Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/21/0 Cech Fryzjerów w Częstochowie 1917-1948 0 rozwiń
Księgi wpisu majstrów z lat 1917 - 1927, sygn. 1 - 2; Księgi wpisu uczniów z lat 1929 - 1943, sygn. 3 - 4; Księgi wpisów czeladników z lat 1930 - 1934, sygn. 5; Sprawy organizacyjne i finansowe z lat 1938 - 1948, sygn. 6 - 8. Liczba jednostek w zespole: 9
8/22/0 Cech Kowali w Częstochowie 1875-1950 0 rozwiń
Statuty z lat 1928 - 1948, sygn. 1 - 2; Protokoły zebrań cechowych z lat 1912 - 1949, sygn. 3 - 4; Księgi wpisu majstrów z lat 1875 - 1927, sygn. 5 - 6; Księgi wpisu czeladników z lat 1875 - 1927, sygn. 7 - 11; Księgi wpisu uczniów z lat 1875 - 1948, sygn. 1875 - 1948, sygn. 12 - 19; Księgi rachunkowe z lat 1875 - 1950, sygn. 20 - 27; Korespondencja z lat 1902 - 1949, sygn. 28 - 30. Liczba jednostek w zespole: 31
8/23/0 Cech Krawców w Częstochowie 1878-1950 0 rozwiń
Protokoły zebrań cechowych z lat 1936 - 1947, sygn. 1; Księgi wpisu majstrów z lat 1909 - 1927, sygn. 2; Księgi wpisu czeladników z lat 1920 - 1927, sygn. 3 - 4; Księgi wpisu uczniów z lat 1909 - 1941, sygn. 5 - 7; Księgi rachunkowe z lat 1878 - 1948, sygn. 8 - 12; Dziennik podawczy z lat 1932 - 1950, sygn. 13. Liczba jednostek w zespole: 13
8/24/0 Zgromadzenie Kupców w Częstochowie 1856-1914 0 rozwiń
Księga zapisu kupców z lat 1856 - 1914, sygn. 1; Księga zapisów subiektów z lat 1856 - 1903, sygn. 2; Księga rachunkowa z lat 1896 - 1914, sygn. 3; Korespondencja z lat 1856 - 1876, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
8/25/0 Cech Malarzy w Częstochowie 1845-1888 0 rozwiń
Księgi rachunkowe z lat 1845 - 1888, sygn. 1 - 3. Liczba jednostek w zespole: 3
8/26/0 Cech Murarzy w Częstochowie 1857-1948 0 rozwiń
Akta normatywne z roku 1911, sygn. 1; Protokoły zebrań cechowych z lat 1913 - 1935, sygn. 2 - 3; Księgi wpisu majstrów z lat 1857 - 1927, sygn. 4 - 7; Księgi wpisu czeladników z lat 1858 - 1932, sygn. 8 - 11; Księgi wpisów uczniów z lat 1858 - 1943, sygn. 12 - 14; Wykazy robót i wydanych deklaracji z lat 1935 - 1942, sygn. 15 - 18; Księgi rachunkowe (kasowe) z lat 1900 - 1948, sygn. 19 - 30; Protokoły z egzaminów czeladniczych, książeczki rzemieślnicze, sprawozdania ze zjazdów z lat 1902 - 1939, sygn. 31 - 34; Korespondencja z lat 1922 - 1948, sygn. 35 - 38. Liczba jednostek w zespole: 38
8/27/0 Cech Piekarzy w Częstochowie 1699-1948 0 rozwiń
Akta normatywne z lat 1817 - 1845, sygn. 1; Protokoły zebrań cechowych z lat 1699 - 1933, sygn. 2 - 7; Księgi wpisu majstrów z lat 1910 - 1945, sygn. 8; Księgi wpisu czeladników z lat 1817 - 1927, sygn. 9 - 12; Księgi wpisu uczniów z lat 1882 - 1948, sygn. 13 - 15; Księgi rachunkowe (kasowe) z lat 1826 - 1931, sygn. 16 - 18; Zaświadczenia szkolne i księga pamiątkowa poświęcenia sztandaru z lat 1824 - 1935, sygn. 19 - 20; Korespondencja z lat 1834 - 1948, sygn. 21 - 24. Liczba jednostek w zespole: 25
8/28/0 Cech Rzeźniczo-Wędliniarski w Częstochowie 1818-1949 0 rozwiń
Statuty i akta normatywne z lat 1818 - 1939, sygn. 1 - 5; Protokoły zebrań cechowych z lat 1899 - 1948, sygn. 6 - 13; Księgi wpisu majstrów z lat 1819 - 1939, sygn. 14 - 17; Księgi wpisów czeladników z lat 1888 - 1927, sygn. 18 - 21; Księgi wpisów uczniów z lat 1821 - 1945, sygn. 22 - 31; Deklaracje członkowskie i księgi członków cechu z lat 1931- 1948, sygn. 32 - 34; Księgi rachunkowe (kasowe) z lat 1844 - 1939, sygn. 35 - 45; Świadectwa szkolne i książka rzemieślnicza z lat 865 - 1914, sygn. 46 - 47; Korespondencja z lat 1842 - 1949, sygn. 48 - 52. Liczba jednostek w zespole: 52
8/29/0 Cech Stolarzy w Częstochowie 1824-1930 0 rozwiń
Księga wpisu majstrów z lat 1824 - 1930, sygn. 1; Księga rachunkowa (kasowa) z lat 1879 - 1900, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 3
8/30/0 Cech Ślusarzy w Częstochowie 1828-1949 0 rozwiń
Protokoły zebrań cechowych z lat 1911 - 1949, sygn. 1 - 3; Księgi wpisów majstrów z lat 1828 - 1897, sygn. 4; Księgi wpisu czeladników z lat 1828 - 1931, sygn. 5 - 16; Księgi wpisów uczniów z lat 1889 - 1937, sygn. 17 - 29; Księgi rachunkowe z lat1865 - 1948, sygn. 30 - 32; Korespondencja z lat 1888 - 1933, sygn. 33 - 36. Liczba jednostek w zespole: 37
8/31/0 Cech Szewców w Częstochowie XVI w.-1949 5 rozwiń
Akta normatywne z lat XVI w. - 1824, sygn. 1 - 3, w tym: sygn. 1 dokument pergaminowy z pieczęcią prawdopodobnie z XVI wieku - mocno zniszczony; Protokoły zebrań cechowych z lat 1818 - 1933, sygn. 4 - 7; Księgi wpisu majstrów z lat 1802 - 1927, sygn. 8 - 15; Księgi wpisu czeladników z lat 1804 - 1927, sygn. 16 - 25; Księgi wpisu uczniów z lat 1818 - 1946, sygn. 26 - 34; Książki przyjęć do "grona towarzyskiego" z lat 1793 - 1914, sygn. 35 - 38; Księgi rachunkowe z lat 1831 - 1929, sygn. 39 - 49; Spis adresów członków cechu z lat 1946 - 1949, sygn. 50; Korespondencja z lat 1912 - 1949, sygn. 51 - 52. Liczba jednostek w zespole: 53
8/32/0 Cech Tokarzy w Częstochowie 1875-1897 0 rozwiń
Księga wpisu czeladników z lat 1875 - 1897, sygn. 1; Księga wpisu uczniów z lat 1875 - 1894, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
8/33/0 Cech Zdunów w Częstochowie 1882-1950 0 rozwiń
Statuty z lat 28 - 1948, sygn. 1 - 3; Księgi wpisu majstrów z lat 1882 - 1949, sygn. 4 - 5; Księgi wpisu czeladników z lat 1909 - 1949, sygn. 6; Księgi wpisu uczniów z lat 1909 - 1950, sygn. 7; Sprawy organizacyjne i finansowe z lat 1938 - 1950, sygn. 8 - 11. Liczba jednostek w zespole: 11
8/34/0 Kancelaria notariusza Józefa Leśniewskiego w Częstochowie 1809-1819 0 rozwiń
Kancelaria notariusza Józefa Leśniewskiego z lat 1809 - 1819, sygn. 1 - 12, w tym akta notarialne, repertoria czynności notarialnych. Liczba jednostek w zespole: 12
8/35/0 Kancelaria notariusza Antoniego Truszkowskiego w Częstochowie [1808]1818-1828 0 rozwiń
Kancelaria notariusza Antoniego Truszkowskiego w Częstochowie z lat 1808, 1818 - 1828, sygn. 1 - 11, w tym: akta notarialne, repertoria. Liczba jednostek w zespole: 11
8/36/0 Kancelaria notariusza Ignacego Budrewicza w Częstochowie 1823-1865 0 rozwiń
Kancelaria notariusza Ignacego Budrewicza z lat 1823 - 1865, sygn. 1 - 55, w tym: akta notarialne, repertoria czynności notarialnych. Liczba jednostek w zespole: 57
8/37/0 Kancelaria notariusza Adama Mazurkiewicza w Częstochowie 1855-1859 0 rozwiń
Kancelaria notariusza Adama Mazurkiewicza w Częstochowie z lat 1855 - 1859, sygn. 1 - 7, w tym: akta notarialne, rejestry. Liczba jednostek w zespole: 7
8/38/0 Kancelaria notariusza Adama Makarowskiego w Częstochowie 1860-1868 0 rozwiń
Kancelaria notariusza Adama Makarowskiego w Częstochowie z lat 1860 - 1868, sygn. 1 - 11, w tym: akta notarialne. Repertoria do akt notarialnych z lat 1866 - 1868 zachowane w zespole nr k.z. 40 Akta notariusza Józefa Zborowskiego z lat [1866]1869 - 1897, sygn. 67. Liczba jednostek w zespole: 11
8/39/0 Kancelaria notariusza Antoniego Owsianego w Częstochowie 1865-1878 0 rozwiń
Kancelaria notariusza Antoniego Owsianego w Częstochowie z lat 1865 - 1878, sygn. 1 - 11, w tym: akta notarialne, rejestry. Liczba jednostek w zespole: 25
8/40/0 Akta notariusza Józefa Zborowskiego w Częstochowie [1866]1869-1897 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1869 - 1897, sygn. 1 - 66; Repertoria do akt notarialnych z lat 1866 - 1897, sygn. 67 - 89. Sygn. 67 wpisy z lat 1866 - 1868 prowadził notariusz Adam Makarowski; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1870 - 1896, sygn. 90 - 111; Księgi opłat notarialnych z lat 1876 - 1897, sygn. 112 - 129. Liczba jednostek w zespole: 129
Wyświetlanie 21 do 40 z 1 179 wpisów.