Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/565/0 Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim [1850-1853,1879-1903,1936]1945-1950 0 rozwiń
Fragmenty ksiąg miejskich, lata 1850 – 1853, 1879 – 1903, sygn. 1-2, Akta osobowe burmistrza i pracowników, rok 1936, sygn. 3, Kontrola zewnętrzna i społeczna, lata 1945 – 1948, sygn. 4, Protokóły i wyciągi z protokółów Miejskiej Rady Narodowej, lata 1946 – 1949, sygn. 5-8, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego, lata 1948 – 1949, sygn. 9, Korespondencja dot. spraw organizacyjnych i gospodarczych, rok 1948, sygn. 10, Budżety miasta i roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1947, 1949, sygn. 11, 22-23, Sprawozdanie z działalności i budżet biblioteki miejskiej, rok 1948, sygn. 12, Korespondencja w sprawie majątków opuszczonych, lata 1945 – 1948, sygn. 13, Drogi i place publiczne, rok 1948, sygn. 14, Kredyt Komunalny, zapomogi i dotacje, rok 1948, sygn. 15, Korespondencja w sprawie oświaty i kultury, rok 1949, sygn. 16, Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa, rok 1948, sygn. 17, Ekshumacja zwłok osób rozstrzelanych przez Niemców, rok 1945, sygn. 18, Plany i pozwolenia na budowę, lata 1945 – 1947, 1949, sygn. 19-21. Liczba jednostek w zespole: 23
4/566/0 Zarząd Miejski w Brańsku [1941] 1946-1950 0 rozwiń
Księga zarządzeń burmistrza Brańska, rok 1941, sygn. 1, Protokóły wyborcze do Zarządu Miejskiego i MRN, rok 1946, sygn. 2, Protokół zebrania organizacyjnego MRN w dn. 27 marca 1946 r., 1946 – 1949, sygn. 3, Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1947 – 1950, sygn. 4-5, Sprawozdania z działalności MRN, b.d., sygn. 6, Protokół posiedzenia Komisji Oświatowej, rok 1949, sygn. 7, Protokóły lustracji i posiedzeń Zarządu Miejskiego, lata 1946 – 1950, sygn. 8-10, Sprawozdania sytuacyjne Zarządu Miasta, lata 1946 – 1947, sygn. 11, Korespondencja z OUL dotycząca spraw majątkowych, rok 1947, sygn. 12, Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne, b.d., sygn. 13, Arkusze wymiarowe i odwoławcze podatku gruntowego – tomy: XXI, XXII, XXV, XXVI, rok 1948, sygn. 14-18, Rejestry wymiaru podatku gruntowego, lata 1947 – 1950, sygn. 19-25, Sprawy podatkowe (m.in. gruntów kościelnych), lata 1948 – 1949, sygn. 26-27, Oświata, Kultura i Sztuka, rok 1948, sygn. 28, Wnioski odznaczeniowe za liczne potomstwo i długoletnie pożycie małżeńskie, rok 1946, sygn. 29, Sprawy sanitarno-porządkowe, rok 1948, sygn. 30, Wykazy zakładów przemysłowych, rzemieślniczych itp., rok 1946, sygn. 31, Program operatu inwentaryzacyjnego o stanie zagospodarowania miasta, rok 1948, sygn. 32, Budowa i odbudowa, rok 1948, sygn. 33, Sprawy osobowe, lata 1947 – 1949, sygn. 34-35, Budżet administracyjny, rok 1949, sygn. 36, Roczne sprawozdanie rachunkowe, rok 1949, sygn. 37 Liczba jednostek w zespole: 37
4/567/0 Zarząd Miejski w Ciechanowcu 1945-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium MRN, lata 1945 – 1950, sygn. 1-4, Protokóły Komisji Kontroli Społecznej, rok 1947, sygn. 5, Statut organizacyjny Biura Zarządu Miejskiego, rok IX. 1948, sygn. 6, Protokół doraźnej lustracji i zarządzenie polustracyjne, rok 1947, sygn. 7, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego, lata 1946 – 1950, sygn. 8-9, Budżety, lata 1946 – 1947, sygn. 10-11, Miesięczne sprawozdania podatkowe, rok 1948, sygn. 12, Plan oszczędnościowy i sprawozdania, lata 1949 – 1950, sygn. 13, Korespondencja dot. spraw oświaty i kultury, rok 1948, sygn. 14, Sprawy opieki społecznej, lata 1948 – 1950, sygn. 15, Ewidencja i kontrola ruchu ludności, rok 1948, sygn. 16, Ankiety o przedsiębiorstwach samorządowych, lata 1945 – 1947, sygn. 17, Wykaz mostów zniszczonych i niezniszczonych w czasie wojny, rok 1947, sygn. 18, Korespondencja dot. spraw wyznaniowych i akt stanu cywilnego, rok 1949, sygn. 19, Sprawy osobowe członków organów i pracowników, rok 1948, sygn. 20, Budżety administracyjne, lata 1949 – 1950, sygn. 21-22, Sprawy organizacyjne Zarządu Miejskiego, rok 1944, sygn. 23, brak jednostek o sygn. 21-22. Liczba jednostek w zespole: 21
4/568/0 Zarząd Miejski w Drohiczynie nad Bugiem 1948-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium, lata 1949 – 1950, sygn. 1-3, Sprawozdania z działalności MRN, rok 1949, sygn. 4, Sprawy organizacyjne, lata 1948 – 1950, sygn. 5, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego, lata 1949 – 1950, sygn. 6, Protokóły z lustracji samorządu miejskiego, sprawozdanie z kontroli MRN i dotycząca kontroli podatkowej, lata 1948 – 1950, sygn. 7, Korespondencja dot. spraw oświaty, rok 1949, sygn. 8, Walka z analfabetyzmem, rok 1949, sygn. 9, Budżety administracyjne, lata 1948 – 1949, sygn. 10-11, Sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu, rok 1949, sygn. 12, Spis rolny GUS, rok 1948 – 1950, sygn. 13, Sprawy osobowe członków MRN, rok 1952, sygn. 14, Budżet na 1950 r., b.d., sygn. 15, brak jednostki o sygn. 15. Liczba jednostek w zespole: 14
4/569/0 Zarząd Miejski w Siemiatyczach 1945-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium, lata 1945 – 1951, sygn. 1-6, Sprawozdania z działalności MRN, lata 1946 – 1950, sygn. 7, Ewidencja członków Zarządu Miejskiego, MRN itp., b.d., sygn. 8, Sprawy organizacyjne, lata 1945 – 1949, sygn. 9-12, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego, lata 1945 – 1950, sygn. 13-15, Majątek gmin i gromad, rok 1949, sygn. 16, Majątek Zarządu Miejskiego, rok 1950, sygn. 17, Budżety administracyjne, lata 1945 – 1950, sygn.18-23, Zestawienie wykonania budżetu administracyjnego, lata 1948 – 1949, sygn. 24-25, Roczne sprawozdanie rachunkowe, lata 1945 – 1949, sygn. 26-30, Księgi biercze podatku gruntowego, lata 1945 – 1950, sygn. 31-34, Rejestry wymiarowe podatku gruntowego, lata 1948 – 1950, sygn. 35-36, Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, rok 1950, sygn. 37, Rejestr odpisów podatku gruntowego, rok 1950, sygn. 38, Rejestr przeliczeń wpłat podatku gruntowego, rok 1950, sygn. 39, Zestawienie wyników wymiaru podatku gruntowego, lata 1947, 1949, sygn. 40-41, Arkusze wymiarowe i odwoławcze podatku gruntowego, rok 1947, sygn. 42-44, Księgi: podatku i biercza od nieruchomości, lata 1946 – 1947, sygn. 45-46, Wykaz wymiaru podatku od lokali, rok. 1946, sygn. 47, Księgi biercze podatku od lokali, lata 1946 – 1949, sygn. 48-51, Zestawienie wyników wymiaru od nieruchomości i od lokali, rok 1950, sygn. 52, Rejestr bierczy podatku od spożycia w zakładach gastronomicznych, rok 1949, sygn. 53, Księgi biercze szarwarku, lata 1948 – 1950, sygn. 54-56, Wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych dla uczestników funduszu B, rok 1948, sygn. 57, Wykaz uczestników funduszu B, rok 1949, sygn. 58, Rejestr przeliczeń wkładów oszczędnościowych funduszu B, rok 1950, sygn. 59, Rejestr wyroków sądowych, orzeczeń karnych, lata 1948 – 1950, sygn. 60, Sprawy budowy i odbudowy, lata 1947 – 1950, sygn. 61-64, Statystyka rolna, lata 1946 – 1948, sygn. 65, Sprawy osobowe, lata 1945 – 1950, sygn. 66-69, Budżet szpitala Miejskiego, rok 1949, sygn. 70, Roczne sprawozdanie rachunkowe, rok 1949, sygn. 71, brak jednostek o sygn. 70-71. Liczba jednostek w zespole: 69
4/570/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Bacikach Średnich powiat Siemiatycze 1953 0 rozwiń
Protokóły sesji Gminnej Rady Narodowej, rok 1953, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, rok 1953, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/571/0 Gminna Rada Narodowa w Białowieży powiat Bielsk Podlaski 1944-1954 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń GRN, lata 1944 – 1950, sygn. 1-4, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1946 – 1950, sygn. 5, Protokóły posiedzeń Gminnego Komitetu Opieki Społecznej i komisji, lata 1948 – 1950, sygn. 6, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1948 – III. 1950, sygn. 7, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1945 – 1950, sygn. 8, Sprawy organizacyjne, rok 1948, sygn. 9, Protokóły kontroli w zakresie przemysłu i handlu oraz wymiaru i poboru podatku gruntowego, lata 1947 – 1949, sygn. 10, Budżet administracyjny, rok 1944, sygn. 11, Roczne sprawozdania rachunkowe, rok 1946, sygn. 12, Budżety administracyjne, lata 1946 – 1949, sygn. 13-16, Rejestry wymiaru podatku gruntowego, lata 1947 – 1948, sygn. 17-18, Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne na terenie gminy, rok 1946, sygn. 19, Statystyka rolna, lata 1948 -–1949, sygn. 20, Księga kontroli ruchu ludności, lata 1947 – 1950, sygn. 21, Ewidencja ruchu ludności, rok 1949, sygn. 22, Sprawozdania o ruchu budowlanym, rok 1948, sygn. 23, Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 24-25, Protokóły posiedzeń GRN i posiedzeń Prezydium, lata 1950 – 1953, sygn. 26-28, Sprawozdania kwartalne z działalności GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 29, Protokóły posiedzeń przewodniczących poszczególnych komisji, lata 1950 – 1952, sygn. 30, Protokóły posiedzeń komisji, lata 1950 – 1953, sygn. 31, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1951 – 1953, sygn. 32, Protokóły zebrań gromadzkich, lata 1951 – 1953, sygn. 33-34, Budżety, lata 1950, 1953, sygn. 35-36, Sprawa przejęcia gruntów cerkiewnych na rzecz skarbu państwa, lata 1950 – 1951, sygn. 37, Statystyka, spis zwierząt, powierzchni gruntów i zasiewów, rok 1952, sygn. 38, Spis rolny, rok 1952, sygn. 39. Liczba jednostek w zespole: 39
4/572/0 Gminna Rada Narodowa w Bielsku Podlaskim 1944-1951 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń GRN, lata 1949 – 1950, sygn. 1-2, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1948 – 1950, sygn. 3, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego i GRN, lata 1844 – 1950, sygn. 4-7, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1947 – 1950, sygn. 8-11, Budżet, rok 1947, sygn. 12, Dodatkowy budżet, rok 1948, sygn. 13, Roczne sprawozdanie rachunkowe, rok 1948, sygn. 14, Budżet administracyjny i roczne sprawozdanie rachunkowe, rok 1949, sygn. 15, Dodatkowy budżet administracyjny, rok 1949, sygn. 16, Budżet gminy, rok 1949, sygn. 17, Roczne sprawozdania rachunkowe, rok 1950, sygn. 18, Protokóły Gminnej Komisji Klasyfikacyjnej, rok 1949, sygn. 19, Protokóły posiedzeń Gminnego Komitetu Budowy domu gminnego i projekt budynku gospodarczego, rok 1947, sygn. 20, Protokóły sesji GRN, rok 1950, sygn. 21, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN rok 1950, sygn. 22, Protokóły sesji GRN, rok 1951, sygn. 23, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1951, sygn. 24, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN (nr I-X), rok 1950 VI-XII, sygn. 25, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN (nr I-XIX), rok 1952, sygn. I-VI, sygn. 26, Księga protokółów posiedzeń GRN gm. bielskiej, lata 1944 – 1947, sygn. 27. Liczba jednostek w zespole: 27
4/573/0 Gminna Rada Narodowa w Boćkach powiat Bielsk Podlaski [1935-1939] 1944-1954 0 rozwiń
Rejestry poborowe roczników: 1899, 1903, 1917, 1918, 1897, lata 1935 – 1937, sygn. 1-5, Dokumenty metrykalne do rejestrów poborowych roczników: 1917 i 1918, lata 1935 – 1939, sygn. 6-7, Protokoły posiedzeń GRN, lata 1947 – 1949, sygn. 8-11, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1947 – 1950, sygn. 12-14, Sprawy osobowe członków rady narodowej i jej organów, lata 1947 – 1950, sygn. 15, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1948 – 1949, sygn. 16, Protokóły Komisji Kontroli Społecznej, rok 1949, sygn. 17, Protokóły Posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1947 – 1950, sygn. 18-21, Miesięczne sprawozdania sytuacyjne, rok 1948, sygn. 22, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1948 – 1950, sygn. 23-25, Kontrola wewnętrzna i nadzór, rok 1948, sygn. 26, Protokóły inspekcji i zarządzenia pokontrolne, rok 1950, sygn. 27, Sprawy organizacyjne, lata 1948 – 1950, sygn. 28, Informacja historyczno-fizjograficzna w Boćkach, rok 1948, sygn. 29, Majątek gmin i gromad, lata 1947, 1949 – 1950, sygn. 30, 32, 33a, Korespondencja z OUL w sprawach nieruchomości pożydowskich, rok 1948, sygn. 31, Budżety, sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu, lata 1944 – 1950, sygn. 33-37, Preliminarz robót drogowych-szarwarkowych, lata 1949 – 1950, sygn. 38, Powszechny spis ludności, rok 1950, sygn. 39, Protokóły sesji, Prezydium GRN, lata 1944 – 1954, sygn. 40-44. Liczba jednostek w zespole: 44
4/574/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Boratyńcu Ruskim powiat Siemiatycze 1952-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 1-3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 4-5, Protokóły posiedzeń Komisji Rolnej, rok 1953, sygn. 6, Protokóły odpraw sołtysów, rok 1954, sygn. 7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/575/0 Gminna Rada Narodowa w Brańsku powiat Bielsk Podlaski [1938-1939] 1946-1954 0 rozwiń
Akta osobowe członków organów i pracowników gminnych, rok 1938, sygn. 1, Podstawy wymiaru podatków i świadczeń w naturze na rzecz gminy, lata 1937 – 1938, sygn. 2, Sprawy budowy domu gminnego w Brańsku, rok 1939, sygn. 3, Protokóły posiedzeń GRN, lata 1947 – 1950, sygn. 4-6, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1949 – 1950, sygn. 7, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1946 – 1950, sygn. 8, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, rok 1949, sygn. 9, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1947 – 1950, sygn. 10, Sprawy organizacyjne, lata 1946 – 1950, sygn. 11-12, Korespondencja z OUL dot. spraw majątkowych, rok 1949, sygn. 13, Majątek gmin i gromad, rok 1950, sygn. 14, Budżety, lata 1946 – 1950, sygn. 15-19, Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 20, 23, Protokóły posiedzeń Prezydium, lata 1950 – 1954, sygn. 21, 24, Protokóły posiedzeń Komisji Finansowo-Budżetowej, rok 1950, sygn. 22, Zażalenia członków GRN na protokół wyborczy z dn. 25.VIII.1944, rok 1944, sygn. 25. Liczba jednostek w zespole: 25
4/576/0 Gminna Rada Narodowa w Ciechanowcu powiat Siemiatycze 1946-1954 0 rozwiń
Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminy; 1948, 1954; sygn. 1,7 Sprawy osobowe; 1949-1950; sygn. 2 Ewidencja ludności; 1946-1947, 1950; sygn. 3-4 Protokoły posiedzeń GRN; 1950; sygn. 5 Protokoły wyborcze sołtysów; 1952; sygn. 6 Sprawozdania rachunkowe; 1951;sygn. 8 Protokoły sesji GRN; 1951; sygn. 9 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; 1951; sygn. 10 Budżet administracyjny; 1949; sygn. 11 - Brak j.a. o sygn. 11 stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1995 r. Liczba jednostek w zespole: 10
4/577/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Czartajewie powiat Siemiatycze 1952-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 1-3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 4-6, Sprawy osobowe członków GRN, lata 1952 – 1953, sygn. 7, Protokóły zebrań sołtysów i zebrań wiejskich, rok 1952, sygn. 8, Protokóły zebrań sołtysów, rok 1953, sygn. 9, Podział gminy na gromadzkie rady narodowe, rok 1954, sygn. 10, Sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, rok 1954, sygn. 11, Karty dochodu podatku gruntowego, rok 1954, sygn. 12, Sprawy podziałów majątkowych rodzinnych, lata 1952 – 1954, sygn. 13, Umowy na zagospodarowanie odłogów, rok 1954, sygn. 14, Sprawy budowlane, rok 1953, sygn. 15. Liczba jednostek w zespole: 15
4/578/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Czeremsze powiat Bielsk Podlaski 1952-1954 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń GRN, lata 1952 – 1953, sygn. 1-3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1953, sygn. 4, Sprawozdanie z działalności GRN i Prezydium GRN, rok 1952, sygn. 5, Budżety i sprawozdania rachunkowe, rok 1952, sygn. 6-7, Umowy na zagospodarowanie odłogów, rok 1953, sygn. 8, Statystyka rolna, rok 1953, sygn. 9, Protokóły sesji GRN, rok 1953, sygn. 10, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1953, sygn. 11, Plany pracy i sprawozdania z działalności Prezydium GRN, rok 1953, sygn. 12, Komisje GRN, rok 1953, sygn. 13-16, Dopływ z dn. 21.12.2000 r. – 8 j.a. Liczba jednostek w zespole: 24
4/579/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Dołubowie powiat Siemiatycze 1952-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 1-3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 4-6, Sprawozdania kwartalne z działalności GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 7, Protokóły posiedzeń Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, lata 1952 – 1954, sygn. 8, Protokóły posiedzeń Komisji GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 9-13, Protokóły sesji sołtysów, lata 1952 – 1954, sygn. 14, Protokóły posiedzeń Zespołu Gminnego, lata 1952 – 1954, sygn. 15, Zagospodarowanie odłogów, umowy, rok 1951, sygn. 16. Liczba jednostek w zespole: 16
4/580/0 Gminna Rada Narodowa w Domanowie powiat Siemiatycze [1922-1925] 1953-1954 0 rozwiń
Księga protokółów posiedzeń Rady Gminnej i Zarządu Gminnego, lata 1922 – 1925, sygn. 1, Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/581/0 Gminna Rada Narodowa w Drohiczynie nad Bugiem powiat Siemiatycze 1945-1953 [1954-1959] 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego; 1945-1948; sygn. 1 Budżet i sprawozdania rachunkowe; 1947-1948; sygn. 2 Protokoły sesji GRN; 1951-1953; sygn. 3-5 Budżet administracyjny i roczne sprawozdania rachunkowe; 1949; sygn. 6-7. Brak j.a. o sygn. 6 stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1995 r. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; 1951, 1953; sygn. 8-9 dopływ, kn. 2801/2006r. 1951-1953 [1954-1959] 6j.a. Liczba jednostek w zespole: 14
4/582/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Dubiczach Cerkiewnych powiat Bielsk Podlaski 1953 0 rozwiń
Statystyka rolna – 1953, sygn. 1, Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2, 4, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 3, 5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/583/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Dziadkowicach powiat Siemiatycze 1952-1954 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN i referaty na sesje GRN; 1952-1954; sygn. 1-2 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; 1953-1954; sygn. 3 Plany prac i kwartalne sprawozdania z działalności GRN; 1953-1954; sygn. 4 Protokoły posiedzeń Obywatelskiej Komisji Podatkowej; 1954; sygn. 5 Protokoły posiedzeń Komisji Drogowej; 1954; sygn. 6 Protokoły sesji sołtysów; 1952-1954; sygn. 7 Protokoły zebrań Zespołu Gminnego; 1952-1953; sygn. 8 Sprawy organizacyjne; 1952-1953; sygn. 9 Podział administracyjny gminy Dziadkowice; 1954; sygn. 10 Sprawy osobowe członków Prezydium; 1952-1954; sygn. 11. Brak j.a. o sygn. 11 stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1995 r. Budżet gminy zakładów i przedsiębiorstw oraz sprawozdanie z jego wykonania; 1953; sygn. 12 Protokoły kontroli referatu finansowego; 1953-1954; sygn. 13 Sprawy gospodarcze szkół i przedszkoli; 1954; sygn. 14 Likwidacja odłogów; 1953-1954; sygn. 15 Liczba jednostek w zespole: 14
4/584/0 Gminna Rada Narodowa w Grodzisku powiat Siemiatycze [1916-1918] 1947-1954 [1955-1973] 0 rozwiń
Rejestr ubezpieczeniowy włościańskich zabudowań za 1916-1918; 1916-1918; sygn. 1 Sprawozdania sytuacyjne Zarządu Gminnego; 1948-1950; sygn. 2 Protokoły inspekcji Zarządu Gminnego i zarządzenia pokontrolne; 1949-1950; sygn. 3 Wykazy pracowników, ankiety gminne; 1947-1948; sygn. 4 Sprawy gromadzkie i sołtysów; 1948; sygn. 5 Budżety; 1947-1950, 1952; sygn. 6-7, 27 Sprawozdanie z wykonania budżetu; 1950; sygn. 8 Sprawy rolne;1947, 1949, 1953; sygn. 9-10, 28 Protokoły sesji GRN; 1951-1954; sygn. 11-13, 29 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; 1951-1954; sygn. 14-16, 30 Protokoły posiedzeń Komisji Oświaty; 1952-1954; sygn. 17 Protokoły posiedzeń Komisji Gospodarki Drogowej; 1952-1954; sygn. 18 Protokoły posiedzeń Komisji Rolnej; 1953-1954; sygn. 19. Brak j.a. o sygn. 19 stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1995 r. Protokoły posiedzeń Komisji Zdrowia; 1952-1954; sygn. 20 Protokoły posiedzeń Komisji Urządzeń Osiedli; 1953-1954; sygn. 21 Kwartalne plany pracy i sprawozdania i działalności GRN; 1952-1954; sygn. 22 Sprawy osobowe; 1950-1952; sygn. 23-25 Protokoły posiedzeń Komisji Finansowo-Budżetowej; 1952-1954; sygn. 26 Budżet administracyjny i sprawozdanie rachunkowe; 1949; sygn. 31. Brak j.a. o sygn. 31 stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1995 r. Dopływ z dn. 2010-09-08; nab. 3282/2010r. 9 j.a.-0,13 mb. 1952-1954 [1955-1973] Liczba jednostek w zespole: 38
4/585/0 Gminna Rada Narodowa w Hajnówce powiat Bielsk Podlaski [1940] 1944-1954 0 rozwiń
Sprawozdania i protokóły posiedzeń GRN, lata 1944 – 1947, 1950 – 1951, sygn. 1-2, 25, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1947 – 1951, sygn. 3, 29, Protokóły posiedzeń i zebrań Komisji GRN, lata 1945 – 1946, 1951, sygn. 4-6, 30, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1945 – 1950, sygn. 7, Sprawozdania sytuacyjne Zarządu Gminnego, lata 1946 – 1949, sygn. 8, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1946 – 1947, 1950 – 1953, sygn. 9-10, 31-33, Kontrola zewnętrzna i nadzór, rok 1947, sygn. 11, Majątek gminy i gromad, lata 1946 – 1948, sygn. 12, Budżety, preliminarze dochodów budżetowych oraz sprawozdanie rachunkowe, lata 1945 – 1950, sygn. 13-18, 41, Statystyka produkcji rolnej, lata 1947 – 1950, sygn. 19, Dom starców w Hajnówce, rok 1948, sygn. 20, Sprawy budowlane, lata 1947 – 1950, sygn. 21-23, Kartoteka do ustalania szkód wojennych, rok 1944, sygn. 24, Protokóły sesji GRN, lata 1951 – 1953, sygn. 26, 37-38, 42, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1950 – 1953, sygn. 27, 39-40, 43, Sprawy organizacyjne, rok 1951, sygn. 28, Wykazy zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych, rok 1950, sygn. 34, Statystyka rolna i zwierząt gospodarskich, lata 1952 – 1954, sygn. 35-36, Listy płac pracowników ZG i jednostek podległych, rok 1949, sygn. 44. Dopływ z dn. 23.07.2013 - nab. 3457/2013 - [1940]1944-1953 54 j.a - 0,10 mb. - akta osobowe Liczba jednostek w zespole: 98
4/586/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Klejnikach powiat Bielsk Podlaski 1952-1953 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 1-2, 6, 8, Protokóły posiedzeń Komisji GRN, rok 1953, sygn. 3-4, Protokóły zebrań sołtysów, rok 1952, sygn. 5, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1953, sygn. 7. Liczba jednostek w zespole: 8
4/587/0 Gminna Rada Narodowa w Kleszczelach powiat Bielsk Podlaski 1944-1954 0 rozwiń
Protokóły zebrań GRN, lata 1945 – 1947, sygn. 1, Protokóły posiedzeń GRN, lata 1948 – 1950, sygn. 2, 4, Uchwały GRN, rok 1948, sygn. 3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1947 – 1953, sygn. 5-6, 31-33, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1945 – 1950, sygn. 8-10, Protokóły odpraw urzędników Zarządu Gminnego, rok 1948, sygn. 11, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1944 – 1953, sygn. 12, 35-36, Sprawy osobowe członków rady narodowej, lata 1948 – 1949, sygn. 13, Ewidencja członków komisji, lata 1948 – 1951, sygn. 14, Kontrola zewnętrzna i nadzór, lata 1947 – 1949, sygn. 15-16, Majątek gminy, lata 1947 – 1949, sygn. 17, Budżety, lata 1946 – 1953, sygn. 18-20, 40-43, Księgi biercze szarwarków i świadczeń w naturze, lata 1948 – 1954, sygn. 21-23, 44-50, 56, Plan produkcji rolnej i sprawozdawczość, rok 1946, sygn. 24, Statystyka rolna, lata 1948, 1950, sygn. 25, 51-52, Księgi kontroli ruchu ludności, lata 1947 – 1951, sygn. 26-28, Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 29-30, 54, Plany pracy i sprawozdania z działalności GRN, lata 1949 – 1953, sygn. 34, 55, Protokóły wyborcze sołtysów, rok 1952, sygn. 37, Księga inspekcyjna Zarządu Gminnego, rok 1950, sygn. 38, Sprawy organizacyjne, rok 1951, sygn. 39, Ocena ziemi Powiatowej Komisji Klasyfikacyjnej, lata 1951 – 1952, sygn. 53. Dopływ z dn. 26-06-2009r. nab. 3178/2009r., 1947-1954; 1 j.a.-0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 57
4/588/0 Gminna Rada Narodowa w Klukowiczach powiat Bielsk Podlaski 1946-1952 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń GRN; 1946-1947; sygn. 1 Protokół posiedzenia Gminnej Komisji do Walki z analfabetyzmem; 1949; sygn. 2 Protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego; 1948-1949; sygn. 3 Sprawy osobowe pracowników; 1949; sygn. 4 Wykaz miejscowości i gromad oraz wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych; 1950; sygn. 5 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; 1951-1953; sygn. 6 Sprawozdanie kwartalne z działalności GRN; 1951-1952; sygn. 7 Protokoły posiedzeń Komisji Finansowo-Budżetowej; 1951; sygn. 8 Protokoły zebrań sołtysów; 1951; sygn. 9 Sprawy osobowe pracowników; 1951; sygn. 10 Sprawy osobowe (wykaz sołtysów); 1951-1952; sygn. 11-12 Przepisy i zarządzenia; 1951; sygn. 13 Sprawy organizacyjne; 1949-1952; sygn. 14-15 Wykaz szkół; 1951; sygn. 16 Statystyka rolna;1952; sygn. 17 Protokoły sesji GRN; 1951; sygn. 18 Budżet i sprawozdanie rachunkowe; 1949-1950; sygn. 19-20. Brak j.a. o sygn. 19-20 stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1995 r. Liczba jednostek w zespole: 18
4/589/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kosiorkach powiat Siemiatycze 1952-1953 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1952 – 1953, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1952, sygn. 2, Oświata, rok 1953, sygn. 3, Plany i sprawozdania z działalności GRN, rok 1953, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/590/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Krupicach powiat Siemiatycze 1952-1953 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, rok 1954, sygn. 1, Protokóły zebrań sołtysów, rok 1953, sygn. 2, Protokóły z inspekcji i zarządzenia pokontrolne, lata 1953 – 1954, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/591/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Łosince powiat Bielsk Podlaski 1952-1953 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, rok 1953, sygn. 1, 11, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1953, sygn. 2, 10, Plan pracy i sprawozdania z działalności GRN, lata 1952 – 1953, sygn. 3-4, Protokóły posiedzeń Komisji GRN, lata 1952 – 1953, sygn. 5-8, Sprawa organizacji spółdzielni produkcyjnej, rok 1953, sygn. 9. Liczba jednostek w zespole: 11
4/592/0 Gminna Rada Narodowa w Mielniku powiat Siemiatycze 1946-1954 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń GRN; 1947-1948; sygn. 1 Protokoły zebrań sołtysów; 1946; sygn. 2 Protokoły sesji GRN; 1951-1954; sygn. 3-6, 13 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; 1949-1954; sygn. 7-11, 14 Protokoły Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego; 1951; sygn. 12 Budżety; 1949-1950; sygn. 15-16. Brak j.a. o sygn. 15-16 stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1995 r. Dopływ: kn. 2991/2008r. 2 j.a.-0,02 mb Liczba jednostek w zespole: 16
4/593/0 Gminna Rada Narodowa w Milejczycach powiat Siemiatycze 1946-1953 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Rady Gminnej Gminy Milejczyce; 1946-1947; sygn. 1 Sprawozdania z działalności GRN; 1947; sygn. 2 Protokoły posiedzeń Gminnej Komisji do Spraw Podatkowych; 1948; sygn. 3 Protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego; 1947-1948; sygn. 4-6 Statystyka rolna; 1948; sygn. 7 Sprawozdania z działalności GRN; 1951; sygn. 8 Referat na sesję GRN; 1952; sygn. 9 Protokoły posiedzeń Komisji GRN; 1951-1952; sygn. 10-12 Sprawozdania i protokoły posiedzeń Komisji Oświaty; 1951-1953; sygn. 13 Protokoły posiedzenia Komisji w sprawie realizacji wytycznych IX Plenum KC PZPR; 1953; sygn. 14 Protokoły wyborcze sołtysów; 1953; sygn. 15 Sprawy organizacyjne; 1949-1951; sygn. 16 Remonty budynków przeznaczonych na cele publiczne; 1951; sygn. 17 Protokoły sesji GRN; 1951; sygn. 18 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; 1951; sygn. 19 Budżety i sprawozdanie rachunkowe; 1949-1950; sygn. 20-21. Brak j.a. o sygn. 20-21 stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1995 r. Liczba jednostek w zespole: 19
4/594/0 Gminna Rada Narodowa w Narwi powiat Bielsk Podlaski 1944-1954 [1955-1956] 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń GRN, lata 1947 – 1950, sygn. 1-3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1949 – 1954, sygn. 4, 13-17, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1947 – 1950, sygn. 5-6, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1945 – 1953, sygn. 7-9, 21-23, Sprawy organizacyjne, lata 1946 – 1953, sygn. 10-11, Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1951, 1953 – 1954, sygn. 12, 26-27, 40, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1950 – 1952, sygn. 18, Protokóły posiedzeń Gminnej Komisji Oświaty, lata 1950 – 1951, sygn. 19, Posiedzenie Komitetu FJN, rok 1953, sygn. 20, Protokóły zebrań gromadzkich, lata 1951 – 1953, sygn. 24, Protokóły z inspekcji i zarządzenia pokontrolne, lata 1947 – 1951, sygn. 25, Budżety, lata 1948 – 1951, sygn. 28-31, Protokóły posiedzeń Komisji, lata 1951 – 1952, 1954, sygn. 32-33, Zebrania gromadzkie i sprawy sołtysów, lata 1951 – 1953, sygn. 34, Statystyka rolna, lata 1952 – 1953, sygn. 35-36, Projekt mostów i przekroje dróg we wsi Waśki, rok 1952, sygn. 37, Protokóły zebrań GRN, lata 1944 – 1946, sygn. 38, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1944 – 1946, sygn. 39, Akta osobowe pracowników zwolnionych, lata 1944 – 1951, sygn. 41. Dopływ (kn.2950/2007r.) 2 j.a. - 0,02 mb Liczba jednostek w zespole: 43
4/595/0 Gminna Rada Narodowa w Narewce powiat Bielsk Podlaski 1944-1954 0 rozwiń
Protokóły zebrań GRN, lata 1944 – 1946, sygn. 1, Protokóły posiedzeń GRN, lata 1945 – 1949, sygn. 2-4, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1948 – 1954, sygn. 5, 25, 34, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1944 – 1946, sygn. 6, Protokóły lustracji Samorządu Gminnego, lata 1947 – 1950, sygn. 7, Sprawy osobowe członków rady narodowej i jej organów, lata 1945 – 1948, sygn. 8, Sprawy organizacyjne, lata 1948 – 1949, sygn. 9, Majątek gminy i gromad, lata 1945 – 1950, sygn. 10, Rejestr wymiaru i adnotacji o wpływach podatku od lokali, rok 1949, sygn. 11, Statystyka rolna, lata 1945 – 1949, sygn. 12, Protokóły stwierdzające przynależność gminną obywateli, rok 1948, sygn. 13, Oświata dla dorosłych i walka z analfabetyzmem, lata 1949 – 1950, sygn. 14-15, Ewidencja nieruchomości opuszczonych, przekazanych przez OUL w Białymstoku Zarządowi Gminnemu, rok 1949, sygn. 16, Ewidencja urządzeń komunalnych, rok 1950, sygn. 17, Wykaz osób zamordowanych, zaginionych i wywiezionych do Niemiec na przymusowe roboty, rok 1945, sygn. 18, Akta zbiorcze małżeństw, urodzeń i zgonów, lata 1947 – 1948, sygn. 19-20, Sprawy budowlane, rok 1948, sygn. 21, Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 22-24, 35, Protokóły zebrań gromadzkich, lata 1951, 1953, sygn. 26-27, Protokóły posiedzeń sołtysów, lata 1952 – 1953, sygn.28, Projekt podziału terytorialnego gminy i zmiany nazw miejscowości, rok 1954, sygn. 29, Wykaz gospodarzy korzystających z Państwowego Funduszu Ziemi, rok 1954, sygn. 30, Plan produkcji rolnej i sprawozdawczość, rok 1950, sygn. 31, Statystyka rolna (spisy rolne), rok 1954, sygn. 32, Zagospodarowanie odłogów, lata 1952 – 1954, sygn. 33, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1947 – 1948, sygn. 36, 38, Budżet, rok 1947, sygn. 37, Protokóły z narad sołtysów, rok 1946, sygn. 39, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1950, sygn. 40. Liczba jednostek w zespole: 40
4/596/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Nurcu powiat Siemiatycze 1952-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, rok 1952, sygn. 1, Protokóły Komisji Podziału Administracyjnego, rok 1954, sygn. 2, Statystyka rolna, rok 1952, sygn. 3, Księga protokółów sesji sołtysów, lata 1953 – 1954, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/597/0 Gminna Rada Narodowa w Orli powiat Bielsk Podlaski 1945-1954 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń GRN, lata 1947 – 1949, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1949 – 1954, sygn. 2, 18, 20, Sprawozdanie z działalności GRN, lata 1946 – 1949, sygn. 3, 6, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1948, 1946, sygn. 4, 21, Sprawozdania sytuacyjne, lata 1945 – 1949, sygn. 5, Protokóły i zarządzenia polustracyjne, lata 1947 – 1949, sygn. 7, Sprawy organizacyjne, rok 1946, sygn. 8, Księga biercza podatku od nieruchomości, rok 1949, sygn. 9, Rejestr domów 1948r., sygn. 10, Tymczasowe zaświadczenia tożsamości, lata 1947, 1949, sygn. 11-14, Karty personalne prowadzących meldunki, rok 1950, sygn. 15, Rejestr wydanych dowodów osobistych, lata 1949 – 1951, sygn. 16, Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 17, 19. Liczba jednostek w zespole: 21
4/598/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Pobikrach powiat Siemiatycze 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, rok 1953, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2, 7, Sprawy osobowe członków GRN, rok 1953, sygn. 3, Protokóły zebrań sołtysów, rok 1953, sygn. 4, Oświata, lata 1952 – 1953, sygn. 5-6, Protokóły posiedzeń zespołu gminnego, rok 1953, sygn. 8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/599/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Policznej powiat Bielsk Podlaski 1952-1953 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, rok 1953, sygn. 1, Protokóły zgromadzeń gromadzkich, Komisji Oświaty i sesji plenarnych GRN, lata 1952 – 1953, sygn. 2, Plany pracy i sprawozdania z działalności GRN, rok 1953, sygn. 3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1953, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/600/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Winnie Chrołach powiat Siemiatycze 1952-1954 0 rozwiń
Sprawy budowlane, rok 1954, sygn. 1, Statystyka rolna, lata 1952 – 1953, sygn. 2-3, Zagospodarowanie odłogów, lata 1952 – 1953, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/601/0 Gminna Rada Narodowa w Wyszkach powiat Bielsk Podlaski 1946-1954 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego i GRN, lata 1948 – 1949, sygn. 1-2, Budżety gminy i roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1946 – 1949, sygn. 3-8, Protokóły posiedzeń GRN i sesji GRN, lata 1949 – 1951, sygn. 9, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 10, 14, 16, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1948 – 1951, sygn. 11, Protokóły odpraw i sesji sołtysów, lata 1950 – 1952, sygn. 12, Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 13, 15. Liczba jednostek w zespole: 16
4/602/0 Gminna Rada Narodowa w Augustowie powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/603/0 Gminna Rada Narodowa w Chrabołach powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, rok 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/604/0 Gminna Rada Narodowa w Czyżach powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, rok 1953, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1953, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/605/0 Gminna Rada Narodowa w Dobromilu powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1952-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 2, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 1, 3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/606/0 Gminna Rada Narodowa w Holonkach powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2-3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/607/0 Gminna Rada Narodowa w Łubinie Kościelnym powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/608/0 Gminna Rada Narodowa w Pasynkach powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/609/0 Gminna Rada Narodowa w Rudce powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 631 do 675 z 1 754 wpisów.