Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie Ubogich Sióstr Szkolnych de Notre Dame z Prawem Publiczności w Bielsku

Sygnatura
13/310/0
Daty skrajne
[1907] 1908-1928
Liczba serii
6
Liczba skanów
0