Urząd Stanu Cywilnego w Srokowie pow. kętrzyński

Sygnatura
42/879/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
675