Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/843/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Korycinie [1971] 1973-1990 [1991-2000] 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, kontrole zewnętrzne, materiały Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu, narady pracowników, plany urządzenia gospodarstwa leśnego, programy zagospodarowania lasów, aneksy do map glebowo-rolniczych, karty gospodarstw. Liczba jednostek w zespole: 223
4/844/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Krynkach 1973-1990 [1992] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 351
4/845/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Krypnie [1971-1972] 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, kontrole zewnętrzne, [1971-1972] 1973-1990; sygn. 1-73 Liczba jednostek w zespole: 73
4/846/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Kuźnicy 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, aneksy map glebowo-rolniczych, 1973-1990; sygn. 1-106 Liczba jednostek w zespole: 106
4/847/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Michałowie [1969-1972] 1973-1990 0 rozwiń
W zespole zachowały się protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, plany rozwoju społeczno-gospodarczego, budżety gminy, zarządzenia Naczelnika, protokoły i zarządzenia porewizyjne, protokoły zebrań wiejskich, protokoły wyborów, protokoły kontroli, karty gospodarstw i gruntów, karty zlikwidowanych gospodarstw, [1969-1972] 1973-1990; sygn. 1-198 Liczba jednostek w zespole: 198
4/848/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Milejczycach 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, 1973-1990; sygn. 1-53 Liczba jednostek w zespole: 53
4/849/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Nowym Dworze 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, materiały referendum 1987 r., budżety gminy, protokoły zebrań wiejskich, uchwały GRN, zarządzeniue terenowych organów administracji, plany pracy, protokoły kontroli, 1973-1990; sygn.1-133 Liczba jednostek w zespole: 133
4/850/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Rudce 1973-1976 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, decyzje i zarządzenia Naczelnika, plany rozwoju społeczno -gospodarczego, 1973-1976; sygn. 1-25 Liczba jednostek w zespole: 25
4/851/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Sidrze 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, materiały Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu, materiały referendum 1987 r., ankiety radnych, zarządzenia Naczelnika Gminy, budżety gminy i plany funduszu gminnego, plany finansowe, sprawozdania GUS, 1973-1990; sygn. 1-141 Liczba jednostek w zespole: 141
4/852/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Suchowoli [1947-1972] 1973-1990 [1991,2011] 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji kontrole zewnętrzne, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, narady pracowników, uchwały GRN, sprawozdania podatkowe, materiały Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu analizy i oceny skarg i wnisków, rejestr spraw o wykroczenia, sprawy związane z grobownictwem wojennym, zebrania wiejskie, wybory sołtysów, protokoły kontroli, ewidencja zabytków nieruchomych, nadzór nad stowarzyszeniami, karty gospodarstw, uprawnienia na wykonywanie rzemiosła, koperty dowodowe. Liczba jednostek w zespole: 687
4/853/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Szudziałowie 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych i Sejmu, protokoły narad z sołtysami, 1973-1990; sygn. 1-94 Liczba jednostek w zespole: 94
4/854/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Szymkach 1973-1976 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, 1973-1976; sygn. 1-15 Liczba jednostek w zespole: 15
4/855/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Tykocinie [1971-1972] 1973-1990 [1994] 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, decyzje i zarządzenia Naczelnika, karty gospodarstw gruntów rolnych poszczególnych wsi należących do gminy, program kompleksowej poprawy stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego miasta i gminy, 1973-1990; sygn. 1-96 Dopływ z dnia 30.04.2008r. nab.3021/2008r. 72 j.a. - 0,60 mb Liczba jednostek w zespole: 168
4/856/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Zaściankach [1972] 1973-1976 0 rozwiń
W zespole znajdują się materiały kontroli zewnętrznych, budżety gminy i plany funduszu gminnego, 1973-1975; sygn. 1-6. Księga meldunkowa, rejestr mieszkańców- nab.3632/2017r. [1972]1973-1976 2 j.a-0,05mb. Liczba jednostek w zespole: 8
4/857/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Knyszynie 1973-1990 0 rozwiń
W zespole zachowały się protokoły sesji, posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, zarządzenia Naczelnika, analizy i oceny skarg i wniosków, cmentarnictwo wojenne, 1973-1990; sygn. 1-74 Liczba jednostek w zespole: 74
4/858/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Łapach 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, plany rozwoju społeczno-gospodarczego, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, materiały dotyczące referendum 1987 r., spotkania radnych z wyborcami, dane statystyczne o pracownikach, lokalizacje ogólne inwestycji, protokoły kontroli, lustracji, statystyka osobowa, budżety zbiorcze, ich zmiany i realizacja, nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy notarialne, testamenty, poświadczenia, ewidencja placowek służby zdrowia, 1973-1990; sygn. 1-210. Liczba jednostek w zespole: 210
4/859/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Surażu 1973-1990 0 rozwiń
W zespole znajdują się protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontroli zewnętrznych, budżety i plany funduszu miejsko-gminnego, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, materiały do referendum 1987 r., samorząd mieszkańców, sprawozdania finansowe, materiały rad sołeckich, 1973-1990; sygn. 1-147 Liczba jednostek w zespole: 147
4/860/0 Białostockie Fabryki Mebli w Białymstoku 1968-1989 0 rozwiń
Do zespołu należą zarządzenia Dyrektora, protokóły kontroli, regulaminy organizacyjne, plany finansowe, inwestycyjne, techniczno-ekonomiczne, analizy ekonomiczne, 1968-1989; sygn. 1-37 Liczba jednostek w zespole: 37
4/861/0 Zakłady Przemysłu Sklejek w Białymstoku 1951-1968 0 rozwiń
Bilanse i plany finansowe; analizy ekonomiczne; protokóły kontroli finansowej, 1951-1968; sygn. 1-22 Liczba jednostek w zespole: 22
4/862/0 Akta notariusza Kurelskiego Jana w Brańsku 1924, 1932 0 rozwiń
Akta Notariusza Jana Kurelskiego, 1924, sygn. 1; Repertorium Jana Kurelskiego, 1932, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 921 do 940 z 1 746 wpisów.