Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/81/0 Komisja Generalna we Frankfurcie nad Odrą 1826-1919 [1924] 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1839-1919; sygn. 1-33; 33 j.a. - organizacja czynności i kompetencje komisji generalnych, komisji specjalnych, instrukcje służbowe, organizacja pracy kancelarii, sprawy personalne, mobilizacja urzędników do wojska. 2. Budownictwo 1900-1914; sygn. 34-38; 5 j.a. - budowa budynków gospodarczych i mieszkalnych w gospodarstwach rentowych. 3. Melioracja 1900-1912 [1924]; sygn. 39-41; 3 j.a. - finansowanie. 4. Zagospodarowywanie nieużytków 1895-1916; sygn. 42-48; 7 j.a. - osuszanie mokradeł w Osława Dąbrowie (Oslawdamerow), Czarnej Dąbrowie (Czarndamerow) i Dudylanach (Doderlage). 5. Pszczelarstwo 1908–1917; sygn. 49; 1 j.a. 6. Statystyka 1876-1919 [1920]; sygn. 50-65; 16 j.a. - wykazy dóbr rentowych, rejestry koni, cenniki wykupu ziemi, zmiany właścicieli, sprawozdania administracyjne. 7. Zapomogi państwowe 1885-1918; sygn. 66-81; 16 j.a. - tworzenie kas oszczędnościowo-pożyczkowych, wspieranie finansowe gospodarstw rentowych, sprawy funduszy wspierających rolnictwo. 8. Opieka społeczna 1907-1915; sygn. 82-86; 5 j.a. - w tym służby zdrowia i inwalidów oraz obrona niemieckości na wschodzie. 9. Przeprowadzanie regulacji i uznanie własności 1826-1919 [1924]; sygn. 87-91;54 j.a. Liczba jednostek w zespole: 91
65/82/0 Krajowy Urząd Kultury Rolnej we Frankfurcie nad Odrą [1817] 1919-1933 [1944] 0 rozwiń
1. Administracja ogólna [1852] 1919-1932; sygn. 1-36; 36 j.a. - okólniki i zarządzenia dotyczące funkcjonowania, organizacji i zakresów czynności Komisji Generalnej i Krajowego Urzędu Kultury Rolnej we Frankfurcie nad Odrą (Frankfurt a/O.) oraz urzędów podległych: komisji specjalnych i urzędów kultury rolnej. 2. Gospodarstwa rentowe [1917] 1919-1933; sygn. 37-50; 14 j.a. - ich organizacja, sprawy osadnictwa i pomocy finansowej. 3. Zapomogi i opieka społeczna na rzecz rolnictwa i ludności wiejskiej [1907] 1919-1932; sygn. 51-64; 14 j.a. - zasiłki chorobowe i rentowe. 4. Regulacja rzek [1906] 1919-1930; sygn. 65-69; 5 j.a. - przepisy o regulacji Odry z 1905 r., oraz fundusz na rzecz regulacji rzek. 5. Statystyka 1922-1930; sygn. 70-73; 4 j.a. - roczne sprawozdania finansowe. 6. Archiwa i drukarnia [1900] 1919-1929; sygn. 74-77; 4 j.a. - brakowanie akt własnych urzędu oraz prowadzenie drukarni. 7. Pożyczki dla osadników z terenu Pomorza według poszczególnych powiatów 1925-1933; sygn. 78-235; 158 j.a. - Białogard (Belgard), Bobolice (Bublitz), Bytów (Bütow), Drawsko (Dramburg), Demmin, Franzburg, Greifswald, Gryfino (Greifenhagen), Koszalin (Köslin), Kołobrzeg-Karlino (Kolberg-Körlin), Szczecinek (Neustettin), Szczecin (Randow), Słupsk (Stolp), Szadzko (Saatzig), Sławno (Schlawe), Świdwin (Schivelbein). 8. Postępowania sporne 1920-1932; sygn. 236-248; 13 j.a. - wnoszone przez przed izbę rozjemczą (Schlichtungs-Kammer) dotyczące zniesienia własności. 9. Osadnictwo [1906] 1919-1935; sygn. 249-458; 210 j.a. - parcelacja i podnoszenie kultury rolnej, osadnictwo, tworzenie planów rozwoju dóbr rentowych, parcelacji majątków rycerskich. Liczba jednostek w zespole: 458
65/83/0 Komisje specjalne na Pomorzu 1872-1919 [1938] 0 rozwiń
1. Komisja Specjalna w Kołobrzegu (Kolberg); 1904-1918 [1938]; 4 j.a. 2. Komisja Specjalna w Chojnicach (Kreis Neustettin); 1909-1912; 3 j.a. 3. Komisja Specjalna w Szczecinku (Neustettin); 1909-1914; 5 j.a. 4. Komisja Specjalna w Szczecinie (Stettin); 1872-1919 [1927]; 3 j.a. 5. Komisja Specjalna w Greifswaldzie 1892-1904; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 16
65/84/0 Urzędy kultury rolnej na Pomorzu [1905] 1919-1940 0 rozwiń
1. Urząd Kultury Rolnej w Koszalinie (Köslin) [1909] 1919-1936; 9 j.a. - sprawy finansowe dotyczące uposażeń pracowników, kosztów delegacji, zagadnienia dotyczące osadnictwa wiejskiego. 2. Urząd Kultury Rolnej w Szczecinku (Neustettin) 1929-1940; 10 j.a. - sprawy organizacji pracy biurowej urzędu, osadnictwo, komasacja gruntów, udzielanie pożyczek, ustawa „Neubildung desutschen Bauertums”, rozwój hodowli zwierząt i uprawy roślin. 3. Urząd Kultury Rolnej w Sławnie (Schlawe) [1910] 1919-1930; 21 j.a. - sprawy personalne pracowników, biurowe, finansowe urzędu, gospodarstwa rentowe, osadnictwo wiejskie i jego koszty. 4. Urząd Kultury Rolnej w Stargardzie Szczecińskim (Stargard i/P.) 1920-1939; 12 j.a. - sprawy tworzenia i przydzielania gospodarstw rolnych na mocy ustawy o akcji „Neubildung desutschen Bauertums”, obciążenia finansowe wspomnianych gospodarstw (1933–1939), regulacji rzeki Iny (Ihna). 5. Urząd Kultury Rolnej w Szczecinie (Stettin) 1919-1928; 4 j.a. - sprawy trybu postępowania, finanse urzędu. 6. Urząd Kultury Rolnej w Słupsku (Stolp) [1905] 1919-1933; 4 j.a. - hodowla zwierząt (bydła), zakup gospodarstw rolnych, regulacja własności w Borzymtuchomiu (Borntuchen). 7. Urząd Kultury Rolnej w Stralsundzie 1922-1935; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 62
65/85/0 Naczelna Dyrekcja Ceł Prowincji Pomorskiej w Szczecinie [1786] 1826-1919 [1929] 0 rozwiń
1. Administracja cłami i podatkami [1786] 1826-1919 [1928]; 77 j.a. - wykazy podatków, portowe ordynacje celne, wyznaczanie szlaków handlowych i ich kontrola celna, składy celne, organizacja portu wolno cłowego w Szczecinie, handel i polityka celna ze Szwajcarią, Turcją, Rumunią, Monako, Serbią, Bułgarią, Szwecją, Brazylią, Kostaryką, Egiptem, Chile, Dominikaną, Nikaraguą, Urugwajem, Haiti, Salwadorem, Ekwadorem, Porto Rico, Wenezuelą, Kolumbią, Boliwią, wyspami Togo i Samoa, Ukrainą i Finlandią, taryfy celne na książki, obrazy, jedwab. 2. Monopol spirytusowy 1821-1919 [1929]; 4 j.a. - kontyngenty produkcji spirytusu, fabrykacja drożdży, alkohol na potrzeby aptek. 3. Monopol solny [1822] 1826-1919 [1921]; 16 j.a. - zwolnienia podatkowe z podatku solnego, zaopatrzenie przemysłu rybnego w sól przemysłową (rybacką). 4. Administracja skarbowa [1825] 1826-1919 [1928]; 50 j.a. - organizacja wewnętrzna dyrekcji ceł, tok czynności i uprawnienia naczelnego dyrektora, organizacja głównych urzędów celnych i podatkowych Darłowie (Rügenwalde), Kołobrzegu (Kolberg), Słupsku (Stolp), Stargardzie Szczecińskim (Stargard i/P.), Szczecinie (Stettin), Świdwinie (Schivelbein), Świnoujściu (Swinemünde), Wolgast, a także urzędów podatkowych i celnych w Białogardzie (Belgard), Bobolicach (Bublitz), Bytowie (Bütow), Chociwlu (Freienwalde), Dobrej Nowogardzkiej (Daber), Drawsku (Dramburg), Gartz a/O., Greifswaldzie, Gryficach (Greifenberg), Gryfinie (Greifenhagen), Jastrowie (Jastrow), Kamieniu Pomorskim (Cammin i/P.), Koszalinie (Köslin), Lęborku (Lauenburg), Miastku (Rummelsburg), Nowogardzie (Naugard), Richtenbergu, Sassnitz, Sławnie (Schlawe) i Widuchowej (Fiddichow). 5. Finanse [1799] 1826-1919 [1928]; 5 j.a. - sprzedaż akt na makulaturę, Bank Rzeszy, wykazy długu państwowego Prus i II Rzeszy, Instytut handlu morskiego (Seehandlungs- Institut), wymiana pieniędzy. 6. Urzędnicy pomocniczy Dyrekcji Ceł w Szczecinie 1859–1919; 3 j.a. 7. Budynki urzędów administracji skarbowej [1798] 1826-1919 [1924]; 16 j.a. - budynki w Wolgast (Licent Haus), Słupsku, organizacja stacji granicznej w Krzyżu (Kreuz), szkoła, budowa łodzi motorowo-żaglowej dla kontroli żeglugi na zatoce greifswaldzkiej, organizacja administracji celnej na granicy polskiej. 8. Pieczęcie służbowe 1840–1843; 1 j.a. 9. Urzędnicy administracji skarbowej [1812] 1826-1919 [1920]; 19 j.a. - wnioski o przeniesienia, przepisy o broni palnej (osobistej) dla urzędników kontroli granicznej, sprawy łapownictwa, nadania odznaczeń i awansów służbowych, powołanie do urzędników do wytyczenia nowej granicy Rzeszy. 10. Opłaty transportowe [1815] 1826-1919 [1922]; 42 j.a. - piloci portowi, pomiary statków i wyznaczanie opłat portowych, kłoda celna i most między Szczecinem i Dąbiem (Altdamm), budowa mostów na Dziwnie (Dievenow), opłaty za podniesienie mostu, taryfy portowe, opłaty za ruch między Rugią (Rügen) a stałym lądem, komunikacja ze Szwecją, opłaty za regularne połączenia. 11. Przepisy prawne [1787] 1826-1865; 12 j.a. - wprowadzenie ustawy o karach administracyjnych, organizacja sądów na Nowym Pomorzu Przednim , sądowe dochodzenia w urzędach celnych i podatkowych. 12. Opłaty stemplowe [1822] 1826-1871; 6 j.a. - wprowadzenie ustawy o opłatach stemplowych i jej nowelizacje, upadłość fabryki kart w Stralsundzie. 13. Administracja monopolem solnym na Pomorzu [1823] 1826-1871; 30 j.a. - włączenie monopolu solnego do kompetencji dyrekcji ceł, administracja podatkiem solnym, statystyki sprzedaży soli, kradzież soli, zakup i dystrybucja soli. Liczba jednostek w zespole: 281
65/86/0 Królewski Główny Urząd Podatkowy w Wałczu 1851-1908 [1924] 0 rozwiń
1. Organizacja urzędu, sprawy lokalowe, statystyka, sprawozdania z czynności urzędu i jednostek podległych. 2. Pobór podatków, nadzór nad produkcją piwa, spirytusu, cukru i tytoniu, podatki i opłaty stemplowe. Liczba jednostek w zespole: 50
65/87/0 Główne urzędy podatkowe na Pomorzu 1756-1890 0 rozwiń
1. Główny Urząd Podatkowy w Stargardzie (Stargard i/P.) 1828-1882; sygn.1; 1 j.a. - sprawa gorzelni w Konarzewie (Kniephof). 2. Główny Urząd Podatkowy w Szczecinie (Stettin) 1756-1890; sygn. 1-21; 21 j.a. - Związek Celny, przepisy o Packhofie i innych składach w mieście, handel zagraniczny z Meklemburgią, podatek solny, żegluga, kontakty z obcymi państwami, opłaty portowe i żeglugowe. Liczba jednostek w zespole: 22
65/88/0 Główne urzędy celne na Pomorzu 1816-1933 0 rozwiń
1. Główny Urząd Celny w Człuchowie (Schlochau) 1921-1928; 18 j.a. - sprawy organizacyjne, utworzenie administracji celnej na granicy z Polską, statystyki podatków od soli, tytoniu, cukru i piwa, ruch graniczny, kontrola paszportowa, odprawy celne towarów, walka z przemytem. 2. Główny Urząd Celny w Darłowie (Rügenwalde) 1816-1923; 28 j.a. -organizacja urzędu, okręgi celne, statystyki ceł i podatków, sprawy rybołówstwa. 3. Główny Urząd Celny w Kołobrzegu (Kolberg) 1851-1933; 21 j.a. - ustawy i zarządzenia podatkowe, opłaty stemplowe, podatek spirytusowy, statystyki ruchu towarowego, organizacja urzędu, przepisy o urzędnikach. 4. Główny Urząd Celny w Słupsku (Stolp) 1904-1928; 13 j.a. - postępowania ochronne w okręgach nadgranicznych, statystyki podatku od tytoniu, alkoholu i uboju. 5. Główny Urząd Celny w Świdwinie (Schivelbein) 1875-1933; 17 j.a. - organizacja urzędu i okręgów celnych, wykazy miejscowości, ustawy celne i taryfy, registratura urzędu. 6. Główny Urząd Celny w Świnoujściu (Swinemünde) 1843-1928; 10 j.a. - organizacja urzędu, pracownicy, okręgi celne, sprawy transportu, cła na Odrze, statystyki podatku od tytoniu. Liczba jednostek w zespole: 107
65/89/0 Urzędy celne na Pomorzu 1820-1935 0 rozwiń
1. Urząd Celny w Kornem (Kornlage) 1920-1928; 9 j.a. - organizacja urzędu, mały ruch graniczny, wymiana handlowa między Polską a Niemcami, przemyt towarów i ludzi. 2. Urząd Celny w Koszalinie (Köslin) 1820-1928; 6 j.a. - organizacja urzędu, podatek zapałczany i od piwa, statystyki handlowe. 3. Urząd Celny w Pyrzycach (Pyritz) 1924-1928; 2 j.a. - sprawy personalne, podział kompetencji między inspektorów celnych. 4. Urząd Celny w Chełście 1925-1935; 3 j.a. - sprawy organizacji administracji celnej. 5. Urząd Celny w Świnoujściu (Swinemünde) 1905-1922; 7 j.a. - dochodzenia przygotowawcze w sprawach celnych, nadzór nad handlem w porcie, podatki od środków transportu, węglowy, od luksusu oraz eksportowy. 6. Urząd Celny w Ustce (Stolpmünde) 1917-1924; 2 j.a. - podatek od napojów i węglowy. Liczba jednostek w zespole: 29
65/90/0 Krajowy Urząd Skarbowy w Szczecinie [1819] 1919-1930 0 rozwiń
1. Administracja cłami i podatkami pośrednimi [1829] 1919-1928; 143 j.a. - ustawodawstwo celne, Związek Celny, szlaki komunikacyjne w prowincji pomorskiej, składy celne w Świnoujściu, organizacja okręgów celnych i skarbowych, nadzór nad portami i składami towarów w Sassnitz, Stralsundzie, Szczecinie, Świnoujściu (Swinemünde), walka z przemytem, stosunki handlowe z Jugosławią, Rosją, Francją, Wielką Brytanią, Włochami, Belgią, Holandią, Portugalią, Hiszpanią, Grecją, Chinami, Japonią, Afryką Południową, USA, Abisynią, Finlandią, Litwą, Estonią, strefa czechosłowacka w szczecińskim porcie, dostawy dla placówek dyplomatycznych i członków rodzin panujących, statystyki celne i rybne, kontrola ruchu obcych statków na granicy morskiej, stosunki handlowe z Polską, tranzyt do i z Prus Wschodnich przez Polskę, organizacja przejść granicznych z Polską, transport węgla, przemyt, głownie alkoholu z Polski i krajów Morza Bałtyckiego, podatki od piwa, wina, tytoniu i cukru. 2. Organizacja administracji skarbowej [1819] 1919-1930; 57 j.a. - Krajowy Urząd Skarbowy w Szczecinie i podległe mu urzędy (celne i skarbowe) w Anklam, Barth, Barwicach (Bärwalde), Bożympolu Wielkim (Gross Boschpol), Czaplinku (Tempelburg), Czarnem (Hammerstein), Demminie, Dolicach (Dölitz), Darłowie (Rügenwalde), Gryfinie (Greifenhagen), Jastrowie (Jastrow), Kołobrzegu (Kolberg), Koszalinie (Köslin), Krzyżu (Kreuz), Lęborku (Lauenburg), Löcknitz, Łobzie (Labes), Nawczu (Nawitz), Pasewalku, Połczynie (Bad Polzin), Pyrzycach (Pyritz), Resku (Regenwalde), Rozłazinie (Roslasin), Sławnie (Schlawe), Słupsku (Stolp), Stralsundzie, Stargardzie Szczecińskim (Stargard i/P.), Szczecinie, Szczecinku (Neustettin), Trzciance (Schönlanke), Ustce (Stolpmünde), muzeum i szkoła celna w Szczecinie, sprzedaż akt na makulaturę, obieg gotówki, łodzie motorowe, legalizacja miar i wag. 3. Personalia [1914] 1919-1928; 26 j.a. - urzędnicy administracji skarbowej i celnej, zatrudnianie, szkolenia, uposażenia. 4. Spory administracyjne 1922-1925; 1 j.a. - ustawa karna o nielegalnym odpływie kapitałów (Kapitalflucht). 5. Komisariat graniczny w Pile (Schneidemühl) 1919-1921; 2 j.a. 6. Podatek komunikacyjny 1922; 1 j.a. - sprawozdania. Liczba jednostek w zespole: 230
65/91/0 Urzędy skarbowe na Pomorzu 1919-1944 0 rozwiń
1. Urząd Skarbowy w Kołobrzegu (Kolberg) 1919-1938; 42 j.a. - akta spraw osób fizycznych i prawnych (lekarze, kupcy, rzemieślnicy) dotyczące podatków: dochodowego, majątkowego, obrotowego. 2. Urząd Skarbowy w Szczecinie Północ (Stettin) 1920-1944; 29 j.a. - sprawy podatkowe (podatek dochodowy, majątkowy), sprawozdania spółek i kontrole różnych firm z terenu miasta: Browar Elysium, Überlandeszentralle Pommern, Industrie Treuhandgesellschaft, Schütt-Ahrens, Gross Kraftwerk Stettin AG, Stoewer, Ferd. Rückforth Nach. AG, Stettiner Hafengesellschaft, Pommersche Provinzial Zucker Siederei AG. Liczba jednostek w zespole: 71
65/92/0 Rejencja Szczecińska [1684] 1801-1945 0 rozwiń
I. Wydział Prezydialny 13477 j.a.: 1. Ustawodawstwo1809-1921; sygn. 1-61; 61 j.a. - zarządzenia władz państwowych, odpisy ustaw i pism okólnych, zarządzenia policyjne i finansowe. 2. Admnistracja państwem 1803-1921; sygn. 62-171a(sygn. 110a, 110b, 110c, 110d, 110e,171a); 116 j.a. - kontakty z innymi państwami, granice, zwierzchnie urzędy państwowe. 3. Organizacja rejencji 1808-1895; sygn. 172-516(sygn. 325a ); 345 j.a. - rozporządzenia i przepisy, zatrudnianie urzędników, sprawy finansowe, akta personalne, nadzór nad administracją powiatową i urzędami policyjnymi, sprawy dyscyplinarne. 4. Dwór królewski 1810-1917; sygn. 517-581; 65 j.a. - podróże, zgony i śluby członków rodziny królewskiej, odznaczenia, jubileusze, nadawanie szlachectwa. 5. Administracja regaliami 1809-1875; sygn. 582-675; 94 j.a. - eksploatacja solanek, poczta, loterie, opłaty skarbowe, podatki, informacje o produkcji przemysłowej. 6. Nadzór nad korporacjami 1810-1902; sygn. 676-737; 62 j.a. - zadłużenia majątków, bezpieczeństwo we wsiach, młynarze, dotacje państwowe, związki samorządowe, stowarzyszenia kombatanckie, gospodarstwa rolne. 7. Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami [1762] 1801-1943; sygn. 738-1105b(sygn. 777a, 951a, 1105a, 1105b); 372 j.a. - szpitale powiatowe, fundacje, szkoły, sierocińce, kontrole rachunków, stypendia, rejestracja stowarzyszeń. 8. Statystyka 1809-1938; sygn. 1106-1731; 626 j.a. - mapy, zmiany nazw miejscowości, tabele statystyczne według powiatów, ludność, mapy rejencji ich sporządzanie i przechowywanie. 9. Samorząd prowincji 1809-1928; sygn. 1732-1742; 11 j.a. - spisy stanów, podziały majątków ziemskich, wykazy urzędników, administracja samorządowa. 10. Sejmy krajowe 1806-1935; sygn. 1742a-1870a(1742b, 1742c, 1742d, 1870a); 133 j.a. -, zarządzenia i przepisy, wybory do sejmików komunalnych i prowincjonalnych, sejmu pruskiego i Reichstagu, wybory prezydenckie. 11. Ustawodawstwo samorządowe 1814-1944; sygn. 1871-1951; 81 j.a. - zarządzenia i ustawy dotyczące prowincji i powiatów, granice powiatów i gmin, regulacje granic na wodach. 12. Nadzór nad samorządem w domenach państwowych (amtach) 1811-1877; sygn. 1952-2102(sygn. 2041a, 2041b, 2041c); 154 j.a. - sądy, sołtysi, nowe podatki, policja, sprawy komunalne. 13. Nadzór nad samorządem w powiatach 1810-1943; sygn. 2103-2479(sygn. 2346a, 2346b, 2346c, 2346d, 2349a, 2349b, 2349c, 2349d, 2392a); 386 j.a. - sejmiki powiatowe, posiedzenia i uchwały wydziałów powiatowych, sprawozdania, urzędnicy administracji powiatowej i gminnej, sprawy kasowo–budżetowe, zadłużenia, kredyty, podatki, cła. 14. Nadzór nad samorządem wiejskim [1786] 1801-1892; sygn. 2479a-2542 (sygn. 2512a, 2534a); 66 j.a. - uchwała o samorządzie wiejskim, sołtysi, sądy wiejskie, dobra rycerskie, uchwały gmin. 15. Nadzór nad samorządem miejskim [1763] 1801-1944; sygn. 2543-3739 (sygn. 2678a, 3151a, 3151b, 3277a, 3420a); 1202 j.a. - ordynacje miejskie, zarządzenia, wybory władz samorządowych, radni, gospodarka, cechy, prawa obywatelskie, archiwa i biblioteki, finanse miast, kasy, dotacje, plany finansowe, podatki, nadzór nad samorządem w poszczególnych miastach. 16. Żegluga 1801-1935; sygn. 3740-4233 (sygn. 3753a, 3808a, 3968a, 3968b, 4027a); 499 j.a. - budownictwo wodne, porty, pilotaż, ruch statków, administracja morska, żegluga rzeczna, pogłębianie dróg wodnych, stany wód, opieka lekarska, opłaty administracyjne, policja wodna, żegluga pasażerska, żeglarstwo, wraki, ratownictwo morskie, szkolnictwo, budowa portu w Świnoujściu, budowa statków, szkody sztormowe i wojenne. 17. Handel 1823-1944; sygn. 4234-4299; 66 j.a. - jarmarki, kontrola cen, zrzeszenia, jarmarki w poszczególnych powiatach, wymiana z zagranicą, przewozy towarów drogą morską. 18. Rzemiosło [1794] 1801-1944; sygn. 4300-4965(sygn. 4300a, 4746a); 668 j.a. - zarządzenia i przepisy, szkolnictwo zawodowe, szkolenie inwalidów, dokształcanie rzemieślników, dotacje do szkół zawodowych, nauczyciele, plany nauczania, komisje egzaminacyjne, uczniowie, czeladnicy, karty rzemieślnicze, Izba Rzemieślnicza, rzemiosło w poszczególnych miastach i powiatach. 19. Komunikacja [1752] 1801-1944; sygn. 4966-6375 (sygn. 5871a, 5916a, 5951a, 5993a, 6018a, 6018b, 6018c, 6031a); 1418 j.a. - koleje szerokotorowe, taryfy, pracownicy, administracja kolejowa, rozkłady jazdy, budowa linii kolejowych między poszczególnymi miejscowościami, koleje wąskotorowe, pożyczki państwowe, dotacje, wypadki, transporty wojska, koleje prywatne, budowa, naprawa oraz utrzymanie dróg i mostów w poszczególnych powiatach i miastach, zarządzenia, finanse, ruch drogowy, oświetlanie ulic, służby drogowe, plany autostrady, nadzór policyjny nad drogami, drogi tranzytowe, komunikacja autobusowa, nauka jazdy, spółki przewozowe, linie tramwajowe, komunikacja lotnicza. 20. Poczta 1809-1880; sygn. 6376-6380; 5 j.a. - zarządzenia i przepisy, opłaty pocztowe. 21. Telegraf 1845-1942; sygn. 6381-6390; 10 j.a. - budowa i wykorzystanie państwowych linii telegraficznych. 22. Rolnictwo [1784] 1801-1931; sygn. 6391-6784(sygn. 6440a, 6440b, 6441a, 6447a, 6467a, 6467b, 6542a, 6779a, 6779b); 403 j.a. - zarządzenia, parcelacja, ceny zbóż, uprawy i plony, zapomogi, uprawy doświadczalne, sprzedaż gruntów, organizacje i towarzystwa rolnicze, Akademia Rolnicza, Izby Rolnicze, kolonizacja i osadnictwo, Bank Rolny, kasy rolnicze, regulacja stosunków własnościowych, regulacja powinności, wywłaszczenia, ogrodnictwo, sadownictwo, szkolnictwo rolne, jeńcy wojenni zatrudniani w rolnictwie, pszczelarstwo, hodowla, choroby zwierząt, rzemiosło wiejskie. 23. Leśnictwo 1809-1920; sygn. 6785-6813; 29 j.a. - myślistwo, wywóz drewna, zalesiania, dotacje, Towarzystwo Ochrony Lasów, zezwolenia na odstrzał zwierzyny leśnej, szkody wyrządzane przez dziki. 24. Melioracje [1779] 1801-1928; sygn. 6814-7193a(sygn. 6892a, 6949a, 6988a, 6993a, 7171a, 7193a); 386 j.a. - fundusz melioracyjny, zagospodarowanie nieużytków, torfowiska, kanały melioracyjne, regulacje rzek i strumieni, finanse, spółki wodne, melioracje na terenie poszczególnych powiatów, utrzymywanie rowów melioracyjnych, melioracja Iny, Płoni, Rzędowy, skargi. 25. Gospodarka wodna 1806-1908; sygn. 7194-7241; 48 j.a. - stany wód, zanieczyszczenia, umacnianie brzegów Odry. 26. Kanalizacja 1895-1932; sygn. 7242-7255; 14 j.a. - budowa kanalizacji, wodociągi. 27. Komunikacja wodna 1863-1943; sygn. 7256-7264; 9 j.a. - dotacje na utrzymanie dróg wodnych, żegluga śródlądowa i morska, tor wodny Szczecin–Świnoujście, utrzymanie nabrzeży, ruch statków. 28. Budownictwo [1736] 1801-1942; sygn. 7265-7791(sygn. 7413a, 7415a, 7489a, 7658a); 531 j.a. - zarządzenia, nadzór budowlany, urzędnicy, sprawozdania, kontrola prac budowlanych, projekty, kosztorysy, zażalenia, budownictwo przemysłowe, mieszkaniowe, wiejskie, budowa ratuszów, gmachów publicznych, szkół i sądów, zabytki, pomniki, Zamek Książąt Pomorskich. 29. Przemysł 1808-1944; sygn. 7792-7874(sygn. 7813a, 7813b); 85 j.a. - fabryki, manufaktury, hodowla jedwabników, drzewa morwowe, ceny wełny, tytoń, cukrownie, huty, młyny, wystawa wyrobów krajowych, nadzór nad fabrykami, wypadki przy pracy. 30. Elektrownie 1886-1942; sygn. 7876-7901 (sygn. 7875-opuszczony numer); 26 j.a. - zakładanie sieci elektrycznej, sieć wysokiego napięcia, podstacje. 31. Medycyna i weterynaria [1742] 1801-1945; sygn. 7902-8259(sygn. 7925a, 7946a, 7957a, 7957b, 7970a, 7975a, 7975b, 7975c, 7975d, 7975e, 7976a, 8073a, 8231a, 8231b); 372 j.a. - organizacja urzędów zdrowia, finanse, sprawozdania, lekarze, aptekarze, sterylizacje, zapomogi, choroby dziedziczne, sprawy sanitarne w portach, organizacja służby zdrowia, szpitale i zakłady lecznicze, lecznictwo prywatne, apteki i drogerie, uzdrowiska nadmorskie, akuszerki, opieka nad niemowlętami, stan sanitarny, walka z alkoholizmem, weterynaria. 32. Nadzór nad środkami spożywczymi 1802-1935; sygn. 8260-8346; 87 j.a. - transport, zaopatrzenie, ceny, magazyny, produkcja piwa, wina, handel rybami, mięsem i mlekiem, sprzedaż i ceny chleba. 33. Opieka społeczna 1802-1944; sygn. 8347-8559(sygn. 8347a, 8347b, 8360a); 215 j.a. - zarządzenia, utrzymanie domów dla ubogich, zapomogi, zbiórki pieniędzy, opieka nad chorymi umysłowo, sierocińce, stypendia, opieka nad młodzieżą i dziećmi, domy poprawcze, młodociani przestępcy, ubezpieczenia, kasy zapomogowe, nadzór nad moralnością i dobrymi obyczajami. 34. Prasa 1806-1933; sygn. 8560-8603(sygn. 8565a, 8565b, 8593a); 47 j.a. - cenzura, kultura, zakazane druki, cenzura pism, wydawnictwa, teatr, cyrk, lokale rozrywkowe, ochrona zebrań, nadzór nad widowiskami i koncertami, zabytki, muzea, pomniki. 35. Sądownictwo 1842-1943; sygn. 8604-8640; 37 j.a. - spory, sprawy spadkowe. 36. Rybołówstwo 1813-1931; sygn. 8641-8843; 203 j.a. - ustawy, zarządzenia, połowy ryb na wodach śródlądowych i morskich, sprzęt rybacki, stowarzyszenia rybaków, statki rybackie, handel rybami, ceny, ubezpieczenia, zarybianie, targ rybny w Szczecinie, przetwórstwo ryb. 37. Policja 1811-1943; sygn. 8844-10013(sygn. 9386a, 9537a, 9537b, 9537c, 9537d, 9537e, 9655a, 9655b, 9823a); 1179 j.a. - zarządzenia, godło państwowe, flagi, podróże dostojników państwowych, zdrady państwa, podział na okręgi policyjne, mianowania urzędników, odznaczenia, kontrola broni, zamieszki, urzędy policyjne, organizacja i reorganizacje policji, administracja policyjna w powiatach, miastach i miejscowościach wypoczynkowych, kąpieliska, zieleńce, bezdomni, urzędnicy policji, zażalenia, wydawanie dowodów osobistych, nabywanie obywatelstwa pruskiego, wydalanie z Rzeszy, obcokrajowcy, nadzór nad cudzoziemcami, zezwolenia na pracę cudzoziemców, emigracja do poszczególnych państw, paszporty, włóczęgostwo, więzienia, zakłady poprawcze, domy opieki nad dziećmi. 38. Ochrona przeciw pożarowa 1805-1814; sygn. 10014-10096(sygn. 10018a, 10018b); 85 j.a. - zakazy palenia tytoniu, zabezpieczanie kominów, odszkodowania, straż pożarna, ubezpieczenia, statystyka. 39. Urzędy stanu cywilnego 1813-1945; sygn. 10097-10131(sygn. 10097a); 36 j.a. - ewidencja ludności, statystyka, adopcje dzieci, zmiana nazwisk. 40. Opieka nad robotnikami 1901-1932; sygn. 10132-10408 (sygn. 10171a); 278 j.a. - ustawodawstwo, bezrobotni, ubezpieczenia, wypadki, renty, roboty interwencyjne przy melioracji, roboty publiczne przy budowie dróg, kolei, lotniska, obiektów sportowych, kanalizacji. 41. Policja bezpieczeństwa 1806-1944; sygn. 10409-10696(sygn. 10437a, 10455a, 10457a, 10460a, 10463a); 293 j.a. - handel bronią, rejestry kar, rozruchy polityczne, transport jeńców, zjazdy organizacji politycznych, policja wewnętrzna, szpiegostwo, azyle, ulotki, organizacja służby bezpieczeństwa, tłumienie rozruchów, strajki, socjaldemokraci, anarchiści, komuniści, partie polityczne, nadzór policyjny w miastach. 42. Instytucje komunalne 1917-1941; sygn. 10697-10702; 6 j.a. - kontrola wodociągów, opieka społeczna, banki, pożyczki. 43. Bractwa kurkowe 1810-1930; sygn. 10703-10715; 13 j.a. - organizacja i działalność bractw kurkowych w Dąbiu (Altdamm), Anklamie, Baniach (Bahn), Dobrej Nowogardzkiej (Daber), Demminie, Widuchowej (Fiddichow), Chociwlu (Freienwalde), Goleniowie (Gollnow), Kamieniu Pomorskim (Kammin i/P.) i Pasewalku. 44. Konkubinaty 1810-1928; sygn. 10716-10718; 3 j.a. - nadzór policyjny. 45. Mennictwo 1810-1867; sygn. 10719-10730; 12 j.a. - listy zastawne, fałszerstwa, wycofywanie uszkodzonych pieniędzy z obiegu. 46. Gminy żydowskie 1808-1938; sygn. 10731-10773 (sygn. 10771a, 10771b, 10771c); 46 j.a. - ludność żydowska na Pomorzu, spisy, budowa synagog, obrzędy, małżeństwa, udział w handlu i rzemiośle. 47. Gmina żydowska w Szczecinie 1933-1941; sygn. 10774-10777; 4 j.a. - likwidacja, sprzedaż nieruchomości. 48. Służba 1882-1906; sygn. 10778-10780; 3 j.a. - sprawy służby domowej. 49. Finanse 1805-1939; sygn. 10781-11359 (sygn. 10854a); 580 j.a. - podatki, banki, depozyty, pożyczki, spadki, konfiskaty majątku, likwidacja podatku od mąki, podatek dochodowy, obrotowy, dotacje, Główna Kasa Rejencyjna, kasy oszczędnościowe, sprawy katastralne. 50. Koncesje [1792] 1801-1871; sygn. 11360-11955; 596 j.a. - sprawy przemysłowe, sprawozdania, spisy młynów, handel drzewem, koncesje dla domokrążców, fabryki, tartaki, browary, winiarnie, drukarnie, olejarnie, cegielnie, koncesje na prowadzenie różnej działalności gospodarczej. 51. Policja polityczna 1924-1943; sygn. 11956-12211; 256 j.a. - zebrania polityczne, spory między partiami, szpiegostwo, działalność Polonii, zezwolenia na broń. 52. Żandarmeria 1849-1945; sygn. 12212-12235; 24 j.a. - gestapo, akta personalne oficerów żandarmerii, szkolenia, obsada personalna, przebieg służby, zarządzenia gestapo, poszukiwania, aresztowanie komunistów w Szczecinie. 53. Militaria [1692] 1801-1945; sygn. 12236-13351 (sygn. 12307a, 12377a, 12377b, 12377c, 12393a, 12782a, 12845a, 12845b, 12890a, 12890b, 12890c, 13117a, 13117b, 13316a, 13316b); 1131 j.a. - ustawodawstwo, przepisy dotyczące służby wojskowej, akta zgonów żołnierzy, demobilizacja, kadry oficerskie, odznaczenia, dyscyplina, kary za szpiegostwo i zbrodnie, inwalidzi, zapomogi, odszkodowania wojenne, kantony, listy dezerterów, opieka lekarska nad żołnierzami, zwolnienia z wojska, pobory, spisy oficerów, kwaterunki, umocnienia i fortyfikacje, aprowizacja i zaopatrzenie wojsk, przemarsze i podwody, ćwiczenia wojskowe, finanse i rachunki, pierwsza wojna światowa, towarzystwa kombatanckie. II. Wydział Szkół i Kościołów 7584 j.a. 1. Administracja ogólna 1814-1931; sygn. 1-14b (sygn. 14a, 14b); 16 j.a. - instrukcje, podziały czynności, spisy książek i map, wykazy szkół, kontrole finansowe, podatek kościelny, spisy nauczycieli, związki szkolne. 2. Synody [1684] 1801-1944; sygn. 15-7133 (sygn. 2493a, 3224a, 5466a, 5466b); 7123 j.a. - synody kościoła protestanckiego w różnych miastach Pomorza: Altenkirchen, Dąbiu, Anklamie, Baniach, Barth, Dobrej Nowogardzkiej, Demminie, Franzburgu, Chociwlu, Gartz a/O., Garz a/R., Goleniowie, Gryficach (Greifenberg), Gryfinie (Greifenhagen), Greifswaldzie, Grimmen, Dobrzanach (Jakobshagen), Kamieniu Pomorskim, Kołbaczu (Kolbatz), Łobzie (Labes), Loitz, Nowogardzie (Naugard), Golczewie, Pasewalku, Penkun, Pyrzycach (Pyritz), Resku (Regenwalde), Richtenbergu, Stargardzie Szczecińskim (Stargard i/P.), Szczecinie, Stralsundzie, Trzebiatowie nad Regą (Treptow a/R.), Treptow a/T., Usedom, Uckermünde, Wierzbnie (Werben), Wolgast, Wolinie (Wollin). 3. Szkoły 1811-1945; sygn. 7134-7304; 171 j.a. - szkoły podstawowe i ludowe, dyscyplina szkolna, wizytacje, biblioteki, inspekcje szkolne, deputacje szkolne w miastach, dokształcanie nauczycieli, egzaminy nauczycielskie, ubezpieczenia chorobowe, wychowanie fizyczne, szkolnictwo dla dziewcząt, seminaria nauczycielskie. 4. Dochody nauczycieli i duchownych 1816-1944; sygn. 7305-7331; 27 j.a. - dzierżawy gruntów szkolnych i kościelnych, ogrody przyszkolne, hodowla jedwabników, obciążenia szkół i kościoła, służba wojskowa nauczycieli. 5. Uposażenia nauczycieli i duchownych 1810-1929; sygn. 7332-7496; 165 j.a. - kontrole rachunków kościelnych i szkolnych, wynagrodzenia nauczycieli, budżety szkół, fundacje i zapomogi, opłaty, etaty administracyjne w szkołach. 6. Budownictwo szkolne 1814-1911; sygn. 7497-7506; 10 j.a. - budowa, remonty i utrzymanie budynków szkolnych i kościelnych, fundusze na budowę, wykazy kościołów objętych patronatem królewskim, ubezpieczenia. 7. Kolekty i zapomogi dla nauczycieli i ich rodzin 1811-1932; sygn. 7507-7569; 63 j.a. - emerytowani nauczyciele, fundusz na zapomogi, schronisko dla dziewcząt, zakład dla ociemniałych, fundacje, stypendia. 8. Pomoce kancelaryjne 1857-1928; sygn. 7570-7578; 9 j.a. - dzienniki konceptów i korespondencyjne. III. Wydział Domen i Lasów 9770 j.a. 1. Administracja ogólna 1811-1933; sygn. 1-78(sygn. 35a, 56a, 56b); 81 j.a. - ustawodawstwo, opiniowanie zarządzeń, dzierżawa i sprzedaż gruntów, ubezpieczenia przeciw pożarowe, daniny na cele kościelne i szkolne, meliorac Liczba jednostek w zespole: 33640
65/93/0 Prezydium Policji w Szczecinie 1856-1945 0 rozwiń
I. Materiały aktowe 158 j.a. (1,90 m.b.): 1. Wydział Prezydialny 1852-1945; sygn. 1-52; 52 j.a. - zarządzenia policyjne, sprawy organizacyjne, dyscyplinarne, szkoleniowe, paszportowe i graniczne, zmiany nazwisk, roczniki biuletynów służbowych wydawanych przez gestapo i policję związane ze sprawami organizacyjnymi. 2. Urząd ds. Cudzoziemców1926-1945; sygn. 53-123; 71 j.a. - sprawy personalne urzędników, upoważnienia do korzystania ze środków lokomocji w Szczecinie, fragmentaryczne dane o obozach w których przebywali robotnicy przymusowi, przepisy regulujące nadzór nad robotnikami przymusowymi, zbiór afiszów o wyrokach śmierci wydawanych przez sądy specjalne. 3. Policja kryminalna 1922-1945; sygn. 124-158; 35 j.a. - sprawy organizacyjne policji kryminalnej, policja portowa, morderstwa i samobójstwa podczas II wojny światowej, zwalczanie pokątnego przerywania ciąży, handel narkotykami, pożary, nadzór nad życiem społeczno-kulturalnym miasta. II. Kartoteka cudzoziemców rejestrowanych przez Wydział ds. Obcokrajowców Prezydium Policji w Szczecinie (Polizeipräsident in Stettin-Ausländeramt) 84342 j.a - są to akta osobowe, „kartoteki” i „teczki osobowe” cudzoziemskich pracowników przymusowych zatrudnionych w przemyśle i zakładach usługowych w Szczecinie, Policach oraz w rolnictwie na obrzeżach Szczecina i w powiecie Kamień Pomorski (Cammin i/P.). Treści dokumentów umożliwia również lokalizację miejsc obozów zbiorowego zakwaterowania pracowników przymusowych, miejsc deportacji, struktury wieku i innych danych demograficznych. W grupie zachowały się jednostki umożliwiające imienną identyfikację pracowników przymusowych następujących narodowości: Polacy, Francuzi, Ukraińcy i Rosjanie, Belgowie, Włosi, Łotysze, Czesi i Słowacy, Jugosłowianie, Holendrzy, Duńczycy, Szwedzi, Litwini, Rumuni, Węgrzy, oraz mniejsze ilości innych narodowości. III. Kartoteka ludności żydowskiej - 1781 kartotek (0,75 m.b.). Liczba jednostek w zespole: 86281
65/94/0 Komisariat Policji Szczecin-Żelechowa 1874-1936 0 rozwiń
1. Nadzór nad organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami 1874-1936; sygn. 1-17; 17 j.a. - obserwacja socjaldemokratów i anarchistów, działalności organizacji i stowarzyszeń, nadzór nad kinematografią. 2. Obywatelstwo i emigracja 1874-1936; sygn. 18-20; 3 j.a. - uzyskanie i utrata obywatelstwa, emigracja i imigracja, sprawy paszportowe i mobilizacyjne. 3. Zarządzenia policyjne 1926-1936; sygn. 21-27; 7 j.a. - kontrola prasy, wydawnictw i plakatowania, nadzór nad loterią państwową, związkami i stowarzyszeniami, inwigilacja wyznań religijnych. Liczba jednostek w zespole: 27
65/95/0 Starostwo Powiatowe w Choszcznie 1672-1898 0 rozwiń
1. Administracja państwowa 1734-1890; sygn. 1-41; 41 j.a. - samorząd, edykty, zarządzenia i przepisy, organizacja administracji i sądownictwa, wybory landratów, registratura, wybory do sejmów krajowych oraz sejmików komunalnych i powiatowych, spisy szlachty, tworzenie gmin, miasta i administracja komunalna. 2. Policja i bezpieczeństwo 1783-1830; sygn. 42-85; 44 j.a. - wydalanie obcokrajowców, emigracja z Niemiec, organizacje społeczne utrzymujące porządek i spokój, niepokoje i zaburzenia, ochrona przeciwpożarowa, towarzystwa ogniowe. 3. Przemysł, rzemiosło i handel 1766-1890; sygn. 86-93; 8 j.a. - nadzór nad górnictwem i hutnictwem, tabele cen, rzemiosło wędrowne, spław drewna, karczmy. 4. Rolnictwo i własność ziemska 1724-1898; sygn. 94-121; 28 j.a. - zarządzenia i przepisy, melioracje w poszczególnych wsiach i folwarkach, rozwój ogrodnictwa, uprawa drzew morwowych i hodowla jedwabników, szkolnictwo rolnicze. 5. Myślistwo 1762-1839; sygn. 122-126; 5 j.a. - zarządzenia dotyczące wilków, organizacja polowań na wilki. 6. Komunikacja 1799-1895; sygn. 127-138; 12 j.a. - zarządzenia i przepisy, budowa oraz utrzymanie dróg, budowa linii kolejowych. 7. Budownictwo 1772-1847; sygn. 139-145; 7 j.a. - budowa oraz remonty mostów, zakładanie młynów. 8. Medycyna i weterynaria 1831-1879; sygn. 146-154; 9 j.a. - zarządzenia i przepisy sanitarne, epidemia cholery, zarazy bydła. 9. Opieka społeczna 1796-1875; sygn. 155-159; 5 j.a. - zarządzenia i przepisy, budowa domu ubogich, opieka nad biednymi. 10. Prasa, biblioteki 1840-1893; sygn. 160-164; 5 j.a. - czasopisma, cenzura, budowa biblioteki. 11. Szkolnictwo 1835; sygn. 165; 1 j.a. - wykazy prywatnych szkół, pensjonatów, spisy nauczycieli. 12. Religie i wyznania 1812-1844; sygn. 166-167; 2 j.a. - rachunki kościelne, wykazy rodzin żydowskich. 13. Statystyka 1764-1870; sygn. 168-189; 22 j.a. - tabele statystyczne zawierające liczbę ludności, powierzchnię upraw, pogłowie zwierząt oraz informacje o poszczególnych miejscowościach na obszarze powiatu. 14. Podatki 1672-1869; sygn. 190-235; 46 j.a. - opłaty pobierane od myślistwa, uprawy tytoniu, użytkowania lasów, hodowli koni i rolnictwa, tabele łanów, kontrybucje, kataster, młyny. 15. Militaria 1764-1817; sygn. 236-245; 10 j.a. - sprawy kantonów, mobilizacje, kontrybucje wojenne. Liczba jednostek w zespole: 245
65/96/0 Wydział Powiatowy w Choszcznie 1915-1925 0 rozwiń
Powstanie towarzystwa hodowców bydła, opłaty od zwierząt, kontrola żywności, zbiory owoców, zboże, rewizje młynów, gospodarka wojenna, zatrudnianie jeńców, związki rzemieślnicze, sprzedaż sprzętu wojskowego, tajna policja, warsztaty wiejskie, stawy, administracja, z lat 1916–1925, 24 j.a. Liczba jednostek w zespole: 24
65/97/0 Starostwo Powiatowe w Białogardzie 1739-1940 0 rozwiń
1. Sprawy ogólnopaństwowe 1840-1940; sygn. 1-27; 27 j.a. - hołd złożony Fryderykowi Wilhelmowi IV, wybory do parlamentów Rzeszy i sejmów krajowych, organizacja władz republiki weimarskiej, plebiscyty, podróże wysokich urzędników państwowych, odznaczenia, herby szlacheckie i sprawy szlachty. 2. Samorząd i gospodarka komunalna 1799-1939; sygn. 28-78, 200; 52 j.a. - wybory do sejmów krajowych i sejmików powiatowych, wybory landratów i samorządów gminnych, zmiany nazw miejscowości, administracja powiatowa, nominacje poszczególnych urzędników, zakładanie studni, rzeźnia w Białogardzie. 3. Kultura, prasa, oświata 1816-1939; sygn. 79-88; 10 j.a. - wydawanie gazet, dane geograficzno-historyczne o powiecie, zbiory starożytności, mury miejskie w Białogardzie, przedstawienia teatralnie, projekcje filmów, budowa pomników. 4. Własność ziemska, osadnictwo 1775-1938; sygn. 89-103a, 201 (sygn. 103a); 17 j.a. - osadnictwo, wykazy dóbr rycerskich, regulacje i parcelacje gruntów, akcja osiedleńcza. 5. Statystyka, liczba ludności 1917-1938; sygn. 104; 1 j.a. 6. Policja, bezpieczeństwo 1809-1939; sygn. 105-156; 51 j.a. - organizacja policji, nadzór sanitarny, przejęcie władzy przez ruch nazistowski, obcokrajowcy, szpiegostwo, emigracja z Niemiec, paszporty, nadzór nad stowarzyszeniami, związkami politycznymi i organizacjami charytatywnymi, cyganie, kontrola przedstawień. 7. Medycyna 1739-1937; sygn. 157-163; 7 j.a. - szpitale i lazarety, apteki, lekarze i średni personel medyczny, epidemia tyfusu, stanowisko weterynarza powiatowego, działalność uzdrowiska w Połczynie (Bad Polzin). 8. Opieka społeczna, fundacje 1852-1938; sygn. 164-169; 6 j.a. - fundacje, pomoc ubogim, kalekom i weteranom wojennym, stypendia, groby francuskich żołnierzy w Połczynie. 9. Komunikacja, poczta 1857-1939; sygn. 170-178; 9 j.a. - projekty i budowa linii kolejowych, dworce, utrzymanie dróg, organizacja i działalność poczty. 10. Sprawy przeciwpożarowe 1877-1936; sygn. 179-180; 2 j.a. - sprzęt przeciwpożarowy. 11. Handel 1868-1905; sygn. 181; 1 j.a. 12. Rzemiosło, przemysł 1850-1938; sygn. 182-189; 8 j.a. - cechy krawców i szewców, manufaktury, hodowla jedwabników, zakłady przemysłowe. 13. Szkoły 1869-1889; sygn. 190; 1 j.a. - progimnazjum w Białogardzie. 14. Rybołówstwo 1874-1905; sygn. 191; 1 j.a. - wprowadzanie w życie ustawy o rybołówstwie (z maja 1871 r.). 15. Melioracje 1841-1924; sygn. 192-194; 3 j.a. - regulacja Parsęty (Parsente), osuszanie podmokłych terenów. 16. Militaria 1817-1884; sygn. 195-197; 3 j.a. - landwera, mobilizacje. 17. Żydzi 1852-1939; sygn. 198-199; 2 j.a. - wędrówki, wydalenie polskiego Żyda Liczba jednostek w zespole: 201
65/98/0 Wydział Powiatowy w Białogardzie 1774-1939 0 rozwiń
1. Samorząd i gospodarka komunalna 1843-1939; sygn. 1-67; 67 j.a. - zarządzenia i przepisy, wybory władz samorządowych w gminach, sołtysi i ławnicy, wybory członków i protokoły posiedzeń wydziału powiatowego, administracja krajowa, urzędnicy wydziału, wybory posłów oraz obrady sejmiku powiatowego, spory, dostawy energii elektrycznej i gazu, ochrona i sprzęt przeciwpożarowy. 2. Sądownictwo 1840-1924; sygn. 68-92, 331; 26 j.a. - spory o obciążenia wynikające z prawa patronatu i o decyzje władz policyjnych w sprawach użytkowania dróg, o korzystanie z lasów oraz w sprawach budowlanych, a także o opłaty na rzecz szkół. 3. Kultura 1892-1935; sygn. 93-104; 12 j.a. - zakładanie bibliotek szkolnych, Pomorskie Towarzystwo Historyczno–Archeologiczne (Ge-sellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde), biblioteki objazdowe i ich utrzymanie, dokształcanie uczniów, stypendia, zbiory starożytności, akcje na rzecz Niemców mieszkających poza granicami kraju. 4. Rolnictwo i własność ziemska 1841-1939; sygn. 105-178; 74 j.a. - scalanie okręgów dworskich z gminami wiejskimi, podziały mająt-ków ziemskich, podnoszenie niektórych folwarków do rangi samodzielnych dóbr, sprawy własnościowe, parcelacje, regulacje granic i danin, zakładanie nowych osiedli, uprawa roli, hodowla koni, sadownictwo. 5. Medycyna 1867-1932; sygn. 179-186; 8 j.a. - spisy lekarzy, opieka nad chorymi, leczenie gruźlicy, położnictwo. 6. Opieka społeczna 1858-1939; sygn. 187-227; 41 j.a. - zarządzenia i przepisy, pomoc ubogim, warunki mieszkaniowe, robotnicy rolni, bezrobotni, opieka nad inwalidami i młodzieżą, fundacje, organizacje młodzieżowe i szkolne, sport, powołanie krajowej kasy chorych. 7. Komunikacja 1774-1932; sygn. 228-272; 45 j.a. - budowa, remonty oraz utrzymywanie dróg i mostów, wykazy mostów wybudowanych przez państwo, zakładanie telegrafu, regulacja Parsęty (Parsente), koleje wąskotorowe. 8. Przemysł i rzemiosło 1805-1932; sygn. 273-324; 52 j.a. - cech kominiarzy z Połczyna (Bad Polzin), młyny i wiatraki w poszczególnych miejscowościach, instalacja kotłów parowych, olejarnie, gorzelnie, tartaki, cegielnie, garbarnie, przę-dzalnie, koncesje na prowadzenie warsztatów rzemieślniczych. 9. Finanse 1870-1931; sygn. 325-330; 6 j.a. - wykazy podatków, kasa powiatowa i jej administracja. Liczba jednostek w zespole: 331
65/99/0 Wydział Powiatowy w Drawsku 1711-1944 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1711-1942; sygn. 1-189; , zarządzenia i przepisy, pomoc rodzinom zmarłych urzędników, „Dramburger Kreisblatt”, granice powiatu, siedziba urzędu powiatowego, dotacje, wybory do wydziału powiatowego oraz protokoły jego posiedzeń, nominacje i wynagrodzenia urzędników, sąd administracyjny, akta procesowe, wybory i protokoły posiedzeń sejmiku powiatowego, instrukcje, rada powiatowa, organizacja obwodów administracyjnych, wybory do władz gminnych, sołtysi i ławnicy, ordynacje miejskie i obciążenia Drawska, urzędnicy w miastach, posiadłości miast, powoływanie nowych gmin i samodzielnych dóbr, towarzystwa gospodarcze, wytyczanie okręgów i działalność urzędów stanu cywilnego, domy dla urzędników, zaopatrzenie ludności w opał, materiały budowlane, przygotowanie basenu kąpielowego. 2. Samorząd 1822-1941; sygn. 190-233; 44 j.a. - sprawy komunalne w poszczególnych miejscowościach, zmiany granic jednostek samorządowych. 3. Policja i ochrona przeciwpożarowa 1828-1943; sygn. 234-249; 16 j.a. - zarządzenia i przepisy, urzędnicy policyjni, policja drogowa, nadzór budowlany, organizacja straży pożarnej, sprzęt przeciwpożarowy. 4. Finanse 1826-1941; sygn. 250-305; 56 j.a. - zarządzenia i przepisy, rewizje rachunków, założenie i działalność powiatowej kasy oszczędnościowej, pożyczki i długi, kredyty, podatki od rzemiosła, psów, myślistwa i piwa, stemplowe, listy dłużne, projekty budżetów powiatu, statystyka finansowa, koncesje. 5. Przemysł, rzemiosło i handel 1846-1940; sygn. 306-339; 34 j.a. - zakłady rzemieślnicze i ich rejestracja, założenie cegielni i wapienni-ków, koncesje na prowadzenie wyszynku, karczmy i sprzedaż wódki w poszczególnych miejscowościach. 6. Rolnictwo i melioracja 1878-1940; sygn. 340-362; 23 j.a. - zakładanie towarzystw osiedleńczych i rolniczych, wypadki podczas pracy, akcja kolonizacyjna, pomorska izba rolna, sadownictwo, ogrodnictwo, fundusz melioracyjny. 7. Leśnictwo, myślistwo i rybołówstwo 1905-1937; sygn. 363-371; 9 j.a. - zarządzenia i przepisy, dzierżawy terenów łowieckich, spory o szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, stowarzyszenia rybaków. 8. Komunikacja 1873-1944; sygn. 372-467; 96 j.a. - budowa, remonty oraz utrzymanie dróg ulic i mostów, budowa grobli, linie kolejowe normalno- i wąskotorowe, sprawy sporne, obsadzanie dróg drzewami owocowymi. 9. Medycyna i weterynaria 1874-1942; sygn. 468-526; 59 j.a. - koszty transportu chorych, wypadki, położnictwo, sprawy sanitarne, szczepienia ochronne i ich koszty, budowa i koszty utrzymania szpitali, kasa chorych, obsadzanie stanowisk lekarzy, choroby zwierzęce i ich zwalczanie. 10. Opieka społeczna 1855-1933; sygn. 527-546; 20 j.a. - statuty i zarządzenia, pomoc wdowom, opieka nad ubogimi, dzieci zaniedbane, towarzystwa niosące pomoc nieletnim, fundacje, zakłady dla dzieci kalekich, powiatowy dom dziecka. 11. Szkolnictwo 1874-1942; sygn. 547-587; 41 j.a. - gimnazjum w Drawsku, szkoły w poszczególnych miejscowościach ich budowa oraz utrzymanie, szkoła rolnicza, internaty, nauczyciele, zaopatrzenie w pomoce naukowe, opłaty na rzecz szkoły. Liczba jednostek w zespole: 587
65/100/0 Starostwo Powiatowe w Gryficach 1805-1939 0 rozwiń
1. Administracja państwowa i samorządowa 1819-1936; 53 j.a. - samorząd, zarządzenia i przepisy, zgony wśród członków rodziny królewskiej, wybory posłów do parlamentu Rzeszy, parlamentu Królestwa Pruskiego oraz na sejmy krajowe, administracja w miastach, zakładanie studni i pomp, wytyczanie cmentarzy, transport zwłok, numerowanie budynków, kasa powiatowa, wybory: landrata, urzędników powiatowych, komunalnych i gminnych, odznaczenia państwowe, spłaty długów wojennych. 2. Jurysdykcja 1826-1925; 3 j.a. - organizacja sądów, więzienie, kat miejski. 3. Policja i bezpieczeństwo 1818-1937; 100 j.a. - zarządzenia i przepisy, ruch nazistowski, rozruchy, organizacje polityczne i społeczne, anarchiści, Czerwony Krzyż, nadzór nad prasą, kinematografią, loteriami i grami hazardowymi, emigracja z Niemiec, powroty emigrantów, obcokrajowcy, nadawanie obywatelstwa, odpływ ludności z Prus Wschodnich, obcy robotnicy, wydawanie paszportów, obyczaje, domy poprawcze i więzienia, organizacja policji, żandarmeria, osoby zaginione, towarzystwo ogniowe, ochrona przeciwpożarowa, statystyka pożarów. 4. Finanse, podatki 1822-1894; 6 j.a. - sprawy mennicze, podatki bezpośrednie, od rzemiosła, administracja podatkowa. 5. Przemysł, rzemiosło, handel 1824-1935; 40 j.a. - zarządzenia i przepisy, manufaktury, fabryki, huty, saliny, elektryfikacja, młyny, egzaminy mistrzowskie, cechy: kowali, ślusarzy, szewców, garbarzy, rzeźników, stolarzy, kołodziei, młynarzy, krawców, tapicerów, siodlarzy, fryzjerów, malarzy, szklarzy, złotników, lakierników, piekarzy, dekarzy, zegarmistrzów, wyszynk, targi. 6. Rolnictwo 1817-1938; 163 j.a. - majątki dziedziczne i rentowe, parcelacje gruntów, ziemie gminne, regulacje, kolonizacja, towarzystwa rolnicze, rozłożenie danin i obciążeń w poszczególnych wsiach, ogrodnictwo, hodowla koni i bydła, pasieki, melioracje, umacnianie brzegów potoków, towarzystwa wodne, szkody spowodowane powodziami oraz wywołane przez sztormy i orkany, kultury rolne, szkolnictwo rolnicze. 7. Leśnictwo i rybołówstwo 1822-1934; 9 j.a. - zarządzenia, przepisy i ustawy dotyczące rybołówstwa, połowy śledzi, hodowla ryb, administracja leśna, myślistwo. 8. Komunikacja, poczta 1819-1932; 32 j.a. - policja drogowa, budowa oraz utrzymanie: mostów, szos, ulic i grobli, wykazy oraz kontrole mostów, nadzór nad drogami, opłaty drogowe, budowa linii kolejowych, żegluga i budowa portu w Mrzeżynie (Deep), spław drewna Regą (Rega), organizacja poczty. 9. Medycyna 1839-1932; 17 j.a. - zakładanie szpitali oraz instytucji dla obłąkanych i niewidomych, apteki, kąpieliska morskie w Rewalu (Rewahl), Niechorzu (Horst) i Mrzeżynie, nadzór sanitarny, lekarz powiatowy, personel medyczny, położnictwo. 10. Opieka społeczna, fundacje 1818-1928; 3 j.a. - fundacje, wsparcie dla osób potrzebujących pomocy, fundacja królowej Luizy. 11. Prasa, kultura 1805-1934; 12 j.a. - wydawnictwa, cenzura, opieka nad zabytkami, towarzystwo miłośników sztuki, rezerwaty przyrody. 12. Szkolnictwo 1821-1932; 18 j.a. - szkoły zawodowe i podstawowe w poszczególnych miejscowościach, organizacja gimnazjum w Gryficach, nauczyciele ich nominacje i kontrola. 13. Sprawy wyznaniowe 1819-1936; 40 j.a. - zarządzenia i przepisy, finanse, budowa i remonty kościołów, plebanie, organizacje religijne, sprawy duchownych, Żydzi. 14. Statystyka 1823-1931; 8 j.a. - dane dotyczące ludności, wykorzystania ziemi, uprawy i handlu tytoniem. 15. Sprawy wojskowe 1812-1929; 47 j.a. - mobilizacje, wykazy poborowych, rekwizycje w dobie wojen napoleońskich, informacje o budowie niemieckiej floty wojennej, wojna z Danią, polegli w wojnie z Francją (1870), opieka nad inwalidami i rodzinami poległych, stowarzyszenia weteranów. 16. Budownictwo 1934-1939; 4 j.a. - projekty techniczne budynków. Liczba jednostek w zespole: 556
Wyświetlanie 81 do 100 z 1 753 wpisów.