Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
7/409/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Pomorzanka" w Dochanowie, pow. Żnin 1960 - 1964 0 Unroll
Wniosek o rejestrację, bilans otwarcia, wykaz członków oraz ich rodzin, protokoły z zebrań, księgi rozliczeń w naturze Number of units in the group: 4
7/410/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Promień" w Gałęzewie, pow. Żnin 1960 - 1963 0 Unroll
Akta organizacyjne, ewidencja czlonków oraz ich rodzin, protokoły z zebrań, plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe, protokoły polustracyjne, księgi rozliczeń w naturze. Number of units in the group: 13
7/411/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Zadowolenie" w Gałęzewie, pow. Żnin 1953 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 6
7/412/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "1 Maja" w Gąsawie, pow. Żnin 1953 - 1958 0 Unroll
Ewidencja czlonków oraz ich rodzin, protokoły z zebrań, roczne plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe, księgi rozliczeń w naturze, bilans likwidacyjny Number of units in the group: 15
7/413/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Odnowa" w Gączu, pow. Żnin 1958 - 1965 0 Unroll
Ewidencja członków, ich rodzin oraz wkładów, protokoły polustracyjne, roczne plany gospodarcze, ewidencja czasu pracy, rozliczenia z pracującymi. Number of units in the group: 10
7/414/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. F. Dzierżyńskiego w Głowach, pow. Żnin 1953 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 5
7/415/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Wspólna Siła" w Gościeszynie, pow.Żnin 1954 - 1954 0 Unroll
Number of units in the group: 1
7/416/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Zorza" w Gorzycach, pow. Żnin 1953 - 1955 0 Unroll
Number of units in the group: 3
7/417/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "15-lecia PKWN" w Górze, pow. Żnin 1954 - 1956 0 Unroll
Wniosek o rejestrację, ewidencja czlonków i ich rodzin, księgi rozliczeń w naturze, ewidencja dniówek obrachunkowych. Number of units in the group: 5
7/418/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Klemensa Janickiego w Jadownikach Bielskich, pow. Żnin 1954 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 5
7/419/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Orzeł" w Janowcu Wlkp., pow. Żnin 1960 - 1964 0 Unroll
Protokoły z zebrań, roczne plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe, wykazy deklarowanych wkładów, lista członków i ich rodzin, ewidencja dochodów. Number of units in the group: 20
7/420/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "Klemensa Janickiego" w Januszkowie, pow.Żnin 1954 - 1957 0 Unroll
Księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów, rozliczenia z pracującymi. Number of units in the group: 3
7/421/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Jutrzenka" w Kaczkowie, pow. Żnin 1953 - 1954 0 Unroll
Number of units in the group: 3
7/422/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Leszka Białego" w Kierzkowie, pow. Żnin 1960 - 1964 0 Unroll
Oświadczenie o celowości, protokoły z zebrań, roczne sprawozdania gospodarczo-finansowe, ewidencja członków, księgi rozliczeń w naturze. Number of units in the group: 7
7/423/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Wspólna Praca" w Kierzkowie, pow. Żnin 1955 - 1957 0 Unroll
Akta organizacyjne, wykazy deklarowanych wkładów, lista członków i ich rodzin, protokoły z zebrań, roczne sprawozdania gospodarczo-finansowe, ewidencja dochodów. Number of units in the group: 6
7/424/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Chłopska Droga" w Kołdrąbiu, pow. Żnin 1953 - 1964 0 Unroll
Protokoły z zebrań, protokoły polustracyjne, roczne plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe, księga ewidencji członków i ich rodzin, księga ewidencji dochodów w naturze. Number of units in the group: 26
7/425/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Wytrwałość" w Laskach Wielkich, pow. Żnin 1954 - 1958 0 Unroll
Akta organizacyjne, protokoły z zebrań, roczne plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe, szkice gruntów, księga ewidencji członków i ich rodzin, wykazy deklarowanych wkładów, księga ewidencji dochodów w naturze, ewidencja dniówek obrachunkowych. Number of units in the group: 6
7/426/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Żniwo"w Laskowie, pow. Żnin 1953 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 5
7/427/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna"Zjednoczenie" w Laskowie, pow. Żnin 1960 - 1964 0 Unroll
Akta organizacyjne, księga ewidencji członków, ich rodzin oraz wkładów, roczne sprawozdania gospodarczo-finansowe, księgi rozliczeń z pracującymi, ewidencja dniówek obrachunkowych Number of units in the group: 12
7/428/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Zew" w Miniszewie, pow. Żnin 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 2
Showing 441 to 460 of 796 entries.