Huta "Szczecin"

Sygnatura
65/438/0
Daty skrajne
1947-1995 [1997]
Liczba serii
29
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/438/0/-/259 Założenia rozbudowy Huty Szczecin - aktualność tematyki i kosztów - założenia w planie 6-letnim 1954-1954 0
65/438/0/-/260 Założenia projektowe do planu 5-cio letniego na lata 1956-1960 1955-1955 0
65/438/0/-/261 Założenia rozbudowy Huty Szczecin, aneks nr 2 1956-1956 0
65/438/0/-/262 Zatwierdzenie przez Ministerstwo Hutnictwa aneksu nr do założeń rozbudowy Huty Szczecin, aneks nr 2 1956-1956 0
65/438/0/-/263 Założenia rozbudowy Huty Szczecin - tematyka kosztów do założeń 1956-1956 0
65/438/0/-/264 Zestawienie kosztów - aneks nr 1, 2 1956-1956 0
65/438/0/-/265 Zestawienie kosztów - aneks nr 2, 2a 1956-1956 0
65/438/0/-/266 Rozbudowa Huty Szczecin - aktualność tematyki i kosztów w planie 6-letnim, aneks nr 3 1957-1957 0
65/438/0/-/267 Rozpatrzenie założeń rozbudowy Huty Szczecin w planie 5-letnim 1957-1957 0
65/438/0/-/268 Założenia rozbudowy Huty Szczecin - aktualność tematyki i kosztów, aneks nr 4 1958-1958 0
65/438/0/-/269 Założenia (skrócone), i perspektywy rozwoju Huty Szczecin w latach 1961-1980 1961-1961 0
65/438/0/-/270 Założenia rozbudowy budownictwa mieszkaniowego w latach 1963-1964 1962-1962 0
65/438/0/-/271 Kotłownia i dmuchawy wielkopiecowe - projekt wstępny, tom III, część elektryczna 1962-1962 0
65/438/0/-/272 Kotłownia i dmuchawy wielkopiecowe - projekt wstępny, tom I, część techniczna 1962-1962 0
65/438/0/-/273 Założenia rozwojowe Huty Szczecin dla okresu 1963-1980 1963-1963 0
65/438/0/-/274 Założenia techniczno-ekonomiczne - kotłownia i dmuchawy 1963-1963 0
65/438/0/-/275 Projekt techniczno-roboczy mechanizacji doprowadzania tworzyw wielkopiecowych do skipów 1965-1965 0
65/438/0/-/276 Modernizacja Wydziału Wielkich Pieców dla okresu 1966-1970 1966-1966 0
65/438/0/-/277 Modernizacja Wydziału Wielkich Pieców, tom III, zestawienia rysunków 1966-1966 0
65/438/0/-/278 Dane wyjściowe do uzgodnień w zakresie lokalizacji ogólnej i koordynacji terenowej Huty Szczecin 1967-1967 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 760 wpisów.