Stocznia Szczecińska S.A.

Sygnatura
65/435/0
Daty skrajne
[1945-1947] 1948-1999 [2011]
Liczba serii
1280
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Organizacja i zarządzanie 0
1.1 Przejęcie Stoczni Szczecińskiej od stony radzieckiej i jej rejestracja 0
1.2 Informacje i charakterystyka Stoczni Szczecińskiej 0
1.3 Struktura organizacyjna, schematy organizacyjne i zakresy czynności 0
1.4 Wykazy aktów prawnych 0
1.5 Księgi schematów organizacyjnych 0
1.6 Normatywy wewnętrzne-polecenia służbowe 0
1.7 Normatywy wewnętrzne-zarządzenia 0
1.8 Przekształcenia własnościowe i restrukturyzacja Stoczni 0
1.9 Narady i posiedzenia 0
1.10 Instrukcje i regulaminy 0
1.11 Interwencje poselskie 0
1.12 Służba zdrowia 0
1.13 Działalność socjalno-bytowa 0
1.14 BHP i P/poż. 0
1.15 Szkolenia 0
1.16 Współpraca z innymi podmiotami 0
1.17 Działalność kulturalno-oświatowa i imprezy okolicznościowe 0
1.18 Wyjazdy służbowe 0
1.19 Sprawy obronne 0
1.20 Organizacje i koła zainteresowań 0
1.21 Współzawodnictwo pracy 0
1.22 Inwentaryzacja 0
1.23 Archiwum zakładowe 0
1.24 Pieczęcie zakładowe 0
1.25 Wycinki prasowe 0
1.26 Skargi i wnioski 0
2 Zgromadzenia akcjonariuszy 0
2.1 Nadzwyczajne 0
2.3 Zwyczajne 0
3 Rada Nadzorcza - posiedzenia, uchwały 0
4 Zarząd Stoczni Szczecińskiej S.A. - posiedzenia 0
5 Działalność produkcyjna 0
5.1 Dane statystyczne z działalności gospodarczej 0
5.2 Informacje dotyczące budowanych statków 0
5.3 Gospodarka materiałowa 0
5.4 Rozbudowa Stoczni Szczecińskiej 0
6 Kontrola jakości i normy zakładowe 0
6.0 Systemy kontroli jakości 0
6.1 Normy zakładowe 0
6.2 Księgi jakości 0
6.3 Systemy zarządzania jakością 0
6.4 Parametry jakości i kierunki rozwoju budownictwa okrętowego 0
7 Kontrole 0
8 Planowanie 0
8.1 Plany gospodarcze - wieloletnie 0
8.2 Plany produkcyjne 0
8.3 Plany T-P-F 0
8.4 Plany inwestycyjne 0
8.5 Plany remontowe, zaopatrzenia 0
8.6 Plany zatrudnienia - wieloletnie 0
8.7 Plany zatrudnienia i funduszu płac -roczne 0
8.8 Plany rozwoju techniki - wieloletnie 0
8.9 Plany rozwoju techniki - roczne 0
8.10 Plany pracy komórek organizacyjnych 0
9 Sprawozdawczość 0
9.1 Bilanse 0
9.2 Sprawozdania z działalności Stoczni, jej komórek organizacyjnych i dyrekcji 0
9.3 Sprawozdania z zatrudnienia, czasu pracy i funduszu płac 0
9.4 Sprawozdania z systemu oszczędnościowego 0
9.5 Analizy produkcyjne i gospodarcze 0
9.6 Sprawozdania z pracy komórek organizacyjnych 0
9.7 Analizy-ekonomiczne i działalności 0
9.8 Analizy i sprawozdania z inwestycji 0
9.9 Sprawozdania z realizacji rozwoju techniki 0
10 Polityka kadrowa 0
10.1 Zasady wynagradzania i zatrudnienia 0
10.2 Umowy zbiorowe i taryfikatory 0
10.3 Absencja i dyscyplina pracy 0
10.4 Limity etatów i pracochłonności 0
10.5 Dniówki produkcyjne 0
11 Racjonalizacja i wynalazczość 0
11.1 Systemy informatyczne 0
11.2 Plany Plany 0
11.3 Sprawozdania 0
11.4 Protokoły 0
12 Klub Techniki I Racjonalizacji 0
13 Systemy informatyczne 0
14 Rada Zakładowa 0
14.1 Komisje Rady Zakładowej 0
14.2 Plany pracy 0
14.3 Sprawozdania z działalności Rady Zakładowej 0
14.4 Konferencje i posiedzenia Prezydium i Plenum Rady Zakładowej 0
14.5 Działalność rad oddziałowych 0
14.6 Odezwy, komunikaty , biuletyny 0
15 Rada Robotnicza, KSR 0
15.1 Współpraca z organizacja partyjną 0
15.2 Posiedzenia Plenum i Prezydium Rady Robotniczej, KSR, uchwały 0
15.3 Wybory 0
15.4 Plany pracy i sprawozdania z działalności 0
16 Rada Pracownicza 0
16.1 Posiedzenia 0
16.2 Uchwały 0
17 Związki zawodowe 0
17.1 Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze 0
18 Interwencje poselskie 0
19 Spółka "Desingers" 0
20 Spółka "Social-Service" 0
21 Nagrania VHS 0
21.1 Historia Stoczni i przemysłu stoczniowego 0
21.2 Zatrudnienie 0
21.3 System jakości, certyfikaty 0
21.4 Wodowania i chrzest statków 0
21.5 Zgromadzenia akcjonariuszy, przydział akcji 0
21.6 Spotkania kierownictwa Stoczni i wizyty gości 0
21.7 Budowa chemikaliowców, kontenerowców i rejsy próbne 0
21.8 Wydarzenia grudniowe 0
21.9 Sytuacja ekonomiczno-finansowa Stoczni 0
21.10 Restukturyzacja i przyszłośc przemysłu stoczniowego 0
21.11 Turystyka, rekreacja 0
22 Nagrania audio 0
22.1 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, akcje 0
22.2 Wizyty gości w Stoczni 0
22.3 Wystapienia rzecznika Stoczni 0
22.4 Wywiady z kierownictwem Stoczni dotyczące sytuacji ekonomicznej 0
22.5 Świateczne wystapienia kierownictwa Stoczni 0
22.6 Obchody rocznicowe 0
22.7 Audycje Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"80 i innych związków 0
22.8 Sytuacja Stoczni Gdańskiej i Stoczni Remontowej "Gryfia" 0
22.9 Sytuacja finansowo-ekonomiczna Stoczni 0
22.10 Systemy jakości, certyfikaty 0
22.11 Oczyszczalnia ścieków w Dziwnówku 0
22.12 Klub Publicystów Morskich 0
22.13 Wodowania statków, kontrakty 0
22.14 Turystyka, rekreacja, sprawy socjalno-bytowe 0
22.15 Akcesja nr 2851/2011 0
23 KZ PZPR 0
24 Akcesja nr 2695/2010 0
25 Akcesja nr 2849/2011 0
25.1 Biuro Rozwoju 0
25.2 Dział Planowania i Usług 0
25.3 Projekty wynalazcze 0
25.4 Projekty wynalazcze opatentowane 0
25.5 System zapewniania jakości 0
26 Akcesja nr 2850/2011 0
27 Akcesja nr 2991/2011 0
28 Akcesja nr 3099/2012 0
29 Akcesja nr 3122/2012 0
29.1 Organy kolegialne 0
29.2 Organizacja 0
29.3 Programy 0
30 Akcesja nr 3311/2013 dokumentacja aktowa 0
31 Akcesja nr 3312/2013 nagrania filmowe na szpulach 35 mmm i 16 mmm 0
32 Akcesja nr 3313/2013 taśmy magnetofonowe na szpulach, kasety magnetofonowe 0
33 Akcesja nr 3587 /2015 0
34 Akcesja nr 3612/2015 0
35 Akcesja/2015 0
36 Akta osobowe 0
36.1 Nazwiska na literę A 0
36.2 Nazwiska na literę B 0
36.3 Nazwiska na literę C 0
36.4 Nazwiska na literę D 0
36.5 Nazwiska na literę E 0
36.6 Nazwiska na literę F 0
36.7 Nazwiska na literę G 0
36.8 Nazwiska na literę H 0
36.9 Nazwiska na literę I 0
36.10 Nazwiska na literę J 0
36.11 Nazwiska na literę K 0
36.12 Nazwiska na literę L 0
36.13 Nazwiska na literę Ł 0
36.14 Nazwiska na literę M 0
36.15 Nazwiska na literę N 0
36.16 Nazwiska na literę O 0
36.17 Nazwiska na literę P 0
36.18 Nazwiska na literę R 0
36.19 Nazwiska na literę S 0
36.20 Nazwiska na literę T 0
36.21 Nazwiska na literę U 0
36.22 Nazwiska na literę W 0
36.23 Nazwiska na literę Z 0
36.24 Nazwiska na literę Ż, Ź 0
37 BPK " DESIGNERS" 0
38 GROOT SCHIP DESIGN 0
39 HOLOWNIK 0
40 JEDNOSTKA 181 0
40.1 JEDNOSTKA 181 SERIA I 0
40.2 JEDNOSTKA 181 SERIA II 0
40.3 JEDNOSTKA 181 SERIA III 0
40.4 JEDNOSTKA 181 SERIA IV 0
40.6 JEDNOSTKA 181 SERIA VI 0
40.7 JEDNOSTKA 181 SERIA VII 0
41 JEDNOSTKA 304 0
41.1 JEDNOSTKA 304 SERIA I 0
41.4 JEDNOSTKA 304 SERIA IV 0
42 JEDNOSTKA 305 0
42.1 JEDNOSTKA 305 SERIA I 0
43 JEDNOSTKA 4886 (KOMPLEKS NURKOWY) 0
43.1 JEDNOSTKA 4886 (KOMPLEKS NURKOWY) SERIA I 0
44 JEDNOSTKA 490 0
44.3 JEDNOSTKA 490 SERIA III 0
45 JEDNOSTKA 4959 (KOMPLEKS NURKOWY) 0
45.1 JEDNOSTKA 4959 (KOMPLEKS NURKOWY) SERIA I 0
46 JEDNOSTKA 5029 (KOMPLEKS NURKOWY) 0
46.1 JEDNOSTKA 5029 (KOMPLEKS NURKOWY) SERIA I 0
47 JEDNOSTKA 5032 (KOMPLEKS NURKOWY) 0
47.1 JEDNOSTKA 5032 (KOMPLEKS NURKOWY) SERIA I 0
48 JEDNOSTKA 5057 (KOMPLEKS NURKOWY) 0
48.1 JEDNOSTKA 5057 (KOMPLEKS NURKOWY) SERIA I 0
49 JEDNOSTKA 547 0
49.1 JEDNOSTKA 547 SERIA I 0
50 JEDNOSTKA 6 183 0
50.2 JEDNOSTKA 6 183 SERIA II 0
51 JEDNOSTKA 9078 (KOMPLEKS NURKOWY) 0
51.1 JEDNOSTKA 9078 (KOMPLEKS NURKOWY) SERIA I 0
52 JEDNOSTKA 9079 (KOMPLEKS NURKOWY) 0
52.1 JEDNOSTKA 9079 (KOMPLEKS NURKOWY) SERIA I 0
53 JEDNOSTKA 9096 (KOMPLEKS NURKOWY) 0
53.1 JEDNOSTKA 9096 (KOMPLEKS NURKOWY) SERIA I 0
54 JEDNOSTKA B143 0
54.1 JEDNOSTKA B143 SERIA I 0
54.2 JEDNOSTKA B143 SERIA II 0
55 JEDNOSTKA B170 0
55.1 JEDNOSTKA B170 SERIA I 0
55.2 JEDNOSTKA B170 SERIA II 0
55.3 JEDNOSTKA B170 SERIA III 0
55.4 JEDNOSTKA B170 SERIA IV 0
55.5 JEDNOSTKA B170 SERIA V 0
56 JEDNOSTKA B178 0
56.3 JEDNOSTKA B178 SERIA III 0
57 JEDNOSTKA B178 (KONTENEROWIEC) 0
57.1 JEDNOSTKA B178 (KONTENEROWIEC) SERIA I 0
57.3 JEDNOSTKA B178 (KONTENEROWIEC) SERIA III 0
58 JEDNOSTKA B181 0
58.1 JEDNOSTKA B181 SERIA I 0
58.2 JEDNOSTKA B181 SERIA II 0
58.3 JEDNOSTKA B181 SERIA III 0
58.4 JEDNOSTKA B181 SERIA IV 0
58.5 JEDNOSTKA B181 SERIA V 0
58.6 JEDNOSTKA B181 SERIA VI 0
58.7 JEDNOSTKA B181 SERIA VII 0
59 JEDNOSTKA B183 0
59.1 JEDNOSTKA B183 SERIA I 0
59.2 JEDNOSTKA B183 SERIA II 0
59.3 JEDNOSTKA B183 SERIA III 0
59.4 JEDNOSTKA B183 SERIA IV 0
59.5 JEDNOSTKA B183 SERIA V 0
59.6 JEDNOSTKA B183 SERIA VI 0
59.7 JEDNOSTKA B183 SERIA II-III 0
59.8 JEDNOSTKA B183 SERIA I-VI 0
59.9 JEDNOSTKA B183 SERIA II-VI 0
59.10 JEDNOSTKA B183 SERIA II, III, VI 0
59.11 JEDNOSTKA B183 SERIA I, II, VI 0
59.12 JEDNOSTKA B183 SERIA I, II, III, VI 0
59.13 JEDNOSTKA B183 SERIA I, II, III, IV, VI 0
59.14 JEDNOSTKA B183 SERIA I, II, III 0
59.15 JEDNOSTKA B183 SERIA I, II 0
59.16 JEDNOSTKA B183 SERIA II, III 0
60 JEDNOSTKA B186 0
60.1 JEDNOSTKA B186 SERIA I 0
60.2 JEDNOSTKA B186 SERIA II 0
60.3 JEDNOSTKA B186 SERIA III 0
60.4 JEDNOSTKA B186 SERIA IV 0
60.5 JEDNOSTKA B186 SERIA V 0
60.6 JEDNOSTKA B186 SERIA VI 0
60.7 JEDNOSTKA B186 SERIA I, III, VI 0
60.8 JEDNOSTKA B186 SERIA III, IV, V 0
60.9 JEDNOSTKA B186 SERIA III, IV, VI 0
60.10 JEDNOSTKA B186 SERIA III, VI 0
60.11 JEDNOSTKA B186 SERIA V, VI 0
60.12 JEDNOSTKA B186 SERIA I, II, III 0
60.13 JEDNOSTKA B186 SERIA I, III, V, VI 0
60.14 JEDNOSTKA B186 SERIA I, II, III, IV, V, VI 0
60.15 JEDNOSTKA B186 SERIA I, II, III, IV, VI 0
60.16 JEDNOSTKA B186 SERIA I, II, III, V 0
60.17 JEDNOSTKA B186 SERIA I, II, III, V, VI 0
60.18 JEDNOSTKA B186 SERIA I, III 0
60.19 JEDNOSTKA B186 SERIA I, III, IV, V, VI 0
60.20 JEDNOSTKA B186 SERIA I, III, IV, VI 0
60.21 JEDNOSTKA B186 SERIA I, III, V 0
61 JEDNOSTKA B188 0
61.1 JEDNOSTKA B188 SERIA I 0
61.2 JEDNOSTKA B188 SERIA II 0
62 JEDNOSTKA B190 0
62.1 JEDNOSTKA B190 SERIA I 0
62.2 JEDNOSTKA B190 SERIA II 0
63 JEDNOSTKA B201 0
63.1 JEDNOSTKA B201 SERIA I 0
63.2 JEDNOSTKA B201 SERIA II 0
64 JEDNOSTKA B282 0
64.1 JEDNOSTKA B282 SERIA I 0
65 JEDNOSTKA B304 0
65.1 JEDNOSTKA B304 SERIA I 0
65.2 JEDNOSTKA B304 SERIA II 0
65.3 JEDNOSTKA B304 SERIA III 0
65.4 JEDNOSTKA B304 SERIA IV 0
66 JEDNOSTKA B305 0
66.1 JEDNOSTKA B305 SERIA I 0
67 JEDNOSTKA B320 0
67.1 JEDNOSTKA B320 SERIA I 0
67.2 JEDNOSTKA B320 SERIA II 0
68 JEDNOSTKA B340 0
68.1 JEDNOSTKA B340 SERIA I 0
69 JEDNOSTKA B350 0
69.1 JEDNOSTKA B350 SERIA I 0
70 JEDNOSTKA B352 0
70.1 JEDNOSTKA B352 SERIA I 0
70.2 JEDNOSTKA B352 SERIA II 0
70.3 JEDNOSTKA B352 SERIA III 0
71 JEDNOSTKA B353 0
71.1 JEDNOSTKA B353 SERIA I 0
72 JEDNOSTKA B43 0
72.1 JEDNOSTKA B43 SERIA I 0
73 JEDNOSTKA B430 0
73.1 JEDNOSTKA B430 SERIA I 0
74 JEDNOSTKA B432 0
74.1 JEDNOSTKA B432 SERIA I 0
74.2 JEDNOSTKA B432 SERIA II 0
74.3 JEDNOSTKA B432 SERIA III 0
75 JEDNOSTKA B440 0
75.1 JEDNOSTKA B440 SERIA I 0
76 JEDNOSTKA B443 0
76.1 JEDNOSTKA B443 SERIA I 0
77 JEDNOSTKA B445 0
77.1 JEDNOSTKA B445 SERIA I 0
77.2 JEDNOSTKA B445 SERIA II 0
77.3 JEDNOSTKA B445 SERIA III 0
78 JEDNOSTKA B447 0
78.1 JEDNOSTKA B447 SERIA I 0
78.2 JEDNOSTKA B447 SERIA II 0
78.3 JEDNOSTKA B447 SERIA III 0
79 JEDNOSTKA B450 0
79.1 JEDNOSTKA B450 SERIA I 0
79.2 JEDNOSTKA B450 SERIA II 0
80 JEDNOSTKA B455 0
80.1 JEDNOSTKA B455 SERIA I 0
80.2 JEDNOSTKA B455 SERIA II 0
80.3 JEDNOSTKA B455 SERIA III 0
81 JEDNOSTKA B46 0
81.1 JEDNOSTKA B46 SERIA I 0
82 JEDNOSTKA B478 0
82.1 JEDNOSTKA B478 SERIA I 0
83 JEDNOSTKA B490 0
83.1 JEDNOSTKA B490 SERIA I 0
83.2 JEDNOSTKA B490 SERIA II 0
83.3 JEDNOSTKA B490 SERIA III 0
83.4 JEDNOSTKA B490 SERIA PI 0
83.5 JEDNOSTKA B490 SERIA P 0
84 JEDNOSTKA B491 0
84.1 JEDNOSTKA B491 SERIA I 0
85 JEDNOSTKA B492 0
85.1 JEDNOSTKA B492 SERIA I 0
85.2 JEDNOSTKA B492 SERIA II 0
86 JEDNOSTKA B493 0
86.1 JEDNOSTKA B493 SERIA I 0
87 JEDNOSTKA B502 0
87.1 JEDNOSTKA B502 SERIA I 0
88 JEDNOSTKA B506 0
88.1 JEDNOSTKA B506 SERIA I 0
89 JEDNOSTKA B507 0
89.1 JEDNOSTKA B507 SERIA I 0
90 JEDNOSTKA B512 0
90.1 JEDNOSTKA B512 SERIA I 0
90.2 JEDNOSTKA B512 SERIA II 0
90.3 JEDNOSTKA B512 SERIA III 0
90.4 JEDNOSTKA B512 SERIA IV 0
91 JEDNOSTKA B517 0
91.1 JEDNOSTKA B517 SERIA I 0
91.2 JEDNOSTKA B517 SERIA II 0
92 JEDNOSTKA B537 0
92.1 JEDNOSTKA B537 SERIA I 0
92.2 JEDNOSTKA B537 SERIA II 0
93 JEDNOSTKA B542 0
93.1 JEDNOSTKA B542 SERIA I 0
94 JEDNOSTKA B545 0
94.1 JEDNOSTKA B545 SERIA I 0
94.2 JEDNOSTKA B545 SERIA II 0
94.3 JEDNOSTKA B545 SERIA III 0
95 JEDNOSTKA B547 0
95.1 JEDNOSTKA B547 SERIA I 0
95.2 JEDNOSTKA B547 SERIA II 0
96 JEDNOSTKA B55 0
96.1 JEDNOSTKA B55 SERIA I 0
96.4 JEDNOSTKA B55 SERIA IV 0
97 JEDNOSTKA B560 0
97.1 JEDNOSTKA B560 SERIA I 0
97.2 JEDNOSTKA B560 SERIA II 0
98 JEDNOSTKA B561 0
98.1 JEDNOSTKA B561 SERIA I 0
98.2 JEDNOSTKA B561 SERIA II 0
99 JEDNOSTKA B567 0
99.1 JEDNOSTKA B567 SERIA I 0
99.2 JEDNOSTKA B567 SERIA II 0
100 JEDNOSTKA B570 0
100.1 JEDNOSTKA B570 SERIA I 0
100.2 JEDNOSTKA B570 SERIA II 0
100.3 JEDNOSTKA B570 SERIA III 0
101 JEDNOSTKA B573 0
101.1 JEDNOSTKA B573 SERIA I 0
101.2 JEDNOSTKA B573 SERIA II 0
101.3 JEDNOSTKA B573 SERIA III 0
101.4 JEDNOSTKA B573 SERIA IV 0
101.5 JEDNOSTKA B573 SERIA V 0
101.6 JEDNOSTKA B573 SERIA VI 0
102 JEDNOSTKA B577 0
102.1 JEDNOSTKA B577 SERIA I 0
102.2 JEDNOSTKA B577 SERIA II 0
103 JEDNOSTKA B578 0
103.1 JEDNOSTKA B578 SERIA I 0
103.2 JEDNOSTKA B578 SERIA II 0
104 JEDNOSTKA B579 0
104.1 JEDNOSTKA B579 SERIA I 0
105 JEDNOSTKA B583 0
105.1 JEDNOSTKA B583 SERIA I 0
106 JEDNOSTKA B584 0
106.1 JEDNOSTKA B584 SERIA I 0
107 JEDNOSTKA B585 0
107.1 JEDNOSTKA B585 SERIA I 0
108 JEDNOSTKA B586 0
108.1 JEDNOSTKA B586 SERIA I 0
109 JEDNOSTKA B587 0
109.1 JEDNOSTKA B587 SERIA I 0
109.3 JEDNOSTKA B587 SERIA III 0
109.4 JEDNOSTKA B587 SERIA IV 0
110 JEDNOSTKA B591 0
110.1 JEDNOSTKA B591 SERIA I 0
111 JEDNOSTKA B594 0
111.1 JEDNOSTKA B594 SERIA I 0
112 JEDNOSTKA B606 0
112.1 JEDNOSTKA B606 SERIA I 0
112.2 JEDNOSTKA B606 SERIA II 0
112.3 JEDNOSTKA B606 SERIA I, II 0
113 JEDNOSTKA B606 (PROJEKT 1047) 0
113.1 JEDNOSTKA B606 (PROJEKT 1047) SERIA I 0
114 JEDNOSTKA B76 0
114.1 JEDNOSTKA B76 SERIA I 0
115 JEDNOSTKA B778 0
115.1 JEDNOSTKA B778 SERIA I 0
116 JEDNOSTKA B852 0
116.1 JEDNOSTKA B852 SERIA I 0
116.2 JEDNOSTKA B852 SERIA II 0
117 JEDNOSTKA B86 0
117.1 JEDNOSTKA B86 SERIA I 0
117.2 JEDNOSTKA B86 SERIA II 0
118 JEDNOSTKA B90 0
118.1 JEDNOSTKA B90 SERIA I 0
118.2 JEDNOSTKA B90 SERIA II 0
119 JEDNOSTKA B92 0
119.1 JEDNOSTKA B92 SERIA I 0
119.2 JEDNOSTKA B92 SERIA II 0
119.3 JEDNOSTKA B92 SERIA III 0
120 JEDNOSTKA B93 0
120.1 JEDNOSTKA B93 SERIA I 0
121 JEDNOSTKA B94 0
121.1 JEDNOSTKA B94 SERIA I 0
121.2 JEDNOSTKA B94 SERIA II 0
122 JEDNOSTKA B962 0
122.1 JEDNOSTKA B962 SERIA I 0
123 JEDNOSTKA B970 0
123.1 JEDNOSTKA B970 SERIA I 0
124 JEDNOSTKA B971 0
124.1 JEDNOSTKA B971 SERIA I 0
125 JEDNOSTKA B972 0
125.1 JEDNOSTKA B972 SERIA I 0
126 JEDNOSTKA B99 0
126.2 JEDNOSTKA B99 SERIA II 0
127 JEDNOSTKA D102 0
127.1 JEDNOSTKA D102 SERIA I 0
128 JEDNOSTKA D102 (CONTAINER SHIP) 0
128.1 JEDNOSTKA D102 (CONTAINER SHIP) SERIA I 0
129 JEDNOSTKA D103 (MS "TURBACZ") 0
129.1 JEDNOSTKA D103 (MS "TURBACZ") SERIA I 0
130 JEDNOSTKA D105 (BARKA BM-5801) 0
130.1 JEDNOSTKA D105 (BARKA BM-5801) SERIA I 0
131 JEDNOSTKA D105 (BARKA BM-5802) 0
131.1 JEDNOSTKA D105 (BARKA BM-5802) SERIA I 0
132 JEDNOSTKA D105 (BARKA MOTOROWA BM 5801) 0
132.1 JEDNOSTKA D105 (BARKA MOTOROWA BM 5801) SERIA I 0
133 JEDNOSTKA D105 (BARKA MOTOROWA BM 5802) 0
133.1 JEDNOSTKA D105 (BARKA MOTOROWA BM 5802) SERIA I 0
134 JEDNOSTKA D105 (BARKA MOTOROWA) 0
134.1 JEDNOSTKA D105 (BARKA MOTOROWA) SERIA I 0
135 JEDNOSTKA D109 ("DANUSIA", "JAGIENKA") 0
135.1 JEDNOSTKA D109 ("DANUSIA", "JAGIENKA") SERIA I 0
136 JEDNOSTKA D110 (1000 TEU CONTAINER VESSEL) 0
136.1 JEDNOSTKA D110 (1000 TEU CONTAINER VESSEL) SERIA I 0
137 JEDNOSTKA D111 (ZBIERACZKA DO ZANIECZYSZCZEŃ OLEJOWYCH) 0
137.1 JEDNOSTKA D111 (ZBIERACZKA DO ZANIECZYSZCZEŃ OLEJOWYCH) SERIA I 0
138 JEDNOSTKA D112 0
138.1 JEDNOSTKA D112 SERIA I 0
139 JEDNOSTKA D115 0
139.1 JEDNOSTKA D115 SERIA I 0
140 JEDNOSTKA D116 0
140.1 JEDNOSTKA D116 SERIA I 0
141 K10910 SUWNICA BRAMOWA 0
142 KOMPLEKSY NURKOWE 0
142.1 KOMPLEKSY NURKOWE SERIA I 0
143 KPW-KARTY POPRAWEK WARSZTATOWYCH 0
144 M/V "BALCAN" 0
144.1 M/V "BALCAN" SERIA I 0
145 M/V "BALCAN" (BULK CARRIER 25000 DWT) 0
145.1 M/V "BALCAN" (BULK CARRIER 25000 DWT) SERIA I 0
146 Projekt 1286 (drobnicowiec) 0
146.1 Projekt 1286 (drobnicowiec) Seria I 0
147 PROJEKT 1299 (kontenerowiec) 0
148 PROJEKT 1515 (drobnicowiec) 0
148.1 PROJEKT 1515 (drobnicowiec) SERIA I 0
149 PROJEKT 1800 (prom towarowo-samochodowy) 0
149.1 PROJEKT 1800 (prom towarowo-samochodowy) SERIA I 0
150 Projekt 1802 0
150.1 Projekt 1802 Seria I 0
151 Projekt 1803 0
151.1 Projekt 1803 Seria I 0
152 PROJEKT 1804 (kontenerowiec) 0
152.1 PROJEKT 1804 (kontenerowiec) SERIA I 0
153 PROJEKT 1807 (zbiornikowiec do przewozu chemikaliów) 0
153.1 PROJEKT 1807 (zbiornikowiec do przewozu chemikaliów) SERIA I 0
153.2 PROJEKT 1807 (zbiornikowiec do przewozu chemikaliów) SERIA II 0
154 Projekt 1808 0
154.1 Projekt 1808 Seria I 0
154.2 Projekt 1808 Seria II 0
155 PROJEKT 1823 (prom samochodowo-pasażerski) 0
155.1 PROJEKT 1823 (prom samochodowo-pasażerski) SERIA I 0
156 PROJEKT 1824 0
156.1 PROJEKT 1824 SERIA I 0
157 PROJEKT 1827 0
157.1 PROJEKT 1827 SERIA I 0
158 PROJEKT 1828 0
158.1 PROJEKT 1828 SERIA I 0
159 PROJEKT 1832 0
159.1 PROJEKT 1832 SERIA I 0
160 PROJEKT 1837 (KONTENEROWIEC) 0
160.1 PROJEKT 1837 (KONTENEROWIEC) SERIA I 0
161 PROJEKT 1838 (statek naukowo-badawczy) 0
161.1 PROJEKT 1838 (statek naukowo-badawczy) SERIA I 0
162 PROJEKT 1846 (prom pasażersko-samochodowy) 0
162.1 PROJEKT 1846 (prom pasażersko-samochodowy) SERIA I 0
163 PROJEKT 1847(ZBIORNIKOWIEC DO PRZWOZU CHEMIKALIÓW) 0
163.1 PROJEKT 1847(ZBIORNIKOWIEC DO PRZWOZU CHEMIKALIÓW) SERIA I 0
164 Projekt 1848 0
164.1 Projekt 1848 Seria I 0
165 Projekt 1850 (masowiec) 0
165.1 Projekt 1850 (masowiec) Seria I 0
166 PROJEKT 1852 (szkolno - towarowy ) 0
166.1 PROJEKT 1852 (szkolno - towarowy ) SERIA I 0
167 Projekt 1855 (masowiec) 0
167.1 Projekt 1855 (masowiec) Seria I 0
168 Projekt 1855 (statek turystyczny wczasowo-leczniczy) 0
168.1 Projekt 1855 (statek turystyczny wczasowo-leczniczy) Seria I 0
169 PROJEKT 1856 0
169.1 PROJEKT 1856 SERIA I 0
170 PROJEKT 1857 (ro - ro ) 0
170.1 PROJEKT 1857 (ro - ro ) SERIA I 0
171 PROJEKT 1861 ( CHEMIKALIOWIEC ) 0
171.1 PROJEKT 1861 ( CHEMIKALIOWIEC ) SERIA I 0
172 Projekt 1862 (masowiec) 0
172.1 Projekt 1862 (masowiec) Seria I 0
173 PROJEKT 1864 (zbiornikowiec do przewozu chemikaliów) 0
173.1 PROJEKT 1864 (zbiornikowiec do przewozu chemikaliów) SERIA I 0
174 PROJEKT 1865 (MASOWIEC) 0
174.1 PROJEKT 1865 (MASOWIEC) SERIA I 0
175 PROJEKT 1866 (kontenerowiec) 0
175.1 PROJEKT 1866 (kontenerowiec) SERIA I 0
176 PROJEKT 1867 (DROBNICOWIEC) 0
176.1 PROJEKT 1867 (DROBNICOWIEC) SERIA I 0
177 PROJEKT 1867 (DROBNICOWIEC/MASOWIEC) 0
177.1 PROJEKT 1867 (DROBNICOWIEC/MASOWIEC) SERIA I 0
178 PROJEKT 1867 (MASOWIEC) 0
178.1 PROJEKT 1867 (MASOWIEC) SERIA I 0
179 Projekt 1870 (prom pasażersko-samochodowy) 0
179.1 Projekt 1870 (prom pasażersko-samochodowy) Seria I 0
180 PROJEKT 1871 (statek baza do prac podwodnych ) 0
180.1 PROJEKT 1871 (statek baza do prac podwodnych ) SERIA I 0
181 PROJEKT 1872 ( chemikaliowiec ) 0
181.1 PROJEKT 1872 ( chemikaliowiec ) SERIA I 0
182 PROJEKT 1873 (prom pasażersko-samochodowy) 0
182.1 PROJEKT 1873 (prom pasażersko-samochodowy) SERIA I 0
183 PROJEKT 1874 (masowiec wielozadaniowy ) 0
183.1 PROJEKT 1874 (masowiec wielozadaniowy ) SERIA I 0
184 Projekt 1875 0
184.1 Projekt 1875 Seria I 0
185 PROJEKT 1877 (drobnicowiec) 0
185.1 PROJEKT 1877 (drobnicowiec) SERIA I 0
186 Projekt 1878 (prom pasażersko - samochodowy) 0
186.1 Projekt 1878 (prom pasażersko - samochodowy) Seria I 0
187 Projekt 1880 (drobnicowiec) 0
187.1 Projekt 1880 (drobnicowiec) Seria I 0
188 PROJEKT 1881 0
188.1 PROJEKT 1881 SERIA I 0
189 PROJEKT 1882 (chemikaliowiec ) 0
189.1 PROJEKT 1882 (chemikaliowiec ) SERIA I 0
190 PROJEKT 1884 (drobnicowiec wielozadaniowy ) 0
190.1 PROJEKT 1884 (drobnicowiec wielozadaniowy ) SERIA I 0
191 Projekt 1888 (zbiornikowiec) 0
191.1 Projekt 1888 (zbiornikowiec) Seria I 0
192 Projekt 1889 (drewnowiec) 0
192.1 Projekt 1889 (drewnowiec) Seria I 0
193 Projekt 1890 (prom pasażersko-samochodowy ) 0
193.1 Projekt 1890 (prom pasażersko-samochodowy ) Seria I 0
194 PROJEKT 1891 (STATEK WYCIECZKOWY) 0
194.1 PROJEKT 1891 (STATEK WYCIECZKOWY) SERIA I 0
195 Projekt 1894 (zbiornikowiec) 0
195.1 Projekt 1894 (zbiornikowiec) Seria I 0
196 PROJEKT 1896 0
196.1 PROJEKT 1896 SERIA I 0
197 Projekt 1897 (zbiornikowiec) 0
197.1 Projekt 1897 (zbiornikowiec) Seria I 0
198 PROJEKT 1898 (statek zaopatrzeniowy) 0
198.1 PROJEKT 1898 (statek zaopatrzeniowy) SERIA I 0
199 Projekt 1899 (statek wycieczkowy) 0
199.1 Projekt 1899 (statek wycieczkowy) Seria I 0
200 PROJEKT 2101 (statek dostawczy) 0
200.1 PROJEKT 2101 (statek dostawczy) SERIA I 0
201 PROJEKT 2101 (statek dostawczy-holownik zaopatrzeniowy) 0
201.1 PROJEKT 2101 (statek dostawczy-holownik zaopatrzeniowy) SERIA I 0
202 PROJEKT 2102 (chemikalioweic 18000 ton) 0
202.1 PROJEKT 2102 (chemikalioweic 18000 ton) SERIA I 0
203 PROJEKT 2103 (holownik oceaniczny) 0
203.1 PROJEKT 2103 (holownik oceaniczny) SERIA I 0
204 PROJEKT 2104 (holownik morski) 0
204.1 PROJEKT 2104 (holownik morski) SERIA I 0
205 PROJEKT 2107 (transportowiec) 0
205.1 PROJEKT 2107 (transportowiec) SERIA I 0
206 PROJEKT 2108 (statek wielozadaniowy-Multipurpose ship) 0
206.1 PROJEKT 2108 (statek wielozadaniowy-Multipurpose ship) SERIA I 0
207 PROJEKT 2109 (zbiornikowiec chemical tanker product carrier 18700 i 28500) 0
207.1 PROJEKT 2109 (zbiornikowiec chemical tanker product carrier 18700 i 28500) SERIA I 0
208 PROJEKT 2110 (holownik zaopatrzeniowy 7000KM/1000TDW) 0
208.1 PROJEKT 2110 (holownik zaopatrzeniowy 7000KM/1000TDW) SERIA I 0
209 PROJEKT 2111 (chemikaliowiec) 0
209.1 PROJEKT 2111 (chemikaliowiec) SERIA I 0
210 PROJEKT 2113 (holownik zaopatrzeniowy 8000KM 1000DTW) 0
210.1 PROJEKT 2113 (holownik zaopatrzeniowy 8000KM 1000DTW) SERIA I 0
211 PROJEKT 2113 (prom pasażersko-samochodowy) 0
211.1 PROJEKT 2113 (prom pasażersko-samochodowy) SERIA I 0
212 PROJEKT 2115 (holownik zaopatrzeniowy 8000KM 1000DTW) 0
212.1 PROJEKT 2115 (holownik zaopatrzeniowy 8000KM 1000DTW) SERIA I 0
213 PROJEKT 2116 (masowiec 36000T) 0
213.1 PROJEKT 2116 (masowiec 36000T) SERIA I 0
214 PROJEKT 2118 (zbiornikowiec LPG 6000m3) 0
214.1 PROJEKT 2118 (zbiornikowiec LPG 6000m3) SERIA I 0
215 PROJEKT 2119 (STATEK GEOFIZYCZNY) 0
215.1 PROJEKT 2119 (STATEK GEOFIZYCZNY) SERIA I 0
216 PROJEKT 2120 (statek zaopatrzeniowy 850 TDW) 0
216.1 PROJEKT 2120 (statek zaopatrzeniowy 850 TDW) SERIA I 0
217 PROJEKT 2122 (chemikaliowiec - chemical tanker 16500 DWT ) 0
217.1 PROJEKT 2122 (chemikaliowiec - chemical tanker 16500 DWT ) SERIA I 0
218 PROJEKT 2123 ( holownik 4000 KM dla Egiptu ) 0
218.1 PROJEKT 2123 ( holownik 4000 KM dla Egiptu ) SERIA I 0
219 PROJEKT 2124 (statek do wierceń inżynieryjno-geologicznych) 0
219.1 PROJEKT 2124 (statek do wierceń inżynieryjno-geologicznych) SERIA I 0
220 PROJEKT 2125 ( holownik zaopatrzeniowy 8600 KM / 1000 TDW ) 0
220.1 PROJEKT 2125 ( holownik zaopatrzeniowy 8600 KM / 1000 TDW ) SERIA I 0
221 PROJEKT 2126 ( tanker for oil 5600 DTW ) 0
221.1 PROJEKT 2126 ( tanker for oil 5600 DTW ) SERIA I 0
222 PROJEKT 2128 ( general cargo ship 8200 TDW ) 0
222.1 PROJEKT 2128 ( general cargo ship 8200 TDW ) SERIA I 0
223 PROJEKT 2129 ( petroleum products carrier 28600 DWT ) 0
223.1 PROJEKT 2129 ( petroleum products carrier 28600 DWT ) SERIA I 0
224 PROJEKT 2132 ( masowco kontenerowiec - bulk /container vessel 8500 DWT ) 0
224.1 PROJEKT 2132 ( masowco kontenerowiec - bulk /container vessel 8500 DWT ) SERIA I 0
225 PROJEKT 2135 (statek wilelozadaniowy - multipurpose ship ) 0
225.1 PROJEKT 2135 (statek wilelozadaniowy - multipurpose ship ) SERIA I 0
226 PROJEKT 2136 ( masowiec wilelozadaniowy - multipurpose cargo vessel 27300 TDW ) 0
226.1 PROJEKT 2136 ( masowiec wilelozadaniowy - multipurpose cargo vessel 27300 TDW ) SERIA I 0
227 PROJEKT 2137 (uniwersalny statek zaopatrzenia platform wiertniczych ) 0
227.1 PROJEKT 2137 (uniwersalny statek zaopatrzenia platform wiertniczych ) SERIA I 0
228 PROJEKT 2138 ( zbiornikowiec do przewozu chemikaliów 5600 TDW - chemical tanker 5600 DWT ) 0
228.1 PROJEKT 2138 ( zbiornikowiec do przewozu chemikaliów 5600 TDW - chemical tanker 5600 DWT ) SERIA I 0
229 PROJEKT 2139 (tanker for oil 29500 DWT ) 0
229.1 PROJEKT 2139 (tanker for oil 29500 DWT ) SERIA I 0
230 PROJEKT 2140 (statek wielozadaniowy - multipurpose ship ) 0
230.1 PROJEKT 2140 (statek wielozadaniowy - multipurpose ship ) SERIA I 0
231 PROJEKT 2141 ( bulk carrier 25000 DWT ) 0
231.1 PROJEKT 2141 ( bulk carrier 25000 DWT ) SERIA I 0
232 PROJEKT 2142 ( bulk /container vessel 10500 DWT ) 0
232.1 PROJEKT 2142 ( bulk /container vessel 10500 DWT ) SERIA I 0
233 PROJEKT 2143 ( chemikaliowiec 6250 t - chemical tanker 6250 DWT ) 0
233.1 PROJEKT 2143 ( chemikaliowiec 6250 t - chemical tanker 6250 DWT ) SERIA I 0
234 PROJEKT 2144 (HOLOWNIK) 0
234.1 PROJEKT 2144 (HOLOWNIK) SERIA I 0
235 PROJEKT 2145 (ZAOPATRZENIOWIEC) 0
235.1 PROJEKT 2145 (ZAOPATRZENIOWIEC) SERIA I 0
236 PROJEKT 2148 (CHEMIKALIOWIEC) 0
236.1 PROJEKT 2148 (CHEMIKALIOWIEC) SERIA I 0
237 PROJEKT 2150 (HOLOWNIK ZAOPATRZENIOWY) 0
237.1 PROJEKT 2150 (HOLOWNIK ZAOPATRZENIOWY) SERIA I 0
238 PROJEKT 2152 (CHEMIALIOWIEC) 0
238.1 PROJEKT 2152 (CHEMIALIOWIEC) SERIA I 0
239 PROJEKT 2153 (ZBIORNIKOWIEC DO PRZEWOZU KWASU) 0
239.1 PROJEKT 2153 (ZBIORNIKOWIEC DO PRZEWOZU KWASU) SERIA I 0
240 PROJEKT 2154 (chemical tanker 29500 DTW) 0
240.1 PROJEKT 2154 (chemical tanker 29500 DTW) SERIA I 0
241 PROJEKT 2156 (TANKOWIEC CHEMICZNY) 0
241.1 PROJEKT 2156 (TANKOWIEC CHEMICZNY) SERIA I 0
242 PROJEKT 2157 (MASOWIEC) 0
242.1 PROJEKT 2157 (MASOWIEC) SERIA I 0
243 PROJEKT 2158 (DROBNICOWIEC UNIWERSALNY 8000 DWT) 0
243.1 PROJEKT 2158 (DROBNICOWIEC UNIWERSALNY 8000 DWT) SERIA I 0
244 PROJEKT 2159 (MASOWIEC KONTENEROWIEC) 0
244.1 PROJEKT 2159 (MASOWIEC KONTENEROWIEC) SERIA I 0
245 PROJEKT 2160 (MASOWIEC, POJEMNIKOWIEC 8500 DWT) 0
245.1 PROJEKT 2160 (MASOWIEC, POJEMNIKOWIEC 8500 DWT) SERIA I 0
246 PROJEKT 2161 (MASOWIEC UNIWERSALNY) 0
246.1 PROJEKT 2161 (MASOWIEC UNIWERSALNY) SERIA I 0
247 PROJEKT 2162 (CARGO SHIP 5100 / 6300 DWT) 0
247.1 PROJEKT 2162 (CARGO SHIP 5100 / 6300 DWT) SERIA I 0
248 PROJEKT 2162 (DROBNICOWIEC 5100 / 6500 TDW) 0
248.1 PROJEKT 2162 (DROBNICOWIEC 5100 / 6500 TDW) SERIA I 0
249 PROJEKT 2162 (GENERAL CARGO 4900 / 6300 DWT) 0
249.1 PROJEKT 2162 (GENERAL CARGO 4900 / 6300 DWT) SERIA I 0
250 PROJEKT 2162 (GENERAL CARGO4900 / 6300 TDW) 0
250.1 PROJEKT 2162 (GENERAL CARGO4900 / 6300 TDW) SERIA I 0
251 PROJEKT 2162 (UNIVERSAL GENERAL CARGO CARRIER) 0
251.1 PROJEKT 2162 (UNIVERSAL GENERAL CARGO CARRIER) SERIA I 0
252 PROJEKT 2163 (BULK CARRIER) 0
252.1 PROJEKT 2163 (BULK CARRIER) SERIA I 0
253 PROJEKT 2164 (CHEMIKALIOWIEC) 0
253.1 PROJEKT 2164 (CHEMIKALIOWIEC) SERIA I 0
254 PROJEKT 2166 (PHOSPHORIC ACID CARRIER) 0
254.1 PROJEKT 2166 (PHOSPHORIC ACID CARRIER) SERIA I 0
255 PROJEKT 2167 (BULK / CONTAINER VESSEL 9500 TDW) 0
255.1 PROJEKT 2167 (BULK / CONTAINER VESSEL 9500 TDW) SERIA I 0
256 PROJEKT 2168 (HOLOWNIK ZAOPATRZENIOWY 7000 KM / 1000 TDW) 0
256.1 PROJEKT 2168 (HOLOWNIK ZAOPATRZENIOWY 7000 KM / 1000 TDW) SERIA I 0
257 PROJEKT 2168 (HOLOWNIK ZAOPATRZENIOWY 8000 KM / 1000 TDW) 0
257.1 PROJEKT 2168 (HOLOWNIK ZAOPATRZENIOWY 8000 KM / 1000 TDW) SERIA I 0
258 PROJEKT 2168 (TUG / SUPPLY VESSEL 7000 HP / 1000 TDW) 0
258.1 PROJEKT 2168 (TUG / SUPPLY VESSEL 7000 HP / 1000 TDW) SERIA I 0
259 PROJEKT 2169 (CONTAINER SHIP 8400 DWT) 0
259.1 PROJEKT 2169 (CONTAINER SHIP 8400 DWT) SERIA I 0
260 PROJEKT 2170 0
260.1 PROJEKT 2170 SERIA I 0
261 PROJEKT 2171 ( drobnicowiec 5400 / 6200 TDW - cухогрузное судно 5400 / 6200 тонн ) 0
261.1 PROJEKT 2171 ( drobnicowiec 5400 / 6200 TDW - cухогрузное судно 5400 / 6200 тонн ) SERIA I 0
262 PROJEKT 2176 ( masowiec - bulk carrier 25 800 DWT ) 0
262.1 PROJEKT 2176 ( masowiec - bulk carrier 25 800 DWT ) SERIA I 0
263 PROJEKT 2177 ( container vessel 8400 DWT / drobnicowiec uniwersalny 8000 TDW ) 0
263.1 PROJEKT 2177 ( container vessel 8400 DWT / drobnicowiec uniwersalny 8000 TDW ) SERIA I 0
264 PROJEKT 2179 ( bulk / kontainer vessel 2179-PA type ) 0
264.1 PROJEKT 2179 ( bulk / kontainer vessel 2179-PA type ) SERIA I 0
265 PROJEKT 2180 (masowiec 33500 TDW , bulk carrier 33500 D.W.T. ) 0
265.1 PROJEKT 2180 (masowiec 33500 TDW , bulk carrier 33500 D.W.T. ) SERIA I 0
266 PROJEKT 2181 0
266.1 PROJEKT 2181 SERIA I 0
267 PROJEKT 2182 0
267.1 PROJEKT 2182 SERIA I 0
268 PROJEKT 2184 ( product tanker 15 000 DWT ) 0
268.1 PROJEKT 2184 ( product tanker 15 000 DWT ) SERIA I 0
269 PROJEKT 2187 0
269.1 PROJEKT 2187 SERIA I 0
270 PROJEKT 2189 (product tanker 19990 DWT) 0
270.1 PROJEKT 2189 (product tanker 19990 DWT) SERIA I 0
271 PROJEKT 2190 (Container Vessel 950 TEU 20500 TDW) 0
271.1 PROJEKT 2190 (Container Vessel 950 TEU 20500 TDW) SERIA I 0
272 PROJEKT 2191 () 0
272.1 PROJEKT 2191 () SERIA I 0
273 PROJEKT 2191 (Oil-Rig TUG/Supply Vessel 8000 HP) 0
273.1 PROJEKT 2191 (Oil-Rig TUG/Supply Vessel 8000 HP) SERIA I 0
274 PROJEKT 2192 (Product Tanker 19990 DWT) 0
274.1 PROJEKT 2192 (Product Tanker 19990 DWT) SERIA I 0
275 PROJEKT 2193 (Bulk Carrier 16 000 DWT) 0
275.1 PROJEKT 2193 (Bulk Carrier 16 000 DWT) SERIA I 0
276 PROJEKT 2195 (Chemical Carrier 10 000 DWT) 0
276.1 PROJEKT 2195 (Chemical Carrier 10 000 DWT) SERIA I 0
277 PROJEKT 2195 (Statek OCeanograficzny) 0
277.1 PROJEKT 2195 (Statek OCeanograficzny) SERIA I 0
278 PROJEKT 2197 (Phosphoric acid Carrier 15 000 DWT) 0
278.1 PROJEKT 2197 (Phosphoric acid Carrier 15 000 DWT) SERIA I 0
279 PROJEKT 2197 (Product Tanker 14 000 DWT) 0
279.1 PROJEKT 2197 (Product Tanker 14 000 DWT) SERIA I 0
280 PROJEKT 2206 0
280.1 PROJEKT 2206 SERIA I 0
281 PROJEKT 2216 (STATEK SZPITALNY) 0
281.1 PROJEKT 2216 (STATEK SZPITALNY) SERIA I 0
282 PROJEKT 2234 (STATEK OCEANOGRAFICZNY) 0
282.1 PROJEKT 2234 (STATEK OCEANOGRAFICZNY) SERIA I 0
283 PROJEKT 2303 (masowiec / kontenerowiec 9500 TDW ÷ bulk /container vessel ) 0
283.1 PROJEKT 2303 (masowiec / kontenerowiec 9500 TDW ÷ bulk /container vessel ) SERIA I 0
284 PROJEKT 2304 ( tug / supply vessel 7200 hp ) 0
284.1 PROJEKT 2304 ( tug / supply vessel 7200 hp ) SERIA I 0
285 PROJEKT 2305 (prom pasażersko - samochodowy / car - passenger ferry of 7400 GRT type B490 ) 0
285.1 PROJEKT 2305 (prom pasażersko - samochodowy / car - passenger ferry of 7400 GRT type B490 ) SERIA I 0
286 PROJEKT 2307 ( masowiec / kontenerowiec 9500 TDW ÷ bulk / container vessel ) 0
286.1 PROJEKT 2307 ( masowiec / kontenerowiec 9500 TDW ÷ bulk / container vessel ) SERIA I 0
287 PROJEKT 2309 ( multipurpose general cargo vessel 8000 ) 0
287.1 PROJEKT 2309 ( multipurpose general cargo vessel 8000 ) SERIA I 0
288 PROJEKT 2310 (kontenerowiec - containerschiff / multipurpose ship ) 0
288.1 PROJEKT 2310 (kontenerowiec - containerschiff / multipurpose ship ) SERIA I 0
289 PROJEKT 2315 (PLATFORM SUPPLY VESSEL) 0
289.1 PROJEKT 2315 (PLATFORM SUPPLY VESSEL) SERIA I 0
290 PROJEKT 2315 (TUG / SUPPLY VESSEL 5200HP) 0
290.1 PROJEKT 2315 (TUG / SUPPLY VESSEL 5200HP) SERIA I 0
291 PROJEKT 2318 (UNIWERSALNY STATEK ZAOPATRZENIOWY 9500 KW) 0
291.1 PROJEKT 2318 (UNIWERSALNY STATEK ZAOPATRZENIOWY 9500 KW) SERIA I 0
292 PROJEKT 2319 (MULTIPURPOSE CARGO SHIP) 0
292.1 PROJEKT 2319 (MULTIPURPOSE CARGO SHIP) SERIA I 0
293 PROJEKT 2320 (STATEK PASAŻERSKI) 0
293.1 PROJEKT 2320 (STATEK PASAŻERSKI) SERIA I 0
293.2 PROJEKT 2320 (STATEK PASAŻERSKI) SERIA II 0
294 PROJEKT 2321 (MASOWIEC 11800T) 0
294.1 PROJEKT 2321 (MASOWIEC 11800T) SERIA I 0
295 PROJEKT 2325 (DROBNICOWIEC WIELOZADANIOWY 12900 DWT) 0
295.1 PROJEKT 2325 (DROBNICOWIEC WIELOZADANIOWY 12900 DWT) SERIA I 0
296 PROJEKT 2327 (RESEATCH GEOPHISICAL SEISMIC VESSEL) 0
296.1 PROJEKT 2327 (RESEATCH GEOPHISICAL SEISMIC VESSEL) SERIA I 0
297 PROJEKT 2329 (Bulk Carrier 26000 DWT) 0
297.1 PROJEKT 2329 (Bulk Carrier 26000 DWT) SERIA I 0
298 PROJEKT 2330 (masowiec 6000TDW z silnikiem parowym) 0
298.1 PROJEKT 2330 (masowiec 6000TDW z silnikiem parowym) SERIA I 0
299 PROJEKT 2331 (multipurpose ship 20000 DWT) 0
299.1 PROJEKT 2331 (multipurpose ship 20000 DWT) SERIA I 0
300 PROJEKT 2333 (multipurpose ship 18 200 DWT) 0
300.1 PROJEKT 2333 (multipurpose ship 18 200 DWT) SERIA I 0
301 PROJEKT 2334 (masowiec 33 000 TDW) 0
301.1 PROJEKT 2334 (masowiec 33 000 TDW) SERIA I 0
302 PROJEKT 2335(product tanker 19990 DWT) 0
302.1 PROJEKT 2335(product tanker 19990 DWT) SERIA I 0
303 PROJEKT 2336 (product tanker 19990 DWT) 0
303.1 PROJEKT 2336 (product tanker 19990 DWT) SERIA I 0
304 PROJEKT 2337 (multipurpose ship 20000 DWT) 0
304.1 PROJEKT 2337 (multipurpose ship 20000 DWT) SERIA I 0
305 PROJEKT 2338 (multipurpose ship 13800 DWT) 0
305.1 PROJEKT 2338 (multipurpose ship 13800 DWT) SERIA I 0
306 PROJEKT 2339 (product carrier 23500 DWT) 0
306.1 PROJEKT 2339 (product carrier 23500 DWT) SERIA I 0
307 PROJEKT 2341 (prom pasażersko-samochodowy / passenger car ferry) 0
307.1 PROJEKT 2341 (prom pasażersko-samochodowy / passenger car ferry) SERIA I 0
308 PROJEKT 2342 ( masowiec 11800 TDW / bulk carrier ) 0
308.1 PROJEKT 2342 ( masowiec 11800 TDW / bulk carrier ) SERIA I 0
309 PROJEKT 2343 ( multipurpose ship 19000 DWT ) 0
309.1 PROJEKT 2343 ( multipurpose ship 19000 DWT ) SERIA I 0
310 PROJEKT 2344 ( masowiec uniwersalny / bulk carrier ) 0
310.1 PROJEKT 2344 ( masowiec uniwersalny / bulk carrier ) SERIA I 0
311 PROJEKT 2345 ( multipurpose ship 16000 DWT ) 0
311.1 PROJEKT 2345 ( multipurpose ship 16000 DWT ) SERIA I 0
312 PROJEKT 2346 0
312.1 PROJEKT 2346 SERIA I 0
313 PROJEKT 2347 (phosphoric acid carrier 18000 DWT ) 0
313.1 PROJEKT 2347 (phosphoric acid carrier 18000 DWT ) SERIA I 0
314 PROJEKT 2348 (passenger / car ferry ) 0
314.1 PROJEKT 2348 (passenger / car ferry ) SERIA I 0
315 PROJEKT 2350 (OKRĘT OCEANOGRAFICZNY) 0
315.1 PROJEKT 2350 (OKRĘT OCEANOGRAFICZNY) SERIA I 0
316 PROJEKT 2351 (MULTIPURPOSE SHIP 15350 DWT) 0
316.1 PROJEKT 2351 (MULTIPURPOSE SHIP 15350 DWT) SERIA I 0
317 PROJEKT 2352 (MULTIPURPOSE SHIP 11500 DWT) 0
317.1 PROJEKT 2352 (MULTIPURPOSE SHIP 11500 DWT) SERIA I 0
318 PROJEKT 2354 (CARGO / PASSENGER FERRY 2450 DWT) 0
318.1 PROJEKT 2354 (CARGO / PASSENGER FERRY 2450 DWT) SERIA I 0
319 PROJEKT 2354 (PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY) 0
319.1 PROJEKT 2354 (PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY) SERIA I 0
320 PROJEKT 2355 (CHEMIKALIOWIEC 24000 TDW) 0
320.1 PROJEKT 2355 (CHEMIKALIOWIEC 24000 TDW) SERIA I 0
321 PROJEKT 2356 (statek naukowo-badawczy) 0
321.1 PROJEKT 2356 (statek naukowo-badawczy) SERIA I 0
322 PROJEKT 2357 (statek wielozadaniowy 6000T) 0
322.1 PROJEKT 2357 (statek wielozadaniowy 6000T) SERIA I 0
323 PROJEKT 2361 (wycieczkowiec przybrzezny 96 miejsc) 0
323.1 PROJEKT 2361 (wycieczkowiec przybrzezny 96 miejsc) SERIA I 0
324 PROJEKT 2363 (POJAZDOWIEC 16000 TWD) 0
324.1 PROJEKT 2363 (POJAZDOWIEC 16000 TWD) SERIA I 0
325 PROJEKT 2364 (STATEK WIELOZADANIOWY 7000 TDW) 0
325.1 PROJEKT 2364 (STATEK WIELOZADANIOWY 7000 TDW) SERIA I 0
326 PROJEKT 2365 (Passenger / Cargo Vessel) 0
326.1 PROJEKT 2365 (Passenger / Cargo Vessel) SERIA I 0
327 PROJEKT 2366 (CONTAINER VESSEL 1500 TEU) 0
327.1 PROJEKT 2366 (CONTAINER VESSEL 1500 TEU) SERIA I 0
328 PROJEKT 2366 (CONTAINER VESSEL 23000 TDW) 0
328.1 PROJEKT 2366 (CONTAINER VESSEL 23000 TDW) SERIA I 0
329 PROJEKT 2367 (CONTAINER VESSEL 23000 DWT) 0
329.1 PROJEKT 2367 (CONTAINER VESSEL 23000 DWT) SERIA I 0
330 PROJEKT 2368 (MULTIPURPOSE BULK CARRIER 6200 DWT) 0
330.1 PROJEKT 2368 (MULTIPURPOSE BULK CARRIER 6200 DWT) SERIA I 0
331 PROJEKT 2369 (STATEK BADAWCZY GEOFIZYCZNY) 0
331.1 PROJEKT 2369 (STATEK BADAWCZY GEOFIZYCZNY) SERIA I 0
332 PROJEKT 2370 (Statek naukowo-badawczy hydrolog.-biologiczny) 0
332.1 PROJEKT 2370 (Statek naukowo-badawczy hydrolog.-biologiczny) SERIA I 0
333 PROJEKT 2372 (Ro-Ro Vessel 3000 t) 0
333.1 PROJEKT 2372 (Ro-Ro Vessel 3000 t) SERIA I 0
334 PROJEKT 2373 (Masowiec Bulk Carrier 33 500 t) 0
334.1 PROJEKT 2373 (Masowiec Bulk Carrier 33 500 t) SERIA I 0
335 PROJEKT 2374 (Pojazdowiec 3700dwt) 0
335.1 PROJEKT 2374 (Pojazdowiec 3700dwt) SERIA I 0
336 PROJEKT 2374 (Ro-Ro Ship 3500dwt) 0
336.1 PROJEKT 2374 (Ro-Ro Ship 3500dwt) SERIA I 0
337 PROJEKT 2374 (Ro-Ro Ship 3700dwt) 0
337.1 PROJEKT 2374 (Ro-Ro Ship 3700dwt) SERIA I 0
338 PROJEKT 2375 0
338.1 PROJEKT 2375 SERIA I 0
339 PROJEKT 2376 0
339.1 PROJEKT 2376 SERIA I 0
340 PROJEKT 2377 ( statek wielozadaniowy) 0
340.1 PROJEKT 2377 ( statek wielozadaniowy) SERIA I 0
341 PROJEKT 2379 0
341.1 PROJEKT 2379 SERIA I 0
342 PROJEKT 2380 0
342.1 PROJEKT 2380 SERIA I 0
343 PROJEKT 2381 (multipurpose bulk carrier 6200 DWT) 0
343.1 PROJEKT 2381 (multipurpose bulk carrier 6200 DWT) SERIA I 0
344 PROJEKT 2382 (produktowiec 29 999 DWT) 0
344.1 PROJEKT 2382 (produktowiec 29 999 DWT) SERIA I 0
345 PROJEKT 2383 (zbiornikowiec 7000 DWT) 0
345.1 PROJEKT 2383 (zbiornikowiec 7000 DWT) SERIA I 0
346 PROJEKT 2385 (product tanker 6000 DWT) 0
346.1 PROJEKT 2385 (product tanker 6000 DWT) SERIA I 0
347 PROJEKT 2388 (zbiornikowiec) 0
347.1 PROJEKT 2388 (zbiornikowiec) SERIA I 0
348 PROJEKT 2389 (uniwersalny holownik do zwalcz. rozl. olejowych i prac ratowniczych) 0
348.1 PROJEKT 2389 (uniwersalny holownik do zwalcz. rozl. olejowych i prac ratowniczych) SERIA I 0
349 PROJEKT 2390 (Statek chłodniczy 10100/6900 DWT) 0
349.1 PROJEKT 2390 (Statek chłodniczy 10100/6900 DWT) SERIA I 0
350 PROJEKT 2392 (MULTIPURPOSE SHIP 18000/13000 DWT) 0
350.1 PROJEKT 2392 (MULTIPURPOSE SHIP 18000/13000 DWT) SERIA I 0
351 PROJEKT 2393 0
351.1 PROJEKT 2393 SERIA I 0
352 PROJEKT 2394 (Cruise Liner) 0
352.1 PROJEKT 2394 (Cruise Liner) SERIA I 0
353 PROJEKT 2395 ( statek naukowo - badawczy ) 0
353.1 PROJEKT 2395 ( statek naukowo - badawczy ) SERIA I 0
354 PROJEKT 2398 ( masowiec uniwersalnz 2000 DWT /bulk carrier 2 100 DWT ) 0
354.1 PROJEKT 2398 ( masowiec uniwersalnz 2000 DWT /bulk carrier 2 100 DWT ) SERIA I 0
355 PROJEKT 2398 (BULK CARRIER 2100 TDW) 0
355.1 PROJEKT 2398 (BULK CARRIER 2100 TDW) SERIA I 0
356 PROJEKT 2398 (Bulk Carrier Masowiec 2100 DWT) 0
356.1 PROJEKT 2398 (Bulk Carrier Masowiec 2100 DWT) SERIA I 0
357 PROJEKT 2398 (MASOWIEC UNIWERSALNY 2000 DWT) 0
357.1 PROJEKT 2398 (MASOWIEC UNIWERSALNY 2000 DWT) SERIA I 0
358 PROJEKT 4223 0
358.1 PROJEKT 4223 SERIA I 0
359 PROJEKT 4936 0
359.1 PROJEKT 4936 SERIA I 0
360 PROJEKT 4937 0
360.1 PROJEKT 4937 SERIA I 0
361 PROJEKT 4938 0
361.1 PROJEKT 4938 SERIA I 0
362 PROJEKT 4939 0
362.1 PROJEKT 4939 SERIA I 0
363 PROJEKT 9002 (BAZOWIEC DO PRAC PODOWDNYCH) 0
363.1 PROJEKT 9002 (BAZOWIEC DO PRAC PODOWDNYCH) SERIA I 0
364 PROJEKT 9006 (CHEMIKALIOWIEC) 0
364.1 PROJEKT 9006 (CHEMIKALIOWIEC) SERIA I 0
365 PROJEKT 9007 0
365.1 PROJEKT 9007 SERIA I 0
366 PROJEKT 9008 0
366.1 PROJEKT 9008 SERIA I 0
367 PROJEKT 9009 0
367.1 PROJEKT 9009 SERIA I 0
368 PROJEKT 9011 (PASAŻERSKI) 0
368.1 PROJEKT 9011 (PASAŻERSKI) SERIA I 0
369 PROJEKT 9012 0
369.1 PROJEKT 9012 SERIA I 0
370 PROJEKT 9012 (CHEMIKALIOWIEC) 0
370.1 PROJEKT 9012 (CHEMIKALIOWIEC) SERIA I 0
371 PROJEKT 9017 0
371.1 PROJEKT 9017 SERIA I 0
372 PROJEKT 9017 (MASOWIEC) 0
372.1 PROJEKT 9017 (MASOWIEC) SERIA I 0
373 PROJEKT 9024 0
373.1 PROJEKT 9024 SERIA I 0
374 PROJEKT 9025 0
374.1 PROJEKT 9025 SERIA I 0
375 PROJEKT 9030 0
375.1 PROJEKT 9030 SERIA I 0
376 PROJEKT 9031 (na jednostkę B560) 0
376.1 PROJEKT 9031 (na jednostkę B560) SERIA I 0
377 PROJEKT 9032 0
377.1 PROJEKT 9032 SERIA I 0
378 PROJEKT 9041 (NAUKOWO-BADAWCZY) 0
378.1 PROJEKT 9041 (NAUKOWO-BADAWCZY) SERIA I 0
379 PROJEKT 9043 0
379.1 PROJEKT 9043 SERIA I 0
380 PROJEKT 9044 (WYCIECZKOWIEC) 0
380.1 PROJEKT 9044 (WYCIECZKOWIEC) SERIA I 0
381 PROJEKT 9045 (TANKOWIEC) 0
381.1 PROJEKT 9045 (TANKOWIEC) SERIA I 0
382 PROJEKT 9046 0
382.1 PROJEKT 9046 SERIA I 0
383 PROJEKT 9047 (PASAŻERSKI) 0
383.1 PROJEKT 9047 (PASAŻERSKI) SERIA I 0
384 PROJEKT 9048 0
384.1 PROJEKT 9048 SERIA I 0
385 PROJEKT 9049 0
385.1 PROJEKT 9049 SERIA I 0
386 PROJEKT 9050 (PASAŻERSKO-SAMOCHODOWY) 0
386.1 PROJEKT 9050 (PASAŻERSKO-SAMOCHODOWY) SERIA I 0
387 PROJEKT 9051 (PROM) 0
387.1 PROJEKT 9051 (PROM) SERIA I 0
388 PROJEKT 9052 (PROM) 0
388.1 PROJEKT 9052 (PROM) SERIA I 0
389 PROJEKT 9053 0
389.1 PROJEKT 9053 SERIA I 0
390 PROJEKT 9054 (PASAŻERSKO-WYCIECZKOWY) 0
390.1 PROJEKT 9054 (PASAŻERSKO-WYCIECZKOWY) SERIA I 0
391 PROJEKT 9054 (REKREACYJNO-WYCIECZKOWY) 0
391.1 PROJEKT 9054 (REKREACYJNO-WYCIECZKOWY) SERIA I 0
392 PROJEKT 9055 0
392.1 PROJEKT 9055 SERIA I 0
393 PROJEKT 9057 0
393.1 PROJEKT 9057 SERIA I 0
394 PROJEKT 9058 (PROM RZECZNY) 0
394.1 PROJEKT 9058 (PROM RZECZNY) SERIA I 0
395 PROJEKT 9060 0
395.1 PROJEKT 9060 SERIA I 0
396 PROJEKT 9061 (PASAŻERSKO-WYCIECZKOWY) 0
396.1 PROJEKT 9061 (PASAŻERSKO-WYCIECZKOWY) SERIA I 0
397 PROJEKT 9062 0
397.1 PROJEKT 9062 SERIA I 0
398 PROJEKT 9064 (POJAZDOWIEC) 0
398.1 PROJEKT 9064 (POJAZDOWIEC) SERIA I 0
399 PROJEKT 9065 (KONTENEROWIEC- KONWENCJONALNY) 0
399.1 PROJEKT 9065 (KONTENEROWIEC- KONWENCJONALNY) SERIA I 0
400 PROJEKT 9066 0
400.1 PROJEKT 9066 SERIA I 0
401 PROJEKT 9073 0
401.1 PROJEKT 9073 SERIA I 0
402 PROJEKT 9075 0
402.1 PROJEKT 9075 SERIA I 0
403 PROJEKT 9080 0
403.1 PROJEKT 9080 SERIA I 0
404 PROJEKT 9081 0
404.1 PROJEKT 9081 SERIA I 0
405 PROJEKT 9082 (MASOWIEC) 0
405.1 PROJEKT 9082 (MASOWIEC) SERIA I 0
406 PROJEKT 9084 (DO PRZEWOZU DREWNA) 0
406.1 PROJEKT 9084 (DO PRZEWOZU DREWNA) SERIA I 0
407 PROJEKT 9086 (SZPITALNY) 0
407.1 PROJEKT 9086 (SZPITALNY) SERIA I 0
408 PROJEKT 9088 0
408.1 PROJEKT 9088 SERIA I 0
409 PROJEKT 9088 (PASAŻERSKI) 0
409.1 PROJEKT 9088 (PASAŻERSKI) SERIA I 0
410 PROJEKT 9091 (WIELOZADANIOWY) 0
410.1 PROJEKT 9091 (WIELOZADANIOWY) SERIA I 0
411 PROJEKT 9092 0
411.1 PROJEKT 9092 SERIA I 0
412 PROJEKT 9093 0
412.1 PROJEKT 9093 SERIA I 0
413 PROJEKT 9094 (KONTENEROWIEC) 0
413.1 PROJEKT 9094 (KONTENEROWIEC) SERIA I 0
414 PROJEKT 9095 (PASAŻERSKI) 0
414.1 PROJEKT 9095 (PASAŻERSKI) SERIA I 0
415 PROJEKT 9097 (KONTENEROWIEC) 0
415.1 PROJEKT 9097 (KONTENEROWIEC) SERIA I 0
416 PROJEKT 9098 0
416.1 PROJEKT 9098 SERIA I 0
417 PROJEKT 9101 0
417.1 PROJEKT 9101 SERIA I 0
418 PROJEKT 9102 (MASOWIEC) 0
418.1 PROJEKT 9102 (MASOWIEC) SERIA I 0
419 PROJEKT 9106 (MASOWIEC) 0
419.1 PROJEKT 9106 (MASOWIEC) SERIA I 0
420 PROJEKT 9107 0
420.1 PROJEKT 9107 SERIA I 0
421 PROJEKT 9109 0
421.1 PROJEKT 9109 SERIA I 0
422 PROJEKT 9110 (KONTENEROWIEC) 0
422.1 PROJEKT 9110 (KONTENEROWIEC) SERIA I 0
423 PROJEKT 9112 (MASOWIEC) 0
423.1 PROJEKT 9112 (MASOWIEC) SERIA I 0
424 PROJEKT 9114 (PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY) 0
424.1 PROJEKT 9114 (PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY) SERIA I 0
425 PROJEKT 9116 (STATEK RZECZNO - MORSKI) 0
425.1 PROJEKT 9116 (STATEK RZECZNO - MORSKI) SERIA I 0
426 PROJEKT 9117 (KONTENEROWIEC) 0
426.1 PROJEKT 9117 (KONTENEROWIEC) SERIA I 0
427 PROJEKT 9118 0
427.1 PROJEKT 9118 SERIA I 0
428 PROJEKT 9119 (KONTENEROWIEC) 0
428.1 PROJEKT 9119 (KONTENEROWIEC) SERIA I 0
429 PROJEKT 9120 (GEOFIZYCZNY) 0
429.1 PROJEKT 9120 (GEOFIZYCZNY) SERIA I 0
430 PROJEKT 9124 (CHEMIKALIOWIEC) 0
430.1 PROJEKT 9124 (CHEMIKALIOWIEC) SERIA I 0
431 PROJEKT 9126 (KONTENEROWIEC) 0
431.1 PROJEKT 9126 (KONTENEROWIEC) SERIA I 0
432 PROJEKT 9129 0
432.1 PROJEKT 9129 SERIA I 0
433 PROJEKT 9132 (PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY) 0
433.1 PROJEKT 9132 (PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY) SERIA I 0
434 PROJEKT 9135 0
434.1 PROJEKT 9135 SERIA I 0
435 PROJEKT 9137 (ZBIORNIKOWIEC) 0
435.1 PROJEKT 9137 (ZBIORNIKOWIEC) SERIA I 0
436 PROJEKT 9140 (MASOWIEC) 0
436.1 PROJEKT 9140 (MASOWIEC) SERIA I 0
437 PROJEKT 9144 (PRZENOŚNA STACJA ODZYSKIWANIA HELU) 0
437.1 PROJEKT 9144 (PRZENOŚNA STACJA ODZYSKIWANIA HELU) SERIA I 0
438 PROJEKT 9145 0
438.1 PROJEKT 9145 SERIA I 0
439 PROJEKT 9150 (STATEK WIELOZADANIOWY) 0
439.1 PROJEKT 9150 (STATEK WIELOZADANIOWY) SERIA I 0
440 PROJEKT 9155 0
440.1 PROJEKT 9155 SERIA I 0
441 PROJEKT 9156 (TANKOWIEC) 0
441.1 PROJEKT 9156 (TANKOWIEC) SERIA I 0
442 PROJEKT 9157 (MASOWIEC) 0
442.1 PROJEKT 9157 (MASOWIEC) SERIA I 0
443 PROJEKT 9161 (POJAZDOWIEC) 0
443.1 PROJEKT 9161 (POJAZDOWIEC) SERIA I 0
444 PROJEKT 9162 (KONTENEROWIEC) 0
444.1 PROJEKT 9162 (KONTENEROWIEC) SERIA I 0
445 PROJEKT 9164 (MASOWIEC) 0
445.1 PROJEKT 9164 (MASOWIEC) SERIA I 0
446 PROJEKT 9167 0
446.1 PROJEKT 9167 SERIA I 0
447 PROJEKT 9170 (CHEMIKALIOWIEC) 0
447.1 PROJEKT 9170 (CHEMIKALIOWIEC) SERIA I 0
448 PROJEKT 9171 (KOLEJOWO-SAMOCHODOWY) 0
448.1 PROJEKT 9171 (KOLEJOWO-SAMOCHODOWY) SERIA I 0
449 PROJEKT 9172 (STATEK DOSTAWCZY) 0
449.1 PROJEKT 9172 (STATEK DOSTAWCZY) SERIA I 0
450 PROJEKT 9173 (STATEK DOSTAWCZY) 0
450.1 PROJEKT 9173 (STATEK DOSTAWCZY) SERIA I 0
451 PROJEKT 9176 (KONTENEROWIEC) 0
451.1 PROJEKT 9176 (KONTENEROWIEC) SERIA I 0
452 PROJEKT 9177 (CHŁODNICOWIEC) 0
452.1 PROJEKT 9177 (CHŁODNICOWIEC) SERIA I 0
453 PROJEKT 9179 0
453.1 PROJEKT 9179 SERIA I 0
454 PROJEKT 9180 (PRODUKTOWIEC) 0
454.1 PROJEKT 9180 (PRODUKTOWIEC) SERIA I 0
455 PROJEKT 9181 0
455.1 PROJEKT 9181 SERIA I 0
456 PROJEKT 9182 (PRODUKTOWIEC) 0
456.1 PROJEKT 9182 (PRODUKTOWIEC) SERIA I 0
457 PROJEKT 9185 (HOLOWNIK DOSTAWCZY) 0
457.1 PROJEKT 9185 (HOLOWNIK DOSTAWCZY) SERIA I 0
458 PROJEKT 9186 (HOLOWNIK) 0
458.1 PROJEKT 9186 (HOLOWNIK) SERIA I 0
459 PROJEKT 9187 0
459.1 PROJEKT 9187 SERIA I 0
460 PROJEKT 9190 (MASOWIEC) 0
460.1 PROJEKT 9190 (MASOWIEC) SERIA I 0
461 PROJEKT 9191 (KONTENEROWIEC) 0
461.1 PROJEKT 9191 (KONTENEROWIEC) SERIA I 0
462 PROJEKT 9192 (MASOWIEC) 0
462.1 PROJEKT 9192 (MASOWIEC) SERIA I 0
463 PROJEKT 9193 (MASOWIEC) 0
463.1 PROJEKT 9193 (MASOWIEC) SERIA I 0
464 PROJEKT 9194 (MASOWIEC) 0
464.1 PROJEKT 9194 (MASOWIEC) SERIA I 0
465 PROJEKT 9195 (POJAZDOWIEC) 0
465.1 PROJEKT 9195 (POJAZDOWIEC) SERIA I 0
466 PROJEKT 9196 (PASAŻERSKI) 0
466.1 PROJEKT 9196 (PASAŻERSKI) SERIA I 0
467 PROJEKT 9198 (pojazdowiec) 0
467.1 PROJEKT 9198 (pojazdowiec) SERIA I 0
468 PROJEKT 9199 (TANKOWIEC) 0
468.1 PROJEKT 9199 (TANKOWIEC) SERIA I 0
469 PROJEKT 9200 (KONTENEROWIEC) 0
469.1 PROJEKT 9200 (KONTENEROWIEC) SERIA I 0
470 PROJEKT 9202 (SAMOCHODOWIEC) 0
470.1 PROJEKT 9202 (SAMOCHODOWIEC) SERIA I 0
471 PROJEKT 9203 (BARKA ZBIORNIKOWA) 0
471.1 PROJEKT 9203 (BARKA ZBIORNIKOWA) SERIA I 0
472 PROJEKT 9204 (PRODUKOWIEC-CHEMIKALIOWIEC) 0
472.1 PROJEKT 9204 (PRODUKOWIEC-CHEMIKALIOWIEC) SERIA I 0
473 PROJEKT 9205 (PRODUKOWIEC-CHEMIKALIOWIEC) 0
473.1 PROJEKT 9205 (PRODUKOWIEC-CHEMIKALIOWIEC) SERIA I 0
474 PROJEKT 9206 (PRODUKOWIEC) 0
474.1 PROJEKT 9206 (PRODUKOWIEC) SERIA I 0
475 PROJEKT 9207 (MASOWIEC) 0
475.1 PROJEKT 9207 (MASOWIEC) SERIA I 0
476 PROJEKT 9208 (CHEMIKALIOWIEC) 0
476.1 PROJEKT 9208 (CHEMIKALIOWIEC) SERIA I 0
477 PROJEKT 9209 (CHEMIKALIOWIEC) 0
477.1 PROJEKT 9209 (CHEMIKALIOWIEC) SERIA I 0
478 PROJEKT 9210 (CHEMIKALIOWIEC) 0
478.1 PROJEKT 9210 (CHEMIKALIOWIEC) SERIA I 0
479 PROJEKT 9212 (PRODUKTOWIEC) 0
479.1 PROJEKT 9212 (PRODUKTOWIEC) SERIA I 0
480 PROJEKT 9212(PRODUKTOWIEC) 0
480.1 PROJEKT 9212(PRODUKTOWIEC) SERIA I 0
481 PROJEKT 9213 (PŁYWAJĄCY PARKING) 0
481.1 PROJEKT 9213 (PŁYWAJĄCY PARKING) SERIA I 0
482 PROJEKT 9214 (KONTENEROWIEC) 0
482.1 PROJEKT 9214 (KONTENEROWIEC) SERIA I 0
483 PROJEKT 9215 (PASAŻERSKO-KOLEJOWO-SAMOCHODOWY) 0
483.1 PROJEKT 9215 (PASAŻERSKO-KOLEJOWO-SAMOCHODOWY) SERIA I 0
484 PROJEKT 9216 (MASOWIEC) 0
484.1 PROJEKT 9216 (MASOWIEC) SERIA I 0
485 PROJEKT 9217 (MASOWIEC) 0
485.1 PROJEKT 9217 (MASOWIEC) SERIA I 0
486 PROJEKT 9218 (PRODUKTOWIEC) 0
486.1 PROJEKT 9218 (PRODUKTOWIEC) SERIA I 0
487 PROJEKT 9220 (KONTENEROWIEC) 0
487.1 PROJEKT 9220 (KONTENEROWIEC) SERIA I 0
488 PROJEKT 9222 (STATEK CHŁODNIA) 0
488.1 PROJEKT 9222 (STATEK CHŁODNIA) SERIA I 0
489 PROJEKT 9228 (PROM) 0
489.1 PROJEKT 9228 (PROM) SERIA I 0
490 PROJEKT 9229 (PRODUKTOWIEC) 0
490.1 PROJEKT 9229 (PRODUKTOWIEC) SERIA I 0
491 PROJEKT 9231 (PRODUKTOWIEC) 0
491.1 PROJEKT 9231 (PRODUKTOWIEC) SERIA I 0
492 PROJEKT 9232 (WIELOZADANIOWY) 0
492.1 PROJEKT 9232 (WIELOZADANIOWY) SERIA I 0
493 PROJEKT 9233 (PRODUKTOWIEC) 0
493.1 PROJEKT 9233 (PRODUKTOWIEC) SERIA I 0
494 PROJEKT 9234 (MASOWIEC) 0
494.1 PROJEKT 9234 (MASOWIEC) SERIA I 0
495 PROJEKT 9238 (KONTENEROWIEC) 0
495.1 PROJEKT 9238 (KONTENEROWIEC) SERIA I 0
496 PROJEKT 9239 (POJAZDOWIEC/PASAŻERSKI) 0
496.1 PROJEKT 9239 (POJAZDOWIEC/PASAŻERSKI) SERIA I 0
497 PROJEKT 9240 (MASOWIEC) 0
497.1 PROJEKT 9240 (MASOWIEC) SERIA I 0
498 PROJEKT 9242 (MASOWIEC) 0
498.1 PROJEKT 9242 (MASOWIEC) SERIA I 0
499 PROJEKT 9243 (PROM KOLEJOWO-SAMOCHODOWY) 0
499.1