Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubiczu

Sygnatura
65/522/0
Daty skrajne
1954-1959
Liczba serii
2
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Protokoły sesji 1954 - 1959 0
2 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1959 0