Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/859/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Surażu 1973-1990 0 rozwiń
W zespole znajdują się protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontroli zewnętrznych, budżety i plany funduszu miejsko-gminnego, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, materiały do referendum 1987 r., samorząd mieszkańców, sprawozdania finansowe, materiały rad sołeckich, 1973-1990; sygn. 1-147 Liczba jednostek w zespole: 147
4/860/0 Białostockie Fabryki Mebli w Białymstoku 1968-1989 0 rozwiń
Do zespołu należą zarządzenia Dyrektora, protokóły kontroli, regulaminy organizacyjne, plany finansowe, inwestycyjne, techniczno-ekonomiczne, analizy ekonomiczne, 1968-1989; sygn. 1-37 Liczba jednostek w zespole: 37
4/861/0 Zakłady Przemysłu Sklejek w Białymstoku 1951-1968 0 rozwiń
Bilanse i plany finansowe; analizy ekonomiczne; protokóły kontroli finansowej, 1951-1968; sygn. 1-22 Liczba jednostek w zespole: 22
4/862/0 Akta notariusza Kurelskiego Jana w Brańsku 1924, 1932 0 rozwiń
Akta Notariusza Jana Kurelskiego, 1924, sygn. 1; Repertorium Jana Kurelskiego, 1932, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/863/0 Akta notariusza Kudeli Ksawerego w Bielsku Podlaskim 1945-1951 [1952] 0 rozwiń
Zespół zawiera akta kupna-sprzedaży, testamenty, darowizny, dzierżawy, pełnomocnictwa, 1945-1951 [1952]; sygn. 1-13 Liczba jednostek w zespole: 13
4/864/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Bielsku Podlaskim 1973-1990 0 rozwiń
W zespole znajdują się protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontrole wewnętrzne, materiały z prac Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej, 1973-1990; sygn. 1-77 Liczba jednostek w zespole: 77
4/865/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Narewce 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, kontrole zewnętrzne, interpelacje radnych, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, ksiązki meldunkowe, 1973-1990; sygn. 1-79 Liczba jednostek w zespole: 79
4/866/0 Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów Wojewódzki Komitet w Białymstoku 1966-1972 0 rozwiń
Wytyczne dotyczące organizacji i zadań SFBS i I, 1966, sygn. 1; Regulamin i przepisy finansowe, 1966, sygn. 2; Posiedzenia plenarne Wojewódzkiego Komitetu w Białymstoku, 1966-1972, sygn. 3; Posiedzenia Prezydium Wojewódzkiego Komitetu, 1966-1972, sygn. 4; Uchwały Plenum i Prezydium Wojew. Komitetu, 1966-1972, sygn. 5; Posiedzenia Komisji Inwestycyjnej i Finansowej, 1966-1971, sygn. 6; Narady kierowników biur powiatowych komitetów, 1966-1971, sygn. 7; Zespół Społecznej Kontroli, 1966-1971, sygn. 8-11; Plany i osiągnięcia zbiórkowe, 1966-1972, sygn. 12-19; Sprawozdania finansowe- bilanse, 1966-1972, sygn. 20-26; Dopłaty na rzecz SFBS i I przy zakupie alkoholu, 1962-1967, sygn. 27; Materiały Miejskiego i powiatowych komitetów, 1966-1972, sygn. 28-47; Kronika prasowa- wycinki prasowe dotyczące działalności SFBS i I, 1966-1972, sygn. 48; Wykaz obiektów, 1967-1972, sygn. 49. Liczba jednostek w zespole: 49
4/867/0 Akta notariusza Ostaszewskiego Romana w Sokółce 1947-1950 0 rozwiń
W zespole zachowały się akta kupna-sprzedaży, 1947-1950; sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
4/868/0 Towarzystwo Opieki nad Więźniami Uwolnionymi z Więzień i ich Rodzinami "Patronat-Białystok" 1938 0 rozwiń
Wyciągi z protokołów posiedzeń członków Zarządu „Patronatu”, wykazy wydanych zapomóg, 1938; sygn. 1 Dowody rozchodowe dotyczące kosztów wygłaszanych w więzieniu prelekcji oświatowych, wydatków biurowych „Patronatu” i inne, 1938; sygn. 2 Wykazy biletów kolejowych zakupionych dla byłych więźniów zamiejscowych, korespondencja w sprawie zakupu biletów, 1938; sygn. 3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/870/0 Inspektorat Kontrolno-Rewizyjny w Białymstoku 1954-1976 0 rozwiń
W zespole znajdują się akta dotyczące spraw organizacyjnych, rocznych planów kontroli, sprawozdań GUS oraz poszczególnych kontroli, 1954-1976; sygn. 1-216 Liczba jednostek w zespole: 216
4/871/0 Zrzeszenie Przedsiębiorstw Wodno-Melioracyjnych w Białymstoku 1982-1989 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Rady Zrzeszenia; sprawozdania finansowe; dokumenty dotyczące likwidacji, 1982-1989; sygn. 1-9 Liczba jednostek w zespole: 9
4/872/0 Regionalne Zrzeszenie Budownictwa w Białymstoku 1982-1989 0 rozwiń
Sprawozdania statystyczne GUS; roczne sprawozdania finansowe, dokumentacja organizacyjno-prawna, uchwały RZB, 1982-1989; sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
4/873/0 Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Białymstoku 1964-1989 0 rozwiń
Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Arbitrażowej, projekty dotyczące sądów gospodarczych, 1988-1989, sygn. 1; Postępowanie arbitrażowe, 1949-1989, sygn. 2; Zarządzenia Prezesa GKA, 1974-1988, sygn. 3-4; Planowanie i sprawozdawczość, 1984-1989, sygn. 5-10; Skargi i wnioski, 1972-1989, sygn. 11; Zniesienie OKA, 1989, sygn.12; Orzecznictwo arbitrażowe, 1964-1966, 1984-1987, sygn. 13-64. Dopływ z dn. 14.10.2013 Nab.3461/2013r. 1982-1989, 4 j.a- 0.07 mb. - pomoc prawna, pomoc pozaprocesowa Liczba jednostek w zespole: 68
4/874/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Wojewódzka w Białymstoku 1982-1989 0 rozwiń
Powołanie tymczasowych organów PRON, 1982-1983, sygn. 1; Zjazdy wojewódzkie PRON, 1983-1987, sygn. 2-3; Posiedzenia plenarne Rady Wojewódzkiej, 1983-1989, sygn. 4-6; Posiedzenia Prezydium Rady Wojewódzkiej, 1983-1989, sygn. 7-9; Komisje i zespoły Rady wojewódzkiej, 1983-1989, sygn. 10-20; Wydawnictwa Rady Wojewódzkiej, 1984-1989, sygn. 21-29; Sprawozdania finansowe Rady Wojewódzkiej, 1983-1989, sygn. 30; Współpraca z zagranica, 1986-1989, sygn. 31; Sprawozdania i meldunki różnych instytucji i ogniw terenowych, PRON, 1983-1989, sygn. 32-44; Protokoły posiedzeń sygnatariuszy PRON, 1984-1989, sygn. 45-46; Informacje o tworzeniu struktur organizacyjnych PRON na terenie województwa, 1982, sygn. 47; Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej PRON w Hajnówce, 1987, sygn. 48. Liczba jednostek w zespole: 48
4/875/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Kleszczelach pod wezwaniem św. Jerzego 1798-1826 67 rozwiń
Akta zgonów 1798-1826; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/876/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Mielniku pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego 1792-1835 183 rozwiń
Akta urodzeń 1793-1802, 1827-1835; małżeństw 1798-1821, 1827-1835 oraz zgonów 1792-1822, 1827-1835; sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
4/877/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Mikołaja w Drohiczynie 1843-1903 958 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843-1845, 1847-1860, 1888-1903; sygn. 1-10 Liczba jednostek w zespole: 10
4/878/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Krynkach 1865-1912 2161 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1865-1912; sygn. 1-16 Liczba jednostek w zespole: 16
4/879/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Narojkach 1846-1861, 1888-1903 536 rozwiń
ankiety przedślubne 1846-1861; sygn. 1 akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1888-1903; sygn. 2-4 Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 941 do 960 z 1 754 wpisów.