Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/1025/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olchówce powiat Hajnówka 1955-1959 0 rozwiń
Budżety gromady, 1955-1959, sygn. 1-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/1026/0 Miejska Rada Narodowa i Urząd Miejski w Hajnówce 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, zarządzenia Naczelnika, analizy i oceny skarg i wniosków, nadzór nad stowarzyszeniami, narady pracowników, uchwały GRN, statystyka GUS, plany społeczno-gospodarcze, wybory do Sejmu i Senatu 1989 r., informacje o powstaniu Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, wybory sołtysów, narady sołtysów, referendum 1987 r., kwestionariusze radnych, 1973-1990; sygn. 1-113 Liczba jednostek w zespole: 113
4/1027/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Drohiczynie 1973-1990 [1991-1997] 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, zarządzenia Naczelnika, analizy i oceny skarg i wniosków, dokumentacja dotycząca regulowania własności gospodarstw rolnych, księgi meldunkowe, budżety jednostkowe i zbiorcze, sprawy grobownictwa wojennego, 1973-1990 [1991-1997]; sygn. 1-175 Liczba jednostek w zespole: 175
4/1028/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Falkach powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1958, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 2; Budżet gromady na 1958r., 1957, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/1029/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hodyszewie powiat Bielsk Podlaski 1954-1968 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1968, sygn. 1-4; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1967, sygn. 5-7; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, 1960-1966, sygn. 8-13 Liczba jednostek w zespole: 13
4/1030/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kiersnowie powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1957, 1959, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/1031/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Klichach powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1-2; Komisja Finansowo- Budżetowa GRN, 1956, sygn. 3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 4-5; Budżet gromady na 1956r, 1955, sygn. 6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/1032/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kotłach powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 3-4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/1033/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubieszczach powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1958, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955, 1957, 1959, sygn. 3-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/1034/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Maleszach powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1958, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/1035/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mokrem powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1954-1959, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/1036/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Moskiewcach powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1958, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/1037/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olszewie powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 2; Budżety gromady, 1955-1956, 1958, sygn. 3-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/1038/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Parcewie powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1957, 1959, sygn. 3-4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/1039/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Paszkowszczyźnie powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1957, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/1040/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pawłach powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1957, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/1041/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczytach-Dzięciołowie powiat Bielsk Podlaski 1954-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1957, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1957, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/1042/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świrydach powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1957, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/1043/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zubowie powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955, 1957, 1959, sygn. 3-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/1044/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dobrzyniewie Kościelnym 1880-1908 1262 rozwiń
u.1890-1905, m.1881-1908, zg.1880-1899; sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
Wyświetlanie 1 101 do 1 120 z 1 746 wpisów.