Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/1040/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pawłach powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1957, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/1041/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczytach-Dzięciołowie powiat Bielsk Podlaski 1954-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1957, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1957, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/1042/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świrydach powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1957, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/1043/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zubowie powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955, 1957, 1959, sygn. 3-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/1044/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dobrzyniewie Kościelnym 1880-1908 1262 rozwiń
u.1890-1905, m.1881-1908, zg.1880-1899; sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
4/1045/0 Zbiór map administracyjno-komunikacyjnych z terenu województwa białostockiego 1905-1980 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 121
4/1046/0 Zbiór map topograficznych z terenu województwa białostockiego 1919-2002 7 rozwiń
Mapy topograficzne poszczególnych powiatów województwa białostockiego w skali 1:5000 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000; 1919-2002, sygn. 1-498 nab.3411/2012, nab.3469/2014. Liczba jednostek w zespole: 562
4/1047/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bielsku Podlaskim 1874-1924 932 rozwiń
u. 1890-1908, m. 1874-1923, zg. 1884-1924; sygn. 1-9 Liczba jednostek w zespole: 9
4/1048/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Hryniewiczach 1884-1915 636 rozwiń
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1884, 1888-1915; sygn. 1-9 Liczba jednostek w zespole: 9
4/1049/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim 1884-1915 546 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
4/1050/0 Akta notariusza Dziekońskiej Matyldy w Białymstoku 1947-1951 [1952] 0 rozwiń
Zespół zawiera akta kupna-sprzedaży, testamenty, darowizny, dzierżawy, 1947-1951 [1952]; sygn. 1-11 Liczba jednostek w zespole: 11
4/1051/0 Akta notariusza Pawskiego Czesława w Białymstoku 1946-1948 0 rozwiń
W zespole znajdują się akta kupna-sprzedaży, testamenty, darowizny, 1946-1948; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/1052/0 Akta notariusza Tobolczyka Stefana w Białymstoku 1946-1951 0 rozwiń
Zespół zawiera akta kupna-sprzedaży, testamenty, darowizny, dzierżawy, pełnomocnictwa, 1946-1951; sygn. 1-12 Liczba jednostek w zespole: 12
4/1053/0 Akta notariusza Dworakowskiego Józefa w Białymstoku 1945-1947 0 rozwiń
Zespół zawiera akta kupna-sprzedaży, testamenty, darowizny, dzierżawy, 1945-1947; sygn. 1-10 Liczba jednostek w zespole: 10
4/1054/0 Akta notariusza Bolewickiego Bolesława w Białymstoku 1949-1951 0 rozwiń
Zespół zawiera akta kupna-sprzedaży, testamenty, darowizny, dzierżawy, pełnomocnictwa, 1949-1951; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/1055/0 Akta notariusza Szlompki Ludwika w Białymstoku 1944-1946 0 rozwiń
Zespół zawiera akta kupna-sprzedaży, testamenty, darowizny, dzierżawy, pełnomocnictwa, 1944-1946; sygn. 1-9 Liczba jednostek w zespole: 9
4/1056/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Białymstoku 1944-1948 [1949] 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń plenarnych, egzekutywy, Sekretariatu, sprawozdania miesięczne, plany pracy, raporty sytuacyjne, sprawozdania opisowe i statystyczne Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej o sytuacji w terenie, analizy, meldunki dotyczące wrogiej działalności kleru, wykazy imienne składów personalnych KW, KP, wykazy Egzekutyw i pracowników aparatu partyjnego, sprawozdania z działalności Wydziału Propagandy, sprawozdania z przebiegu referendum 1947 roku i wyborów do Sejmu Ustawodawczego, sprawozdania z działalności poszczególnych wydziałów, listy opłacanych składek, protokoły i sprawozdania Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej, dublety 1944-1948 [1949]; sygn. 1-379 Liczba jednostek w zespole: 379
4/1057/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Augustowie 1945-1948 0 rozwiń
Materiały ze Zjazdów i Konferencji powiatowych PPR 1945-1948; sygn. 1 Protokoły z posiedzeń plenarnych 1945-1948; sygn. 2 Protokoły z posiedzeń Egzekutywy 1945-1948; sygn. 3-4 Sekretariat 1945-1948; sygn. 5-11 Wydział Organizacyjny 1945-1948; sygn. 12-20 Wydział propagandy 1945-1948; sygn. 21-24 Wydział Rolny 1945-1948; sygn. 25 Wydział Zawodowy 1945-1948; sygn. 26-30 Wydział Administracyjno-Samorządowy 1945-1948; sygn. 31 Wydział Kobiecy 1945-1948; sygn.32 Wydział Personalny 1945-1948; sygn. 33-35 Wydział Ogólno-Gospodarczy 1945-1948; sygn. 36-37 Komisja Kontroli Partyjnej 1946-1948; sygn. 38 Dublety 1946-1948; sygn. 39-40 Liczba jednostek w zespole: 40
4/1058/0 Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Białymstoku 1944-1948 0 rozwiń
Protokoły i inne dokumenty Miejskich konferencji PPR w Białymstoku 1945-1948; sygn. 1 Protokoły plenarnych posiedzeń KM PPR w Białymstoku 1944-1948; sygn. 2 Protokoły posiedzeń Egzekutywy KM PPR w Białymstoku 1945-1948; sygn. 3 Sekretariat 1944-1948; sygn. 4-12 Wydział Organizacyjny 1944-1948; sygn. 13-40 Wydział Propagandowy 1946-1948; sygn. 41 Referat Przemysłowy 1946-1948; sygn. 42-44 Referat Zawodowy 1948; sygn. 45 Referat Administracyjno-Samorządowy 1947-1948; sygn. 46 Wydział Kobiecy 1947-1948; sygn. 47 Wydział Personalny 1944-1948; sygn. 48-62 Dublety 1945-1948; sygn. 63-66 Liczba jednostek w zespole: 66
4/1059/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Białymstoku 1944-1948 0 rozwiń
Materiały ze Zjazdów i Konferencji powiatowych PPR 1945-1948; sygn. 1-2 Protokoły z posiedzeń plenarnych KP w Białymstoku 1944-1948; sygn. 3 Protokoły z posiedzeń Egzekutywy 1944-1948; sygn. 4 Sekretariat 1944-1948; sygn. 5-13 Wydział Organizacyjny 1944-1948; sygn. 14-21 Wydział Propagandowy 1945-1948; sygn. 22-25 Wydział Rolny 1945-1946; sygn. 26 Wydział Zawodowy 1947; sygn. 27 Wydział Administracyjno-Samorządowy 1946-1948; sygn. 28 Wydział Kobiecy 1946-1948; sygn.29 Wydział Personalny 1944-1948; sygn. 30-37 Dublety 1944-1948; sygn. 38-39 Liczba jednostek w zespole: 39
Wyświetlanie 1 121 do 1 140 z 1 754 wpisów.