Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
37/135/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stojeszynie 1955-1962 0 Unroll
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1954-1961 (sygn. 1-7), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1955-1960 (sygn. 8-9), działalność komisji koordynacyjnej GRN z lat 1960-1961 (sygn. 10), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1961 (sygn. 11-17), protokóły zebrań wiejskich z lat 1955-1962 (sygn. 18-19), kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1961 (sygn. 20-21), plany gospodarcze z roku 1961 (sygn. 22), sprawozdawczość i statystyka z lat 1959-1962 (sygn. 23-24), ankiety o sytuacji gospodarczej i pracy GRN (sygn. 25), protokóły posiedzeń frontu Jedności Narodu w roku 1961 (sygn. 26). Number of units in the group: 26
37/136/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hucisku 1955-1959 0 Unroll
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1955-1959 (sygn. 1-2), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1955-1957 (sygn. 3), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1959 (sygn. 4-5), protokóły zebrań wiejskich z lat 1958-1959 (sygn. 6), kontrole i inspekcje z lat 1955-1959 (sygn. 7), budżety i ich wykonanie z lat 1957- 1959 (sygn. 8-9), rejestry mieszkańców z lat 1956-1959 (sygn. 10-11). Number of units in the group: 11
37/137/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hucie Krzeszowskiej 1955-1972 0 Unroll
sprawy organizacyjne z lat 1962-1966 (sygn. 1-2), protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1964-1970 (sygn. 3-8), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1969-1972 (sygn. 9-10), działalność organów kolegialnych z lat 1965-1969 (sygn. 11-14), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1963-1971 (sygn. 15-19), protokóly z zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1958-1971 (sygn. 20-29), plany gospodarcze i sprawozdania z lat 1963-1968 (sygn. 30-34), sprawozdawczość i statystyka z lat 1960-1968 (sygn. 35-38), kontrole i inspekcje z lat 1963-1970 (sygn. 39-45), relacje mieszkańców o zbrodniach hitlerowskich na terenie gromady z roku 1968 (sygn. 46), Wydział Skupu z lat 1970-1971 (sygn. 47), budżety i ich wykonanie z lat 1966-1968 (sygn. 48-50), wykazy gospodarstw rolnych z lat 1962-1972 (sygn. 51-53), rejestry mieszkańców z lat [1951] 1955-1963 (sygn. 54-57), działalność Wiejskiego Frontu Jedności Narodu z lat 1961-1966 (sygn. 58-59). Number of units in the group: 59
37/138/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hucie Plebańskiej 1951-1964 0 Unroll
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1954-1693 (sygn. 1-5), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1958-1961 (sygn. 6-7), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1963 (sygn. 8-14), sprawozdawczość z lat 1960-1961 (sygn. 15), kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1963 (sygn. 16-17), plany gospodarcze z lat 1961-1965 (sygn. 18-19), budżety i ich wykonanie z lat 1954-1963 (sygn. 20-28), sprawy budowlane z lat 1960-1961 (sygn. 29), działalność Gromadzkiego Frontu Jedności Narodu z lat 1961-1962 (sygn.30), rejestry mieszkańców (sygn. 31-44). Number of units in the group: 44
37/139/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzeszowie Górnym 1955-1972 0 Unroll
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1959-1970 (sygn. 1-5), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1959-1972 (sygn. 6-12), działalność organów kolegialnych z roku 1964 (sygn. 13), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1959-1969 (sygn. 14-20), protokóły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1960-1970 (sygn. 21-23), archiwum zakładowe prezydium z lat 1966-1972 (sygn. 24), plany gospodarcze i sprawozdania z wykonania z lat 1960-1970 (sygn. 25), statystyka i sprawozdawczość z lat 1965-1970 (sygn. 26-27), organizacja spisu powszechnego z roku 1960 (sygn. 28-29), kontrole i inspekcje z lat 1959-1972 (sygn. 30-35), budżety i ich wykonanie z lat 1959-1971 (sygn. 36-47), wykaz gospodarstw rolnych z lat 1960-1970 (sygn. 48-49), rejestry mieszkańców z lat [1951] 1954-1963 (sygn. 50-64), działalność Gromadzkiego Frontu Jedności Narodu z lat 1961-1969 (sygn. 65). Number of units in the group: 65
37/140/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi 1955-1959 0 Unroll
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1955-1958 (sygn. 1), komisje stałe gromadzkiej rady narodowe z lat 1955-1958 (sygn. 2-3), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1958 (sygn. 4-6), kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1959 (sygn. 7), budżety i ich wykonanie z lat 1954-1959 (sygn. 8-12), wykazy gospodarstw rolnych z lat 1956-1957 (sygn. 13-14), protokoły z zebrań wiejskich z 1955-1959 (sygn. 15). Number of units in the group: 15
37/141/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Babinie 1955-1972 0 Unroll
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1961-1972 (sygn. 1-6), działalność organów kolegialnych z lat 1965-1969 (sygn. 7), spotkania posłów i radnych z wyborcami z roku 1964 (sygn. 8), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1960-1972 (sygn. 9-13), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1972 (sygn. 14-19), protokóły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1958-1972 (sygn. 20-24), sprawy organizacyjne biura GRN z lat 1964-1967 (sygn. 25-27), plany gospodarcze i sprawozdania z lat 1963-1969 (sygn. 28-30), sprawozdawczość i statystyka z lat 1965-1970 (sygn. 31), kontrole i inspekcje z lat 1958-1972 (sygn. 32-37), budżety i ich wykonanie z lat 1954-1972 (sygn. 38-50). Number of units in the group: 50
37/142/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Borzechowie 1955-1972 0 Unroll
wybory do Sejmu i rad narodowych z roku 1969 (sygn. 1), protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1955-1971 (sygn. 2-13), spotkania posłów i radnych z wyborcami z roku 1971 (sygn. 14), działalność organów kolegialnych z lat 1968-1969 (sygn. 15), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1958-1971 (sygn. 16-20), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1958-1970 (sygn. 21-27), protokóły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1964-1971 (sygn. 28-34), sprawozdawczość z lat 1967-1969 (sygn. 35), kontrole i inspekcje z lat 1963-1971 (sygn. 36-43), budżety i ich wykonanie z lat 1954-1971 (sygn. 44-53), projekt WTP zespołu wsi z lat 1967 (sygn. 54). Number of units in the group: 54
37/143/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kłodnicy 1955-1961 0 Unroll
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1958-1961 (sygn. 1-2), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1961 (sygn. 3-5), budżety i ich wykonanie z lat 1955-1959 (sygn. 6-10). Number of units in the group: 10
37/144/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krężnicy Okrągłej 1955-1972 0 Unroll
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1958-1971 (sygn. 1-8), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1955-1971 (sygn. 9-11), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1961-1971 (sygn. 12-15), protokóły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1955-1970 (sygn. 16-23), sprawy organizacyjne biura GRN z lat 1968-1970 (sygn. 24), kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1957-1972 (sygn. 25-32), plany zadrzewienia wsi z roku 1971 (sygn. 33). Number of units in the group: 33
37/145/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niedrzwicy Dużej 1955-1972 0 Unroll
sprawy organizacyjne biura GRN z lat 1963-1972 (sygn. 1-4), protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1956-1972 (sygn. 5-19), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1958-1972 (sygn. 20-25), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1957-1972 (sygn. 26-40), protokóły z zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1958-1971 (sygn. 41-51, 55), sprawy organizacyjne biura GRN z lat 1959-1972 (sygn. 52-54, 57), powoływanie i organizacja zakładów podległych z lat 1971-1972 (sygn. 56) plany rozwoju gospodarczego z lat 1960-1972 (sygn. 58-65), sprawozdawczość i statystyka z lat 1960-1972 (sygn. 66-67, 82), kontrole i inspekcje z lat 1957-1972 (sygn. 68-80), sprawy osobowe pracowników z lat 1959-1964 (sygn. 81), sprawozdania statystyczne (sygn. 82), sprawozdania finansowe (sygn. 83-92), budżet (sygn. 93-98), gospodarka gromadzka (sygn. 99-100), sprawozdawczość z rachunkowości budżetowej (sygn. 101-105), ewidencja archiwum zakładowego (sygn. 106), rejestr uchwał (sygn. 107). Number of units in the group: 107
37/146/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niedrzwicy Kościelnej 1957-1972 0 Unroll
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1957-1972 (sygn. 1-13), komisja stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1962-1972 (sygn. 14-20), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1957-1972 (sygn. 21-29), protokóły z zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1960-1972 (sygn. 30-35), sprawy organizacyjne biura GRN z roku 1962 (sygn. 36), plany gospodarcze z lat 1961-1972 (sygn. 37-43), kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1961-1972 (sygn. 44-51), ewidencja archiwum zakładowego (sygn. 52). Number of units in the group: 52
37/147/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skrzyńcu 1955-1961 0 Unroll
Budżety gromady na lata 1958-1962 (sygn. 1-8). Number of units in the group: 8
37/148/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzeszkowicach Dużych 1955-1972 0 Unroll
Ewidencja radnych i członków komisji (sygn. 1), działalność organów kolegialnych (sygn. 2-3), protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 4-17), spotkania posłów i radnych z wyborcami (sygn. 18), działalność komisji (sygn. 19-24), sprawy organizacyjne (sygn. 25-26), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 27-37), protokoły z narad sołtysów (sygn. 38-42), protokoły z zebrań wiejskich (sygn. 43-46), plany gospodarcze gromady (sygn. 47-51), sprawozdania z działalności GRN i Prezydium GRN (sygn. 52-56), materiały z kontroli (sygn. 57-66), ewidencja mienia gromadzkiego (sygn. 67), testamenty i odpisy umów (sygn. 68), ewidencja archiwum zakładowego (sygn. 69) . Number of units in the group: 69
37/149/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Wronowie 1961-1972 0 Unroll
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-4), materiały komisji GRN (sygn. 5-6), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 7-9), uchwały GRN (sygn. 10, protokoły z zebrań wiejskich (sygn. 11), plany gospodarcze gromady (sygn. 12-15), materiały z kontroli (sygn. 57-66), budżety (sygn. 18-19) Number of units in the group: 19
37/150/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrem 1956-1960 0 Unroll
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-2), protokoły z zebrań wiejskich (sygn. 3), materiały z kontroli (sygn. 4), budżety (sygn. 5-8) Number of units in the group: 8
37/151/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Józefowie 1959-1972 0 Unroll
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-14), materiały komisji GRN (sygn. 15-17), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 18-30), materiały z kontroli zewnętrznych (sygn. 31-36). Number of units in the group: 36
37/152/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Karczmiskach 1960-1972 0 Unroll
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-5, 9), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 6-8, 10-11), sprawy notarialne, testamenty allograficzne, poświadczenia (12). Number of units in the group: 12
37/153/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kraczewicach 1955-1972 0 Unroll
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-6), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 7-17). Number of units in the group: 17
37/154/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łaziskach 1958-1972[1973-1975] 0 Unroll
Karta A: Protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1958-1972 (sygn. 1-14), protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1958-1972 (sygn. 15-26) plany pracy GRN z lat 1960-1972 (sygn. 27), programy i plany gospodarcze z lat 1961-1972[1973-1975] (sygn. 28), społeczna komisja pojednawcza z lat 1968-1972 (sygn. 29), nadzór nad działalnością Urzędu Stanu Cywilnego z -sprawozdawczość z lat 1970-1972 (sygn. 30-32). Karta B: Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2014 zawiera: protokoły sesji z 1968 r. (sygn. 1), akta społecznej komisji pojednawczej - ankiety członków z roku 1965 (sygn. 2), rejestr spraw Społecznego Sądu Pojednawczego w Łaziskach z lat 1965-1972 [1973-1975] (sygn. 3) Number of units in the group: 35
Showing 161 to 180 of 382 entries.