Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/535/0 vacat - Wojewódzkie Zjednoczenie Mechanizacji Rolnictwa w Szczecinie - włączono do zespołu nr 65/570 Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/536/0 Naczelna Organizacja Techniczna Oddział w Szczecinie 1952-1994 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 505/1973; 1952-1971. 48 j.a. - Protokoły posiedzeń Zarządu NOT (1952-1970), protokoły walnych zgromadzeń, posiedzenia zarządu i sprawozdania z działalności stowarzyszeń wchodzących w skład NOT (1953-1970), sprawozdania z działalności NOT (1954-1969), protokoły posiedzeń i sprawozdania Wojewódzkiej Komisji Postępu Technicznego i Racjonalizacji (1955-1971), Komisji Oszczędności Paliw i Energii (1955-1958), sprawozdania finansowe (1958-1965), referaty naukowe NOT (1957-1970), protokoły kontroli (1959-1965), materiały na IV Kongres Techniki (1960), bilanse Klubu Technika (1960-1961), obchody XX-lecia NOT (1963-1965), protokoły Walnych Zgromadzeń NOT (1963-1969), współdziałania i współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi (1963-1965), racjonalizacja i wynalazczość pracownicza (1969-1970), ankiety poszczególnych stowarzyszeń dot. ich działalności (1967). II. AKCESJA nr 2521/2009; 1967-1994; 8 j.a. - statuty Oddziału Wojewódzkiego NOT (1967, 1982), działalność OW NOT - sprawozdania z działalności, posiedzenia Zarządu Oddziału, współpraca ze stowarzyszeniami zrzeszonymi w NOT (1967-1994). Liczba jednostek w zespole: 56
65/537/0 Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych w Szczecinie [1949-1957] 1958-1981 0 rozwiń
1. Zjazdy Delegatów Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Szczecinie - 1960-1977; 12 1.1. Protokoły Zjazdów - 1960-1977; 9 j.a. 1.2. Realizacja uchwał Zjazdów - 1963-1963; 1 j.a. 1.3. Inne opracowania - 1969-1972; 2 j.a. 2. Rada Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Szczecinie - 1972; 1 j.a. 3. Prezydium Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Szczecinie - 1958-1973; 20 j.a. 3.1. Protokoły posiedzeń - 1985-1973; 18 j.a. 3.3. Inne opracowania - 1970-1973; 2 j.a. 4. Organizacja - 1957-1981; 54 j.a. 4.1. Organizacja Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Szczecinie - 1959-1981; 8 j.a. 4.2. Wykazy jednostek podległych - 1960-1967; 3 j.a. 4.3. Zarządzenia wewnętrzne - 1965-1981; 5 j.a. 4.4. Normy kancelaryjno - archiwalne - 1973-1973; 2 j.a. 4.5. Zjazdy powiatowe delegatów kółek rolniczych - 1957-1970; 6 j.a. 4.7. Współpraca i współdziałanie z władzami nadrzędnymi, urzędami i partiami politycznymi - 1960-1979; 8 j.a. 4.8. Współpraca ze zrzeszeniami i związkami - 1960-1971; 21 j.a. 4.9. Zasłużeni działacze - 1979; 1 j.a. 5. Kontrole - 1958-1979; 113 j.a. 5.1. Protokoły kontroli związku - 1958-1974; 9 j.a. 5.2. Kontrole w jednostkach podległych - 1966-1979; 104 j.a. 6. Planowanie - 1955-1977; 12 j.a. 6.1. Programy rozwoju - 1966-1977; 5 j.a. 6.2. Plany wieloletnie - 1955-1972; 7 j.a. 7. Sprawozdania, analizy, informacje - 1954-1981; 120 j.a. 7.1. Analizy ekonomiczne - 1980-1981; 2 j.a. 7.2. Sprawozdania, analizy, informacje - 1954-1980; 94 j.a. 7.3. Sprawozdania statystyczne - 1961-1979; 24 j.a. 8. Finanse - 1955-1976; 59 j.a. 8.1. Budżet - 1958-1972; 13 j.a. 8.2. Bilans - 1955-1976; 46 j.a. 9. Rada Zakładowa - 1958-1961; 1 j.a. 10. Biuletyny informacyjne, wydawnictwa, broszury - 1960-1981; 9 j.a. 11. Archiwum zakładowe - 1970-1973; 1 j.a. 12. Powiatowe Związki Kółek Rolniczych - 1957-1986; 478 j.a. 12.1. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Chojnie - 1957-1968; 37 j.a. 12.2. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Choszcznie - 1957-1974; 15 j.a. 12.3. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Goleniowie - 1957-1973; 14 j.a 12.4. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Gryficach - 1957-1979; 67 j.a. 12.5. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Gryfinie - 1957-1975; 50 j.a. 12.6. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Kamieniu Pomorskim - 1957-1975; 23 j.a. 12.7. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Łobzie - 1957-1975; 26 j.a. 12.8. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Myśliborzu - 1957-1975; 23 j.a. 12.9. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Nowogardzie - 1957-1975; 18 j.a. 12.10. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Pyrzycach - 1957-1975; 67 j.a. 12.14. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Stargardzie Szczecińskim - 1957-1975; 17 j.a. 12.15. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Szczecinie - 1957-1975; 109 j.a. 12.16. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Świnoujściu - 1957-1973; 12 j.a. 13. Koła gospodyń wiejskich - 1957-1978; 33 j.a. 14. Akta Związku Samopomocy Chłopskiej Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie - 1949-1956; 6 j.a. Liczba jednostek w zespole: 919
65/538/0 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Szczecinie 1953-1972 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 506/1973; 1953-1972; 12 j.a. - Protokoły Walnych Zgromadzeń (1954-1970), sprawozdania z działalności Oddziału (1953-1970), protokoły posiedzeń Klubu Techniki i Racjonalizacji "Łączność" (1965), instrukcja w sprawie działalności Komisji Egzaminacyjnej (1966), protokoły zebrań i sprawozdania z działalności kół zakładowych elektryków (1954-1970), sprawozdania z działalności Grupy Rzeczoznawców (1965-1968, 1970-1972), sprawozdania finansowe (1959-1969), protokoły zebrań Zarządu Oddziału (1954-1962) i Zarządu Głównego SEP (1958-1962). Liczba jednostek w zespole: 12
65/539/0 Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Szczecinie 1946-2009 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU ODDZIAŁU 1946–2004; 42 j.a. 1.1. Organizacja Stowarzyszenia 1968–1994; 1 j.a.- statuty i regulaminy obowiązujące w Stowarzyszeniu. 1.2. Działalność Zarządu Oddziału 1953–2004; 33 j.a. - protokoły Walnych Zgromadzeń Członków, sprawozdania z działalności – opisowe i statystyczne Zarządu Oddziału Stowarzyszenia oraz poszczególnych kół terenowych, wykazy członków, protokoły narad, protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału, materiały związane z organizacją przez Zarząd Oddziału sesji i konferencji naukowo-technicznych oraz uczestnictwem członków SGP w sesjach i konferencjach organizowanych przez inne oddziały Stowarzyszenia, materiały dotyczące organizacji i działalności Koła Terenowego SGP w Choszcznie - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, wykazy członków. 1.3. Protokoły zebrań Zarządu Oddziału 1946–1995; 8 j.a. 2. EWIDENCJA CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU 1946–2006; 13 j.a. - księgi ewidencji członków SGP z lat 1964–1989, deklaracje członkowskie członków Zarządu Oddziału SGP z lat 1946–2006 oraz karty ewidencyjne członków. 3. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 1966–2009; 19 j.a. 3.1. Monografie, publikacje, wydawnictwa 1977–2009; 13 j.a. 3.2 Biuletyny informacyjne 1966–2003; 6 j.a. 4. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA 1977–2007; 8 j.a. Liczba jednostek w zespole: 82
65/540/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Szczecinie 1952-1971 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 511/1973; 1952-1971; 2 j.a. - Sprawozdania z działalności Oddziału (1952-1971), referat na VI Kongres SITB omawiający działalność Stowarzyszenia (1970). Liczba jednostek w zespole: 2
65/541/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Szczecinie 1952-1979 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 513/1973; 1952-1979; 21 j.a. - Protokoły zebrań kół SITK i sprawozdania z działalności (1952-1971), biuletyny informacyjno-techniczne (1966), sprawozdania z działalności SITK (1953-1966), opracowania i referaty SITK (1961, 1966-1969, 1979), sprawozdania z działalności Klubu Racjonalizacji i Techniki (1958-1966), sprawozdania finansowe (1960-1965), materiały z Walnych Zjazdów SITK (1961, 1967). II. Przes. Nr 153/2009 - monografia pt. "60 lat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddziału w Szczecinie" wydane w 2006 r. Liczba jednostek w zespole: 22
65/542/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Szczecinie 1951-1966 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 511/1973; 1951-1966; 4 j.a. - Protokoły Walnych Zgromadzeń i protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału (1951-1966), protokoły zebrań kół SIiTLiD (1953-1958), sprawozdania z działalności Oddziału (1963-1966), sprawozdania finansowe (1961-1964). Liczba jednostek w zespole: 4
65/543/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Szczecinie 1951-1990 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 512/1973; 1951-1970; 22 j.a. - Sprawozdania z działalności Oddziału i kół SIMP (1951-1970), materiały ze Zjazdu SIMP (1964), protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału (1960-1964), protokoły zebrań poszczególnych sekcji SIMP (1964-1970), komunikaty SIMP (1966), opracowania, odczyty i referaty (1963-1966), materiały z Kongresu Techników Polskich (1957-1965), informacje o kołach SIMP (1962). II. AKCESJA nr 2990/2011; 1956-1990; 210 j.a. - materiały z V do X sesji naukowej okrętowców (z lat 1964, 1966, 1968, 1974 i 1978), materiały z innych konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie, miesięcznik Sekcji Okrętowców SIMP pt "Budownictwo okrętowe" (z lat 1956-1990 - od 1974 r. niekompletne). Liczba jednostek w zespole: 232
65/544/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Odlewników Oddział w Szczecinie 1960-1966 0 rozwiń
Statut Stowarzyszenia, sprawozdania z działalności (1960-1966), referaty i opracowania SITO. Liczba jednostek w zespole: 3
65/545/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Szczecinie 1951-1967 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 513/1973; 1951-1967; 4 j.a. - Protokoły Walnych Zgromadzeń, protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału i sprawozdania z działalności (1951-1967), protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Sekcji Terenów Zielonych (1956-1966). Liczba jednostek w zespole: 4
65/546/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Szczecinie 1949-1971 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 511/1973; 1949-1971; 12 j.a. - Protokoły zebrań i sprawozdania z działalności Oddziału (1949-1969), sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia (1958, 1961, 1965, 1968), plan pracy Oddziału na 1971 r., sprawozdania finansowe (1962-1969), opracowania i referaty Oddziału (1959-1965). Liczba jednostek w zespole: 12
65/547/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Oddział w Szczecinie 1962-1966 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 511/1973; 1962-1966; 2 j.a. - Protokoły zebrań i sprawozdania z działalności Oddziału (1962-1966). Liczba jednostek w zespole: 2
65/548/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Papierniczego Oddział w Szczecinie 1955-1966 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 510/1973; 1955-1966; 2 j.a. - Protokoły zebrań i sprawozdania z działalności Oddziału (1955-1966). Liczba jednostek w zespole: 2
65/549/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Oddział w Szczecinie 1955-1970 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 507/1973; 1955-1970; 9 j.a. - Protokoły walnych Zgromadzeń (1956-1966), protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału (1955-1965), protokoły zebrań kół i sprawozdania z działalności (1958-1967), sprawozdania z działalności Oddziału (1958-1970), sprawozdania finansowe (1963-1968), referaty i opracowania (1962-1965). Liczba jednostek w zespole: 9
65/550/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Szczecinie 1951-1975 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 509/1973; 1951-1975; 19 j.a. - Protokoły zebrań i sprawozdania z działalności kół (1955-1968), wykaz członków (1964), racjonalizacja i postęp techniczny (1969-1975), sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału (1951-1970), sprawozdania z kontroli (1963), protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału (1955-1967), protokoły narad i konferencji (1969-1970), materiały z Walnych Zgromadzeń (1952-1970), zjazdy powiatowe SITR (1968), referaty i opracowania (1956-1960). Liczba jednostek w zespole: 19
65/551/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Szczecinie 1948-1979 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 511/1973; 1948-1972; 13 j.a. - Protokoły zebrań, sprawozdania z działalności (1948, 1953-1969, 1972), protokoły posiedzeń kół i sprawozdania z działalności (1965-1968), protokoły zebrań Zarządu Oddziału i Walnych Zgromadzeń (1960-1971), referat jubileuszowy o historii Oddziału ZIiTS w Szczecinie w latach 1948-1968, sprawozdania finansowe (1961-1967). II. AKCESJA nr 2510/2009; 1971-1979; 2 j.a. - kroniki działalności szczecińskiego oddziału stowarzyszenia. Liczba jednostek w zespole: 15
65/552/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych Oddział w Szczecinie 1952-1972 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 508/1973; 1952-1972; 14 j.a. - Sprawozdania z działalności (1952-1969), protokoły zebrań Oddziału (1953-1971), protokoły zebrań kół SITWM (1961-1969), sprawozdania z działalności kół (1961-1970), statut SITWM (1962), referat okolicznościowy z okazji XX lecia SITWM, referaty i opracowania (1960, 1972). Liczba jednostek w zespole: 14
65/553/0 Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych "Zremb-Famabud" 1956-1995 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1956-1995; 366 j.a. - organizacja własnej jednostki 1956-1995; 37 j.a. - regulaminy zakładowe, instrukcje 1960-1994; 14 j.a. - zarządzenia wewnętrzne 1956-1993; 75 j.a. - narady 1958-1992; 22 j.a. - kadry i zasady wynagradzania 1958-1994; 12 j.a. - kontrole 1956-1993; 44 j.a. - komisje zakładowe 1959-1993; 13 j.a. - komisja d/s likwidacji przedmiotów nietrwałych 1982-1993; 5 j.a. - komisja d/s przeglądu warunków pracy 1978-1992; 6 j.a. - komisja socjalno-bytowa 1957-1993; 4 j.a. - komisja inwentaryzacyjna 1981-1990; 9 j.a. - Konferencje Samorządu Robotniczego 1958-1987; 15 j.a. - Rada Robotnicza 1957-1972; 5 j.a. - Rada Zakładowa, Rada Pracownicza 55 j.a. - informacje na zebrania POP 1980-1988; 3 j.a. - wnioski, postulaty i porozumienia resortowe 1980-1982; 3 j.a. - współpraca zagraniczna, udział w targach, wyjazdy służbowe 1961-1988; 15 j.a. - reforma gospodarcza 1981-1991; 6 j.a. - racjonalizacja 1971-1989; 9 j.a. - wydawnictwa własne, reklama, radiowęzeł 1972-1985; 3 j.a. - skargi i wnioski 1960-1987; 3 j.a. - archiwum zakładowe, wzory odciskowe pieczęci 1966-1984; 6 j.a. - organizacje działające przy SFMB „ZREMB-FAMABUD” 1971-1990; 2 j.a. 2. PLANOWANIE 1956-1993; 177 j.a. - plany wieloletnie 1956-1985; 17 j.a. - plany techniczno-przemysłowo-finansowe 1956-1991; 44 j.a. - plany finansowe 1957-1992; 39 j.a. - plany produkcji, sprzedaży i kosztów 1961-1993; 31 j.a. - plany zatrudnienia i funduszu płac 1966-1981; 10 j.a. - plany części zamiennych 1982-1992; 9 j.a. - plany zaopatrzenia materiałowego 1960-1965; 4 j.a. - plany rozwoju techniki 1961-1983; 7 j.a. - plany inwestycyjne 1956-1970; 4 j.a. - plany poprawy warunków pracy, BHP i efektywności pracy 1973-1992; 12 j.a. 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1956-1993; 222 j.a. - sprawozdania finansowe 1957-1992; 54 j.a. - analizy działalności gospodarczej 1957-1991; 50 j.a. - analizy produkcji, kooperacji 1956-1993; 21 j.a. - analizy kosztów, strat i zysków 1967-1993; 25 j.a. - analizy sprzedaży 1967-1986; 11 j.a. - sprawozdania z wykonania planu techniczno-ekonomicznego 1977-1980; 7 j.a. - sprawozdania GUS z zatrudnienia i funduszu płac 1970-1992; 7 j.a. - analizy i informacje z zatrudnienia i funduszu płac 1975-1992; 14 j.a. - sprawozdania z inwestycji, postępu technicznego 1964-1985; 4 j.a. - sprawozdania transportowe 1967-1971; 2 j.a. - sprawozdania z efektywności gospodarowania 1980; 2 j.a. - sprawozdania z pracy komórek merytorycznych i działalności socjalnej 1968-1990; 4 j.a. - sprawozdania z inwentaryzacji 1976-1987; 5 j.a. - analizy i oceny stanu BHP i p/poż. 1961-1992; 8 j.a. - analizy wypadkowości 1968-1992; 8 j.a. 4. ZADANIA INWESTYCYJNE, KALKULACJE CENOWE 1964-1990; 21 j.a. 5. ZBIÓR FOTOGRAFII 1972; 1 j.i. - zbiór negatywów przedstawiających budowę obiektów Szczecińskiej Fabryki Maszyn Budowlanych "Famabud" przy ul. Cukrowej w Szczecinie. Liczba jednostek w zespole: 787
65/554/0 Centrala Zaopatrzenia i Zbytu Przemysłu Prywatnego, Oddział w Szczecinie 1965-1971 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 517/1973; 1965-1971; 14 j.a. - organizacja Centrali (1965), okólniki i zarządzenia (1965), sprawozdania finansowe (za lata 1965-1970), sprawozdania z działalności handlowej (za lata 1968-1971), protokoły kontroli (1970). Liczba jednostek w zespole: 14
65/555/0 Centrala Rybna Centrala Spółdzielczo-Państwowa w Warszawie 1945-1949 [1951] 0 rozwiń
I.Centrala Obrotu i Przetwórstwa Rybnego w Warszawie 1945-1946 [1951]; sygn. 1; 1 j.a. – organizacja i działalność Centrali; protokoły posiedzeń Komisji Likwidacyjnej; bilans likwidacyjny oraz korespondencja związana z likwidacją Centrali z lat 1946-1951. II.Centrala Rybna Spółka z o.o. w Warszawie 1946-1948; sygn. 2-7; 6 j.a. – organizacja; wykazy wspólników (1946-1948); protokoły posiedzeń Walnych Zgromadzeń Spółki (1946-1948); protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej (1947-1948); bilanse Spółki (1946-1948). III.Centrala Rybna Centrala Spółdzielczo-Państwowa w Warszawie [1945] 1948-1949 [1951]; sygn. 8-27; 20 j.a. 1.Wydział Naczelnego Dyrektora 1948-1949 [1950]; sygn. 8-17; 10 j.a. - Dział Ogólno-Organizacyjny 1948-1949; sygn. 8-11; 4 j.a. – organizacja Centrali (1948); zbiorowy układ pracy (1949); protokoły posiedzeń Zarządu (1948-1949). - Dział Ekonomiczny i Planowania 1948-1949 [1950]; sygn. 12-17; 6 j.a. – plan 6-cio letni; plany zatrudnienia i funduszu płac na 1950r; schemat ogólnokrajowej sieci obrotu i przetwórstwa rybnego na dz. 1.VII.1948 oraz formie wykresów porównawcze wykazy spożycia ryb w Polsce. 2.Wydział Finansowo-Administracyjny 1948-1949 [1951]; sygn. 18-23; 6 j.a. – bilanse (1948-1949) oraz korespondencja związana z likwidacją i przekazywaniem jej majątku z lat 1950-1951. 3.Wydział Techniczno-Eksploatacyjny [1945] 1948-1949; sygn. 24-27; 4 j.a. – protokoły zdawczo-odbiorcze przejmowanych przez Centralę budynków (Zakładów Rybnych w Koszalinie i w Gdyni); materiały dotyczące przejęcia przez CR CSP Spółdzielni Przemysłowej Pracowników Morskich „Wspólnota Morska” w Gdańsku (1948-1949); protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych. Liczba jednostek w zespole: 27
65/556/0 vacat - Rada Państwowych Przedsiębiorstw Rybołówstwa Morskiego w Gdyni - włączono do zespołu nr 65/497 Zjednoczenie Gospodarki Rybnej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/557/0 Centralny Zarząd Przemysłu Rybnego w Warszawie [1950] 1954-1957 0 rozwiń
1.Wydział Organizacji, Zatrudnienia, Płac i Spraw Osobowych 1954-1957; sygn. 1–54; 54 j.a. – organizacja Zarządu i jednostek podległych(1953-1957); organizacja handlu i przetwórstwa rybnego w Polsce (1955-1957); akty normatywne władz Zarządu i władz zwierzchnich (1954-1955); protokoły narad (1954-1956); współpraca z zagranicą – plany i sprawozdania z wyjazdów (1954-1957); zbiorcze i jednostkowe plany zatrudnienia oraz sprawozdania z ich realizacji (1954-1956). 2.Wydział Ekonomiki i Planowania 1953-1957; sygn. 55–83; 29 j.a. – plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne rozwoju handlu i przetwórstwa rybnego oraz sprawozdania z realizacji tych planów (1953-1957); analizy ekonomiczne (1953-1957) 3.Wydział Techniczno-Inwestycyjny 1953-1957; sygn. 84–110; 27 j.a. – perspektywiczne i roczne plany inwestycyjne, plany remontów, rozwoju techniki oraz sprawozdania z ich realizacji (1954-1957); protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (1953-1957); paszporty zakładów rybnych w: Chojnicach (1954), Gdyni (1953), Gnieźnie (1953-1954), Gorzowie Wlkp. (1954), Przemyślu (1953), Sopocie (1953-1954); dokumentacja techniczna jednostek podległych (1954-1956). 4.Wydział Techniki i Organizacji Obrotu 1954-1957; sygn. 111-118; 8 j.a. – protokół z konferencji w sprawie współpracy z Centralnym Zarządem Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie (1954); roczne umowy generalne o współpracy (1955-1956); wynalazczość pracownicza – sprawozdania, rejestry projektów (1954-1957). 5.Wydział Finansowy 1954-1957; sygn. 119-123; 5 j.a. – zbiorcze i jednostkowe preliminarze budżetowe. 6.Wydział Księgowości 1954-1957; sygn. 124-137; 14 j.a. – protokoły narad głównych księgowych jednostek podległych (1954-1955); zbiorcze bilanse Zarządu i jednostek podległych (1953-1956). 7.Wydział Kontroli Jakości 1955; sygn. 138; 1 j.a. – protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Norm. 8.Wydział Administracyjny [1950] 1953-1954; sygn. 139-142; 4 j.a. – protokoły zdawczo-odbiorcze przejmowanych przez Zarząd budynków ([1950] 1953-1954). Liczba jednostek w zespole: 142
65/558/0 vacat - Departament Gospodarki Rybnej w Warszawie - włączono do zespołu nr 65/497 Zjednoczenie Gospodarki Rybnej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/559/0 vacat - Zjednoczenie Centrala Rybna w Warszawie - włączono do zespołu nr 65/497 Zjednoczenie Gospodarki Rybnej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/560/0 Państwowy Ośrodek Wychowawczy w Policach 1948-1962 [1965] 0 rozwiń
I. OŚRODEK WYCHOWAWCZY W LĄDKU ZDROJU 1948-1950; 20 j.a. 1. Organizacja (1948-1949; 4 j.a.) - organizacja Ośrodka, działalność organów kolegialnych i jego likwidacja. 2. Działalność wychowawcza i pedagogiczna (1948-1950; 4 j.a.) - protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, protokoły zebrań pracowników. 3. Ewidencja wychowanków (1948-1949; 5 j.a.) - dane personalne dzieci przywiezionych do Ośrodka w latach 1948-1949. 4. Kadry (1948-1950; 3 j.a.) - wykazy pracowników 5. Ośrodek Wychowawczy w Solicach Zdroju (1949; 4 j.a.) - sprawozdania naczelnej pielęgniarki z m-c VIII i IX 1949 r. o stanie zdrowotnym dzieci, spisy wychowanków, działalnośc pedagogiczna Ośrodka. II.OŚRODEK WYCHOWAWCZY W ZGORZELCU 1949-1951; 67 j.a. 1. Organizacja (1949-1950; 6 j.a.) - struktura organizacyjna Ośrodka, zakresy czynności, protokoły posiedzeń Rady Ośrodka i Prezydium Rady Ośrodka z 1950 r. 2. Sprawozdawczość (1949-1951; 10 j.a.) - sprawozdania zbiorcze Ośrodka, poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych, sprawozdanie Naczelnego Dyrektora (z 1951 r.), i Naczelnego Lekarza (z 1950 r.). 3. Organizacje społeczno-polityczne (1950-1951; 4 j.a.) - działalność organizacji społecznych, politycznych i zawodowych na terenie Ośrodka - Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek Młodzieży Polskiej, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-radzieckiej, komunistycznego ruchu młodzieżowego EPON. 4. Działalność wychowawcza i pedagogiczna (1950-1951; 7 j.a.). 5. Dzienniki lekcyjne (1949-1951; 22 j.a.). 6. Ewidencja wychowanków (1951; 1 j.a.). 7. Kadry(1949-1951; 17 j.a.) - ewidencja personelu, skorowidze alfabetyczne oraz karty personalne pracowników polskich i greckich Ośrodka. III. PAŃSTWOWYOŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLICACH 1951-1962; 287 j.a. 1. Organizacja (1953; 3 j.a.) - protokoły posiedzeń Rady Ośrodka, likwidacja Ośrodka w Płatkowicach,informacje dotyczące spraw gospodarczych 2. Zarządzenia (1951-1962; 4 j.a.) - zarządzenia Kuratorium Okręgu Szczecińskiego i dyrektora Ośrodka. 3. Kontrole (1952-1953; 3 j.a.) - materiały z kontroli Ośrodka. 4. Planowanie (1952-1961; 4 j.a.) - plan pracy Ośrodka na 1952 r., plany pracy domów dziecka na lata 1960-1961. 5. Sprawozdawczość (1953-1958; 4 j.a.) - sprawozdania statystyczne domów dziecka i szkoły podstawowej działającej w ramach Ośrodka, sprawozdania dotyczące zatrudnionej kadry pracowniczej w Ośrodku. 6. Organizacje społeczno-polityczne (1954; 1 j.a.) - działalność Związku Młodzieży Polskiej oraz POP PZPR w Ośrodku. 7. Sprawy wojskowe (1951-1962; 4 j.a.) - materiały dotyczące odbywania zasadniczej służby wojskowej przez pracowników Ośrodka. 8. Ewidencja wychowanków (1951-1962 [1963]; 51 j.a.) - wykazy wychowanków w poszczególnych domach dziecka, materiały dotyczące przyjmowania dzieci do Ośrodka oraz przekazywania ich do innych ośrodków lub oddawania rodzicom. Dwie j.a. dotyczą wypadków śmierci wychowanków Ośrodka. 9. Działalność wychowawcza i pedagogiczna (1952-1959; 25 j.a.) - informacje dotyczące codziennej pracy wychowawczej i pedagogicznej kadry nauczycielskiej. 10. Dzienniki lekcyjne (1951-1955; 84 j.a.). 11. Kadry (1951-1962; 27 j.a.) - ewidencja pracowników, informacje dotyczące warunków pracy i płacy pracowników Ośrodka. 12. Dokumentacja techniczna (1951-1956; 33 j.a.) - dokumentacja poszczególnych ośiedli i budynków wchodzących w skład Ośrodka. 13. Państwowy Ośrodek Wychowawczy w Bardzie Śląskim (1951-1952; 2 j.a.) - protokoły rady pedagogicznej Domu dziecka w Bardzie Śląskim oraz materiały dotyczące likwidacji Ośrodka. 14. Państwowy Ośrodek Wychowawczy w Obornikach Śląskich (1951-1952; 2 j.a.) - dzienniki lekcyjne 15. Państwowy Ośrodek Wychowawczy w Płatkowicach (1951-1953; 34 j.a.) - sprawozdania wydziałów i komórek organizacyjnych z działalności za lata 1952-1953, ewidencja wychowanków (1952-1953), dzienniki lekcyjne z lat 1951-1953, ewidencja personelu i zakresy czynności pracowników. 16. Państwowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie (1951-1953; 5 j.a.) - dzienniki lekcyjne oraz wykaz wychowanków przebywających w Ośrodku w 1951 r. 17. Punkt w Wojanowie (1953; 1 j.a.) - sprawozdania z działalności za 1953 r. IV. ŚWIADECTWA SZKOLNE I ARKUSZE OCEN 1950-1954; 25 j.a. V. AKTA WYCHOWANKÓW 1949-1953; 485 j.a. - materiały były sporządzane przy przekazywaniu podopiecznych przez inne ośrodki do POW w Policach. Są to karty ewidencyjne z danymi personalnymi wychowanków oraz ich charakterystyki, a także karty odzieżowe zawierające spisy rzeczy osbostych posiadanych przez nich. VI. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW POLSKICH 1948-1962 [1965]; 2479 j.a. VII. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW GRECKICH I MACEDOŃSKICH 1948-1962 [1965] 612 j.a. VIII. Akta kat. B-50 - listy płac pracowników. Liczba jednostek w zespole: 3975
65/561/0 II Studium Nauczycielskie w Szczecinie [1948] 1958-1971 0 rozwiń
I AKTA KAT. A 1.ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1958-1971; 78 j.a. - Zarządzenia władz zwierzchnich 1958-1971; 17 j.a. - Organizacja 1959-1971; 9 j.a - organizacja, funkcjonowanie oraz likwidacja Studium; organizacja i działalność II SN, Domu Studenta oraz wydziałów i kierunków studiów. - Monografie, kroniki 1960-1971; 4 j.a. - Rada Studium i rady wydziałów 1961-1971; 9 j.a.- - Rada Pedagogiczna 1958-1971; 14 j.a. - Kontrole 1964-1969; 10 j.a. - kontrole działalności całej placówki oraz Szkoły Ćwiczeń; kontrole problemowe - Sprawy kadrowe 1961-1970; 6 j.a.- wykazy nauczycieli, opinie o nauczycielach. - Związek Nauczycielstwa Polskiego 1961-1970; 2 j.a.- kronika Ogniska ZNP, protokoły zebrań. - Sprawy gospodarcze 1959-1967; 7 j.a.- materiały dotyczące przejmowania i przekazywania nieruchomości, wyposażania Domu Studenta, zabezpieczania przewożonych środków pieniężnych. 2.PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1958-1971; 90 j.a. - Plany dydaktyczno-wychowawcze 1958-1969; 7 j.a. - Plany finansowe 1958-1971; 14 j.a. - Sprawozdania statystyczne dot. spraw pedagogicznych 1959-1971; 8 j.a. - Sprawozdania statystyczne dot. zatrudnienia i funduszu płac 1959-1971; 11 j.a. - Inne sprawozdania statystyczne 1959-1970; 9 j.a. - sprawozdania dotyczące internatów, podziału uczniów według miejsca zamieszkania, ruchu krajoznawczo-turytycznego, pojazdów mechanicznych i opieki lekarsko-higienicznej w Studium. - Sprawozdania z pracy Studium 1960-1964; 4 j.a. - Sprawozdania z działalności wydziałów 1964-1970; 8 j.a. - Sprawozdania z działalności sekcji 1959-1960; 3 j.a. - Sprawozdania z pracy Domu Studenta 1963-1969; 7 j.a. - Sprawozdania finansowe 1959-1971; 19 j.a. 3. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-PEDAGOGICZNA 1958-1971; 140 j.a. - Organizacja roku szkolnego 1958-1970; 14 j.a. - Rekrutacja, nauczanie, klasyfikacja 1958-1970; 22 j.a.- materiały dotyczące zasad rekrutacji na studia, zestawienia liczbowe i oceny egazminów, sprawozdania z klasyfikacji studentów - Egzaminy dyplomowe 1960-1971; 24 j.a.- protokoły i sprawozdania z przebiegu egzaminów dyplomowych. - Biblioteka i czytelnictwo 1967-1970; 3 j.a.- sprawozdania z działalności biblioteki oraz stanu czytelnictwa. - Programy i plany nauczania 1958-1969; 11 j.a. - Punkty konsultacyjne 1961-1970; 4 j.a.- organizacja i działalność Punktów Konsultacyjnych w Szczecinie i w Stargardzie Szczec. - Księgi immatrykulacyjne 1958-1971; 8 j.a. - Wykazy ilościowe i imienne studentów 1959-1971; 6 j.a. - wykazy imienne studentów, wykazy studentów na poszczególnych kierunkach. - Praktyka pedagogiczna 1963-1970; 8 j.a.- materiały dotyczące odbywania przez studentów praktyki pedagogicznej, protokoły posiedzeń zespołu praktyk pedagogicznych, przydział szkół ćwiczeń, sprawozdania studentów z odbytych praktyk. - Koła przedmiotowe, zespoły zainteresowań i działalność pozalekcyjna 1960-1969; 12 j.a. - zestawienia ilości i rodzaju kół zainteresowań, charakterystyki i sprawozdania z pracy zespołów zainteresowań i działalności sportowej, informacje o klubie studenckim "Belferek"; chór akademicki; wycieczki; imprezy sportowe i kulturalne. - Organizacje młodzieżowe – informacje ogólne 1967-1967; 1 j.a. - Organizacje młodzieżowe – Zrzeszenie Studentów Polskich 1958-1970; 15 j.a.- protokoły zebrań, plany pracy, sprawozdania z działalności - Organizacje młodzieżowe – Związek Harcerstwa Polskiego 1962-1969; 3 j.a.- sprawozdania z pracy Studenckiego Kręgu Instruktorskiego ZHP - Organizacje młodzieżowe – Związek Młodzieży Socjalistycznej 1962-1970; 3 j.a. - program współpracy z innymi organizacjami młodzieżowymi, sprawozdania z działalności. - Organizacje młodzieżowe – Związek Młodzieży Wiejskiej 1966-1970; 1 j.a. - sprawozdania z działalności Koła ZMW. - Organizacje młodzieżowe – Liga Kobiet 1967-1969; 1 j.a. - sprawozdania z działalności - Organizacje młodzieżowe – Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 1963-1970; 3 j.a. - sprawozdania z działalności - Organizacje młodzieżowe – studencka grupa partyjna 1966-1966; 1 j.a. - sprawozdania z działalności. 4. Prace dyplomowe 1958-1971; 317 j.a. 5. Akta osobowe pracowników 1956-1971; 510 j.a. 6.Dokumentacja techniczna: 1. Budynek główny [1948] 1959-1969; 23 j.a. - Budynek główny [1948] 1963-1969; 22 j.a - rzuty elewacji i instalacji elektrycznej poszczególnych elewacji (odziedziczone po poprzednim administratorze); kosztorysy robót remontowo-budowlanych, instalacji c.o., c.w., i kotłowni; korespondencja w sprawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i kapitalnego remontu; projekty techniczno-robocze instalacji gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i stolarskiej stołu laboratoryjnego; projekty techniczno-robocze stolików uczniowskich; dokumentacja koncesyjna kotłów parowych, ekspertyza na zabezpieczanie sali gimnastycznej przed zalaniem przez wodę deszczową; orzeczenie techniczne dot. możliwości nadbudowania kondygnacji - Boisko szkolne 1959; 1 j.a. - projekt techniczny instalacji wod.-kan. pod boiskiem szkolnym. 2. Internat 1961-1968; 19 j.a. - Internat 1962-1968; 14 j.a. - inwentaryzacja poszczególnych kondygnacji; projekt kolorystyki elewacji; projekty techniczne instalacji wentylacji mechanicznej, elektrycznej i pary technologicznej. - Ogrodzenie 1967; 1 j.a. - projekt zagospodarowania przestrznnego terenu z 1967 r. - Szklarnia 1961-1963; 4 j.a. - projekty techniczne instalacji wodociągowej, c.o. i elektrycznej; umowa z wykonawcą robót; zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji. AKTA KAT. B-50; 1958-1971; 26 j.a. - listy płac, karty wynagrodzeń pracowników. Liczba jednostek w zespole: 1331
65/562/0 Centrala Rybna Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie [1945] 1950-1953 0 rozwiń
I.Dyrekcja Ekonomiczna 1950-1953 – sygn. 1-29; 29 j.a. 1.Dział Organizacji 1950-1953; sygn. 1-10; 10 j.a. – organizacja Centrali i jednostek podległych (1950-1953); zarządzenia wewnętrzne (1952-1953). 2.Dział Planowania 1950-1953 [1954]; sygn. 11-23; 13 j.a. – roczne zbiorcze plany techniczno-ekonomiczne (1951, 1953); analizy ekonomiczne jednostek podległych (1952-1953); rocznik statystyczny Centrali (1949); sprawozdania z działalności (1951, 1952). 3.Dział Pracy i Płacy [1949] 1950-1953; sygn. 24-29; 6 j.a. – wykazy zatrudnionych w zakładach rybnych (1949-1951); wynalazczość pracownicza – protokoły posiedzeń Komisji Wynalazczości (1952), rejestry wniosków racjonalizatorskich (1949-1951). II.Dyrekcja Finansowa 1950-1953 [1954]; sygn. 30-35; 6 j.a. 1.Dział Rachunkowości Jednostek Administracyjnych 1950-1953 [1954]; sygn. 30-35; 6 j.a. – zbiorcze bilanse Centrali (1950-1952) oraz jednostkowe Centralnego Laboratorium Centrali Rybnej (1952-1953). III.Dyrekcja Administracyjna [1945] 1950-1953; sygn. 36-71; 36 j.a. 1.Dział Administracyjno-Gospodarczy [1945] 1950-1953; sygn. 36-52; 17 j.a. – protokoły zdawczo-odbiorcze przejmowanych przez Centralę budynków z lat 1945-1953 oraz materiały dotyczące przejmowania przez Centralę spółdzielczych i prywatnych przedsiębiorstw i zakładów przetwórczych z lat 1946-1953. 2.Dział Inwestycji 1950-1953; sygn. 53-71; 19 j.a. – plany i sprawozdania z realizacji inwestycji; protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (1952-1953), paszporty zakładów przetwórczych w: Chojnicach, Gdyni, Gnieźnie, Gorzowie Wlkp. i Sopocie. IV.Biuro Chłodnictwa 1950; sygn. 72; 1 j.a. – projekt sieci chłodniczej w planie 6-cio letnim oraz sprawozdanie z istniejącej sieci na koniec 1950 r. Liczba jednostek w zespole: 72
65/563/0 Generalny Inspektorat Przemysłu Rybnego w Gdyni 1957-1957 0 rozwiń
1. Wydział Organizacyjny 1957; sygn. 1-2; 2 j.a. - organizacja i zakres działania GIPR. 2. Wydział Ekonomiki 1957; sygn. 3-10; 8 j.a. - protokoły narad; sprawozdanie z kontroli w jednostkach podległych; plan perspektywiczny rozwoju gospodarki rybnej; sprawozdania z wykonania planu produkcji i planu zatrudnienia i funduszu płac. 3. Wydział Finansowy 1957; sygn. 11; 1 j.a. - opracowanie dot. kosztów importu ryb 4. Wydział Inwestycji 1957; sygn. 12; 1 j.a. - protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych. Liczba jednostek w zespole: 12
65/564/0 Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Szczecinie 1945-1989 0 rozwiń
I. Zrzeszenie Kupców w Szczecinie 1946-1949; sygn. 1-7; 7 j.a. - protokoły Walnych Zebrań Członków, protokoły Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności, preliminarz budżetowy. II. Wojewódzki Związek Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług 1945-1954; sygn. 8-24; 17 j.a. - statut Związku, protokoły zjazdów prezesów zrzeszeń, protokoły Walnych Zebrań Członków, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej, zarządu, sprawozdania z działalności Związku, sprawozdanie z sytuacji handlu prywatego za 1950 r., preliminarz budżetowy na 1948 r. III. Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług 1950-1977 sygn. 25-332; 308 j.a. 1. Organizacja i działalność 1950-1977; sygn. 25-110; 86 j.a. - statut Zrzeszenia, protokoły Walnych Zgromadzeń Delegatów, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności, protokoły zebrań aktywu WZPHiU, protokoły posiedzeń Zarządu, komunikaty i zarządzenia WZPHiU, budżet Zrzeszenia, protokoły kontroli, wykazy przedsiębiorstw i producentów wchodzących w skład Zrzeszenia, wzory odciskowe pieczęci, skargi i wnioski. 2. Sekcja Spożywczo-Rolna 1954-1967; sygn. 111-130; 20 j.a. - protokoły Walnych Zebrań Członków Sekcji, sprawozdania z działalności sekcji, protokoły posiedzeń zarządu sekcji, komunikaty sekcji, budżet sekcji, protokoły kontroli, wykazy przedsiębiorstw wchodzących w skład sekcji. 3. Sekcja Galanteryjno-Odzieżowa 1958-1967; sygn. 131-143; 13 j.a. - protokoły Walnych Zebrań Członków Sekcji, sprawozdania z działalności sekcji, protokoły posiedzeń zarządu sekcji, komunikaty sekcji, budżet sekcji, skargi i wnioski 4. Sekcja Handlu Różnego 1954-1967; sygn. 144-149; 6 j.a. - protokoły Walnych Zebrań Członków Sekcji, sprawozdania z działalności sekcji, protokoły posiedzeń zarządu sekcji, komunikaty sekcji, budżet sekcji, wykazy przedsiębiorstw wchodzących w skład sekcji. 5. Sekcja Kioskarzy 1953-1966; sygn. 150-185; 36 j.a. - regulaminy organizacyjne sekcji, protokoły Walnych Zebrań Członków Sekcji, sprawozdania z działalności sekcji, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej i zarządu sekcji, komunikaty sekcji, budżet sekcji, skargi i wnioski, fundusz socjalny. 6. Sekcja Usług Różnych 1960-1964; sygn. 186-191; 6 j.a. - protokoły Walnych Zebrań Członków Sekcji, sprawozdania z działalności sekcji, protokoły posiedzeń zarządu sekcji, wykazy przedsiębiorstw wchodzących w skład sekcji. 7. Sekcja Gastronomiczna 1954-1967; sygn. 192-204; 13 j.a. - protokoły Walnych Zebrań Członków Sekcji, sprawozdania z działalności sekcji, protokoły posiedzeń zarządu sekcji, komunikaty sekcji, budżet sekcji, protokoły kontroli, wykazy przedsiębiorstw wchodzących w skład sekcji. 8. Sekcja Transportu Towarowego 1951-1967; sygn. 205-226; 22 j.a. - protokoły Walnych Zebrań Członków Sekcji i Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności sekcji, protokoły posiedzeń zarządu sekcji, protokoły narad, budżet sekcji, protokoły kontroli, wykazy przedsiębiorstw wchodzących w skład sekcji. 9. Sekcja Transportu Osobowego 1948-1967; sygn. 227-291; 65 j.a. - regulamin organizacyjny sekcji,materiały zarządu komisarycznego sekcji, protokoły Walnych Zebrań Członków Sekcji, protokoły zebrań kół taksówkarzy, sprawozdania z działalności sekcji, protokoły posiedzeń zarządu sekcji, protokoły narad, komunikaty sekcji, budżet sekcji, materiały Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej, protokoły kontroli, skargi i wnioski, wykazy przedsiębiorstw wchodzących w skład sekcji, protokół zebrania Oddziału Polskiego Związku Motorowego przy sekcji. 10. Sekcja Agentów "Społem" 1967; sygn. 292, 1 j.a. - protokół Walnego Zebrania Członków Sekcji. 11. Sekcja Artykułów Przemysłowych 1967; sygn. 293-295; 3 j.a. - protokoły Walnych Zebrań Członków Sekcji, protokoły posiedzeń zarządu. 12. Materiały powiatowych zrzeszeń prywatnego handlu i usług 1952-1966; sygn. 296-311; 16 j.a. - protokoły Walnych Zebrań Członków PZPHiU, protokoły posiedzeń zarządów, sprawozdania z działalności, wykazy zakładów wchodzących w skład powiatowych zrzeszeń (są ze Stargardu, Świnoujścia, Gryfina) 13. Materiały Instytutu Wiedzy Zawodowej 1948; sygn. 312; 1 j.a. - protokół zebrania organizacyjnego. 14. Materiały Zakładu Wiedzy Handlowej 1952-1953; sygn. 313; 1 j.a. - sprawozdania z działalności. 15. Materiały władz nadrzędnych i naczelnych 1951-1967; sygn. 314-332; 19 j.a. . Liczba jednostek w zespole: 332
Wyświetlanie 541 do 570 z 1 758 wpisów.