Materiały dotyczące szkolnictwa

Sygnatura
4/353/0
Daty skrajne
[1898] 1919-1939
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

Okólniki MWR i OP, 1922-1926, sygn. 1; Szkoły handlowe w Białymstoku i Grodnie, 1928-1931/1933/, sygn. 2-5; Szkoły powszechne w Białymstoku i powiecie białostockim, /1898/ 1923-1939, sygn.6-12; Świadectwa szkół różnego typu z terenu i spoza woj. białostockiego, 1926-1939, sygn. 13-17; Świadectwa metrykalne uczniów, 1902-1920, sygn. 18; Fotografie, przed 1919-1919, sygn. 19-20.

Dzieje twórcy:

Szkolnictwo w Białymstoku po około stuletniej przerwie zorganizowano w 1915r. Początkowo powołano Radę Opiekuńczą Szkół Polskich. Utworzono Towarzystwo Pomocy Szkół Polskich, które spełniało rolę zwierzchniej polskiej władzy szkolnej, niezależnej od władz niemieckich, zasięgiem oddziaływania obejmowało miasto Białystok i powiat białostocki. Po wyzwoleniu Białegostoku spod okupacji niemieckiej Towarzystwo przekształciło się w Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum, a po jego upaństwowieniu w Komitet Rodzicielski tej szkoły. Na mocy Rozporządzenia Ministra Wyznań i Oświecenia Publicznego z 1922r. powstał Okręg Szkolny Białostocki, siedziba Kuratorium mieściła się w Białymstoku. Okręg Białostocki obejmował województwo białostockie i nowogródzkie z wyjątkiem niektórych powiatów, placówka funkcjonowała do 1927r. Następnie szkolnictwo białostockie na krótki czas podporządkowane zostało Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego. Z czasem istniejące wówczas okręgi szkolne uległy reorganizacji. Do 1932r. w strukturze organizacyjnej gimnazjum istniały klasy I-III, które stanowiły tzw. gimnazjum niższe oraz klasy IV-VIII, gimnazjum wyższe. Obok placówek państwowych funkcjonowały też prywatne i społeczne, nauka w tych szkołach trwała 9 lat, ponieważ istniały tam klasy wstępne. Reforma z 1932r.stworzyła sześcioletnie gimnazja, oparte na ukończonej szkole powszechnej (VI klas szkoły powszechnej III stopnia lub VII klas szkoły II stopnia). Pierwsze cztery lata zreformowanej szkoły średniej stanowiły gimnazjum, kolejne dwa liceum. Szkoły zawodowe podzielono na niższe, gimnazjalne i licealne. W okresie międzywojennym w Białymstoku istniało dość dużo szkół średnich różnego typu natomiast gorzej przedstawiała się sytuacja ze szkołami powszechnymi.

Daty skrajne:

[1898] 1919-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1898-1898, 1919-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

20

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

20

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 20