Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/316/0 Akta notariusza Feliksa Czarkowskiego w Biłgoraju 1932-1935 0 rozwiń
Księgi aktów notarialnych, 1932-1934, 10 j. a. (sygn. 1-10) Repertoria z lat 1932-1935, 3 j. a. (sygn. 11-13) Skorowidze z lat 1932-1935, 3 j. a. (sygn. 14-16) Liczba jednostek w zespole: 16
37/317/0 Akta notariusza Konstantego Kościelskiego w Biłgoraju 1864-1865 2940 rozwiń
Księgi aktów notarialnych, 1864-1865 (sygn. 1-2) Repertoria, [1859-1863] 1864-1866 (sygn. 3-4), w sygn. 3 także skorowidze do aktów z lat 1859-1865. Liczba jednostek w zespole: 4
37/318/0 Akta notariusza Edwarda Maryewskiego w Biłgoraju 1858-1860 3173 rozwiń
Księgi aktów notarialnych z lat 1858-1860 (sygn. 1-3), akta z 1857 r. znajdują się w zespole akt Rocha Dembskiego. Repertoria i skorowidze znajdują się w zespołach akt notariusza Rocha Dembskie-go i notariusza Konstantego Kościelskiego w Biłgoraju. Liczba jednostek w zespole: 3
37/319/0 Akta pełniącego obowiązki notariusza Wacława Kwiecińskiego w Biłgoraju 1915 110 rozwiń
Księga aktów notarialnych, 1915 r., 1 j. a. (sygn. 1) Repertorium, 1915 r., 1 j. a. (sygn. 2) Liczba jednostek w zespole: 2
37/320/0 Akta Marian Markowicza notariusza w Opolu 1886-1889 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
37/321/0 Akta Władysława Lipowskiego notariusza w Opolu 1886-1899 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
37/322/0 Akta Zdzisława Siekierzyńskiego notariusza w Opolu 1899-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 121
37/324/0 Kraśnicki Ośrodek Kultury w Kraśniku 1977-1997 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
37/325/0 Powiatowy Dom Kultury w Kraśniku [1961-1962] 1965-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
37/326/0 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Opolu Lubelskim [1961-1971]1972-2014 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 121
37/327/0 Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach 1951-2001 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 72
37/328/0 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kraśnik 1928-1983 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 790
37/329/0 Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku 1971-2003 0 rozwiń
Zbiór akt zespołu Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku jest niekompletny. Najstarszy dokument w zespole to książka wypadków, którą prowadzono w latach 1971 - 1999 (sygn. 32). Dodatkowo zespół zawiera następujące materiały archiwalne: dokumenty organizacyjne własnej jednostki z lat 1973 – 2003 (sygn. 1 – 10), dokumenty dotyczące restrukturyzacji ZTiS LP w Kraśniku z lat 1998 – 2001 (sygn. 11), plany roczne z lat 2002, 2003 (sygn. 12 – 14), sprawozdania roczne z lat 1999, 2000, 2001 (sygn. 15 – 17), statystyczne opracowania cząstkowe za okres 01.1999 – 05.2003 roku (sygn. 18), statystyczne opracowania końcowe z lat 1999 – 2003 (sygn. 19 – 26), analizy skarg i wniosków z lat 1996 – 2002 (sygn. 27), ewidencję składnicy akt z 2002 roku (sygn. 28), kontrole zewnętrzne z lat 1994 – 1999 (sygn. 29 – 31), dokumenty dotyczące wypadków przy pracy z lat 1971 – 2002 (sygn. 32 – 35) oraz materiały dotyczące współpracy z organizacjami związków zawodowych z lat 1996 – 2001 (sygn. 36). Liczba jednostek w zespole: 36
37/330/0 Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkoły Średniej w Kraśniku 1922-1946 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły zebrań Koła Opieki Rodzicielskiej przy Liceum z lat 1945-1946 (sygn. 1), akta organizacyjne w postaci statutu i protokołów Zarządu Towarzystwa Szkoły Średniej w Kraśniku z lat 1944-1945 (sygn. 2), sprawozdania z wizytacji szkoły z lat 1938, 1944 (sygn. 3), akta osobowo-płacowe nauczycieli z lat 1922-1939, 1944-1946 (sygn. 4-16), plany i sprawozdania finansowe za lata 1924-1926, 1944-1946 (sygn. 17), akta dotyczące organizacji roku szkolnego z lat 1944-1945 (syn. 18), sprawozdania z realizacji programu nauczania za lata 1924, 1938-1939 oraz 1944-1945 (sygn. 19), arkusze ocen z lat 1928-1946 (sygn. 20-27), dzienniki lekcyjne z lat 1944-1945 (sygn. 28-29) oraz świadectwa szkolne uczniów z lat 1937-1939, 1945-1946 (sygn. 30), akta rekrutacji uczniów z lat 1922-1946 (sygn. 31-34). Spis roboczy nr 1/2018 zawiera fotografie z lat 1930-1937 uczniów i nauczycieli (poz. 1-9), spis zdawczo-odbiorczy 1/2019 zawiera 7 numerów czasopisma "Nasze Gimnazjum" z 1928 roku (poz. 1). Liczba jednostek w zespole: 44
37/331/0 Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku 1945-1950 0 rozwiń
Zespół stanowią: protokoły egzaminu sprawdzającego klas gimnazjalnych z roku szkolnego 1944/1945 (sygn. 1), protokoły egzaminu ukończenia gimnazjum oraz świadectwa z lat 1945-1947 (sygn. 2, 4-5, 7), protokoły egzaminu dojrzałości oraz świadectwa z lat 1946-1947 (sygn. 3, 6), księga i katalog okresowy ocen (arkusze ocen) gimnazjum z roku 1945 (sygn. 8-9), księgi i katalogi okresowe ocen (arkusze ocen) gimnazjum i liceum z lat 1944-1950 (sygn. 10-22), katalogi okresowe ocen (arkusze ocen) liceum z lat 1949-1950 (sygn. 23-25). Liczba jednostek w zespole: 25
37/332/0 Zespół Szkół Technicznych Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku 1949-1993 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 708
37/333/0 Państwowe Liceum Administracyjno-Gospodarcze II stopnia w Kraśniku 1942-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
37/334/0 Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wilkołazie 1974-1989 0 rozwiń
Zespół składa się z akt różnych grup tematycznych (protokołów posiedzeń, planów pracy, sprawozdań, wytycznych władz) wytworzonych przez ZG ZOSP w Wilkołazie z lat 1978-1988 (sygn. 1- 9), oraz akt wytworzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Wilkołaz z lat 1974-1989 (sygn. 10-15). Liczba jednostek w zespole: 15
37/335/0 Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie 1974-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 39
37/336/0 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Kraśniku 1989-2012 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
Wyświetlanie 341 do 360 z 380 wpisów.