Varia - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
29/32/0
Daty skrajne
1409 - 1897
Liczba serii
23
Liczba skanów
739
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Dokumenty dotyczące niektórych dóbr królewskich 1783 - 1810 0
2 Akta komisarzy królewskich w mieście Bieczu (sąd komisarski w Bieczu) 1518 - 1550 0
3 Inwentarz browaru starostwa krakowskiego 1785 - 1785 0
4 Luźne zapiski sądowe 1400 - 1900 0
5 Pozwy na sąd ziemski w Książu 1588 - 1611 0
6 Różne ekstrakty z ksiąg ziemskich i grodzkich miast województwa krakowskiego i ruskiego 1409 - 1869 0
7 Ekstrakty z różnych ksiąg sądowych, kontrakty, pojedyncze akta z okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 1601 - 1829 0
8 Ekstrakty kładzionych pozwów z ksiąg ziemskich krakowskich 1777 - 1788 0
9 Zbiór pomników prawa niemieckiego (zbiór łaciński i niemiecki) 1450 - 1450 0
10 Spisy i kopie przywilejów różnych miast województwa krakowskiego i ruskiego 1580 - 1788 0
11 Akta (oryginały i kopie) do dziejów m. Krosna nad Wisłokiem 1410 - 1897 0
12 Księga wójtowska m. Strzyżowa nad Wisłokiem 1592 - 1654 0
13 Księgi radziecko-ławnicze miasta Kalwaria Zebrzydowska 1630 - 1825 0
14 Księga radziecko-ławnicza m. Ropczyc 1694 - 1727 0
15 Akta do dziejów Podhala (własność ziemska, sołectwa, wybraniectwa) 1595 - 1821 0
16 Księga wiejska Klimkówki nad Ropą 1600 - 1791 0
17 Księga grodzka lwowska 1687 - 1687 739
18 Księga grodzka sanocka 1736 - 1738 0
19 Taksa wojewodzińska Piotra Kmity 1538 - 1538 0
20 Konsygnacje akt grodzkich i ziemskich krakowskich oraz C.K. Sądu Apelacyjnego Galicji Zachodniej 1817 - 1829 0
21 Taryfy świadczeń na rzecz chorągwi wojskowych 1676 - 1676 0
22 Rejestry szkód wyrządzonych przez różne oddziały wojskowe w dobrach województwa krakowskiego 1699 - 1710 0
23 Pamiętnik Ksawerego Drzewieckiego (komisarza komisji porządkowej cywilno-wojskowej województwa wołyńskiego powiatu krzemienieckiego) 1790 - 1795 0