Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
7/419/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Orzeł" w Janowcu Wlkp., pow. Żnin 1960 - 1964 0 Unroll
Protokoły z zebrań, roczne plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe, wykazy deklarowanych wkładów, lista członków i ich rodzin, ewidencja dochodów. Number of units in the group: 20
7/420/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "Klemensa Janickiego" w Januszkowie, pow.Żnin 1954 - 1957 0 Unroll
Księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów, rozliczenia z pracującymi. Number of units in the group: 3
7/421/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Jutrzenka" w Kaczkowie, pow. Żnin 1953 - 1954 0 Unroll
Number of units in the group: 3
7/422/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Leszka Białego" w Kierzkowie, pow. Żnin 1960 - 1964 0 Unroll
Oświadczenie o celowości, protokoły z zebrań, roczne sprawozdania gospodarczo-finansowe, ewidencja członków, księgi rozliczeń w naturze. Number of units in the group: 7
7/423/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Wspólna Praca" w Kierzkowie, pow. Żnin 1955 - 1957 0 Unroll
Akta organizacyjne, wykazy deklarowanych wkładów, lista członków i ich rodzin, protokoły z zebrań, roczne sprawozdania gospodarczo-finansowe, ewidencja dochodów. Number of units in the group: 6
7/424/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Chłopska Droga" w Kołdrąbiu, pow. Żnin 1953 - 1964 0 Unroll
Protokoły z zebrań, protokoły polustracyjne, roczne plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe, księga ewidencji członków i ich rodzin, księga ewidencji dochodów w naturze. Number of units in the group: 26
7/425/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Wytrwałość" w Laskach Wielkich, pow. Żnin 1954 - 1958 0 Unroll
Akta organizacyjne, protokoły z zebrań, roczne plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe, szkice gruntów, księga ewidencji członków i ich rodzin, wykazy deklarowanych wkładów, księga ewidencji dochodów w naturze, ewidencja dniówek obrachunkowych. Number of units in the group: 6
7/426/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Żniwo"w Laskowie, pow. Żnin 1953 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 5
7/427/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna"Zjednoczenie" w Laskowie, pow. Żnin 1960 - 1964 0 Unroll
Akta organizacyjne, księga ewidencji członków, ich rodzin oraz wkładów, roczne sprawozdania gospodarczo-finansowe, księgi rozliczeń z pracującymi, ewidencja dniówek obrachunkowych Number of units in the group: 12
7/428/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Zew" w Miniszewie, pow. Żnin 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 2
7/429/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Plon" w Murczynku, pow. Znin 1953 - 1954 0 Unroll
Akta organizacyjne, księga ewidencji członków, ich rodzin oraz wkładów, księgi rozliczeń z pracującymi, ewidencja dniówek obrachunkowych. Number of units in the group: 6
7/430/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Płomień" w Nadborowie, pow. Żnin 1954 - 1961 0 Unroll
Number of units in the group: 7
7/431/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Dobra Wola" w Niedzwiadach II 1954 - 1965 0 Unroll
Akta organizacyjne, protokoły z zebrań, sprawozdania finansowo-gospodarcze, księga ewidencji członków, ich rodzin oraz wkładów, księgi rozliczeń z pracującymi, ewidencja czasu pracy. Number of units in the group: 12
7/432/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Ludowiec" w Nowej Wsi Pałuckiej, pow. Żnin 1954 0 Unroll
Księga ewidencji członków, ich rodzin oraz wkładów, ewidencja dniówek obrachunkowych Number of units in the group: 7
7/433/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Gen. Swierczewskiego wObiecanowie, pow. Żnin 1954 - 1961 0 Unroll
Akta organizacyjne, szkic gruntów, protokoły z zebrań, roczne plany gospodarcze, księga ewidencji członków oraz dniówek obrachunkowych. Number of units in the group: 14
7/434/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Swit" w Pniewach, pow. Żnin 1954 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 4
7/435/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Przebój" w Posługowie, pow. Żnin 1959 - 1964 0 Unroll
Akta organizacyjne, akta nadania gruntów, plany gospodarczo-finansowe, lista członków, ich rodzin oraz wkładów, księgi rozliczeń pieniężnych z pracującymi. Number of units in the group: 14
7/436/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Sojusz" w Posługowie, pow. Żnin 1953 - 1957 0 Unroll
Akta organizacyjne, protokoły z zebrań, ewidencja dniówek obracghunkowych, bilans likwidacyjny Number of units in the group: 5
7/437/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Zgoda" w Posługowie, pow. Żnin 1957 - 1960 0 Unroll
Akta organizacyjne, deklaracje członkowskie, protokoły z zebrań, roczne plany gospodarczo-finansowe, księga ewidencji członków oraz dniówek obrachunkowych. Number of units in the group: 14
7/438/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Wiosna" w Posługówku, pow. Żnin 1956 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 4
Showing 441 to 460 of 772 entries.