rejestry wymiarowe podatku gruntowego, lata 1948 – 1950, sygn. 35-36, Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, rok 1950, sygn. 37, Rejestr odpisów podatku gruntowego, rok 1950, sygn. 38, Rejestr przeliczeń wpłat podatku gruntowego, rok 1950, sygn. 39, Zestawienie wyników wymiaru podatku gruntowego, lata 1947, 1949, sygn. 40-41, Arkusze wymiarowe i odwoławcze podatku gruntowego, rok 1947, sygn. 42-44, Księgi: podatku i biercza od nieruchomości, lata 1946 – 1947, sygn. 45-46, Wykaz wymiaru podatku od lokali, rok. 1946, sygn. 47, Księgi biercze podatku od lokali, lata 1946 – 1949, sygn. 48-51, Zestawienie wyników wymiaru od nieruchomości i od lokali, rok 1950, sygn. 52, Rejestr bierczy podatku od spożycia w zakładach gastronomicznych, rok 1949, sygn. 53, Księgi biercze szarwarku, lata 1948 – 1950, sygn. 54-56, Wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych dla uczestników funduszu B, rok 1948, sygn. 57, Wykaz uczestników funduszu B, rok 1949, sygn. 58, Rejestr przeliczeń wkładów oszczędnościowych funduszu B, rok 1950, sygn. 59, Rejestr wyroków sądowych, orzeczeń karnych, lata 1948 – 1950, sygn. 60, Sprawy budowy i odbudowy, lata 1947 – 1950, sygn. 61-64, Statystyka rolna, lata 1946 – 1948, sygn. 65, Sprawy osobowe, lata 1945 – 1950, sygn. 66-69, Budżet szpitala Miejskiego, rok 1949, sygn. 70, Roczne sprawozdanie rachunkowe, rok 1949, sygn. 71, brak jednostek o sygn. 70-71. Liczba jednostek w zespole: 69
4/570/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Bacikach Średnich powiat Siemiatycze 1953 0 rozwiń
Protokóły sesji Gminnej Rady Narodowej, rok 1953, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, rok 1953, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/571/0 Gminna Rada Narodowa w Białowieży powiat Bielsk Podlaski 1944-1954 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń GRN, lata 1944 – 1950, sygn. 1-4, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1946 – 1950, sygn. 5, Protokóły posiedzeń Gminnego Komitetu Opieki Społecznej i komisji, lata 1948 – 1950, sygn. 6, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1948 – III. 1950, sygn. 7, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1945 – 1950, sygn. 8, Sprawy organizacyjne, rok 1948, sygn. 9, Protokóły kontroli w zakresie przemysłu i handlu oraz wymiaru i poboru podatku gruntowego, lata 1947 – 1949, sygn. 10, Budżet administracyjny, rok 1944, sygn. 11, Roczne sprawozdania rachunkowe, rok 1946, sygn. 12, Budżety administracyjne, lata 1946 – 1949, sygn. 13-16, Rejestry wymiaru podatku gruntowego, lata 1947 – 1948, sygn. 17-18, Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne na terenie gminy, rok 1946, sygn. 19, Statystyka rolna, lata 1948 -–1949, sygn. 20, Księga kontroli ruchu ludności, lata 1947 – 1950, sygn. 21, Ewidencja ruchu ludności, rok 1949, sygn. 22, Sprawozdania o ruchu budowlanym, rok 1948, sygn. 23, Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 24-25, Protokóły posiedzeń GRN i posiedzeń Prezydium, lata 1950 – 1953, sygn. 26-28, Sprawozdania kwartalne z działalności GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 29, Protokóły posiedzeń przewodniczących poszczególnych komisji, lata 1950 – 1952, sygn. 30, Protokóły posiedzeń komisji, lata 1950 – 1953, sygn. 31, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1951 – 1953, sygn. 32, Protokóły zebrań gromadzkich, lata 1951 – 1953, sygn. 33-34, Budżety, lata 1950, 1953, sygn. 35-36, Sprawa przejęcia gruntów cerkiewnych na rzecz skarbu państwa, lata 1950 – 1951, sygn. 37, Statystyka, spis zwierząt, powierzchni gruntów i zasiewów, rok 1952, sygn. 38, Spis rolny, rok 1952, sygn. 39. Liczba jednostek w zespole: 39
4/572/0 Gminna Rada Narodowa w Bielsku Podlaskim 1944-1951 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń GRN, lata 1949 – 1950, sygn. 1-2, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1948 – 1950, sygn. 3, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego i GRN, lata 1844 – 1950, sygn. 4-7, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1947 – 1950, sygn. 8-11, Budżet, rok 1947, sygn. 12, Dodatkowy budżet, rok 1948, sygn. 13, Roczne sprawozdanie rachunkowe, rok 1948, sygn. 14, Budżet administracyjny i roczne sprawozdanie rachunkowe, rok 1949, sygn. 15, Dodatkowy budżet administracyjny, rok 1949, sygn. 16, Budżet gminy, rok 1949, sygn. 17, Roczne sprawozdania rachunkowe, rok 1950, sygn. 18, Protokóły Gminnej Komisji Klasyfikacyjnej, rok 1949, sygn. 19, Protokóły posiedzeń Gminnego Komitetu Budowy domu gminnego i projekt budynku gospodarczego, rok 1947, sygn. 20, Protokóły sesji GRN, rok 1950, sygn. 21, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN rok 1950, sygn. 22, Protokóły sesji GRN, rok 1951, sygn. 23, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1951, sygn. 24, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN (nr I-X), rok 1950 VI-XII, sygn. 25, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN (nr I-XIX), rok 1952, sygn. I-VI, sygn. 26, Księga protokółów posiedzeń GRN gm. bielskiej, lata 1944 – 1947, sygn. 27. Liczba jednostek w zespole: 27
4/573/0 Gminna Rada Narodowa w Boćkach powiat Bielsk Podlaski [1935-1939] 1944-1954 0 rozwiń
Rejestry poborowe roczników: 1899, 1903, 1917, 1918, 1897, lata 1935 – 1937, sygn. 1-5, Dokumenty metrykalne do rejestrów poborowych roczników: 1917 i 1918, lata 1935 – 1939, sygn. 6-7, Protokoły posiedzeń GRN, lata 1947 – 1949, sygn. 8-11, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1947 – 1950, sygn. 12-14, Sprawy osobowe członków rady narodowej i jej organów, lata 1947 – 1950, sygn. 15, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1948 – 1949, sygn. 16, Protokóły Komisji Kontroli Społecznej, rok 1949, sygn. 17, Protokóły Posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1947 – 1950, sygn. 18-21, Miesięczne sprawozdania sytuacyjne, rok 1948, sygn. 22, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1948 – 1950, sygn. 23-25, Kontrola wewnętrzna i nadzór, rok 1948, sygn. 26, Protokóły inspekcji i zarządzenia pokontrolne, rok 1950, sygn. 27, Sprawy organizacyjne, lata 1948 – 1950, sygn. 28, Informacja historyczno-fizjograficzna w Boćkach, rok 1948, sygn. 29, Majątek gmin i gromad, lata 1947, 1949 – 1950, sygn. 30, 32, 33a, Korespondencja z OUL w sprawach nieruchomości pożydowskich, rok 1948, sygn. 31, Budżety, sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu, lata 1944 – 1950, sygn. 33-37, Preliminarz robót drogowych-szarwarkowych, lata 1949 – 1950, sygn. 38, Powszechny spis ludności, rok 1950, sygn. 39, Protokóły sesji, Prezydium GRN, lata 1944 – 1954, sygn. 40-44. Liczba jednostek w zespole: 44
4/574/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Boratyńcu Ruskim powiat Siemiatycze 1952-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 1-3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 4-5, Protokóły posiedzeń Komisji Rolnej, rok 1953, sygn. 6, Protokóły odpraw sołtysów, rok 1954, sygn. 7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/575/0 Gminna Rada Narodowa w Brańsku powiat Bielsk Podlaski [1938-1939] 1946-1954 0 rozwiń
Akta osobowe członków organów i pracowników gminnych, rok 1938, sygn. 1, Podstawy wymiaru podatków i świadczeń w naturze na rzecz gminy, lata 1937 – 1938, sygn. 2, Sprawy budowy domu gminnego w Brańsku, rok 1939, sygn. 3, Protokóły posiedzeń GRN, lata 1947 – 1950, sygn. 4-6, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1949 – 1950, sygn. 7, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1946 – 1950, sygn. 8, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, rok 1949, sygn. 9, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1947 – 1950, sygn. 10, Sprawy organizacyjne, lata 1946 – 1950, sygn. 11-12, Korespondencja z OUL dot. spraw majątkowych, rok 1949, sygn. 13, Majątek gmin i gromad, rok 1950, sygn. 14, Budżety, lata 1946 – 1950, sygn. 15-19, Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 20, 23, Protokóły posiedzeń Prezydium, lata 1950 – 1954, sygn. 21, 24, Protokóły posiedzeń Komisji Finansowo-Budżetowej, rok 1950, sygn. 22, Zażalenia członków GRN na protokół wyborczy z dn. 25.VIII.1944, rok 1944, sygn. 25. Liczba jednostek w zespole: 25
4/576/0 Gminna Rada Narodowa w Ciechanowcu powiat Siemiatycze 1946-1954 0 rozwiń
Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminy; 1948, 1954; sygn. 1,7 Sprawy osobowe; 1949-1950; sygn. 2 Ewidencja ludności; 1946-1947, 1950; sygn. 3-4 Protokoły posiedzeń GRN; 1950; sygn. 5 Protokoły wyborcze sołtysów; 1952; sygn. 6 Sprawozdania rachunkowe; 1951;sygn. 8 Protokoły sesji GRN; 1951; sygn. 9 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; 1951; sygn. 10 Budżet administracyjny; 1949; sygn. 11 - Brak j.a. o sygn. 11 stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1995 r. Liczba jednostek w zespole: 10
4/577/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Czartajewie powiat Siemiatycze 1952-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 1-3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 4-6, Sprawy osobowe członków GRN, lata 1952 – 1953, sygn. 7, Protokóły zebrań sołtysów i zebrań wiejskich, rok 1952, sygn. 8, Protokóły zebrań sołtysów, rok 1953, sygn. 9, Podział gminy na gromadzkie rady narodowe, rok 1954, sygn. 10, Sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, rok 1954, sygn. 11, Karty dochodu podatku gruntowego, rok 1954, sygn. 12, Sprawy podziałów majątkowych rodzinnych, lata 1952 – 1954, sygn. 13, Umowy na zagospodarowanie odłogów, rok 1954, sygn. 14, Sprawy budowlane, rok 1953, sygn. 15. Liczba jednostek w zespole: 15
Wyświetlanie 621 do 640 z 1 752 wpisów.